ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ 3 จังหวัด

ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ 3 จังหวัด

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ฯ ภายใต้ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่
ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนงานคุ้มครองสิทธิบริการสาธารณสุขแก่เครือข่ายพระสงฆ์พุทธ จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพบริการสาธารณสุขและคุ้มครองสิทธิ์ให้ดียิ่งขึ้น

Kingkeaw Chantip

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส ลำพูน 2020

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส ลำพูน 2020

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม วัดต่างๆใช้บทอ่านประจำวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา แต่ที่ลำพูน เป็นโอกาสฉลองวัดประจำปี ตรงวันที่ 4 ตุลาคม ที่ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส ชาวอัสซีซี ผู้รักธรรมชาติ และศาสนสัมพันธ์


คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี คอยต้อนรับสัตบุรุษ พระสงฆ์ และนักบวช ที่มาร่วมฉลอง ประมาณ 300 คน พิธีมิสซาเริ่ม 10.00 น.

มีพิธีโปรดศีลล้างบาป แก่เด็ก 1 คน
รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 5 คน

มีซิสเตอร์ และเยาวชน บ้านมารีน่า ช่วยขับร้องเพลงพิธีกรรม และสถานที่, ชาวบ้าน และซิสเตอร์ ทำบุญอาหาร, คุณพ่อบรูโน รอสซี่ นำกาแฟบรูโน มาบริการชาวบ้าน


หลังพิธีมิสซามีสวดบทพระวาจา และมอบดอกไม้ แด่นักบุญฟรังซิส ฝนตกหนักหลังพิธีมิสซา ครู่หนึ่ง แดดออก อากาศสดชื่น ซิสเตอร์ และเยาวชนช่วยเก็บของ อย่างแข็งขัน


พ่อไปเยี่ยมบ้านใหม่ของซิสเตอร์ และสนทนากับเยาวชนศิษย์เก่าบ้านมารีน่าครู่ใหญ่


นักบุญฟรังซิส อัสซีซี รักธรรมชาติ ช่วยเหลือคนป่วย คนจน และสร้างสันติกับผู้ต่างความเชื่อ เป็นแบบอย่างแก่เรา

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ลำพูน

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017 คุณพ่อบรูโน ซอปเปลซา เจ้าอาวาส คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พร้อมชาวบ้าน จัดฉลองวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน มีบาดหลวงคุณพ่อบรูโน รอสซี่ เจ้าอาวาส วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม ซิสเตอร์บ้านมารีนา สัตบุรุษ เป็นพิเศษจากอาสนวิหารพระหฤทัย จากวัดนักบุญเทเรซา เวียงป่า และจากวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม ร่วมประมาณ 300 คน
ได้รับเกียรติจากบิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธี โอกาสพิเศษนี้มีสัตบุรุษที่นี่รับศีลกำลังสามท่านด้วย

1

บวชป่าต้นน้ำอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ป่า ณ บ้านป่าแป๋ ลำพูน.

บวชป่าต้นน้ำอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ป่า ณ บ้านป่าแป๋ ลำพูน.
Laudoto si พระสมณสาส์นขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระสันตะปาปาฟรังซิส
 (เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน)

