มื่อวันที่ 22 ธันวาคม คุณพ่อ วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ผู้ดูแลสามเณรใหญ่ ได้นำสามเณรใหญ่สังฆมณฑลเชียงใหม่ พร้อมกับนักศึกษาคริสนธรรม มาคำนับอวยพรพระคุณเจ้า บรรดาบาดหลวงและซิสเตอร์ที่ประจำอยู่ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้โอวาท ให้บรรดาสามเณร โดยการขอบใจพวกเขาที่ตอบรักการเรียกของพระเจ้าในการมาเป็นเณรและให้พวกเขาได้ไวต่อการความยากลำบากของเพื่อนพีน้องในโอกาสที่ไปร่วมคริสตมาสตามที่ต่าง ๆ ด้วย

Recommended Posts