คริสต์ ศาสนิกชนช่วยเหยื่อแผ่นดินไหวเชียงราย ไม่เลือกสีเสื้อ ไม่แยกศาสนา ระดมทุนสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัย พร้อมนำข้าวสารอาหารแห้งมอบให้คนที่เดือดร้อนเต็มที่
       
       วันนี้ (28 ก.ค.) บิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ หลวงปู่อรุณสวัสดิ์ เจ้าอาวาสพระธาตุจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว และนายมนัส โสกันธิกา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว ที่วัดแม่พระบังเกิด โรงเรียนสันติวิทยา จ.เชียงราย
       
       โดยมีบาดหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จอมหมอกแก้ว นำนางแก้วภา ใจอุ่น และน้องสาวรวม 2 คนรับมอบบ้าน และชาวบ้านจำนวนหนึ่งรับมอบข้าวสารอาหารแห้ง
       
       บาดหลวงพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า หลังเกิดแผ่นดินไหว ทางวัดพระแม่บังเกิดได้ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง นำน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นไปช่วยเหลือ ต่อมาได้พบบ้านเรือนของนางแก้วภา และน้องสาว เลขที่ 40 ม.10 ต.จอมหมอกแก้ว เสียหายอย่างหนัก
       
       จึงได้ทำโครงการฟ้าใสแผ่นดินใหม่ขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยการช่วยเหลือจากหลายภาคส่วน เช่น หอการค้าจังหวัดเชียงราย ร้านอาหารภูแล ร้านหาญเจริญ อ.แม่จัน ท่าทรายสแก ฝ่ายปกครอง อ.แม่ลาว โรงสีเก่าศรีเกิด จนได้เงินมา 267,068 บาท จากนั้นได้นำเงินส่วนใหญ่มาสร้างบ้านให้กับครอบครัวนางแก้วภา และยังได้ช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารที่พักญาติโยมภายในวัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว พร้อมสร้างบ้านเรือนให้ผู้ที่บ้านเสียหายทั้งหลังให้รายอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย
       
       

“ในภาวะบ้านเมืองเราเกิดความแตกแยก มีการแบ่งสี แบ่งข้าง มีการเอารัดเอาเปรียบกัน แข่งขันกัน ไม่มีการแบ่งปันกัน ผมใคร่ขอทุกท่าน ทั้งฝ่ายบ้านเมือง ทั้งฝ่ายศาสนา นำโครงการฟ้าใสแผ่นดินใหม่ เป็นแบบอย่างในการคืนความสุขให้กับพี่น้องของเรา โดยไม่แบ่งแยกว่าเขาเป็นใคร เผ่าไหน นับถือศาสนาอะไร แต่หน้าที่ของเราคือ รัก และช่วยเหลือกัน”

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000085334

Recommended Posts