ต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 23 ในเขต ลำพูน
ณ วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีลำพูนและนักบุญเคียรา

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2015 คุณพ่อจูเซปเป้  เจ้าอาวาสได้ไปรับพระธาตุนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา จากวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์แม่ปอน

คุณพ่อและซิสเตอร์ได้ขึ้นไปหมู่บ้านป่าแป๋ เมื่อมาถึงสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน หมวดที่ 2 เวลา 16.00 น. สัตบุรุษได้มาต้อนรับพระธาตุนักบุญทั้ง 2 องค์ พระสันตะปาปา ขบวนแห่อย่างสง่าจากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ถึงวัดนักบุญเคียรา

ก่อนเริ่มวจนะพิธีกรรมมีการชมวิทีทัศน์ของนักบุญยอห์นที่ 23 และยอห์นปอนที่ 2 หลังจากสัตบุรุษได้คำนับพระธาตุตามความศรัทธา คุณพ่ออัญเชิญพระธาตุนักบุญทั้ง 2 องค์ มาเก็บรักษา ณ วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีลำพูน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 19.00 น. มีการชมวิทีทัศน์ของนักบุญยอห์นที่ 23 และยอห์นปอนที่ 2 เริ่มวจนะพิธีกรรมขบวนแห่จากศาลาเข้าในวัด หลังพิธีสัตบุรุษได้มีการคำนับพระธาตุตามความศรัทธา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2015 เวลา 7.00 น. มิสซา เวลา 14.00 น. คุณพ่อจูเซปเป้ เจ้าอาวาสอัญเชิญพระธาตุนักบุญทั้ง 2 องค์ กลับ ณ ศูนย์มิสซัง เชียงใหม่

 

ซิสเตอร์จิต
ผู้เขียนข่าว 

Recommended Posts