Skip to content

วัด แม่พระบังเกิด เชียงราย ได้สร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว คุณแก้วภา ใจอุ่น 40 ม. 10 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับจากผู้ที่มีน้ำใจดีโดยเฉพาะพี่น้องสัตบุรุษวัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ ด้วยน้ำจิตน้ำใจอันงดงามของท่านก่อให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้