Skip to content
sheep
“หลงทางไปไม่รู้กี่ครั้ง…ผิดพลาดพลั้งไม่รู้กี่หน
ดื้อและรั้นวิ่งวุ่นวกวน…แสนสับสนรู้สึกจนใจ
แต่พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้ง…ไม่เคยนิ่งดูดายรู้ไหม
กี่ร้อนหนาวฝนพราวฟ้าอำไพ…พระเคียงใกล้ติดตามดูแล”

จะ เป็นลูกแกะตัวที่เท่าไหร่ที่แสนดื้อรั้นเอาแต่ใจ  ไม่เคยอยู่ในคอกในฝูงของตนเอง  เมื่อชีวิตในฝูงแกะที่แสนจะราบเรียบจำเจ  แกะน้อยจอมซนก็ดื้อรั้นดันทุรังจะออกนอกกรอบ  ออกไปเผชิญกับความตื่นเต้นเร้าใจในโลกกว้าง  ท้าทายกับฝูงหมาป่า  จ้องตาเขม็งจะกินเลือดกินเนื้อ  คิดว่าตนเองเก่ง  เอาชนะทุกสิ่งได้ด้วยตนเอง

เมื่อหมาป่าผู้หิวโหยเดินมุ่งหน้าตาลุกวาวเข้ามาหา  จะทำฉันใดได้เมื่อเพิ่งรู้ตัวว่าไม่มีทางสู้  พลันอ้อมกอดอันแข็งแกร่งก็โอบแกะน้อยเข้ามา  กอดแนบไว้กับอกอุ่นกว้างใหญ่  เสียงอันทรงอำนาจขับไล่เหล่าฝูงหมาป่าแตกกระจายไป  ใครเล่าจะยิ่งใหญ่ทรงพลังเท่าผู้เลี้ยงที่แสนดีนั้นไม่มี  แต่กระนั้น…แกะน้อยก็ยังคงหลงระเริงซุกซนไม่ว่างเว้น  กี่ครั้งต่อ  ครั้งที่ท่านจะต้องออกตามหา  แต่แกะน้อยก็มั่นใจเสมอว่า  จะไม่มีสักครั้งในยามประสบภยันตราย  แล้วจะถูกทอดทิ้งให้เดียวดายท่ามกลางภยันตรายนั้น  แกะน้อยมั่นใจเสมอว่า..มืออุ่นๆคู่นั้นจะยื่นมาถึงทุกครั้ง  และทันเวลาทุกทีไป


ด้วยรัก

น้ำผึ้งหวาน
9 มิถุนายน 2014

No tags for this post.