Skip to content

ป๊ปฟรังซิสเสด็จเยี่ยมเอเชีย (เป็นครั้งที่ 2) ที่ประเทศศรีลังกา 13-14 มกราคม ค.ศ. 2015 และฟิลิปปินส์ 15-19 มกราคม หลังจาก 20 ปี แล้วที่โป๊ปยอห์น ปอล ที่ 2 ได้เคยเสด็จ

ศรีลังกามีพลเมือง 21.5 ล้านคน 70% นับถือศาสนาพุทธ ฮินดู 15% มุสลิม 7% คริสต์ 8% ส่วนฟิลิปปินส์มีพลเมือง 103 ล้านคน เป็นคาทอลิก 83% โปรเตสแตนส์ 9% อิสลาม 5% ฮินดู 2% และพุทธ 1%
มี 5 ประการที่น่าพิจารณาในการเสด็จเยือนเอเชียครั้งนี้ (2 วันในศรีลังกาและ 5 วันในฟิลิปปินส์)

  1. การเดินทางเยี่ยมเยียนชาวทมิฬ

โป๊ปเดินทางเยี่ยมแคว้นทมิฬในภาคเหนือของประเทศศรีลังกา เพื่ออธิษฐานภาวนาที่สักการะสถานแม่พระ Madhu และพบสัตบุรุษทั้งชาวคาทอลิก ทมิฬ และสิงหล
โป๊ปประกาศสถาปนานักบุญองค์แรก Rev. ยูเซปเป้ วาซ ธรรมทูตในศตวรรษที่ 17 เป็นเครื่องหมายเอกภาพทั้งของชาวสิงหลและชาวทมิฬ

  1. พี่น้องชาวพุทธ

เมื่อครั้งที่โป๊ปยอห์น ปอล ที่ 2 ได้เสด็จศรีลังกาใน ค.ศ. 1995 ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไร
ครั้งนี้ผู้นำศาสนามีกำหนดการพบโป๊ปในวันที่ 13 มกราคม โป๊ปปรารถนาให้พระศาสนจักรท้องถิ่นมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพและการเสวนา แม้จะมีความรุนแรงจากฝ่ายสุดโต่ง

  1. ด้านความมั่นคงปลอดภัย

การเดินทางด้วยรถยนต์เปิดหลังคา มากกว่าใช้รถยนต์กันกระสุน ต้องสนใจด้านความปลอดภัย เพราะในอดีตเมื่อโป๊ปปอล ที่ 6 เสด็จมะนิลาใน ค.ศ. 1970 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีโป๊ปเสด็จ มีผู้ปลอมเป็นบาทหลวงได้พยายามทำร้ายพระองค์
เมื่อโป๊ปยอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จฟิลิปปินส์ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1995 มีมุสลิมหัวรุนแรงได้มีแผนปลงพระชนม์ด้วยระเบิดเคมี แต่ทางการจับได้ก่อน

  1. การควบคุมฝูงชน

ในการเสด็จปี ค.ศ. 1995 ได้มีประชาชนราว 5 ล้านคนมาร่วมมิสซาสุดท้ายของโป๊ปยอห์น ปอล ที่ 2 ถวาย ณ ริซาล พาร์ค ในกรุงมะนิลา พระองค์ต้องเสด็จด้วยเฮลีคอปเตอร์ ครั้งนี้ไม่ได้กังวลเรื่องผู้ก่อการร้าย แต่ประชาชนรักโป๊ปมากจึงต้องสนในเรื่องนี้

  1. สภาพแวดล้อม

ในฟิลิปปินส์ โป๊ปสนใจเรื่องครอบครัว แต่ละวันพระองค์จะพบครอบครัวหนุ่ม-สาวและผู้อาวุโส ผู้ที่ออกจากบ้านไปหางานทำต่างประเทศ และอีกหัวข้อที่สนใจคือ สภาพแวดล้อม

โป๊ปจะพบผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ซึ่งเป็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate change) พระองค์มีพระนามฟรังซิส ชาวอัสซีซี ผู้รักธรรมชาติ สนใจดูแลธรรมชาติ

AP โดย นิโคล ฟินฟีลด์ 12 มกราคม 2015

กำหมดการที่ฟิลิปปินส์

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม

08.15 น.           เยี่ยมวัดน้อยของแม่พระแห่งศรีลังกา ที่ Bolawalana
09.00 น.           เดินทางจากโคลอมโบไปมะนิลา
17.45 น.           ถึงมะนิลา พักที่บ้านสมณทูต Taft Ar. มะนิลา

วันศุกร์ ที่ 16 มกราคม

08.15 น.           พิธีต้อนรับที่พระราชวังมาลากันยัง มะนิลา
10.15 น.           พบผู้นำรัฐบาล และทูตประเทศต่างๆ
11.15 น.           มิสซาที่อาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล
17.30 น.           พบครอบครัวที่ Pasay

วันเสาร์ ที่ 17 มกราคม

08.15 น.           เดินทางไปอัครสังฆมณฑล Palo
10.00 น.           มิสซา
12.45 น.           รับประทานอาหารเที่ยงกับบรรดาคนจน และผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ ที่สำนักอาร์ชบิชอปที่ Leyte
15.00 น.           อวยพรที่ศูนย์คนจน ที่ Leyte
15.30 น.           พบบาทหลวง นักบวช ที่อาสนวิหาร
17.00 น.           เสด็จไปมะนิลา

วันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม

09.45 น.           พบบรรดาผู้นำศาสนา
10.30 น.           พบบรรดาเยาวชนที่มหาวิทยาลัยซางโต โทมัส
15.30 น.           มิสซาที่ Rizal Park

วันจันทร์ ที่ 19 มกราคม

10.00 น.           เสด็จกลับกรุงโรม ที่ Villamor Air Base
17.40 น.           ถึงสนามบิน Ciampino กรุงโรม

แปลสรุปโดย บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์