Skip to content

เมื่อ วันที่ 21-24 เมษายน 2014 ที่ผ่านมาคุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง (SCJ)เจ้าอาวาสศูนย์คาทอลิกบ้านพรมารีย์ แม่แตง, คุณพ่อไชยยศ เจริญกุล (SCJ) เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง, คุณพ่อโชคดี ดำรงอนุรักษ์(SCJ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง, บราเดอร์ ซิสเตอร์ ครูคำสอน ผู้นำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดการชุมนุมเยาวชนขึ้นระหว่างสองเขตได้แก่เขตห้วยตองและเขตแม่แตงที่หมู่บ้านป่าข้างหลาม แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่มีเยาวชนมาร่วมงานกว่า 200 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้จักกันซึ่งกันและกันคือการได้รู้จักตนเอง การเรียนรู้จักเพื่อนๆและได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูเจ้าและคำสอนมากยิ่งๆขึ้นเป็นต้นการเรียนรู้สิทธิของตนเอง การเรียกร้องสิทธิของตนเอง การเรียนรู้เกี่ยวกับกระแสเรียกของเราแต่ละคน การเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและการรักษาผืนป่าและต้นไม้ การเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวและการเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีในอนาคตและการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆจากบรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์และครูคำสอนเพื่อนจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันอย่างถูกต้อง

ถึงแม้ระยะทางอาจจะยาวไกลแต่ทุกคนได้ร่วมกันเดินทางและมางานชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงและเดินทางอย่างปลอดภัย สำหรับหมู่บ้านนี้ยังไม่มีไฟฟ้าเข้ามาและการเดินทางนั้นลำบากพอสมควร กว่าจะมาถึงวันนี้มีผู้เฒ่าคนหนึ่งได้แบ่งปันให้ฟังว่าตนเป็นเป็นคริสตชนครอบครัวแรกที่มาอาศัยอยู่ที่นี่เดิมนั้นตนอยู่ที่แม่เหาะซึ่งติดกับแม่สะเรียง จึงได้เชิญคุณพ่อปีเตอร์ซัลลาและครูโรเบิร์ด เจริญกุล (บิดาของคุณพ่อไชยยศ เจริญกุล) เพื่อมาช่วยงานอภิบาลและมาดูแลที่นี้ หลังจากนั้นเริ่มมีการกลับใจมาเป็นคริสตชน ซึ่งก่อนหน้านี้หมู่บ้านนี้เคยมีคนอาศัยอยู่แต่เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้ย้ายออกเพราะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นและเป็นลางที่ไม่ดีสำหรับผู้คนในสมัยนั้น

เมื่อคุณพ่อซัลลาได้สร้างคลองนาให้ชาวบ้านได้ใช้กันอยู่จนทุกวันนี้ ก่อนจะมาเป็นหมู่บ้านนั้นมีการถูกทดลองมากมายทั้งด้านความเชื่อและการอาศัยอยู่ที่นี่เช่นเคยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาล้อมหมู่บ้านเพื่อขับไล่ให้ออกไปจากหมู่บ้าน จึงต้องหนีแล้วกลับมารวมกันแล้วทำการล้อมเจ้าหน้าที่แทนและได้บอกว่าทำไมหมู่บ้านนี้ถึงมีพลังมากทั้งๆ ที่มีผู้คนจำนวนน้อยและมีอีกหลายเหตุการณ์ และก่อนหน้านี้ตนได้สร้างวัดจากไม้ไผ่มาแล้วถึง 4 หลังแต่ก็ไม่แข็งแรงพอและที่สุดความฝันก็กลายเป็นจริงเมื่อคุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง (SCJ) ได้มาช่วยสร้างวัดให้เสร็จสมบูรณ์และทำการเสกโดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง