Skip to content
web

เนื่อง จากในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2014 ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ (เว็บมาสเตอร์) เนื่องจากคุณอนุวัฒน์ ยินดี เจ้าหน้าที่ฯ คนเดิมได้ยื่นขอลาออกจากตำแหน่ง จึงส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่คนใหม่มาทำงานแทนคือคุณอุทัย คล่องพนากุล ซึ่งได้มารับตำแหน่งงาน และประสานงานเป็นอย่างดีมาเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว ในโอกาสนี้จึงขอชี้แจงให้ทุกท่านรับทราบ เกี่ยวกับช่องทางการส่งข่าวทาง Email ท่านสามารถส่งข่าวได้ตามปกติที่

Email อย่างเป็นทางการของเว็บไซต์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ดูแลโดยเว็บมาสเตอร์  

[email protected]

ซึ่งเป็น Email หลักของเว็บไซต์ในการติดต่อ เพื่อแจ้งข่าวสาร การประกาศ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบาทหลวง นักบวชชายหญิง ฆราวาส วัด ศูนย์ หรือโรงเรียนในเครือคาทอลิก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  • Email ส่วนตัวของคุณอุทัยคือ [email protected] ท่านก็สามารถติดต่อส่งข่าวในช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกัน
  • Email : [email protected] ของคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อมวลขนคาทอลิกฯ
  • Email : [email protected] ของคุณพ่อบรูโน รอสซี่ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อมวลขนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่
  • Email : [email protected][email protected] ของคุณอนุวัฒน์ เจ้าหน้าที่ฯ คนเดิม

และเว็บมาสเตอร์จึงขอใช้โอกาสนี้เช่นเดียวกันในการบอกเล่า ประวัติเว็บไซต์สังฆมณฑลเชียงใหม่โดยสังเขป ตามที่ได้รับทราบข้อมูลมา เพื่อเป็นประโยชน์ในการบันทึกประวัติเว็บไซต์ต่อไป ดังนี้คือ

ช่วงก่อนปี ค.ศ. 2006 (ยังไม่ทราบเวลาที่ชัดเจน) เว็บไซต์สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นโดยคำแนะนำจากบิชอปกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ และได้มอบหมายให้คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา จัดหาเจ้าหน้าที่ในการดูแลเว็บไซต์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยตั้งชื่อ Domain Name ชื่อว่า “http://www.chiangmaidiocese.org” และได้รับการดูแลเว็บไซต์โดยเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนฯ ในช่วงเวลานั้นคือคุณอรินัน สว่างใจ และคุณวีรวรรณ ขันทะโฮม ตามลำดับช่วงเวลาโดยประมาณ

จนกระทั่งในช่วงปี 2007 คุณอนุวัฒน์ ได้ติดต่อขอเข้าทำงานกับคุณพ่อณรงค์ชัย ในขณะนั้นคุณพ่อเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ เชียงดาว คุณอนุวัฒน์ได้ทำงานในตำแหน่ง Part Time โดยวิธีการคือคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา จะรวบรวมข่าวและเอกสารไปส่งให้ถึงที่บ้านพักโดยตรง จนกระทั้งอีกหลายเดือนต่อมาคุณพ่อณรงค์ชัย และพระคุณเจ้าสังวาลย์ฯ เห็นสมควรที่จะให้มีเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนฯทำงานประจำที่มิสซังโรมันคาทอลิก เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานต่อไป และในปี 2009 เว็บไซต์ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “http://www.cmdiocese.org” ในช่วงเวลาการประชุมระดับโลก SIGNIS World Congress 2009 และเป็นช่วงเวลาที่บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งบิชอปไม่นาน การเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์นี้เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ชื่อเว็บให้สั้นลง และจดจำง่าย และเป็นชื่อเว็บไซต์ที่ใช้อยู่จวบถึงปัจจุบัน

และเว็บมาสเตอร์ขอใช้โอกาสนี้ในการอธิบายแนวคิดการออกแบบ และเทคนิคคร่าวๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการเป็นแรงบันดาลใจ และเริ่มศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำทักษะความสามารถนั้นมาใช้ในงานแพร่ธรรมกับหน่วยงานของตนต่อไป

