Skip to content

แผนก พระคัมภีร์ออกโครงการไบเบิลเกมส์สัญจรในพระวรสารนักบุญมัทธิว สำหรับเด็กและเยาวชน 2 ระดับ

1. ระดับชั้นประถมศึกษา
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา

ใน 5 เขต ของสังฆมณฑลเชียงใหม่

ระยะเวลาการศึกษาข้อมูล ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
ระยะเวลาการจัดไบเบิลเกมส์ตามเขตต่างๆ ระหว่างเดือนสิงหาคม-วันที่ 22 พฤศจิกายน
(วันที่ 13 ธันวาคม 2014 เป็นการจัดงานระดับสังฆมณฑล)

 

สนใจติดต่อแผนกพระคัมภีร์
ทาง E-mail   [email protected] หรือทางโทรศัพท์ 090-1506671(พ่อศศิน) ,089-8578959 (มาลี)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง