คณะพลมารีย์ ฉลองวันเกิดคุณพ่อ สเตเฟน สิริชัย บุหงาสวรรค์ (พ่อโบ้)

คณะพลมารีย์ ฉลองวันเกิดคุณพ่อ สเตเฟน สิริชัย บุหงาสวรรค์ (พ่อโบ้)

เนื่องด้วย วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เป็นวันครบรอบบวช เป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อสเตเฟนสิริชัย บุหงาสวรรค์ (พ่อโบ้) จิตตาธิการพลมารีย์สภาคอมิเซียมแม่พระมหาการุณย์เชียงใหม่เขต1 พวกเราสมาชิกพลมารีย์ ขอร่วมใจภาวนา เพื่อวอนขอพระพรเป็นพิเศษแด่คุณพ่อ ขอพระเจ้าโปรดประทานปรีชาญาณ พระหรรษทาน และพระพรแห่งสุขภาพ พลานามัยที่ดี เพื่อคุณพ่อจะได้มีพละกำลัง ทั้งกายใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ รัก และรับใช้พระตลอดไป

ด้วยรักและเคารพ
พวกลูกพลมารีย์สภาคอมิเซียมแม่พระมหาการุณย์เชียงใหม่เขต1

Lek Laohabutr

คณะพลมารีย์ (อาชีแอส)

สาร์ที่ 30 มีนาคม 2562… สภาคอมิเซียมแม่พระมหากรุณย์เชียงใหม่ เขต1…จัดพิธี มิสซาบูชา โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี มิสซารื้อฟื้นคำสัญญาต่อพระนางมารีย์…ประจำปี (อาชีแอส)

สัมมนาของพลมารีย์คอมมิเซียมแม่พระมหารการุณย์เชียงใหม่

เมื่อ วันที่ 26  กันยายน  2558  ที่มิสซังคาทอลิกเชียงใหม่  ได้มีการสัมมนาของพลมารีย์คอมมิเซียมแม่พระมหารการุณย์เชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมมากว่า 200 คน  พิธีเริ่มด้วยการสวดสายประชุม 1 สาย  ตามด้วยบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อ บุญเลิศ  สร้างกุศลในพสุธา จิตตาธิการคอมมิเซียมและคุณพ่อจิตตาธิการเปรมซิมเดียมอีก 4 องค์  และในการสัมมนาครั้งนี้นำโดยคุณพ่อ ชวลิต  กิจเจริญและเจ้าหน้าที่เซนาตุส 5 ท่าน
สัมมนา  1  วิทยากรโดย ซ.พรรณทิพย์  ผิวเกลี้ยง  ในหัวข้อเรื่อง  ชีวิตจิตพลมารีย์
สัมมนา 2  โดยคุณพ่อ ชวลิต  กิจเจริญ  ในหัวข้อเรื่อง  การขยายงานของพลมรีย์

หลังจากสัมมนาเสร็จ  ทางคอมมิเซียมก็ประชุมคอมมอเซียมประจำเดือนกันยายนต่อ
ขอขอบคุณบรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์และสมาชิกพลมารีย์ทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การสัมมนาจะได้ทำให้พลมารีย์ทุกท่านมีจิตใจร้อนรนมากขึ้นในการรับใช้พระเจ้า ผ่านทางกิจกรรมความศรัทธาที่มีต่อแม่พระนี้     ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

กีฬาปัสกาคัพครั้งที่ 8

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ.2014 ที่ผ่านมา เขต 1 ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดกีฬาปัสกาคัพ ครั้งที่ 8 ณ บ้านดอนบอสโก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ในหัวข้อรณรงค์มหาพรต ปี ค.ศ.2014

 

“แม้ทรงร่ำรวย พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่าน
เพื่อท่านจะได้ร่ำรวย เพราะความยากจนของพระองค์” (2 โครินธ์ 8:9)

 

คุณพ่อศศิน โหม่โพ จิตตาธิการเยาวชนเขต 1 เชียงใหม่ คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหกุลธร จิตตาภิบาลเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ คุณพ่อบัญชา เจ้าอาวาส วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้เป็นประธานในมิสซาขอบพระคุณ คุณพ่อชาญชัย เต็มอรุณรุ้ง มาเป็นประธานเปิดกีฬาปัสกาคัพ โดยมี บร.จิตติ ซิสเตอร์บ้านมารีนา ซิสเตอร์แม่ปอน แผนกงานเยาวชนเชียงใหม่ และพี่เลี้ยงเยาวชนศูนย์ต่างๆได้ร่วมการจัดกีฬาปัสกาคัพครั้งที่ 8 ที่บ้านดอนบอสโกเชียงใหม่ มีเยาวชนเข้าร่วมกีฬาปัสกาคัพ กว่า 300 คน

ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ให้ทุนทรัพย์ในการจัดกีฬาปัสกาครั้งนี้ โดยเฉพาะคุณพ่อศศิน โหม่โพ, คุณพ่อชูชาติ, คุณพ่อเอกสิทธิ์, กลุ่มพลมารี, กลุ่มบุญราศรีนิโคลาส และกองบุญข้าว ทำให้งานจบลงไปด้วยดี ขอให้ทุกท่านได้รับพรจากพระเยซูเจ้า และขอให้เยาวชนทุกท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่เทศกาลมหาพรตอย่างดีด้วยนะครับ