Skip to content

วันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48
1-3 สิงหาคม ค.ศ. 2014 ณ มิสซังโรมันคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม่
โดยสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

“สื่อมวลชนในการรับใช้วัฒนธรรมแห่งการเผชิญหน้ากัน”

“อินเทอร์เน็ต” (Internet) เปิดโอกาสมากมายให้กับการสัมผัสและความเป็นหนึ่งเดียวกัน นี่คือสิ่งที่ดีแท้ นี่คือของขวัญจากพระเจ้า

โอ กาสวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48 ประจำปี 2014 สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดกิจกรรมประจำปีระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2014

สำหรับการจัดกิจกรรมวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48 นี้ทางทีมงานสื่อมวลชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทีมงานสื่อมวลชนของสังฆมณฑลฯ โดยมีการจัดอบรมเรื่องการเขียนข่าวประกอบภาพถ่าย และการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้จำนวน 86 คนด้วยกัน โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2014 ได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนคาทอลิกส่วนกลาง ซึ่งนำโดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและทีมงาน ให้การอบรมเกี่ยวกับการเขียนข่าวในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าวเจาะลึก ข่าวกิจกรรม และการบรรยายภาพข่าวต่างๆ และทางทีมงานยังได้ประชาสัมพันธ์งานสิ่งพิมพ์อุดมสาร และงานเว็บไซต์ใหม่ของสื่อมวลชนฯ

จากนั้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2014 ช่วงเช้าได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวจากทีมงาน CBN Siam  เชียงใหม่ (http://www.cbnsiam.com) ในการให้ได้รับความรู้และทราบข่าวการเปิดตัว 3D Animation เรื่อง Superbook นำทีมโดยคุณคาเร็น คล่องตรวจโรค นิติโรจน์สกุล พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อพร้อมทั้งฉาย Superbook ตอนเดวิดและโกลิอัท ต่อจากนั้นคุณพ่อณรงค์ชัยได้เชิญ ร.ศ. ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย แม่โจ้ และอาจารย์สมพร เกตุตะคุ ให้การบรรยายความรู้พื้นฐานการถ่ายรูปภาพอย่างไรให้เป็น ถ่ายรูปอย่างไรให้มีถูกต้องตามกระบวนการ พร้อมกันนี้ ดร.วิทยาฝึกถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับ

ส่วนตอนค่ำวันที่ 2 สิงหาคม 2014 และได้มีกิจกรรมเวทีเพลงเพื่อชีวิต สื่อสร้างสรรค์เพื่อประกาศข่าวดีที่โดมโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยเชิญศีลปินเพื่อชีวิต ชิ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ มาขับร้องบทเพลงพร้อมกับการแสดงของน้องๆ บ้านพรสวรรค์ และการแสดงชุดวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอจากศูนย์ประสานงานแพร่ธรรม ซึ่งนำโดยคุณถาวร กัมพลกูล และมีการสัมภาษณ์อาจารย์ ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เกี่ยวกับบทบาทของสื่อต่อชีวิตและสังคมโดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014 มีพิธีบูชาขอบพระคุณที่อาสนวิหารพระหทัย โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และหลังพิธีมิสซาได้มีพิธีเปิดเว็บไซต์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยอย่างเป็นทางการ คือเว็บไซต์ http://www.thaicatholicmedia.com โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ พร้อมกับอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ร่วมกับบรรดาคุณพ่อที่ร่วมในพิธีมิสซาในครั้งนี้ โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดโดยสรุปข้อความจากพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับวันสื่อมวลชนสากลว่า ขอให้เราใช้สื่อในทางสร้างสรรค์ ประกาศข่าวดี สื่อต้องเป็นตัวเชื่อมให้มนุษย์จะได้หันหน้าเข้าหากันพูดคุยกัน ให้กำลังใจ ให้ข่าวดีแก่กันและกันนั่นเอง สำหรับความเจริญก้าวหน้าของระบบสื่อสารมวลชนนั้นเป็นพระพรของพระเจ้าที่ประทานให้เรามนุษย์เพื่อใช้สำหรับประกาศข่าวดีและนำความรอดเป็นสื่อให้มนุษย์รู้จักพระองค์และใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง