Skip to content

แผ่นดินไหวเนปาล ล่าสุด ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 4,138 คน บาดเจ็บกว่า 7,500 คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยคาด อาจมีมากกว่า 1 หมื่นราย

มื่อ 27 เม.ย. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้า เหตุการณ์แผ่นดินไหวสุดวิปโยค ที่ประเทศเนปาล เมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 25 เม.ย. โดยสำนักงานสำรวจภูมิศาสตร์สหรัฐฯ ได้ปรับระดับความรุนแรงของธรณีพิโรธ มาอยู่ที่ขนาด 7.8 แมกนิจูด หลังจากเบื้องต้น ตรวจวัดได้ที่ระดับ 7.5 และ 7.9 ว่า นอกจากความรุนแรงของแผ่นดินไหว จะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 3,218 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 6,500 รายว่า  ยังทำให้โบราณสถานเก่าแก่ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ถึง 4 แห่ง  ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากในกรุงกาฐมาณฑุ  เมืองหลวง รวมทั้งเมืองใกล้เคียง พังถล่มลงมา ได้รับความเสียหายหนัก และสร้างความสะเทือนใจอย่างมาก

สภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์พระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักรในประเทศเนปาล และบรรดาพี่น้องที่ได้รับความทุกข์ยากจากอุบัติภัยครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนคริสตชนผู้มีน้ำใจทั้งหลาย ได้แสดงความรัก ความเอื้ออาทรต่อพี่น้องของเรา โดยร่วมกันภาวนาวอนขอพระเจ้าโปรดทรงเมตตา บรรเทาใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและโปรดให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ววันด้วย