เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแห้ง

เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแห้ง

บ่ายวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2020 คุณพ่อ ธรรมนูญ  จินดาดุจสายชล  เจ้าอาวาสวัดพระแม่มารีย์  หนองแห้ง จ.แม่ฮ่องสอน  ชวนให้พ่อแวะเยี่ยมโรงเรียนหนองแห้ง เวลา 15.00-16.00 น. เป็นทางผ่าน ไปขุนยวม  จึงไปเยี่ยมคุณครูจันทร์ทิพ  มือแป  ซึ่งเคยเรียน 2 ปี ที่ศูนย์อบรมการแพร่ธรรม  (NCC) สามพราน  (มีบิดาเคยเป็นครูคำสอน และน้องชาย  เป็นพระสงฆ์เยสุอิตด้วย)  มีนักเรียนประมาณ 100 คน  นักเรียนคาทอลิกประมาณ 70 จึงทักทายคุณครู  และนักเรียน เรื่องทำความดีเพื่อในหลวง ร.9  โอกาสครบ 4 ปี ของการเสด็จสวรรคต    “เกิดมาพึ่งกัน” และ “ เราทุกคนเป็นที่น้องกัน”

          จบด้วยการสวดข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา….นักเรียนอนุบาลคนหนึ่งดวงตาเจ็บ เพราะอักเสบ มีหนอง  ฝากให้ครูช่วยพาไปหาหมอ    ขอบใจที่พ่อธรรมนูญชวนไปเยี่ยมโรงเรียนนี้นะครับ

(ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน)

มาถวายมิสซาที่ แจ้ห่ม

มาถวายมิสซาที่ แจ้ห่ม

หลังจากบวชสังฆานุกร  4 คน ที่วัดนักบุญเปาโล  ห้วยตอง จังหวัดเชียงใหม่  คุณพ่ออนุพงศ์  ดำรงอุษาศีล  กับผมเดินทาง บ่าย 2 โมง มาที่วัดราชินีแห่งสันติภาพ  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง   ใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าๆ  พบคุณพ่อ  บรูโน  รอสซี  เจ้าอาวาส  และคุณพ่อ  ราฟาแอล  ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  และคุณสเตฟาโน  อาสาสมัครชาวอิตาเลี่ยนอยู่เมืองไทย  เกือบ 10 ปี  แล้ว

            19.45  น. ร่วมสวดสายประคำกับเยาวชน 42 คน ที่ศูนย์คาทอลิกนี้

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน

            เนื่องจากไวรัสโคโรน่าช่วงสัปดาห์ศักดิ์  ไม่สามารถจัดพิธี  ศีลล้างบาปได้  คุณพ่อบรูโนจึงจัดในวันนี้  มีผู้ใหญ่  เยาวชน  และเด็กๆ  รับศีลล้างบาป  ประมาณ  10 คน  ผู้ใหญ่  และเยาวชน  รับศีลล้างบาป  ศีลกำลัง  และศีลมหาสนิท  ประมาณ 50 คน  จากหลายหมู่บ้าน  ทั้งอาข่า  ปกาเกอะญอ  ลาหู่  เมี้ยน  ฯลฯ งดงามดี

            พิธีมิสซาเริ่ม  10.15 น. เนื่องจากกลัวพายุฝนฟ้าคะนอง  จึงจัดในห้องประชุม มีสัตบุรุษประมาณ 300 คน หลังมิสซามีมอบสร้อยไม้กางเขน  แก่ ผู้รับศีลฯ  เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่ลี  ชั้น ป.3 เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ  น่ารักมากพร้อมกับ ยาย (แต่เธอเรียกว่า แม่) เป็นผู้มอบของทีระลึก

            คุณพ่อบรูโน  กล่าวขอบใจครูคำสอน  และซิสเตอร์ที่ช่วยสอนคำสอน  และแจก ต้นโกโก้  คนละ 1 ต้น  โอกาสปีเลาดาโตซี

