Skip to content
14ordinarioB5

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา 8 กุมภาพันธ์ 2015

บทอ่าน โยบ 7: 1-4, 6-7 ; 1 คร 9: 16- 19, 22-23 ; มก 1: 29-39
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 2602
จุดเน้น การรักกันเป็นกิจการแห่งความกตัญญูสำหรับทุกคนที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเรา

มีคำกล่าวที่น่าถูกต้องว่า ผู้ปกครองหลายคนจะทำทุกสิ่งเพราะเห็นแก่ลูกของเขา แม้อาจจะต้องแสดงความสามารถพิเศษ เมื่อต้องปกป้องลูก พ่อแม่ทำได้ มีเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่เสื้อผ้าติดอยู่ใต้ล้อรถยนต์ พ่อแม่ไม่ต้องใช้เวลาคิด ก้มลงจัดการยกรถเพื่อให้เด็กหลุดออกมาได้ ดูเหมือนเป็นเรื่องเหลือเชื่อ แต่อย่างไรก็ตาม มันก็เป็นเช่นนี้จริงๆ
ย้อนเวลากลับไป ตั้งแต่ปฐมกาล พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่เรา และจัดทุกสิ่งให้เรา ลูกๆ ของพระองค์ บางคนอาจไม่เห็นหรือไม่เชื่อ เป็นพิเศษเรื่องโยบคร่ำครวญ ดูเหมือนตรงกันกับชีวิตของเรา ชีวิตมนุษย์ในโลกนี้ ไม่ใช่การบีบบังคับให้เข้าประจำการดอกหรือ ดูเหมือนเป็นข้อขัดแย้งเกี่ยวกับความเชื่อของเรา คือ เมื่อพระเจ้าดูเหมือนอยู่ห่างไกลจากเราที่สุด แต่ที่จริง พระองค์ทรงอยู่ใกล้เราดังที่พระองค์เคยอยู่เสมอๆ
แน่นอน พวกเราบางคนลำบากที่จะเชื่อมระหว่างพิธีกรรมวันอาทิตย์ กับการดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าในชีวิตประจำวัน เพราะเราบ่อยๆ มีเรื่องต้องต่อสู้และมีความยากลำบากมากมาย จนว่าเราคล้ายโยบ (ในบทอ่านแรก) เราหมกมุ่นแต่สงสารตัวเอง สงสัยตัวเอง และตำหนิตัวเอง ทั้งๆ ที่น่าจะเริ่มต้นยืนขึ้นใหม่ สลัดสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่ดีไป และยอมรับพระเจ้าในชีวิต เพียงวาดมโนภาพว่าถ้าหากพระเยซูเจ้าเมื่อทรงได้ยินว่า แม่ยายของเปโตรกำลังนอนป่วยเป็นไข้อยู่ แล้วพระองค์ตรัสว่า “อย่ามายุ่งกับเราด้วยปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ของเธอ ไม่ใช่จุดประสงค์ที่เรามาที่นี่วันนี้” พระเยซูเจ้าได้ทำแบบอย่างให้เรา เราต้องพร้อมให้บริการประชาชนทุกคน ไม่ว่ามีโอกาสอะไร
บุญราศีคุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา ได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายเป็นแบบอย่างแก่เรา เมื่อเธอได้เขียนข้อคิดและบทความว่า หลายๆ ครั้งคุณแม่ได้สงสัยจริงๆ เกี่ยวกับความรักของพระเจ้า คุณแม่ได้แสดงให้เราตระหนักว่า พระเจ้าไม่ขอให้เราเป็นคนเหนือมนุษย์ (Super human beings) พระองค์ทรงเรียกเราเป็นคน (ธรรมดา) ที่มีความเห็นใจ รู้จักเอาใจใส่และรักกันและกัน พระองค์ทรงต้องการเราให้เลียนแบบความรักที่พระเยซูเจ้าได้แสดงต่อบุคคลที่พระองค์ได้พบปะ นี่เป็นวิธีที่เราเริ่มแสดง พระเจ้าผู้ทรงทำหลายสิ่งหลายอย่างแก่เรา ว่าเราเป็นลูกๆ ที่กตัญญูรู้คุณของพระองค์

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Homilies โดย Catholic Diocese of Lansing,
(มกราคม – มีนาคม 2015), หน้า 59-60.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง