Skip to content

เดินเพื่อพระเกียรติมงคลของพระคริสตเจ้า

โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งซิสเตอร์คณะแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่ปอน) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2015 ที่จะถึงนี้ โอกาสนี้บาทหลวงเขต 5 นำโดยคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล ได้จัดให้มีกิจกรรม “เดินเพื่อพระเกียรติมงคลของพระคริสตเจ้า” เพื่อย้อนรอยการเดินทางแพร่ธรรมของมิสชันนารีในเฉพาะในยุคท้ายของการเข้าไปแพร่ธรรมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ในการฟื้นฟูและเรียนรู้จิตตารมณ์ธรรมทูตของบรรดามิสชันนารีในการเดินทางไปแพร่ธรรมในที่ต่างๆ เพื่อสั่งสอนนานาชาติให้มารู้จักพระคริสตเจ้า และเพื่อพลีกรรมอุทิศส่วนกุศลและร่วมแสดงความยินดีกับซิสเตอร์คณะแม่ปอนโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งคณะโดยพระคุณเจ้าลูเซียน ลากอสต์

สำหรับเส้นทางและพื้นที่เป้าหมายในการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นที่หมู่บ้านห้วยโปงเลา เป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งเป็นหมู่บ้านช่วงท้ายของคณะเบธารามที่เดินทางเข้าไปแพร่ธรรมกับพี่น้องชาวปาเกอะญอทางเขตตะวันตกของแม่ฮ่องสอน

วันและเวลาในการเดินทางจะเริ่มด้วยคืนวันที่ 2 ธันวาคม 2015 ผู้ร่วมเดินทางไปรวมกลุ่มกันที่หมู่บ้านห้วยโปงเลา ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 3 ธันวาคม 2015 เริ่มด้วยมิสซาเปิดการเดินทางจากนั้นได้ออกเดินทางตั้งแต่เช้าเพื่อมุ่งสู่หมู่บ้านแม่โถ (วัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ) คาดว่าคงจะถึงตอนค่ำ แล้วค้างคืนที่หมู่บ้านแม่โถ 1คืน

วันที่ 4 ธันวาคม 2015 หลังมิสซาเช้ากับชาวบ้านแล้ว ออกเดินทางขึ้นดอยตั้งแต่เช้าโดยมีจุดหมายที่หมู่บ้านขุนแม่ลาน้อย (วัดนักบุญเปโตร) และค้างคืนที่หมู่บ้านขุนแม่ลาหนึ่งคืน

วันที่ 5 ธันวาคม 2015 หลังมิสซากับชาวบ้านแล้วจะออกเดินทางตั้งแต่เช้า มุ่งสู่เขตแม่แจ่ม โดยมีจุดหมายที่หมู่บ้านสึก หรือที่ดอยผ่าเกะตู่ ซึ่งจะเป็นการค้างแรมในป่า เพราะว่าอยู่ระหว่างช่องว่างของหมู่บ้าน

วันที่ 6 ธันวาคม 2015 ออกเดินทางตั้งแต่เช้า ซึ่งระหว่างทางส่วนใหญ่เป็นการเดินลงดอยมุ่งสู่หมู่บ้านแม่แลบ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างแม่แจ่มกับแม่ปอน แต่ไม่สามารถที่จะเดินทางถึงได้ภายในหนึ่งวันจึงค้างคืนที่หมู่บ้านแม่แลบนี้หนึ่งคืน

วันที่ 7 ธันวาคม 2015 หลังมิสซาแล้วจะออกเดินทางตั้งแต่เช้าเพื่อมู่สู่แม่ปอน ซึ่งคาดว่าจะถึงประมาณเวลา 15.00 น. หรืออาจจะเร็วกว่านั้น เมื่อไปถึงแม่ปอนแล้วจะเข้าไปในวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า และมีการแจกสายประคำให้กับผู้ร่วมเดินทางจากซิสเตอร์ซีซี ลาวา ปูลือ ซึ่งเป็นสมาชิกซิสเตอร์แม่ปอนคนแรกที่ปฏิญาณตนในคณะครบ 50 ปีแห่งการถวายตัวในชีวิตนักบวช

ระหว่างการเดินทางนั้นจะมีการพกพาข้าวสารอาหารแห้งเพื่อปรุงระหว่างทางด้วย รวมทั้งจะมีการสวดสายประคำโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 500 สายเป็นอย่างต่ำ สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมเดินทางครั้งนี้สามารถที่จะเริ่มต้นที่จุดใดก็ได้