อา ทิตย์ที่ 5 ตุลาคม คุณพ่อจูเซปเป้ แบร์ตี เจ้าอาวาส คุณพ่อเปโตร เมลอตตอ และคุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี พร้อมชาวบ้าน จัดฉลองวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน มีบาดหลวง ซิสเตอร์บ้านมารีนา สัตบุรุษ เป็นพิเศษจากอาสนวิหารพระหฤทัย ร่วมประมาณ 400 คน
เริ่มพิธี 09.30 น. ตัวแทนกล่าวรายงานประวัติของวัด เสกศาลาเอนกประสงค์ และพิธีบูชาขอบพระคุณ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา พระวรสารเกี่ยวกับอุปมาเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้าย (มธ 21:33-45) สอนใจเราให้มีส่วนร่วมสร้างอาณาจักรสวรรค์
วัดนี้มีบาดหลวงฟีเดอี ดอนุม จาก 15 สังฆมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี (ตรีเวเนโต) มาช่วยสังฆมณฑลเชียงใหม่ มีซิสเตอร์คณะมารีนา 2 ท่าน มาเปิดบ้าน (หลังที่ 3 หลังจากอยู่ในเชียงใหม่ 49 ปี) ช่วยงานอภิบาล
คุณพ่อจูเซปเป้รายงานว่า นอกจากมีวัดน้อยนักบุญคลาร่า ยังไปเยี่ยมสัตบุรุษที่ อ.บ้านโฮ่ง มีสัตบุรุษ 15 คน มีมิสซา (ต่อจะเป็นวัดน้อยนักบุญลูกา) และหมู่บ้านป่าซาง เพิ่งเริ่มได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม (ต่อไปจะตั้งชื่อวัดน้อยนักบุญลูกา)
ซิสเตอร์และคุณพ่อไปดูแลเยาวชน 60 คน ที่โรงเรียน 72 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ และที่วิทยาลัยเกษตรลำปาง ซึ่งมีคาทอลิก 10 คน
วัดยังดูแลเยาวชนชายบ้านเอมมาอูสหลังแรกที่เวียงบัว มี 11 คน และบ้านเอมมาอูสหลังที่สอง ที่ลำพูนมีบ้านติดวัด เยาวชน 5 คน ช่วยกันดูแลวัด
ยังมีงานไปเยี่ยม สอนคำสอน สัตบุรุษในเรือนจำด้วย     รู้สึกว่าสัตบุรุษ บาดหลวง และซิสเตอร์วัดนี้มีพลัง มีชีวิตชีวาดี หลังรับประทานอาหาร มีเสกบ้านซิสเตอร์และเสกรถคันใหม่ด้วย มีซิสเตอร์เชโล จากประเทศสเปนมาเป็นสักขีพยานและร่วมฉลองวันนี้

Recommended Posts