แผนก งานกระแสเรียกและสามเณรสังฆมณฑลเชียงใหม่ นำโดยคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา, คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมพบปะสามเณรของสังฆมณฑลเชียงใหม่ก่อนกลับเข้าบ้านเณร ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2014 ที่ศูนย์สังฆมณฑลฯ สำหรับเนื้อหาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการพบปะเตรียมสามเณรเพื่อกลับเข้าบ้านเณรแล้ว มีจุดประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้สามเณรได้พิจารณาไตร่ตรองถึงการเป็นสงฆ์สังฆมณฑลฯ โดยได้เชิญคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ไตร่ตรองถึงแก่นแท้ของความเป็นเณรและเป็นสงฆ์สังฆมณฑลฯ การเป็นสงฆ์ไม่ใช่เป็นการเลื่อนชั้นทางสังคม และการที่เราได้ออกไปเรียนรู้รับเอาวัฒนธรรมที่เป็นสังคมเมืองที่มีการพัฒนาอีกระดับหนึ่งบางทีจะทำให้เราติดกับค่านิยมที่ไม่ใช่แก่นแท้ของความเป็นจริงของสังคมจริงของเรา ในที่สุดถ้าเราไม่ระวังจะทำให้เราแม้จะอยู่ในสังคมของชุมชนหมู่บ้านกับชาวบ้าน แต่ตัวค่านิยมที่เราไปรับเอามาโดยไม่รู้ตัวนั้นจะติดตัวเรา เราต้องล้างออกโดยการยึดเอาจิตตารมณ์ของพระเยซูเจ้าที่ว่า เราจะต้องเป็นมือเป็นไม้ของพระเยซูเจ้าในท่ามกลางสังคมปัจจุบัน และปีการศึกษา 2014 นี้ มีสามเณรใหญ่สังฆมณฑลเชียงใหม่ 18 คน เณรกลาง 2 คน และเณรเล็ก 40 คน

นอกจากนั้นแล้วพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้พูดคุยให้กำลังใจกับบรรดาเณร โดยชี้แจงถึงความก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงของสังฆมณฑล เช่นขั้นตอนการเตรียมตั้งสังฆมณฑลใหม่ (ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ หรือเขตด้านทิศตะวันออกของสังฆมณฑลเชียงใหม่) เป็นต้น เพื่อให้เณรเห็นถึงความก้าวหน้าและงานที่มีมากแต่จำนวนบุคลากรยังน้อยอยู่

Recommended Posts