Skip to content

ามัสกัส ประเทศซีเรีย, 12 มีนาคม (CNA/EWTN News)

ครบรอบ 4 ปี การเริ่มสงครามกลางเมืองซีเรีย ประมุขของพระศาสนจักรคาทอลิกนิกาย Melkite เรียกร้องให้ร่วมกันอดอาหารและอธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพภายในประเทศ

พระอัยกาเกรโกรีออส ที่ 3 แห่งเมืองอันทิโอค กรีก เมลไคท์ และบิชอปแห่งดามัสกัส ได้เขียนจดหมาย (24 กุมภาพันธ์) กล่าวว่า “มหาพรตเป็นหนทางแห่งไม้กางเขน และเราอยู่ในหนทางแห่งไม้กางเขนของประเทศอาหรับ ปีที่ห้าแล้ว เป็นพิเศษในซีเรีย อิรัก และปาเลสไตน์ อีกทั้งเลบานอนด้วย ซึ่งได้รับอิทธิพลน่าเศร้าจากสงครามที่เกิดขึ้นทั่วไป”

พระอัยกาเกรโกรีออส ได้ขอร้องทั่วโลกร่วมกันอดอาหารและอธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพในซีเรีย ในวันที่ 15-16 มีนาคม ค.ศ. 2015

ความขัดแย้งในซีเรียได้เริ่มครั้งแรกวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2011 มีการเดินขบวนทั่วประเทศต่อต้านกฎของบาชา – อัล – อัซซัด และพรรคบา – อัท ในเดือนเมษายนกองทัพซีเรียได้ควบคุมผู้ประท้วง

ตั้งแต่นั้นมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นสงครามกลางเมือง มีผลต่อชีวิตของประชาชนมากกว่า 220,000 คน มีผู้อพยพซีเรีย 3.8 ล้านคน ไปประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนมากอพยพเข้าไปในประเทศตุรกีและเลบานอน นอกนั้นเชื่อกันว่าชาวซีเรียอีก 8 ล้านคนไร้ที่อยู่อาศัยเพราะสงครามนี้

ความคิดริเริ่มให้อธิษฐานของพระอัยกา ได้รับการสนับสนุนจากการีตัสคาทอลิกสากล เป็นจำนวน 6.6 ล้านเหรียญดอลล่าร์ ตั้งแต่เริ่มสงคราม

“บรรดาผู้อพยพลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สถานการณ์ยังคงมืดมน ยิ่งชุมชนนานาชาติไม่มีวิธีการช่วยเหลือที่ชัดเจน” บารอน โยฮันเนส ฮีมันน์ ประธานขององค์การช่วยเหลือ (Church in need) ได้กล่าวเมื่อวันที่ 4 มีนาคม “เรากำลังเร่งช่วยเหลือครอบครัวในเมือง Aleppo, Homs, Damuscas และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เราช่วยเรื่องอาหาร ยา การดูแลปฐมพยาบาล ด้านการเงินเรื่องที่พัก การรักษาและไฟฟ้า การเงินช่วยบรรเทาความทุกข์ได้ แต่ไม่ทำให้สิ้นสุดสงคราม”

พระอัยกาได้เขียนว่า “เนินกลโกธาของประเทศยิ่งใหญ่มาก มีความทุกข์เวทนาใหญ่หลวง นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) ในฐานะบิชอป บทบาทของเราต้องอยู่กับประชาชน เคียงข้างประชาชน ข้างหน้าประชาชน ข้างหลังประชาชน และช่วยเหลือประชาชน เราต้องการล้างเท้าของบรรดาผู้ทนทุกข์ เหมือนที่พระเยซูเจ้าได้ล้างเท้าบรรดาศิษย์ เราขอการคืนดีจากบรรดาสัตบุรุษ เพราะลำพังกำลังของเรา เราไม่สามารถทำตามที่ต้องการของพวกเขา ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกวัน”

“เราไม่รู้จะทำอะไรต่อหน้าความทุกข์และความเจ็บปวดยิ่งใหญ่ของประชาชนของเรา ทั้งชุมชนคริสตชนและมุสลิม โศกนาฏกรรมและความทุกข์มีผลต่อทุกคน คือ ความยากจน ความหิวกระหาย ความเหน็บหนาว ขาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ความป่วยไข้ ความทุกข์ยาก และความไร้สมรรถภาพ ส่วนใหญ่ของสัตบุรุษทนทุกข์ เป็นพิเศษในซีเรีย ทุกคนได้รับความทุกข์เช่นนี้เสมอกัน”

พระอัยกากล่าวเสียใจที่คาทอลิกเมลไคท์ต้องอพยพหนีภัยออกจากซีเรีย “ขอให้ทุกคนอยู่ อดทน เข้มแข็งไว้ มีหวังเสมอ มีความเชื่อ และไว้วางใจในพระประสงค์ของพระเจ้า… เราในฐานะผู้อภิบาลจะอยู่กับทุกคนที่อยู่ จะช่วยเหลือเต็มกำลัง เราจะพยายามช่วยทุกคน ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ทำได้”

พระองค์ขอบคุณโป๊ปฟรังซิสที่ภาวนาให้ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และที่ได้สนับสนุนด้านวัตถุผ่านทางหน่วยงานที่สัมพันธ์กับวาติกัน

“เราได้รับข่าวว่ามีสัตบุรุษบางคนกลับบ้าน…ช่วยกันซ่อมแซมบ้านและวัด (ใน 4-5 เมือง)

เราดีใจที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ จากบรรดาสัตบุรุษของเรา สถาบันนานาชาติและบรรดาเพื่อนที่ช่วยเหลือเรา

จากส่วนลึกของความทุกข์และเจ็บปวดในซีเรีย เราขอร้องพร้อมประชาชนผู้ทนทุกข์จากหนทางเปื้อนเลือดแห่งไม้กางเขน วอนขอทั่วโลก ช่วยยุติสงครามในซีเรีย เราเชื่อในพลังของการภาวนา และอดอาหารในมหาพรต ขอหนึ่งวัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอดอาหารและอธิษฐานภานา เพื่อความหวังและสันติภาพในซีเรีย”

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์แปล
จาก http://www.catholicnewsagency.com/news/march-15-2015-a-day-of-fasting-prayer-for-war-torn-syria-24084/
13 มีนาคม 2015