            คุณพ่อราฟาแอล  เสนอให้มิสซังจัดทำเนื้อหาคำสอน แก่เด็ก  และเยาวชนในศูนย์คาทอลิกของเราให้มีเนื้อหาเดียวกัน…  ผมรับไว้พิจารณา  แต่ก็เสนอไปว่า  บรรดาพระสงฆ์เรียนมาเยอะ  น่าจะช่วยสอนคำสอนทุกสัปดาห์  ก็จะดีไม่น้อย  เพราะปัญหาเยาวชนห่างวัด  ซึมเศร้า  เราตามแก้… ป้องกันไม่ทัน

คุณสเตฟาโน  ซาเวญาโก  ชาวอิตาเลี่ยน  อายุ  57 ปี อาสาสมัครช่วยทำอาหาร  อยู่เมืองไทยมาแล้ว 10 ปี  ทำให้ผมเห็นว่าเราต้องสำรวจ  ชาวคาทอลิกต่างประเทศที่มาอยู่เชียงใหม่  มีเท่าไหร่จะได้ช่วยกัน  อภิบาลพวกเขาบ้าง

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

ต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

ต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

วันที่ 13-18  กันยายน  2563  คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนามาตรวจเยี่ยมองค์การทางศาสนาและศาสนสถานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

  1. คุณพูลศักดิ์  สุขทรัพย์ทวีผล             ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์
  2. คุณปิยวัตน์ วงษ์เจริญ                   นักวิชาการศาสนาชำนาการพิเศษ
  3. คุณไกรศรี  ทองเสมียน                 นักวิชาการศาสนาชำนาญ
  4. คุณศิริขวัญ  ธานีรัตน์                     นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
  5. คุณประภัสสร อินทร์แป้นพะเนา        เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศาสนา
  6. นางสาวพีพัฒน์ แปงมูล                    เจ้าหน้าที่ด้านศาสนา
  7. นางสาวศุภาพรรณ เกิดกระโทก         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

รวมทั้ง นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่  14  กันยายน 2563

เวลา  10.00  น.  สวนเจ็ดริน

เวลา  13.30  น.   บ้านมารีน่า

เวลา   15.00 น.  สำนักมิสซังเชียงใหม่

วันที่  15 กันยายน 2563

9.30    น.    สมคมศรีคุรุสิงห์สภา(เชียงใหม่)

11.00  น.    สมาคมนามธารีสังคัตฯ

13.00  น.    คริสตจักรพันธะกิจเชียงใหม่

14.30  น.    คริสตจักรแห่งอาเซียน

วันที่ 16 กันยายน 2563

 9.30  น.  สภาคริสตจักรฯ

13.00 น.  สำรวจศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การมาเยี่ยมที่สำนักมิสซัง 

คุณถาวร  เป็นพิธีกร  หลังจากพ่อได้กล่าวต้อนรับ  ครูจงดีได้แนะนำพื้นที่สังฆมณฑลเชียงใหม่  เขต และการทำงานฝ่ายต่างๆ   คุณพ่อประทีป  เจ้าอาวาสอาสนวิหาร  อธิบายการเปิดวัด  และบันทึกการเข้าร่วมพิธีเมื่อรัฐบาลอนุญาต

            คุณพ่อบรูโน  รอสซี่    เดินทางมาจากอำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง มาอธิบายเกี่ยวกับ กาแฟบรูโน  ชา  โกโก้  ข้าวไรซ์เบอร์รี่  เพื่อช่วยเด็กๆ  และชาวบ้าน ในเขตวัดให้ปฏิบัติตามสมณสาส์นเลาดาโต ซี

            ดร.สุนทร  ฝ่ายสังคม  กล่าวถึงกิจกรรม 5 ปีเลาดาโตซี ( 2015-2020)  และ แผน 7 ปี  ของวาติกัน

            จากนั้น นายพูลศักดิ์  สุขทรัพย์ทวีผล  ผู้อำนวยการศาสนูปถัมภ์  ได้อธิบายงานของกรมศาสนา  จนเวลา 16.30 น.พ่อได้นำสวดเพลงสดุดี  ที่ 91  และบทภาวนาของโป๊ปฟรังซิส วิงวอนแม่พระ ในช่วงการระบาดของโควิด 19  ขอบใจคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง ที่ช่วยประสานงานการต้อนรับครั้งนี้

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

ซิสเตอร์คณะอูร์สุลินมาเยี่ยม

ซิสเตอร์คณะอูร์สุลินมาเยี่ยม

เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020 เวลา 10.00 น.

เนื่องจากในปีการศึกษาใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ในคณะอุร์สุลินฯ เป็นพิเศษที่โรงเรียน เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย คุณแม่เจ้าคณะฯ ได้พา  ซิสเตอร์ มลิวัลย์ จำรัสธรางกุล, ซิสเตอร์ ประภัสสร ศรีวรกุล, ซิสเตอร์ สุวรรณา ชัยพรแก้ว, ซิสเตอร์ สมจิตร์ ครองบุญศรี และ ซิสเตอร์ ทวีลักษณ์ วรรณศรีรัตน์

พาผู้บริหารคนใหม่ของโรงเรียนเรยีนา มาพบพระสังฆราช ที่มิสซังเชียงใหม่ มีสมาชิก 14 คน โรงเรียนเรยีนาเชลีฯ ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ได้ 89 ปี แล้ว และยังเปิดบ้านสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ ค.ศ.2009 อีกด้วย พ่อขอขอบคุณที่มาร่วมงานการศึกษาคาทอลิก งานอภิบาล ธรรมทูต

ก่อนจาก ซิสเตอร์ได้ยกบทเทศน์ของคุณพ่อมงคล เจริญธรรม ไม่กี่วันมานี้มีเด็กคนหนึ่งถามว่า “รักอะไรเอ่ยไม่แพ้ … ไม่ชนะ” … ยอมไหมครับ

ขอพระอวยพร สมาชิกทุกคนครับ
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

เยี่ยมวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม

11-12 มีนาคม 2020

เช้าวันพุธที่ 11 มีนาคม เวลา 7.15 น. คุณพ่อบรูโน ซอปเปลซ่า คุณพ่อศราวุธ แฮทู และผมเดินทางจากมิสซังเชียงใหม่ ประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อเยี่ยมชมงานของวัดคาทอลิก ที่แจ้ห่ม จลำปาง

10.00 น. คุณพ่อบรูโน รอสซี่ เจ้าอาวาส คุณพ่อราฟาแอล ซันโดนา ซิสเตอร์ และครูคำสอน 8 คนได้ร่วมประชุม โดยคุณพ่อบรูโน บรรยายถึงงานอภิบาลธรรมทูต 39 หมู่บ้านโดยมี 26 วัดน้อย ครูคำสอน 10 คน ดูแลชาวอีสาน ล้านนา ลาหู่ ปกาเกอะญอ อาข่า ม้ง และเมี่ยน มิสซาเดือนละครั้ง

มีศูนย์เด็ก 4 แห่ง คือ แจ้ห่ม (55 คน) บ้านกล้วย (45 คน) ศูนย์นักบุญเปาโล แม่แจ๋ม (ลาหู่) 19 คน และศูนย์ที่บ้านใหม่พัฒนา 7 คน รวม 126 คน มีสอนคำสอนทุกอาทิตย์

15.30 น. ซิสเตอร์คณะเมตตาธรรมแห่งนักบุญชานอังติด ตูเร มีซิสเตอร์ 3 คน ที่บ้านผาช่อ ดูแลเด็กพิการ ประมาณ 10 คน ซิสเตอร์ 2 คน ชาวลาว มีความลำบากเรื่องวีซาธรรมทูต

18.15 น. ถวายมิสซากับเด็กเยาวชนที่ศูนย์บ้านกล้วย และรับประทานอาหารเย็น

วันพฤหัสที่ 12 มีนาคม

6.30 น. มิสซาเช้า
8.30 น. ดูกิจการเกษตรที่ศูนย์แจ้ห่ม มีทำนา เลี้ยงแพะ แกะ หมู บ่อเลี้ยงปลา กาแฟ
10.30 น. เดินทางไปบ้านแม่แจ๋ม เยี่ยมศูนย์เด็ก นักบุญเปาโล มีครูดาวิดดูแล
14.30 น. เดินทางไปดูศูนย์อบรมเลาดาโตซี (แจ้ซ้อน)
15.00 น. ไปบ้านเข้าเงียบที่ป่าเมี้ยง ประมาณห้าโมงจึงเดินทางกลีบเชียงใหม่

คุณพ่อดูแลเรื่อง กาแฟบรูโน่ ชา ช่วยชาวบ้าน รายได้ช่วยทุนการศึกษาเด็กๆ ในศูนย์ และงานของมิสซัง มีเยาวชนอิตาเลี่ยน ชื่อ ดิน่า เรียนพูดภาษาไทยที่ประเทศอังกฤษ เรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับงานของวัดนี้ ทำวิทยานิพนธ์…เก่งจัง….มาหาข้อมูลในสนามงานที่เมืองไท

ขอบคุณคุณพ่ออาเล็กซานโดร โบดิญอง คุณพ่ออาดรีอาโนคณะปีเม ครูมุดี เจริญธรรม ผู้บุกเบิกงานธรรมทูตที่เขตนี้ จนมาถึงคุณพ่อตรีเวเนโต้ ในปัจจุบัน

ขณะทีไวรัสโคโรน่าระบาดที่อิตาลี ขอร่วมใจภาวนาให้ชาวอิตาเลี่ยน …เป็นพิเศษ ครับ

 

บราเดอร์ลาซาลมาเยี่ยม

11-14 มีนาคม 2020

บราเดอร์วิกเตอร์ กิล ชาวสเปญ บราเดอร์โยเซฟ ดัท ฮวง ชาวเวียดนาม และบราเดอร์นิรันดร์ไปขุนยวม และขุนแม่ลา จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 11 -13 มีนาคม โดยมีคุณพ่อเจริญ นันทการ คุณพ่อคำมา อำไพพิพัฒน์ และคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง ให้การต้อนรับ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้สำหรับการมาทำงานด้านการศึกษาคาทอลิกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 มีนาคม คุณพ่อไพศาล และบราเดอร์ทั้งสองได้มาสนทนากับผมถึง “ความฝัน” ของสังฆมณฑลที่เขตวัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา

บราเดอร์ทั้ง 2 พอใจ จะนำเรื่องไปเสนอคณะผู้ใหญ่ของคณะลาซาล ต่อไป

อนึ่งคณะลาซาลเปิดโรงเรียน ที่ สุขุมวิท 105 กรุงเทพฯ ที่จันทบุรี ที่นครสวรรค์ และที่สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

++++++++++

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

เยี่ยมเยียน ค่ายจิตอาสาฯ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2020 คุณพ่อวินัย บุญลือ sj. พร้อมด้วยนักศึกษา รวมทั้งสามเณรและผู้สนใจฯจากศูนย์การศึกษาเซเวียร์ เชียงแสน (Xavier Learning Community) จำนวน 40 ท่าน มาเยี่ยมเยียนสรุปประเมินผลค่ายจิตอาสาฯและแบ่งปันฯ ณ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

เยี่ยมเยียน ค่ายจิตอาสาฯ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

เยี่ยมวัด (สาขา)นักบุญเทเรซา บ้านป่าข้าวหลาม เขตแม่แตง

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2020

เป็นครั้งแรกที่คุณพ่อศราวุธ แฮทู (เลขา) ซิสเตอร์ 2 ท่านที่ประจำศูนย์สังฆมณฑล ไปเยี่ยมวัดด้วยกัน มิใช่โอกาสฉลองวัด เราไปเยี่ยมวัดนักบุญเทเรซา บ้านป่าข้าวหลาม เขตแม่แตง จ.เชียงใหม่ คุณพ่อศิริพงษ์ พงษ์วัฒนา ภราดามานะ ศรีสุทธิจรรยา (คณะกาปูชิน) มารอต้อนรับ

เราไปถึงประมาณ 5 โมง ใช้เวลาเดินทางจากศูนย์มิสซังเชียงใหม่ ประมาณ 3 ชั่วโมง มีชาวบ้านรอต้อนรับ… เราต้องเดินข้ามสะพานแขวน จริงๆกำลังดำเนินการ ก่อสร้างสะพาน (ใช้เวลา 300 วัน งบประมาณ 14 ล้านบาท)

19.00 น. คุณพ่อศราวุธ ถวายมิสซา เป็นภาษาปกาเกอะญอ ชาวบ้านมาร่วมพิธีประมาณ 90 คน หลังมิสซามีเวลาสนทนากับชาวบ้าน 30 นาที และคุณสิริ เตรียมคลิปวีดีโอโป๊ปเสด็จประเทศไทย และประวัติช้าง ไม่มีไฟฟ้าจึงต้องปั่นไฟ ชมกันจนถึงเกือบห้าทุ่ม

พ่อไปนอนที่บ้านของชาวบ้าน ตื่นเช้าอากาศหนาวมาก ประมาณ 6-7 องศา ต้องผิงไฟกับชาวบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พิธีมิสซา 10.00 น.ฉลองวันอาทิตย์พระวาจา มีสัตบรุษจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมพิธีที่นี่ รวมประมาณ 140 คนครับ

หลังมิสซา ผมเอารูปพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูทรงเลือกศิษย์ ไปถามชาวบ้าน และ รับประทานอาหารร่วมกัน

ผมจำได้ว่าเคยมาที่นี่เกือบ 5 ปีมาแล้ว บริเวณหน้าวัดกว้างขวางดี แต่ทางเข้าวัดเยื้องๆผ่านหน้าบ้านของชาวโปร์แตสแตนท์

คุณพ่อศิริพงษ์ ซื้อปฏิทินคาทอลิก ไปแจกสัตบุรุษทุกครอบครัว เป็นพิเศษมีรูปสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จประเทศไทย

++++++++++
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

เยี่ยมวัดนักบุญเทเรซา บ้านป่าข้าวหลาม เขตแม่แตง

บิชอป ยูเซฟเป้ เปเลกรีนี่มาเชียงใหม่

3 มกราคม 2020

สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีบาดหลวงตรีเวเนโต (Tri Veneto) จาก 15 สังฆมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี มาช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1999 คือ คุณพ่อบรูโน รอสซี่ จนถึงปัจจุบัน 20 ปี พวกเขา ดูแล 2 วัด คือ

1. วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม จ.ลำปาง
คุณพ่อบรูโน รอสซี่ (เจ้าอาวาส)
คุณพ่อราฟาแอล ซันโดนา

2. วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ลำพูน
คุณพ่ออัตติลีโอ เดบัตติสตี (เจ้าอาวาส)
คุณพ่อบรูโน ซอปเปลซา (เจ้าคณะ)

ยังมีคุณพ่อเฟอร์ดินันโด ปิสโตเร กำลังเรียนภาษาไทยที่กรุงเทพ โดยพักที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

บิชอป ยูเซฟเป้ เปเลกรีนี เป็นสมณประมุขของสังฆมณฑล Concordia – Pordenone และรับผิดชอบบาดหลวงที่มาทำงานที่เชียงใหม่ ได้เดินทางมาเยี่ยมบรรดาบาดหลวง และมาเยี่ยมเราที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ เช้าวันศุกร์นี้ เวลา 10.00 น. พร้อมกับบาดหลวงทั้ง 5 คน ได้สนทนากันเรื่องงานอภิบาล และธรรมทูตของทั้ง 2 วัด มีข้อเสนอให้เราพิจารณาตัดสินใจ

เป็นพระพรของเรา คาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่มีบาดหลวงตรีเวเนโตมาเป็นธรรมทูตที่เมืองไทยและสนับสนุนบาดหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่ให้ไปเรียนภาษา และรับการอบรมต่อเนื่องที่เวโรน่าตั้งแต่ กลางปี 2010 จนถึงปัจจุบัน

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

เจ้าคณะพระมหาไถ่มาเยี่ยมเชียงใหม่

พฤหัสที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15.30 น.  คุณพ่อ พิชาญ ใจเสรี เจ้าคณะพระมหาไถ่   และที่ปรึกษา คุณพ่อสมพงษ์  เตียวตระกูล  คุณพ่อไวยากรณ์  สุขสวัสดิ์  และคุณพ่อ วิรัช  อมรพัฒนา ได้มาเยี่ยมบิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  ณ สำนักมิสซังเชียงใหม่  ปรึกษาถึงความร่วมมือกันในงานอภิบาล  เขตอำเภอแม่แจ่ม (3 วัด ) และศูนย์โม้งคาทอลิก