Skip to content

มื่อวันที่ 7-10 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คุณพ่อโจเซฟเป้ แบร์ตี พ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีลำพูนและซิสเตอร์คณะบ้านมารีนา ได้จัดค่ายคำสอนให้กับเด็ก ๆ วัดนักบุญเคียรา หมู่บ้านป่าแป๋ จังหวัดลำพูน มีเด็กมาเข้าค่ายประมาณ 15 คน บรรยากาศในค่ายคำสอนดีมาก เด็ก ๆ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และสนใจที่อยากจะรู้เกี่ยวกับการสร้างโลกและคุณค่าสิ่งสร้างทั้งหมดของพระเจ้า แม้จะมีจำนวนเด็กเข้าค่ายไม่มากก็ตาม ถือว่าเด็กที่มาเข้าค่ายทุกคนได้รับความรู้ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนคำสอน การอยู่ร่วมกัน และใช้ชีวิตร่วมกัน ในค่ายคำสอนครั้งนี้เป็นอย่างดี และค่ายคำสอนครั้งนี้ซิสเตอร์ไม่ได้จัดให้เฉพาะเด็ก ๆ เท่านั้นแต่ซิสเตอร์ยังเปิดโอกาสสอนและให้ความรู้กับผู้ใหญ่ด้วย เช่น สอนเพลงวัด ดูวีดีโอเกี่ยวกับพระคัมภีร์และร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาสามสีวัน มีสัตบุรุษมาร่วมเรียนคำสอนกับเราสม่ำเสมอด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และที่สำคัญ สัตบุรุษในหมู่บ้านป่าแป๋ให้ความร่วมมือกับคุณพ่อ ซิสเตอร์เป็นอย่างดีอีกด้วย จึงทำให้ค่ายคำสอนครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุก ๆ คน โอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในจัดค่ายคำสอนครั้งนี้เป็นอย่างสูง