Skip to content

เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 2014  นิตยสาร “วีว่า” ของอาร์เจนตินา ได้ขอสัมภาษณ์พระสันตะปาปาฟรังซิสถึงเคล็ดลับความสุข 10 ประการ   พระองค์จึงตรัส สรุปได้ดังนี้

  1. จงดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้า  ทุกคนควรมีหลักการชีวิตเหมือนคำกล่าวในกรุงโรม ที่ว่า  “จงก้าวไปข้างหน้า  และให้คนอื่นทำตาม”
  2. จงอุทิศตนเพื่อผู้อื่น คนเราจำเป็นต้องเปิดตัวเองและมีความใจกว้างให้กับคนอื่น เพราะถ้าเราถอนตัวจากผู้อื่นและหมกมุ่นกับตัวเอง เราก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นคนเห็นแก่ตัว และน้ำนิ่งก็จะกลายเป็นน้ำเน่า
  3. จงดำเนินชีวิตด้วยความสุขุมรอบคอบ มีนิยายเรื่องหนึ่งของอาร์เจนตินา เขียนโดย ริการ์โด้ กุยรัลเดส เขาได้ถ่ายทอดการใช้ชีวิตวัยเด็กของตัวเองว่าเป็นเหมือนสายน้ำที่เชี่ยวจัด พุ่งชนโขดหินทุกอย่างที่ขวางหน้า แต่เมื่อโตขึ้น สายน้ำนี้เปลี่ยนเป็นสายน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆ แต่ยังไหลเร็ว พอแก่ตัวลง สายน้ำนี้กลายเป็นน้ำในสระ นิ่ง เฉื่อยๆ  เขาสะท้อนข้อคิดว่า ชีวิตเราก็เหมือนสายน้ำ กล่าวคือ เราต้องพร้อมเสมอที่จะก้าวไปข้างหน้า แต่มันต้องเป็นการก้าวแบบสุภาพ เอื้อเฟื้อผู้อื่น และใช้ชีวิตแบบสงบ
  4. รู้จักหยุดพักหาเวลาว่างบ้าง จงรู้จักมีอารมณ์ศิลป์ เพลิดเพลินกับวรรณกรรม ที่สำคัญ หาเวลาเล่นกับลูกๆ ของตัวเองบ้าง ทุกวันนี้ ลัทธิบริโภคนิยมมีแต่จะนำความกระวนกระวายมาให้เรา ทำให้เครียดและทำให้ผู้คนต้องสูญเสียวัฒนธรรมแห่งการใช้เวลาว่าง   ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป เวลาของเขาจะถูกกลืน  จนไม่สามารถแบ่งปันเวลาว่างให้ใครได้

นอกจากนี้   เวลากินข้าวในครอบครัว ควรจะปิดโทรทัศน์และหันหน้ามาพูดจากัน แม้ว่า โทรทัศน์จะนำเสนอข่าวสารและมีประโยชน์ต่อเราเวลาเรากินข้าว แต่อย่าลืมว่า นี่คือเวลาสำคัญ ฉะนั้น อย่าให้ใครมาแย่งการพูดคุยสื่อสารในครอบครัวไปจากเราเด็ดขาด

  1. วันอาทิตย์คือวันหยุด  คนทำงานควรหยุดงานในวันอาทิตย์ เพราะนี่คือวันครอบครัว
  2. ค้นหาวิธีการใหม่ที่จะสร้างงานที่มีเกียรติให้กับเยาวชน  เราจำเป็นต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับเยาวชน ถ้าพวกเขาขาดโอกาส พวกเขาก็จะหันไปหายาเสพติดและมีสิทธิ์จะฆ่าตัวตาย  ไม่เพียงพอที่จะให้อาหารแก่เขาเท่านั้น เพราะงานที่มีเกียรติที่ท่านจะให้เขาต่างหาก ที่จะช่วยเขาให้หาอาหารประจำวันได้
  3. จงเคารพและดูแลธรรมชาติ ตอนนี้ ธรรมชาติถูกทำลายและลดคุณค่าลงไปมาก นี่คือความท้าทายสำคัญของเรา
  4. หยุดคิดร้าย หยุดให้ร้าย  มันจำเป็นมากๆ ที่จะต้องหยุดนิสัยพวกนี้ การทำแบบนี้คือการแสดงให้เห็นว่าเราไม่ให้เกียรติตัวเอง มันสะท้อนว่า เราดูแย่มากๆ เราจึงต้องยกตัวเองให้สูงขึ้นด้วยการกดคนอื่นให้ต่ำลง
  5. อย่าบังคับคนอื่นเปลี่ยนศาสนา แต่จงเคารพความเชื่อของผู้อื่น  เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้  โดยการเป็นประจักษ์พยาน เมื่อมีการเป็นตัวอย่างที่ดี การพูดคุยสื่อสารก็จะเกิดขึ้น แต่สิ่งเลวร้ายที่สุดคือการบังคับคนอื่นเปลี่ยนศาสนา  พระศาสนจักรไม่ได้เติบโตด้วยการบังคับคนอื่นให้เปลี่ยนศาสนา แต่เราโตด้วยการเป็นประจักษ์พยาน
  6. จงทำงานเพื่อสันติภาพ  เราอยู่ในยุคของสงครามมากมาย เสียงเรียกเพื่อสันติภาพต้องถูกตะโกนออกมา  บางครั้งสันติภาพ  สื่อให้เราอยู่เงียบๆ แต่มันไม่เคยเงียบ  สันติภาพต้องเริ่มก่อนเสมอและมีพลัง

สรุปจาก UCANews  30 กรกฎาคม 2014