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 ตัวแทนจากเจ้าหน้าที่แผนกเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ร่วมงานบวชป่าต้นน้ำอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ป่า ณ บ้านป่าแป๋ ลำพูน นำโดยคุณบัญชาและคุณอัครเดชผู้นำเยาวชนทำการบวชป่าและรักษาต้นน้ำโดยผู้ใหญ่ของหมู่บ้านได้ให้การสนับสนุน ในโอกาสนี้ได้มีการให้ข้อคิดจากวิทยากรดังนี้
พระคุณเจ้าปรีชา “ผมเชื่อว่าชนเผ่าปกาเกอะญอเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งที่รักษาธรรมชาติอย่างแท้จริง”
ท่านจรัสจากศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำพูน “ชนเผ่าปกาเกอะญอเป็นชนเผ่าที่อยู่กับป่าและรักษาป่า”
คุณพ่อติดตำ ใจเลิศฤทธิ์ “เป็นสิ่งที่ดีที่ได้มีการจัดงานนี้ขึ้นมาและตรงกับความประสงค์ของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่กล่าวเกี่ยวกับการรักษาสิ่งสร้างของพระเจ้า”
คุณไวยิ่ง ทองบือ “สะดือที่เราเอาไปฝากไว้กับต้นไม้เป็นเหมือนเราเอาขวัญไปฝากให้กับต้นไม้และเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติฉะนั้นเราต้องหมั่นดูแลรักษาและต้องเคารพต้นไม้ต้นนั้นด้วย)
คุณพฤ โอโดเชา “มี 4 ข้อที่เป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
1.ส่งเสริมเรื่องที่ดิน 2.ต้องมีคน 3.มีจารีตประเพณี 4.ต้องสืบทอดการปลูกพันธุ์พืชให้ได้
เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า “มาเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย”
เจ้าหน้าที่ตำรวจมวลชนสัมพันธ์ “ต้นไม้แต่ละต้นกว่าจะโตมาต้องใช้เวลา กว่า 25 ปีที่ได้มาทำงานที่พี้นที่แห่งนี้ยืนยันเลยว่าบ้านป่าแป๋ได้มีการอนุรักษ์ป่าเป็นอย่าง
ตัวแทนจากพ่อบ้าน “ฝากไปถึงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ต่างๆว่าถ้ามีอะไรช่วยพูดกันตรงๆและถ้าจะพูดหรือจะทำอะไรให้ศึกษาข้อมูลมาให้ดีก่อน”
ตัวแทนแม่บ้าน “พวกเราอยู่กับป่าใช่ป่าและมีการอนุรักษ์ป่า”
พ่อหลวงบ้านแม่ทาหลวง “พวกเราลุกขึ้นปกป้องสิทธิ์และหน้าที่ของเรา คนอยู่กับป่าและวันนี้เราได้มาช่วยกันอีกครั้ง”

บทเทศน์ของพ่อทูน ประภาสสันต์
-การดำรงชีวิตของเราต้องเป็นเหมือนเตา 3 เสานั่นคือความเป็นพี่น้อง ความรักและความสามัคคี
-ข้าวอร่อย คนดี มีคุณธรรมแต่บางครั้งเราไปหลงกับเงินทอง
-พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ด้อยกว่าพระองค์นิดเดียว
-พระสันตะปาปาก็สนับสนุนและเชิญชวนในการรักษาสิ่งแวดล้อมโลก

DSC06267

ขอคำภาวนาเพื่อคุณพ่อจูเซปเป้ แบร์ตี ที่ได้รับอุบัติเหตุ….

ขอคำภาวนาเพื่อคุณพ่อจูเซปเป้ แบร์ตี บาดหลวงจากสังฆมณฑลเวโรน่า ประเทศอิตาลี สมัครมาทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ลำพูน

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม เวลาบ่ายสองโมง ขณะขับมอเตอร์ไซค์จากสำนักมิสซังเชียงใหม่กลับลำพูน ได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกต้นคอ กราม และศีรษะได้รับกระทบกระเทือน ได้รับการผ่าตัดสมองคืนวันจันทร์ แต่คุณพ่อยังไม่รู้ตัว

อุปมุขนายกของสังฆมณฑลเวโรน่า คุณแม่ และพี่สาว ของคุณพ่อ ได้เดินทางมาเชียงใหม่ วันนี้ขอคำภาวนาจากพี่น้อง เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณพ่อด้วยครับ

โดย บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์

การกลับมาของลูกที่หายไป

การกลับมาของลูกที่หายไป เป็นภาพวาดสีน้ำมัน โดยจิตรกรชาวฮอแลนด์ ที่ชื่อ แร็มบรันต์ (Rembrandt 1606-1669) รูปนี้พบได้ในพิพิธภัณฑ์ในเมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg) สหพันธรัฐรัสเซีย    จุดเด่นของภาพนี้คือ ภาพของบิดาและลูกคนเล็ก ที่ดูคล้ายกับว่าเป็นรูปเดียวกันเพราะทั้งสองได้กอดกัน

จิตรกร แร็มบรันต์ได้วาดภาพนี้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขา บางทีภาพนี้อาจจะเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายในผลงานมากมายที่เขาได้ทำ ถ้าเรารู้ถึงความไม่สงบภายในจิตใจในชีวิตของเขา เราจะเข้าใจว่าภาพนี้เป็นภาพที่แสดงออกถึงประสบการณ์ในชีวิตของเขาเอง เมื่อเขายังเป็นหนุ่มอยู่ เขามีชื่อเสียง มีเงินทองและดำเนินชีวิตเสเพล ภาพบางภาพที่เขาวาดในสมัยนั้นได้แสดงออกถึงการดำเนินจริงของเขา ที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตแบบสนุกสนาน (เสเพล) ตามเนื้อหนัง

เราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าชีวิตของเขาก็เหมือนกับลูกคนเล็ก “ลูกคนเล็กได้รวบรวมทุกสิ่งที่มี แล้วเดินทางไปยังดินแดนห่างไกล ที่นั่นเขาประพฤติเสเพล ผลาญเงินทองจนหมดสิ้น” (ลก. 15,13) เวลาผ่านไป เขาเองได้ “เริ่มขัดสน” (15,14) เขาประสบกับความโชคร้าย ปัญหาในครอบครัว ความทุกข์ยากลำบาก การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ความโดดเดี่ยว ปัญหาเศรษฐกิจ หนี้สิน และการถูกทอดทิ้ง  เวลาที่เขาใกล้จะตาย เขาไม่มีสิ้นใด เขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต แต่ว่าเขาได้พบกับพระเจ้าที่รักเขาเสมือนบิดา

รายละเอียดของภาพ:  ภาพของลูกคนเล็ก 

ภาพดังกล่าวนี้ได้ตั้งชื่อจากภาพของลูกคนเล็ก นักวิจารณ์ได้ให้ชื่อภาพนี้ว่า  การกลับมาของลูกที่หายไป  จิตรกรต้องการแสดงออกถึงการผ่านจากชีวิตเดิมสู่ชีวิตใหม่ ลูกคนเล็กได้คุกเข่าต่อหน้าบิดาและซบลงที่อกของบิดาด้วยความไว้วางใจ เขาอยากจะถ่ายทอดถึงความปรารถนาที่จะกลับใจของตน ให้ลงไปในจิตใจของบิดา ลูกได้พบว่าความสงบสุข การต้อนรับ การให้อภัย และความรักในบิดา

ภาพลักษณ์ภายนอกของเขาดูเหมือนคนยากจน ทาสและคนขอทาน : เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง สกปรก   รองเท้าขาดๆ เข็มขัดไม่ถูกมัดอย่างดี กระเป๋าเงินที่ว่างเปล่า ในภาพจะเห็นเท้าเพียงแค่ศีรษะและข้างเดียว ศีรษะที่ถูกโกน เสมือนคนที่ได้สูญความอิสระ เท้าข้างซ้ายที่ไม่มีรองเท้าและมีบาดแผล มีแต่ดาบใบเล็ก ๆ ที่ขัดกับเข็มขัดที่ไม่มีใครเอาจากเขาไปได้ ดาบใบนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นขุนนางในสมัยก่อน

การคุกเข่าแสดงออกว่า เขายอมอยู่ภายใต้อำนาจของบิดาในฐานะบุตร ซึ่งแสดงออกถึงความไว้วางใจทั้งหมด และการยอมรับว่าเขาได้ทำผิด อีกทั้งไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุตร

เขาเป็นลูกชายที่ได้มีทุกอย่าง ต่อมาได้สูญเสียทุกสิ่ง บัดนี้ได้มีทุกอย่างอีกครั้งหนึ่ง เขาได้ปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตอย่างอิสระและแสดงออกถึงสิทธิของเขา เขาตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตตามลำพัง ห่างไกลจากบิดา จากครอบครัว และความชุมชน

เขาได้ไว้วางใจในอำนาจของเงินทอง ที่อนิจจังและมิตรภาพปลอมๆ ในภาพเราได้เห็นบุคคลที่ถูก ดูหมิ่น ที่หิวกระหาย อ่อนแอ พ่ายแพ้ และโดดเดี่ยว

เขาได้สูญเสียสิ่งที่มีคุณค่า นั่นคือ สุขภาพ ชื่อเสียง เกียรติ ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความกระตือรือร้น มิตรภาพ สันติในจิตใจ ศักดิ์ศรีแห่งการเป็นบุตร แต่ไม่สูญเสียสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดนั่นคือ บิดา

ภาพของบิดา

ภาพของบิดาเป็นเหมือนผู้สูงอายุที่มีตาคล้ายจะปิด มีหนวดและเคราที่ยาว มีเสื้อคลุมยาวที่ปักด้วยทองและมีฉลองสีแดงเข้ม บิดากับลูกได้เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ ลูกชายได้ซบลงที่ตักของบิดาและบิดาได้ผยุงลูกขึ้นกอด แสงสว่างที่ส่องไปยังลูกชาย ออกจากใบหน้าของบิดา

แสงนี้จะส่องสว่างอย่างแจ่มแจ้งบนมือของบิดา เป็นมือที่เผาผลาญความชั่วร้ายทุกอย่างและถ่ายทอดชีวิตใหม่  เป็นมือที่สัมผัสและรักษาให้ความหวัง ความไว้วางใจและความบรรเทา

มือด้านซ้ายเป็นมือที่แข็งแรง มีกล้ามเนื้อ นิ้วมือที่เปิดออกและปกปิดบ่าด้านขวาของลูกชาย เป็นมือที่จับแน่และพยุงขึ้น ดูเหมือนว่าเป็นมือของผู้ชายอย่างแท้จริง

มือด้านขวามีลักษณะที่ตรงกันข้าม คือ เป็นมือที่อ่อนโยน และบ่อบบาง มีนิ้วที่ติดกันและแสดงออกถึงมือที่สง่างาม มือนี้ได้ถูกวางที่บ่าของลูกชายอย่างนิ่มนวล ไม่กดแน่น ยิ่งกว่านั้นเป็นมือที่ลูบไล้ด้วยความรัก ปกป้อง ให้ความบรรเทา ที่เป็นเสมือนกับมือของมารดา มือทั้งสองข้างมีความแตกต่างกัน แต่ทั้งสองได้แสดงออกถึงความรักประการเดียวของบิดาและมารดา

ทุกอย่างในภาพของบิดาแสดงออกถึงความรัก คือ ใบหน้าที่ครุนคิด เสื้อผ้าที่ปกป้อง ร่างกายที่ต้อนรับ มือที่โอบกอดและอวยพร ร่างกายของบิดาที่เหมือนครรภ์มารดาที่ต้อนรับ และมือที่โอบกอดด้วยความอบอุ่นแก่ลูกที่ได้พบอีกครั้ง ยิ่งกว่านั้นเป็นภาพที่เหมือนกับปีกของนกอินทรีย์ หรือแม่ไก่

บิดาที่ชราแล้วได้ก้มลงไปยังลูก ทำสิ่งเดียวกันกับลูก  บิดาและลูกอยู่บนที่สูง ที่แสดงว่าเป็นเครื่องหมายของศักดิ์ศรีและเงื่อนไขของการเป็นบุตรที่หายไปและที่บุตรได้พบอีกครั้ง

ต้อนรับพระธาตุวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีลำพูนและนักบุญเคียรา

ต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 23 ในเขต ลำพูน
ณ วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีลำพูนและนักบุญเคียรา

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2015 คุณพ่อจูเซปเป้  เจ้าอาวาสได้ไปรับพระธาตุนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา จากวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์แม่ปอน

คุณพ่อและซิสเตอร์ได้ขึ้นไปหมู่บ้านป่าแป๋ เมื่อมาถึงสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน หมวดที่ 2 เวลา 16.00 น. สัตบุรุษได้มาต้อนรับพระธาตุนักบุญทั้ง 2 องค์ พระสันตะปาปา ขบวนแห่อย่างสง่าจากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ถึงวัดนักบุญเคียรา

ก่อนเริ่มวจนะพิธีกรรมมีการชมวิทีทัศน์ของนักบุญยอห์นที่ 23 และยอห์นปอนที่ 2 หลังจากสัตบุรุษได้คำนับพระธาตุตามความศรัทธา คุณพ่ออัญเชิญพระธาตุนักบุญทั้ง 2 องค์ มาเก็บรักษา ณ วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีลำพูน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 19.00 น. มีการชมวิทีทัศน์ของนักบุญยอห์นที่ 23 และยอห์นปอนที่ 2 เริ่มวจนะพิธีกรรมขบวนแห่จากศาลาเข้าในวัด หลังพิธีสัตบุรุษได้มีการคำนับพระธาตุตามความศรัทธา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2015 เวลา 7.00 น. มิสซา เวลา 14.00 น. คุณพ่อจูเซปเป้ เจ้าอาวาสอัญเชิญพระธาตุนักบุญทั้ง 2 องค์ กลับ ณ ศูนย์มิสซัง เชียงใหม่

 

ซิสเตอร์จิต
ผู้เขียนข่าว 

อำลาคุณพ่อเปโตร เมลอตตอ กลับประเทศอิตาลี

มื่อวัน อาทิตย์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558
พิธีขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับงาน คุณพ่อเปโตร เมลอตตอ และพิธีอำลาคุณพ่อที่กลับประเทศอิตาลี

