Skip to content

ระ หว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2015 ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคามิเลียน กรุงเทพฯ ร่วมประสานงานกับทีมงานบ้านมิตราธร โดยการนำของคุณพ่อภควี เศ็งเจริญ ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาให้กับพี่น้องหมู่บ้านปางเบาะ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว และหมู่บ้านนาสิริ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีชาวบ้านได้เข้ารับการบริการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่หมู่บ้านนาสิริ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมาก และอยู่ใกล้กับชายแดนไทย-เมียนมาร์ ทั้งสองหมู่บ้านเป็นชนเผ่าลาหู่และอยู่ในเขตอภิบาลของวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ เชียงดาว โอกาสนี้ทางวัดขอขอบคุณคุณพ่อภควี เส็งเจริญ และทีมงานแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่มิตราธร และทีมงานทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