เว็บไซต์ก่อนปี 2006

ใช้เทคนิค HTML4, PHP (ในช่วงเวลาที่ดูแลเว็บไซต์โดยคุณอรินัน สว่างใจ และคุณวีรวรรณ ขันทะโฮม)

การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ

เว็บไซต์ปี 2007

ใช้เทคนิค CMS (Content Managment System) : Engine Mambo ด้วยแนวคิดการออกแบบโดยใช้ Graphic ที่ส่วนมากทำจากโปรแกรม Adobe Firework และเพิ่มเติมการตกแต่ง Animation จาก Adobe Flash สำหรับ Gallery แนวคิดของเว็บคือความสวยงามทางด้าน Graphic ที่ดึงให้ Content โดดเด่นมีลูกเล่นที่แปลกใหม่

การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ

เว็บไซต์ปี 2009

ใช้เทคนิค CMS : Joomla เป็นการปรับแนวความคิดใหม่ให้ดีขึ้นจากการจัดการระบบเนื้อหา ให้เป็นหมวดหมู่ แยกย่อยให้ง่ายต่อการแบ่งมากขึ้น เว็บไซต์ในปีนี้เน้นไปที่การจัดการ แต่ก็ยังคงการออกแบบ Graphic ให้เข้ากับช่วงเทศกาลต่างๆ ใน Theme หน้าหลักของเว็บไซต์ สามารถปรับให้เป็นช่วงโทนสว่างหรือเข้มได้ พร้อมทั้งยังมีหมวดแปลข่าวเป็นภาษาอังกฤษด้วย ท่านสามารถเข้าเยื่ยมชนเว็บไซต์เดิมได้ที่ http://www.cmdiocese.org/th/_

การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ

เว็บไซต์ปี 2014

ใช้เทคนิค CMS : WordPress, HTML5, Java Script เป็นการรื้อโครงสร้างเว็บใหม่อีกครั้ง โดยเลือกใช้ Theme ให้เข้ากับอุปกรณ์ไร้สาย และเทคโนโลยีเว็บ Browser ใหม่ให้รับชมได้สะดวกขึ้นทั้งทาง Tablet มือถือ หรือแม้จอใหญ่อย่าง iMac หรือ iPad Retina Display โดยเว็บไซต์ใหม่นี้จะไม่เน้น Graphic มากเหมือนก่อนแต่จะเป็นGraphicแนวกรอบสี่เหลี่ยม วงกลม และการตกแต่งตัวอักษรมากกว่า โดยจะเน้นแสดงรูปภาพถ่ายสวยๆ ใหญ่ๆ เพื่อรอการปรับให้เข้ากับทุกขนาด Responsive ได้ง่าย แต่ถ้าเข้าระบบมือถือหน้าจอเล็ก จะมีการตัด Feature บางส่วนของเว็บออกไปเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และเนื้อหาก็มีการเพิ่ม Tags เข้ามาเพื่อสะดวกในการแยกหมวดหมู่ย่อยมากขึ้น เพื่อการแยกหมวดของแต่ละฝ่ายให้สะดวกมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ

ส่วนข่าวสารของเว็บไซต์ที่ได้รับมาต่างๆ นั้นได้มีผู้ส่งต่อข่าวมา เป็นบุคคลต่างๆ ดังที่ส่วนมากได้เขียนกำกับไว้ท้ายข่าวว่าให้ความช่วยเหลือบอกกล่าว ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างดี จึงทำให้เว็บไซต์สังมณฑลเชียงใหม่ มีข่าวสารดังที่ท่านได้อ่านอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเทคนิคต่างๆที่ได้บอกข้างต้นนี้จะไม่มีความสำคัญเลยถ้าขาดเนื้อหาสาระที่มาจากแหล่งข่าวพวกเขาเหล่านี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อทุกๆ ท่านด้วยที่ให้ความร่วมมือประสานงานเพื่อให้งานของมิสซังโรมันคาทอลิกเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ
การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนฯ
faith_small
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง