Skip to content

มื่อวัน อาทิตย์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558
พิธีขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับงาน คุณพ่อเปโตร เมลอตตอ และพิธีอำลาคุณพ่อที่กลับประเทศอิตาลี

คำกล่าวของสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ลำพูน “หากจะมีใครสักคนที่จะทำอะไรเพื่อหลายคนได้ โดยลืมตัวเอง คิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ ทำสิ่งเหล่านี้ด้วยหัวใจ” ท่านผู้นั้นคือ คุณพ่อที่พวกลูกอำลาในวันนี้คุณพ่อได้เข้ามาประเทศไทยในปี 2540 หลังจากคุณพ่อได้เรียนภาษาไทยที่เชียงใหม่จบ คุณพ่อได้เริ่มทำงานโดยไปประจำอยู่ที่ลำปางกับคุณพ่ออาเล็ตซาโตรในปีพ.ศ.2543 คุณพ่อได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ เขตแจ้ห่ม ในปี2551คุณพ่อเป็นคนแรกที่มาทำงานในเขตจังหวัดลำพูน ต่อมาคุณพ่อได้รับหน้าที่ใหม่ไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนักบุญ โยเซฟกรรมกร แพร่เป็นเวลาหนึ่งปี คุณพ่อได้ย้ายกลับมาลำพูนอีกครั้งหนึ่ง ตลอดระยะเวลา18 ปีที่คุณพ่อได้รับใช้พระเป็นเจ้าในประเทศไทยโดยเฉพาะในสังฆมณทลเชียงใหม่ คุณพ่อมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากมาย โดยผ่านทางผู้ใหญ่ที่ได้มอบหมายให้ ไม่ว่างานด้านพระคัมภีร์ เป็นจิตตธิการและเป็นอาจารย์สอนโปสตุลัน ของซิสเตอร์คณะแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลทั้งยังเป็นอาจารย์สอนที่ศูนย์คำสอนแม่ริม งานด้านศาสนสัมพันธ์ การเป็นที่ปรึกษาของพระคุณเจ้า ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงวันนี้คุณพ่อได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจเพื่องานของพระเป็นเจ้าอย่างเต็มที่ แม้คุณพ่อต้องเจอกับอุปสรรค ความยากลำบากในงานอภิบาลมากมาย แต่คุณพ่อไม่ยอมแพ้พร้อมเผชิญกับมันด้วยความสุขภาพถ่อมตน คุณพ่อได้ทำงานเพื่อพระศาสนจักรอย่างแท้จริง เมื่อคุณพ่อมาทำงานในเขตจังหวัดลำพูน คุณพ่อพยายามตามหาลูกแกะที่อยู่กระจากกระจาย ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมือง ในโรงงานและตามดอยต่างๆ เพื่อรวบร่วมฝูงแกะในเป็นกลุ่มเดียวกันแม้ที่ลำพูนจะมีสัตบุรุษไม่มากเท่าไร แต่คุณพ่อทำงานด้วยความอดทน ใจเย็นและรอค่อยอย่างมีความหวัง คุณพ่อได้สร้างศาสนสัมพันธ์กับพี่น้องต่างศาสนาในทุกที่ เพราะความอ่อนโยน คำพูดที่สุขภาพ รอยยิ้มบนใบหน้าของคุณพ่อทำให้ผู้ที่พบเจอคุณพ่อ อยากทักทาย พูดคุย อยากปรึกษา สิ่งที่คุณพ่อได้กระทำได้เป็นแบบอย่างให้กับพวกลูกเป็นอย่างดี ในการรับใช้เพื่อนพี่น้องทั้งที่เป็นคริสตชนและพี่น้องต่างศาสนาเป็นอย่างดีทุกๆบทเทศน์ ทุกๆ คำสอนยังติดตรึงอยู่ในใจเสมอ เมื่อมาถึงเวลานี้ยากที่พวกลูกจะกล่าวคำอำลา แต่นี่คือน้ำพระทัยของพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่รู้ทุกอย่างและพระองค์เท่านั้นที่รู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมกับเราแต่ละคน

สุดท้ายนี้ขอพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นองค์ความรักประทานสิ่งที่จำเป็นให้กับคุณพ่อ โปรดประทานสุขภาพที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โปรดอวยพระพรกิจกรรมงานต่างๆที่คุณพ่อต้องรับผิดชอบในอนาคตให้สำเร็จไปด้วยดี

แม้ตัวของพวกลูกจะอยู่ห่างไกลจากคุณพ่อแต่เราจะอยู่ใกล้กันในคำภาวนาเสมอและตลอดไป
ด้วยความเคารพรักจากพวกลูกสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ลำพูน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง