Skip to content

พระ อาร์ชบิชอป ซาวีโอ ฮอน ไตไฟ เลขานุการของสมณกระทรวงว่าด้วยการเผยแผ่พระวรสาร เดินทางมาเยี่ยมสังฆมณฑลเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2014
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2014อาร์ชบิชอปซาวีโอ ฮอน ไตไฟ ได้มาเยี่ยมศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม โดยมีบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ บาทหลวง สมาชิกศูนย์คำสอน นักศึกษาคาทอลิกและสัตบรุษวัดแม่ริมให้การต้อนรับ บิชอปวีระได้กล่าวต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้พร้อมของที่ระลึกให้กับพระคุณเจ้าฮอน จากนั้นนักศึกษาของศูนย์แม่ริมได้ร้องเพลงต้อนรับ และรับชมวีดีทัศน์สรุปภาพกิจกรรมต่างๆของแผนกคำสอน ในตอนท้าย พระคุณเจ้าฮอนได้กล่าวให้ข้อคิดกับทุกคนว่า “ท่านประทับใจในการต้อนรับ รวมทั้งบทเพลงที่ร้องก็ไพเราะ ชวนให้นึกถึง เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่สวดภาวนาในวัด โดยออกเสียงตัวอักษร A B C… ไปเรื่อยๆ คุณพ่อเจ้าวัดผ่านมาเห็นจึงถามชายนั้นว่าเขาทำอะไรอยู่ ชายนั้นจึงบอกว่ากำลังสวดภาวนา โดยออกเสียงไล่จากตัวอักษร A B C…ไปเรื่อยๆ สวดเช่นนี้เพื่อให้พระเป็นเจ้าทรงเอาตัวอักษรไปเรียงเป็นประโยคเองตามที่พระองค์ต้องการ พวกเราได้ร้องเพลงเกี่ยวกับตัวอักษรปกาเกอะญอเมื่อสักครู่นี้ พ่อเองไม่เข้าใจความหมายของเพลงทั้งหมด แต่สัมผัสได้ว่า พวกเราทุกคนได้ร้องเพลงจากใจพร้อมกับรอยยิ้มที่มอบให้ ทำให้รู้สึกถึงการได้รับการต้อนรับจากทุกคน พ่อเองรู้สึกดีใจที่ได้มาเยี่ยมที่นี่ พ่อต้องขอโทษทุกคนที่มาช้า เวลาที่ชมวิดีทัศน์สรุปกิจกรรมซึ่งทำได้ดีมาก ทำให้พ่อเห็นถึงความมีชีวิตชีวา และสปิริตการเป็นผู้แพร่ธรรม พ่อเองคงไม่ได้มีโอกาสไปตามหมู่บ้านหรือทุกๆ ที่ในสังฆมณฑลเชียงใหม่ แต่พ่อจะสวดให้กับทุกๆที่ที่เห็นในวีดีทัศน์แทนก็แล้วกัน พ่อได้ไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเซียที่เกาหลี และได้รับของที่ระลึกจากงานนี้คือ กางเขนเยาวชน ซึ่งพ่อชอบมาก กางเขนนี้เป็นแบบเดียวกับที่พระสันตะปาปาทรงใช้ พระสันตะปาปาได้เตือนใจเยาวชน ให้นำกางเขนและความรักของพระไปทุกที่และนี่คือหน้าที่ของเรา โดยเฉพาะพวกเราที่เตรียมตัวเป็นครูคำสอน” จากนั้นทุกคนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยกัน
หลังจบการเยี่ยมที่แม่ริม พระคุณเจ้าฮอนได้เดินทางไปพบปะกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนที่บ้านดอนบอสโก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และได้รับประทานอาหารเย็นพร้อมกับชมการแสดงต้อนรับจากเยาวชนจากบ้านต่างๆ เช่น บ้านเยาวสตรีหทัยนิรมล บ้านธิดารักษ์ และบ้านดอนบอสโก จากนั้นท่านได้ให้โอวาทก่อนนอนกับเยาวชนที่มาร่วมงานกว่า 200 คน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2014 พระคุณเจ้าฮอน ไตไฟ ได้เป็นประธานในมิสซาร่วมกับบาทหลวงซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธาที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ ท่านได้ให้ข้อคิดในมิสซาในพระวรสารที่พูดถึงศักเคียสโดยเน้นเรื่องการกลับใจ
หลังมิสซาพระคุณเจ้าได้เดินทางไปพร้อมกับสมาชิกซาเลเซียนที่ทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่ เพื่อไปเยี่ยมบ้านธิดารักษ์ อ.จอมทอง ซึ่งอยู่ในความดูแลของซิสเตอร์ซาเลเซียน โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะผู้ใหญ่และสมาชิกของบ้าน จากนั้นท่านได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์เด็กชาวไทยภูเขาบ้านแม่ปอน ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล (ซิสเตอร์แม่ปอน) โดยมีซิสเตอร์เซซีลีอา ลาวา ปูลือ อธิการิณีเจ้าคณะฯ ซิสเตอร์นฤมล กระบวนศิริ รองอธิการิณีเจ้าคณะฯ คณะซิสเตอร์ ครุและนักเรียน ต้อนรับอย่างอบอุ่น พระคุณเจ้าได้รับประทานอาหารกลางวันและเดินชมบริเวณโดยรอบของศูนย์และโรงเรียน ทำให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตและการทำงานแพร่ธรรมในบริบทของสังฆมณฑลเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น