คำกล่าวของสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ลำพูน “หากจะมีใครสักคนที่จะทำอะไรเพื่อหลายคนได้ โดยลืมตัวเอง คิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ ทำสิ่งเหล่านี้ด้วยหัวใจ” ท่านผู้นั้นคือ คุณพ่อที่พวกลูกอำลาในวันนี้คุณพ่อได้เข้ามาประเทศไทยในปี 2540 หลังจากคุณพ่อได้เรียนภาษาไทยที่เชียงใหม่จบ คุณพ่อได้เริ่มทำงานโดยไปประจำอยู่ที่ลำปางกับคุณพ่ออาเล็ตซาโตรในปีพ.ศ.2543 คุณพ่อได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ เขตแจ้ห่ม ในปี2551คุณพ่อเป็นคนแรกที่มาทำงานในเขตจังหวัดลำพูน ต่อมาคุณพ่อได้รับหน้าที่ใหม่ไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนักบุญ โยเซฟกรรมกร แพร่เป็นเวลาหนึ่งปี คุณพ่อได้ย้ายกลับมาลำพูนอีกครั้งหนึ่ง ตลอดระยะเวลา18 ปีที่คุณพ่อได้รับใช้พระเป็นเจ้าในประเทศไทยโดยเฉพาะในสังฆมณทลเชียงใหม่ คุณพ่อมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากมาย โดยผ่านทางผู้ใหญ่ที่ได้มอบหมายให้ ไม่ว่างานด้านพระคัมภีร์ เป็นจิตตธิการและเป็นอาจารย์สอนโปสตุลัน ของซิสเตอร์คณะแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลทั้งยังเป็นอาจารย์สอนที่ศูนย์คำสอนแม่ริม งานด้านศาสนสัมพันธ์ การเป็นที่ปรึกษาของพระคุณเจ้า ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงวันนี้คุณพ่อได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจเพื่องานของพระเป็นเจ้าอย่างเต็มที่ แม้คุณพ่อต้องเจอกับอุปสรรค ความยากลำบากในงานอภิบาลมากมาย แต่คุณพ่อไม่ยอมแพ้พร้อมเผชิญกับมันด้วยความสุขภาพถ่อมตน คุณพ่อได้ทำงานเพื่อพระศาสนจักรอย่างแท้จริง เมื่อคุณพ่อมาทำงานในเขตจังหวัดลำพูน คุณพ่อพยายามตามหาลูกแกะที่อยู่กระจากกระจาย ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมือง ในโรงงานและตามดอยต่างๆ เพื่อรวบร่วมฝูงแกะในเป็นกลุ่มเดียวกันแม้ที่ลำพูนจะมีสัตบุรุษไม่มากเท่าไร แต่คุณพ่อทำงานด้วยความอดทน ใจเย็นและรอค่อยอย่างมีความหวัง คุณพ่อได้สร้างศาสนสัมพันธ์กับพี่น้องต่างศาสนาในทุกที่ เพราะความอ่อนโยน คำพูดที่สุขภาพ รอยยิ้มบนใบหน้าของคุณพ่อทำให้ผู้ที่พบเจอคุณพ่อ อยากทักทาย พูดคุย อยากปรึกษา สิ่งที่คุณพ่อได้กระทำได้เป็นแบบอย่างให้กับพวกลูกเป็นอย่างดี ในการรับใช้เพื่อนพี่น้องทั้งที่เป็นคริสตชนและพี่น้องต่างศาสนาเป็นอย่างดีทุกๆบทเทศน์ ทุกๆ คำสอนยังติดตรึงอยู่ในใจเสมอ เมื่อมาถึงเวลานี้ยากที่พวกลูกจะกล่าวคำอำลา แต่นี่คือน้ำพระทัยของพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่รู้ทุกอย่างและพระองค์เท่านั้นที่รู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมกับเราแต่ละคน

สุดท้ายนี้ขอพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นองค์ความรักประทานสิ่งที่จำเป็นให้กับคุณพ่อ โปรดประทานสุขภาพที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โปรดอวยพระพรกิจกรรมงานต่างๆที่คุณพ่อต้องรับผิดชอบในอนาคตให้สำเร็จไปด้วยดี

แม้ตัวของพวกลูกจะอยู่ห่างไกลจากคุณพ่อแต่เราจะอยู่ใกล้กันในคำภาวนาเสมอและตลอดไป
ด้วยความเคารพรักจากพวกลูกสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ลำพูน

จัดค่ายคำสอน “ค่ายพระเจ้าสร้างโลก”

มื่อวันที่ 7-10 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คุณพ่อโจเซฟเป้ แบร์ตี พ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีลำพูนและซิสเตอร์คณะบ้านมารีนา ได้จัดค่ายคำสอนให้กับเด็ก ๆ วัดนักบุญเคียรา หมู่บ้านป่าแป๋ จังหวัดลำพูน มีเด็กมาเข้าค่ายประมาณ 15 คน บรรยากาศในค่ายคำสอนดีมาก เด็ก ๆ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และสนใจที่อยากจะรู้เกี่ยวกับการสร้างโลกและคุณค่าสิ่งสร้างทั้งหมดของพระเจ้า แม้จะมีจำนวนเด็กเข้าค่ายไม่มากก็ตาม ถือว่าเด็กที่มาเข้าค่ายทุกคนได้รับความรู้ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนคำสอน การอยู่ร่วมกัน และใช้ชีวิตร่วมกัน ในค่ายคำสอนครั้งนี้เป็นอย่างดี และค่ายคำสอนครั้งนี้ซิสเตอร์ไม่ได้จัดให้เฉพาะเด็ก ๆ เท่านั้นแต่ซิสเตอร์ยังเปิดโอกาสสอนและให้ความรู้กับผู้ใหญ่ด้วย เช่น สอนเพลงวัด ดูวีดีโอเกี่ยวกับพระคัมภีร์และร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาสามสีวัน มีสัตบุรุษมาร่วมเรียนคำสอนกับเราสม่ำเสมอด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และที่สำคัญ สัตบุรุษในหมู่บ้านป่าแป๋ให้ความร่วมมือกับคุณพ่อ ซิสเตอร์เป็นอย่างดีอีกด้วย จึงทำให้ค่ายคำสอนครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุก ๆ คน โอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในจัดค่ายคำสอนครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี จ.ลำพูน

อา ทิตย์ที่ 5 ตุลาคม คุณพ่อจูเซปเป้ แบร์ตี เจ้าอาวาส คุณพ่อเปโตร เมลอตตอ และคุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี พร้อมชาวบ้าน จัดฉลองวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน มีบาดหลวง ซิสเตอร์บ้านมารีนา สัตบุรุษ เป็นพิเศษจากอาสนวิหารพระหฤทัย ร่วมประมาณ 400 คน
เริ่มพิธี 09.30 น. ตัวแทนกล่าวรายงานประวัติของวัด เสกศาลาเอนกประสงค์ และพิธีบูชาขอบพระคุณ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา พระวรสารเกี่ยวกับอุปมาเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้าย (มธ 21:33-45) สอนใจเราให้มีส่วนร่วมสร้างอาณาจักรสวรรค์
วัดนี้มีบาดหลวงฟีเดอี ดอนุม จาก 15 สังฆมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี (ตรีเวเนโต) มาช่วยสังฆมณฑลเชียงใหม่ มีซิสเตอร์คณะมารีนา 2 ท่าน มาเปิดบ้าน (หลังที่ 3 หลังจากอยู่ในเชียงใหม่ 49 ปี) ช่วยงานอภิบาล
คุณพ่อจูเซปเป้รายงานว่า นอกจากมีวัดน้อยนักบุญคลาร่า ยังไปเยี่ยมสัตบุรุษที่ อ.บ้านโฮ่ง มีสัตบุรุษ 15 คน มีมิสซา (ต่อจะเป็นวัดน้อยนักบุญลูกา) และหมู่บ้านป่าซาง เพิ่งเริ่มได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม (ต่อไปจะตั้งชื่อวัดน้อยนักบุญลูกา)
ซิสเตอร์และคุณพ่อไปดูแลเยาวชน 60 คน ที่โรงเรียน 72 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ และที่วิทยาลัยเกษตรลำปาง ซึ่งมีคาทอลิก 10 คน
วัดยังดูแลเยาวชนชายบ้านเอมมาอูสหลังแรกที่เวียงบัว มี 11 คน และบ้านเอมมาอูสหลังที่สอง ที่ลำพูนมีบ้านติดวัด เยาวชน 5 คน ช่วยกันดูแลวัด
ยังมีงานไปเยี่ยม สอนคำสอน สัตบุรุษในเรือนจำด้วย     รู้สึกว่าสัตบุรุษ บาดหลวง และซิสเตอร์วัดนี้มีพลัง มีชีวิตชีวาดี หลังรับประทานอาหาร มีเสกบ้านซิสเตอร์และเสกรถคันใหม่ด้วย มีซิสเตอร์เชโล จากประเทศสเปนมาเป็นสักขีพยานและร่วมฉลองวันนี้