Skip to content

นวันที่ 13 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ยอแซฟบรรเทาได้มีโอกาสต้อนรับ คุณพ่อ Alfonso ผู้ตัวแทนสภาบิชอปแห่งประเทศอิตาลีและคุณพ่อ Vito del Prete เลขาธิการของ Pontificie Opere Missionarie – POM พร้อมคณะ ที่มาศึกษากิจกรรมต่างๆของศูนย์ยอแซฟบรรเทา เพื่อหาช่องทางในการสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการ
และทางศูนย์ได้เชิญคณะผู้บริหารต่างๆของจังหวัดแพร่ อาทิเช่น คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แพร่ , คุณพ่อเมาริซีโอ อารีออลคี อธิการคณะธรรมทูต ปีเม (PIME) ในประเทศไทย, รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล จังหวัดแพร่ , ผู้อำนวยการสาธารณะสุข จังหวัดแพร่ , หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมบำบัดโรงพยาบาลแพร่ และ นายกตำบลเหมืองหม้อ มาร่วมต้อนรับท่านกลุ่มผู้มาเยือนแห่งประเทศอิตาลี พร้อมคณะ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ด้วยความเคารพอย่างสูง
Father “Braz Lourenço de Oliveira” – PIME
ผู้อำนวยการศูนย์ยอแซฟบรรเทา