เมื่อ วันจันทร์ ที่ 2 พฤษศจิกายน 2015 บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ อุทิศแด่ผู้ล่วงลับ-เสกสุสาน อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยมีบรรดาบาดหลวง นักบวช และญาติพี่น้องของผู้ล่วงลับมาร่วมเป็นจำนวนมาก ร่วมภาวนาให้กับญาติพี่น้องและบรรพบุรุษผู้ล่วงลับซึ่งพักสงบอยู่ในสุสานแห่งนี้

Recommended Posts