เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2014 แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑล เชียงใหม่ ได้จัดงานไบเบิลเกมส์ เขต 1 เชียงใหม่ ณ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อยวง บัปติสตา ชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ มาเป็นประธานในพิธี ในบทพระวรสารนักบุญมัทธิว 7:7 จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะเถิด แล้วประตูจะเปิดรับท่าน กิจกรรมงานไบเบิลเกมส์ครั้งนี้ เยาวชนสนุกสนานกันอย่างมาก อีกทั้งยังได้ความรู้เรื่องพระคัมภีร์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย โดยระหว่างกิจกรรมมีคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย คุณพ่อแสงชัย ไอ่จาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ ดร.สุรีย์พร ระดมกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนพระหฤทัย มาให้กำลังใจเด็ก ๆอย่างใกล้ชิด
งานไบเบิลเกมส์ เขต 1 เชียงใหม่ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 165 คน รวมคุณพ่อพี่เลี้ยง ทั้งหมดจำนวน 200 คน
หน่วยงานที่มาร่วมมี 7 หน่วยงาน คือ
1.โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
2.โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
3.โรงเรียนศีลรวี เชียงดาว
4. ศูนย์ เยาวชนนาซาแร็ธ เบธเลเฮ็ม
5.ศูนย์คาทอลิกแม่แตง
6.โรงเรียน เรยีนาเชลีวิทยาลัย
7.คณะอิเดนเตส สารภี เชียงใหม่
8.ศูนย์โม้ง

ผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีดังนี้
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คณะอิเดนเตส สารภี เชียงใหม่

ผลการแข่งขัน ระดับชั้นประถมศึกษา มีดังนี้
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

Recommended Posts