Skip to content
hebrew_slaves2528125291

อย่าเป็นทาสอีกต่อไป แต่เป็นพี่น้องชายหญิงกัน (ดีกว่า)

โป๊ปฟรังซิสได้มอบสาส์นวันสันติภาพสากล ค.ศ. 2015 (ครั้งที่ 48) ซึ่งตรงกับวันสมโภชพระมารดาพระเจ้า (1 มกราคม 2015)
อย่าเป็นทาสอีกต่อไป แต่เป็นพี่น้องชายหญิง
1. เริ่มปีใหม่ พ่อขอมอบสันติภาพแด่ทุกท่าน พ่อภาวนาขอให้สิ้นสุดสงคราม ความขัดแย้งและความทุกข์ยากที่มาจากมนุษย์ จากโรคภัยไข้เจ็บและจากภัยธรรมชาติ ขอให้เราร่วมมือกันเพื่อความสามัคคีและสันติภาพในโลก
ปีที่แล้วพ่อปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตสมบูรณ์ ภราดรภาพ ไม่เห็นใครเป็นศัตรูคู่แข่ง แต่ถือว่าเราเป็นพี่น้องชายหญิง ให้ยอมรับกัน และสวมกอดกันได้ แต่น่าใจหายที่ปัจจุบันยังทำร้ายกัน ขาดความเคารพ ความยุติธรรมและความรัก ยังมีปรากฏการณ์กดขี่ริดรอนเสรีภาพและศักดิ์ศรีกันหลายรูปแบบ
2. ฟังแผนการของพระเจ้าเพื่อมนุษยชาติ
นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงฟิเลโมนให้ต้อนรับโอเนสิมัส ซึ่งเคยเป็นทาสของฟิเลโมน แต่กลับเป็นคริสตชนแล้ว ขอให้ต้อนรับเขาเหมือนน้องชายที่รัก (ฟม 14-16) ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายหญิง เป็นพี่น้องกันเพราะเราเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า ทำให้เรามีเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวมนุษยชาติ
น่าเสียดายที่ในประวัติศาสตร์ คาอินฆ่าอาเบลน้องชาย (ปฐก 4:1-16) เรื่องราวของโนอาห์ ต่อมาค่อยมีวัฒนธรรมจับคนเป็นทาส เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ทำร้ายกัน ละเมิดศักดิ์ศรีและสิทธิ ดังนั้น จำเป็นที่เราต้องกลับใจสม่ำเสมอมาสู่พันธสัญญาที่พระเยซูเจ้าทรงทำบนไม้กางเขน ถือว่าเราเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของพระเยซูเจ้า (เทียบ มธ 12:50)
3. ทาสหลายแบบในอดีตและปัจจุบัน
บางคนถูกกระทำราวกับว่าเป็นสิ่งของ เพราะบาปทำให้ใจเขาคิดเช่นนั้น อาจเห็นคนจน คนด้อยพัฒนาอยู่ชายขอบ ขาดการศึกษา คนตกงาน จึงเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ หลอกชายหนุ่มหญิงสาวด้วยสื่อสารมวลชนสมัยใหม่ การคอรัปชั่น เห็นเงินสำคัญ ยึดธุรกิจการค้า การค้าอาวุธ อาชญากรรม ขบวนการผู้ก่อการร้าย การลักพาตัวไปขาย เรียกค่าไถ่ ขายตัว สำคัญกว่าคุณธรรม
4. จงร่วมมือกันหยุดขบวนการทาส
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เราวางเฉยไม่ได้ อยู่เงียบๆ ไม่ได้ บรรดานักบวชเป็นพิเศษนักบวชหญิงคณะต่างๆ พยายามช่วยเหลือผู้รับเคราะห์เหล่านี้ กิจกรรมของเขาแบ่งได้ 3 ประการ คือ ให้ความช่วยเหลือเหยื่อ ช่วยฟื้นฟูจิตใจ และพยายามช่วยพวกเขาให้กลับคืนสู่สังคม
น่าชมในความกล้าหาญ อดทน และพากเพียร แต่เราต้องร่วมมือกันอุทิศตนอีก 3 ประการ คือ การป้องกันไม่ให้เกิด การปกป้องเหยื่อ และการดำเนินคดีตามกฎหมาย พวกเขาทำกันเป็นทีม เราก็ควรออกแรงร่วมกันกับส่วนอื่นๆ ในสังคมด้วย แน่นอนเป็นหน้าที่ของรัฐบาล นักธุรกิจ ต้องช่วยกันรับรู้บทบาทของสตรี อย่างน้อยความริเริ่มในเรื่องวัฒนธรรมและบรรดาสื่อสารมวลชน
5. ภราดรภาพ มิใช่ระบบทาส หรือ เฉยๆ
เราร่วมมือกันประกาศความรักของพระคริสตเจ้าในสังคม ให้ตระหนักว่า เราเป็นพี่น้องชายหญิงในครอบครัวใหญ่ มนุษย์มีศักดิ์ศรีและเสรีภาพ เราเห็นชัดจากเรื่องราวของนักบุญโยเซฟิน บาคีตา ที่เกิดในประเทศซูดาน ถูกขายเป็นทาสตอนอายุ 9 ขวบ ที่สุดได้เป็นลูกของพระเจ้า สมัครบวชเป็นซิสเตอร์
พระเจ้าจะถามเราแต่ละคนว่า “เราทำอะไรช่วยพี่น้องบ้าง” คนในสังคมไม่ค่อยสนใจกัน เราควรหันมาร่วมมือพึ่งพาอาศัยกันฉันพี่น้อง ช่วยพวกเขาให้มีความหวัง ให้มีชีวิตที่ดี ขอให้เรากล้า พระเจ้ามอบไว้ในมือของเราแล้ว

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุป
22 ธันวาคม ค.ศ. 2014