ลังอาทิตยปัสกา วัดแม่พระบังเกิดเชียงรายโดยคุณพ่อเจ้าวัด สภาภิบาลและพี่น้องสัตบุรุษ ได้จัดให้มีพิธีขอบคุณเซอร์แอนนี สนเจริญในโอกาสที่เซอร์ต้องไปรับหน้าที่ใหม่ที่นครสวรรค์ หลังจากที่เซอร์ได้รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาเป็นเวลานาน และโอกาสนี้เช่นกัน ทางวัดมีความยินดีต้อนรับคณะเซอร์ที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้ามารับหน้าที่บริหารโรงเรียนสันติวิทยาชุดใหม่ทั้งหมด 3 ท่านด้วย
สำหรับเซอร์แอนนี สนเจริญ ได้รับหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาเป็นเวลานาน ได้พัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมาก เป็นผู้ที่ได้เสียสละทุ่มเทให้กับภารกิจที่ได้รับมอบนี้อย่างเต็มกำลัง

Recommended Posts