Skip to content

มาเดอร์เอลิซา คาวานา

1560544_812607272165171_2159637408043187543_n

เมื่อ วันพุธที่ 22 เม.ย.2558 ณ บ้านคณะซิสเตอร์เมตตาธรรมแห่งมิลานแห่งกุมารีมารีอามารี ( ซิสเตอร์มารีอาบัมบีน่า) เวียงป่าเป้า เชียงราย มาเดอร์เทเรซาเอลิซา คาวานา อดีตอธิการิณีได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ด้วยโรคชรา สิริอายุรวม 93 ปี ท่ามกลางความอาลัยของบรรดาเพื่อนสมาชิกในคณะและ พี่น้องสัตบุรุษรวมถึงบรรดาลูกศิษย์ที่เป็นนักเรียนปัจจุบัน และ นักเรียนเก่า ที่มาเดอร์เคยให้การดูแลอุปถัมภ์

สำหรับศพมาเดอร์เทเรซาเอลิซา คาวานา จะนำไปประกอบพิธีมิสซา และสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่

วันที่ 22 -24 เม.ย. เวลา 19.00 น. ที่ วัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า เชียงราย กำหนดพิธีภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ มาเดอร์เทเรซาเอลิซา คาวานา
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 19.00 น. มิซซาขอบพระคุณ ณ วัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า เชียงราย 20.00 น. พิธีสวดภาวนา
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 19.00 น. มิซซาขอบพระคุณ ณ วัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า เชียงราย 20.00 น. พิธีสวดภาวนา
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 10:00 น. พิธีปลงศพและมิสซา แล้วเคลื่อนศพไปสุสาน ขอพระบิดาเจ้า โปรดรับดวงวิญญาณสู่อ้อมพระหัตถ์อันทรงเมตตาของพระองค์ด้วยเทอญ

มิชชันนารีคณะซิสเตอร์คณะเมตตาธรรมแห่งนักบุญบาร์โทโลเมอา คาร์ปิตาเนียล และนักบุญวินเชนชา เจโรซาร์ หรือคณะซิสเตอร์มารีอาบัมบีน่า (เอสซีซีจี)” (Sisters of Charity of Saints Bartolomea Capitanio and Vincenza Gerosa) (SCCG)a Elisa Cavagna)

เกิดวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1922 ที่ โบนาเต โซตโต (Bonate Sotto) แบร์กาโม(Bergamo) ประเทศอิตาลี
เป็นบุตรีของ นาย Giuseppe และ นาง Elisabettaมีพี่น้องทั้งหมด 4 คน ซิสเตอร์เป็นลูกคนโต มีน้อง 3 คน ทั้งหมดเสียชีวิตก่อนซิสเตอร์แล้ว
วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1943 (เข้าโนวิช ที่ San Bernardio แบร์กาโม ซึ่งเป็นบ้านโนวิสสำหรับผู้ที่จะไปเป็นมิสชันนารี)
วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1946 ปฏิญาณตนครั้งแรก ในคณะเมตตาธรรมแห่งมิลาน (มารีอา บัมบีนา)
ในปี ค.ศ.1947 ไปเป็นมิสชันนารีที่สังฆมณฑลเชียงตุง ประเทศพม่า
วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.1952 ปฏิญาณตนตลอดชีพที่สังฆมณฑลเชียงตุง ประเทศพม่า

ประวัติการทำงาน

หลังจากถวายตัวครั้งแรก ในปี ค.ศ.1947 ซิสเตอร์เป็นมิสชันนารีเดินทางไปทำงานที่สังฆมณฑลเชียงตุง ประเทศพม่า ซิสเตอร์ทำหน้าที่ดูแลเด็กหอพัก สอนหนังสือและสอนตัดเย็บเสื้อผ้าแก่เยาวชนหญิง เป็นเวลาเกือบ 20 ปี หลังจากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ประเทศพม่า รัฐบาลพม่าให้บรรดามิสชันนารีออกจากประเทศพม่า ทางคณะซิสเตอร์ได้ขอให้บิชอปเชียงตุง ติดต่อบิชอปลูเซียน ลากอสต์ บิชอปสังฆมณฑลเชียงใหม่ เพื่อให้ซิสเตอร์ 3 ท่านแรกได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย บิชอปลูเซียน ลากอสต์ ยินดีต้อนรับซิสเตอร์ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย ซิสเตอร์เอลิซ่า ซิสเตอร์มักดาเลนา และ ซิสเตอร์คานดิดา

วันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ.1966 บรรดาซิสเตอร์เริ่มทำงานที่เชียงราย ทำงานช่วยเหลือชาวบ้านตามบนดอยและในเมือง สอนคำสอนแก่เด็กๆและชาวบ้านเพื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ สมัยนั้นคุณพ่อการ์โล ลุสซี่ เป็นคุณพ่อเจ้าวัดซิสเตอร์ทำงานที่เชียงรายจนถึงปี ค.ศ. 1990 เป็นเวลา 24 ปี หลังจากนั้นซิสเตอร์ได้มาทำงานที่เวียงป่าเป้า ทำหน้าที่ดูแลเด็กหอพัก ดูแลช่วยเหลือชาวบ้านและสอนตัดเย็บเสื้อแก่เยาวชนหญิงประมาณ 25 ปี และช่วงเวลา 10 ปี ที่ผ่านมานี้ซิสเตอร์มีอายุมากขึ้น เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ แต่ก็ยังทำงานต่อไปตามความสามารถ

ในวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ.2015 วันสมโภสการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ ซิสเตอร์ปรารถนาขอรับศีลอภัยบาปและหลังจากนั้นซิสเตอร์ก็เข้าพักษาตัวที่โรงพยาบาลที่เชียงราย วันที่ 10 เมษายน ค.ศ.2015 ซิสเตอร์กลับมาพักษาตัวที่บ้านคณะที่เวียงป่าเป้า และวันพุธ ที่ 22 เมษายน ค.ศ.2015 เวลาประมาณ 16.00 น. ซิสเตอร์ ก็จากไปอย่างสงบ ท่ามกลางเพื่อนสมาชิกในบ้าน คุณพ่อเจ้าวัดและคุณพ่อผู้ช่วย รวมสิริอายุซิสเตอร์ 93 ปี ทำงานมิสชันนารีที่เชียงตุง 20 ปี ที่ประเทศไทย 49 ปี

 

ฝ่ายจิตาภิบาลโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
ผู้เขียนข่าว

มาเดอร์เอลิซา คาวานา

อุทิศแด่ดวงวิญญาณ มาเดอร์เอลิซา คาวานา

มาเดอร์เอลิซา คาวานา

อุทิศแด่ดวงวิญญาณ มาเดอร์เอลิซา คาวานา

มาเดอร์เอลิซา คาวานา

อุทิศแด่ดวงวิญญาณ มาเดอร์เอลิซา คาวานา

มาเดอร์เอลิซา คาวานา

อุทิศแด่ดวงวิญญาณ มาเดอร์เอลิซา คาวานา

มาเดอร์เอลิซา คาวานา

อุทิศแด่ดวงวิญญาณ มาเดอร์เอลิซา คาวานา

มาเดอร์เอลิซา คาวานา

อุทิศแด่ดวงวิญญาณ มาเดอร์เอลิซา คาวานา