Skip to content

มื่อวันที่ 24 มกราคม 2015 ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดอบรม “เทคนิคการร้องเพลงขั้นพื้นฐาน” โดยคุณ Maria Regina Soon Shin Min ชาวเกาหลี สังกัดคณะโฟโคลาเร เป็นวิทยากร ร่วมกับทีมงานจากบ้านโฟโคลาเรหญิงของเชียงใหม่ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดคอนเสริ์ตหลายประเทศ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 45 คน การอบรมนี้เป็นประโยชน์ในการช่วยฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกการหายใจในขณะขับร้อง ฝึกการฟังและฝึกการขับร้องเป็นกลุ่ม โดยร้องเพลงออกมาจากใจ ซึ่งช่วยให้ร้องเพลงในวัดและเพลงทั่วไปได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญวิทยากรได้เน้นย้ำเสมอว่า “ใครร้องเพลง ก็เท่ากับภาวนาเป็นสองเท่า” (นักบุญออกัสติน PL 36,914; เทียบ คส.3:16)