Skip to content

เมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 เวลา 10.00 น. บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานเสกและเปิดวัดใหม่ ชื่อวัดนักบุญมาระโก บ้านรุ่งเจริญ อยู่ในความดูแลของเขตวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน จ.เชียงราย พี่น้องคริสตชนในหมู่บ้านรุ่งเจริญเป็นเผ่าอาข่า


 

ประวัติความเป็นมาของชุมชนแห่งความเชื่อในหมู่บ้านรุ่งเจริญ และการก่อสร้างวัดนักบุญมาระโก

เริ่มเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้ว (ค.ศ. 2007) สล่ามาเบีย ซึ่งเป็นครูคำสอนและผู้นำสวดบ้านนิคม โค้งงาม มาแจ้งให้ทราบว่ามีชาวบ้านที่บ้านรุ่งเจริญ 2 ครอบครัว ปรารถนาจะเข้าเป็นคาทอลิก ขอให้คุณพ่อไปหา เมื่อได้พูดคุยและทำความเข้าใจกันดีแล้ว ได้ให้สล่ามาสอนสวด พอครบ 3 เดือน คุณพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ มาเสกบ้านและต้อนรับพวกเขาเข้าเป็นคริสตชนสำรอง หลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านที่มาจากห้วยไร่ได้มาจัดสรรที่ดินในหมู่บ้านนี้ ขายให้ชาวบ้าน มีชาวบ้านได้มาซื้อที่ดินและมาอยู่อาศัยมากขึ้น บางส่วนเป็นคาทอลิกอยู่แล้ว จนมี 10 ครอบครัว เลยทำให้ชาวบ้านมาขอสร้างวัดชั่วคราว เพื่อใช้เป็นที่สำหรับสวดภาวนาและมิสซา คุณพ่อหัตถชัย วงศ์มาแสน (คุณพ่อซันเดย์) ในเวลานั้นได้มาเป็นผู้ช่วย พร้อมกับชาวบ้านได้ไปตัดไม้ไผ่ในป่ามาสร้างบนที่ดินของสล่าเปาโล ซึ่งเป็นครูคำสอนและผู้นำสวดของหมู่บ้านนี้ เพื่อให้เป็นเกียรติแก่คุณพ่อซันเดย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้าง จึงใช้ชื่อวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ เพราะเป็นชื่อนามนักบุญของคุณพ่อซันเดย์ ประมาณ 3 ปีต่อมา วัดเริ่มเล็กลง สมาชิกมีมากขึ้น และวัดก็เริ่มผุพัง ขณะนั้นคุณพิสิฐ วนชาตโฆสิต PMG ได้ขึ้นมาเยี่ยมพบเห็นสภาพวัด ก็ได้ตั้งใจที่จะหาทางช่วยเหลือเพื่อให้มีวัดที่เหมาะสม

คุณพิสิฐได้พูดคุยกับกลุ่ม นคธ. หรือนักธุรกิจคาทอลิก ซึ่งคุณจักรกฤษ สุวรรณสาร ตอบรับทันทีที่จะช่วยซื้อที่ดินสร้างวัดประมาณ 1 ไร่ จากนั้นคุณวิชัย วิจิตรประไพ ได้มาช่วยปรับพื้นที่ และทำกำแพงกั้นดิน พร้อมทั้งให้ชาวบ้านอัดดินบล็อกเตรียมไว้ก่อสร้างวัด

เมื่อเตรียมการที่จะสร้างไว้พร้อม อีกทั้งชาวบ้านในชุมชนความเชื่อนี้ได้เติบโตทั้งจำนวนและชีวิตฝ่ายจิต พระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าผ่านทางกลุ่ม PMG ได้ส่งคุณมาระโก แสงชัย อภิชาตธนพัฒน์ ช่วยเหลือด้านปัจจัยต่างๆ สำหรับก่อสร้างวัด ใช้เวลาก่อสร้างเป็นเวลา 1 ปี