Skip to content

เมื่อ อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2015 เขตวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ เชียงดาว จัดฉลอวัดนักบุญยูดาห์ธันเดอัส บ้านปางเบาะ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการภายใน ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในเขตอภิบาลของวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ เชียงดาว

สำหรับการฉลองวัดประจำปีของหมู่บ้านปางเบาะปีนี้มีพี่น้องสัตบุรุษและลูกหลานที่ไปทำงานในเมืองต่างกลับมาร่วมฉลองวัดเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ สล่า ไอนูน ซึ่งเป็นครูคำสอนในยุคบุกเบิกแรกๆ ได้บริจาคอาหารทั้งหมดร่วมกับลูกๆ หลานๆ เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสครบรอบอายุ 70 ปี

ก่อนฉลองวัดได้มีการอบรมเด็กและเยาวชนในโครงการเพื่อนชวนเพื่อนเข้าวัด โดยการให้เยาวชนแต่ละคนชวนเพื่อนของตนเองเพื่อเข้าวัดอย่างน้อย 1 คน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ปีศักดิ์สิทธิ์ ส่วนภาคเช้าก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณจะเป็นการอบรมเด็กของหมู่บ้านเกี่ยวกับพระวาจาและพิธีบูชาที่จะเริ่มขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อน

คริสตชนหมู่บ้านปางเบาะ เป็นพี่น้องชนเผ่าลาหู่ และเป็นหมู่บ้านนำร่องของกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน (BEC) ของเขตเชียงดาวด้วย ปัจจุบันมีนายครรชิต อะเต๋า เป็นผู้ใหญ่บ้าน  และครูคำสอนประสี  ไอนัน  ทำหน้าที่นำสวดและสอนคำสอนประจำหมู่บ้าน เป็นกลุ่มคริสตชนที่มีความเชื่อเข้มแข็ง ทุกวันอาทิตย์ถ้าไม่มีมิสซาจะมีการสวดด้วยกัน 3 รอบ คือรอบเช้าเวลา 07.00 น. เป็นการสวดสายประคำและอ่านพระวาจาโดยครูคำสอนเป็นผู้นำ จากนั้นเป็นการสวดวัตรสายในเวลา 11.00 น. เป็นการสวดภาวนาที่เรียกว่ามิสซาแห้ง เริ่มด้วยบทสารภาพบาปพร้อมกัน  บทเร้าวิงวอน สิริโรจนา และบทอ่านจากนั้นจะเป็นการแบ่งปันพระวาจา ต่อด้วยบทยืนยันความเชื่อและเพื่อมวลชน จากนั้นตอนเย็นเวลา 16.00 น. จะมีการสวดภาวนาเย็นอีกรอบหนึ่งส่วนใหญ่เป็นการสวดสายประจำ อ่านและแบ่งปันพระวาจา

บางอาทิตย์จะมีกลุ่มนักขับร้องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ และอาสาสมัครพลมารีโดยการนำของผู้ใหญ่บ้านและผู้นำคริสตชนจะไปร่วมสวดภาวนากับกลุ่มคริสตชนที่หมู่บ้านอื่นๆ ที่ยังเป็นคริสตชนใหม่เพื่อเป็นการให้กำลังใจและแบ่งปันพระวาจาด้วย

ก่อนสิ้นปี ค.ศ. 2015 นี้ กลุ่มนักขับร้องประจำของหมู่บ้านกำลังฝึกซ้อมเพื่อเตรียมอัดเสียงเพลงศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ที่ยังไม่มีกลุ่มนักขับร้อง รวมทั้งเพื่อสืบทอดให้กับลูกหลานต่อไป จะเข้าห้องอัดเสียงในปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง