Skip to content

พระ ศาสนจักรคาทอลิกสนใจชีวิตครอบครัว  โดยบรรดาบิชอปประมาณ 150 องค์  จะประชุมสมัชชาบิชอป  หัวข้อ การท้าทายด้านงานอภิบาลครอบครัว  ในบริบทการประกาศข่าวดี  ระหว่างวันที่ 5–19 ตุลาคม ค.ศ. 2014  ณ กรุงวาติกัน

คุณพ่อเฟเดริโก  ลอมบารดี  คณะเยสุอิต   โฆษกของวาติกันได้กล่าวเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014  เกี่ยวกับการประชุมคณะพระคาร์ดินัล  ระหว่าง 20–21 กุมภาพันธ์ 2014  เพื่อเตรียมสมัชชาบิชอปเกี่ยวกับ  “การท้าทายด้านงานอภิบาลครอบครัวในบริบทการประกาศข่าวดี”  พระศาสนจักรสนใจปัญหาการหย่าร้าง  และการแต่งงานใหม่ของคาทอลิก

พระคาร์ดินัลวอลเตอร์  กาสเปอร์  ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งกล่าวถึง  ความเมตตา  ว่าเป็นสาระของพระวรสารและกุญแจของชีวิตคริสตชน  ความรู้สึกเมตตาช่วยเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง  เรารู้สึกดีที่สุด  เพราะมันช่วยเปลี่ยนแปลงโลก  พระสันตะปาปาฟรังซิสได้กล่าวว่า “ความเมตตาเล็กๆ น้อยๆ ทำให้โลกเย็นชาน้อยลง  และมีความยุติธรรมมากขึ้น  เราต้องเข้าใจพระเมตตาของพระเจ้าให้ถูกต้อง  พระบิดาผู้เมตตานี้  ทรงอดทนมาก”

พระคาร์ดินัลกาสเปอร์ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เยอรมันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่า “คริสตชนที่ต้องการดำรงชีวิตด้วยความเชื่อกับพระศาสนจักร  เขาตระหนักว่าได้ผิดพลาดไปในการแต่งงานครั้งแรก  ซึ่งเขาเสียใจด้วย  สำหรับพวกเขาน่าจะมีหนทางกลับมาดำเนินชีวิตคริสตชนในพระศาสนจักร”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014  พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เขียนจดหมายถึงครอบครัวปัจจุบัน  ขอให้สัตบุรุษทุกคนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการเตรียมสมัชชา  ด้วยการเสนอข้อแนะนำด้านปฏิบัติและสนับสนุนด้วยการภาวนาจริงจัง “การสนับสนุนจากท่าน  ครอบครัวที่รัก  เป็นสิ่งจำเป็นและมีความหมายมากกว่าที่เคย  สมัชชาครั้งนี้เพื่อท่าน  เพื่อกระแสเรียกและพันธกิจของท่านในพระศาสนจักรและในสังคม  ตอบปัญหาข้อท้าทายของการแต่งงานในชีวิตของพระศาสนจักร  ดังนั้นพ่อขอท่านให้อธิษฐานจริงจังต่อพระจิตเจ้า  เพื่อพระจิตเจ้าช่วยส่องสว่างบรรดาปิตาจารย์ผู้เข้าร่วมสมัชชา  และชี้แนะในงานสำคัญนี้”

“พ่อเขียนจดหมายฉบับนี้ในวันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร  นักบุญลูกาบอกเราว่า  แม่พระและนักบุญโยเซฟปฏิบัติตามบัญญัติโมเสส  พาพระเยซูเจ้าไปที่พระวิหาร  พระจิตเจ้าทรงนำซีเมโอนและอันนาไปพบครอบครัวศักดิ์สิทธิ์  และรับรู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์ (เทียบ ลก 2:22-38) … ช่างงดงามที่พระเยซูเจ้านำพ่อแม่คู่หนุ่มสาวและคู่ผู้อาวุโสมาพบกัน  พระองค์เป็นบ่อเกิดแห่งความรัก  ที่เอาชนะปัญหาการสนใจตนเอง  ความโดดเดี่ยว  และความเศร้า  ในชีวิตครอบครัว  พวกท่านแบ่งปันช่วงเวลางดงามมากมายแก่กัน  เช่น รับประทานอาหาร  พักผ่อน  ทำงานบ้าน  เวลาว่าง  การภาวนา  การเดินทาง  และการจาริกแสวงบุญ  หลายครั้งสนับสนุนซึ่งกันและกัน…  อย่างไรก็ดี  บางครั้งก็ไม่ได้รักกัน  ไม่ยินดี  แต่ความรักแท้มาถึงเราจากพระเยซูเจ้า  พระองค์สอน  ช่วยส่องหนทางให้เราเดิน  พระองค์ทรงมอบปังทรงชีวิต  ซึ่งค้ำจุนเราในการดำเนินชีวิต

ครอบครัวที่รัก  สวดเพื่อสมัชชาบิชอป  ขอสวดให้พ่อด้วย  เพื่อจะได้รับใช้ประชากรของพระเจ้าในความจริงและความรัก  ขอแม่พระและนักบุญโยเซฟช่วยท่านให้รักและเอาใจใส่กันและกัน”

สมัชชาสมัยวิสามัญครั้งนี้จะตามด้วยสมัชชาสมัยสามัญในปีถัดมา  ซึ่งจะมีหัวข้อเรื่องครอบครัวเช่นกัน  การประชุมครอบครัวนานาชาติ (World Meeting of Families ครั้งที่ 8) จะจัดที่เมืองฟิลาเดลเฟีย (สหรัฐอเมริกา) ในเดือนกันยายน 2015

ที่มา :CatholicHerald.co.uk

Family
Pope-Francis-baptises-one-of-32-babies-during-a-mass-in-the-Sistine-Chapel
16648
size0
World Meeting of Families Icon