Skip to content

มื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 มูลนิธิบ้านมารีนา ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรและจัดกิจกรรมคืนอำลา หมู่ 4 ให้กับเยาวสตรีที่สำเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตร 2 ปี โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ พร้อมกับบรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์และพี่ๆน้องๆ บ้านมารีนา ร่วมแสดงความยินดีกับหมู่ 4 ที่สำเร็จวิชาชีพในเทอมนี้ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 12 คนด้วยกัน กิจกรรมในค่ำคืนอำลานี้ เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะจากทุกคน

ผู้เขียนข่าว
บ้านมารีนา