เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2015 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ทำการเปิดเดือนแม่พระ ที่วัดอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ คุณพ่อปฏิญญา สิริธารารัตน์ เป็นประธานในพิธี มีบรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์ เด็กศูนย์ และสัตบุรุษ เข้าร่วมด้วยความศรัทธา

Recommended Posts