Skip to content

เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2015 ทีศูนย์อบรมเด็กชาวไทยภูเขาแม่ปอน ได้จัดวันฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์แม่ปอน และและต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา คริสตชนหมู่บ้านแม่ปอนและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงมาร่วมวันฉลองวัดกันอย่างคับคั่ง ค่ำคืนนั้นมีการแสดงต่างๆ มากมาย

อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015 เวลา 09.00 น. ขบวนต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปาเริ่มขึ้น ขบวนนำโดย ดุริยางค์เด็กนักเรียนแม่ปอน ซิสเตอร์คณะแม่ปอน พระธาตุ และตามด้วยพี่น้องสัตบุรุษ อันเชิญพระธาตุนักบุญทั้ง 2 องค์ ไปประดิษฐาน ที่ตึกอาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์  โอกาสนี้ บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธี และมีบรรดาบาทหลวง นักบวชชาย หญิง และสัตบุรุษ จากเขตวัดต่างๆ มาเข้าร่วมอย่างมากมาย หลังพิธีได้มีการคำนับพระธาตุตามความศรัทธา