ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส ลำพูน 2020

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส ลำพูน 2020

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม วัดต่างๆใช้บทอ่านประจำวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา แต่ที่ลำพูน เป็นโอกาสฉลองวัดประจำปี ตรงวันที่ 4 ตุลาคม ที่ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส ชาวอัสซีซี ผู้รักธรรมชาติ และศาสนสัมพันธ์


คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี คอยต้อนรับสัตบุรุษ พระสงฆ์ และนักบวช ที่มาร่วมฉลอง ประมาณ 300 คน พิธีมิสซาเริ่ม 10.00 น.

มีพิธีโปรดศีลล้างบาป แก่เด็ก 1 คน
รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 5 คน

มีซิสเตอร์ และเยาวชน บ้านมารีน่า ช่วยขับร้องเพลงพิธีกรรม และสถานที่, ชาวบ้าน และซิสเตอร์ ทำบุญอาหาร, คุณพ่อบรูโน รอสซี่ นำกาแฟบรูโน มาบริการชาวบ้าน


หลังพิธีมิสซามีสวดบทพระวาจา และมอบดอกไม้ แด่นักบุญฟรังซิส ฝนตกหนักหลังพิธีมิสซา ครู่หนึ่ง แดดออก อากาศสดชื่น ซิสเตอร์ และเยาวชนช่วยเก็บของ อย่างแข็งขัน


พ่อไปเยี่ยมบ้านใหม่ของซิสเตอร์ และสนทนากับเยาวชนศิษย์เก่าบ้านมารีน่าครู่ใหญ่


นักบุญฟรังซิส อัสซีซี รักธรรมชาติ ช่วยเหลือคนป่วย คนจน และสร้างสันติกับผู้ต่างความเชื่อ เป็นแบบอย่างแก่เรา

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ลำพูน

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017 คุณพ่อบรูโน ซอปเปลซา เจ้าอาวาส คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พร้อมชาวบ้าน จัดฉลองวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน มีบาดหลวงคุณพ่อบรูโน รอสซี่ เจ้าอาวาส วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม ซิสเตอร์บ้านมารีนา สัตบุรุษ เป็นพิเศษจากอาสนวิหารพระหฤทัย จากวัดนักบุญเทเรซา เวียงป่า และจากวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม ร่วมประมาณ 300 คน
ได้รับเกียรติจากบิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธี โอกาสพิเศษนี้มีสัตบุรุษที่นี่รับศีลกำลังสามท่านด้วย

1

ขอคำภาวนาเพื่อคุณพ่อจูเซปเป้ แบร์ตี ที่ได้รับอุบัติเหตุ….

ขอคำภาวนาเพื่อคุณพ่อจูเซปเป้ แบร์ตี บาดหลวงจากสังฆมณฑลเวโรน่า ประเทศอิตาลี สมัครมาทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ลำพูน

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม เวลาบ่ายสองโมง ขณะขับมอเตอร์ไซค์จากสำนักมิสซังเชียงใหม่กลับลำพูน ได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกต้นคอ กราม และศีรษะได้รับกระทบกระเทือน ได้รับการผ่าตัดสมองคืนวันจันทร์ แต่คุณพ่อยังไม่รู้ตัว

อุปมุขนายกของสังฆมณฑลเวโรน่า คุณแม่ และพี่สาว ของคุณพ่อ ได้เดินทางมาเชียงใหม่ วันนี้ขอคำภาวนาจากพี่น้อง เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณพ่อด้วยครับ

โดย บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์

คริสตชนวัดน.ฟรังซิส อ้สซีซี ลำพูน และคณะมาแสวงบุญ

วัด แม่พระบังเกิด เชียงราย วันที่ 26 ก.ย.58 วันนี้ได้ต้อนรับคริสตชนจากวัดน.ฟรังซิส อ้สซีซี ลำพูน โดยการนำของคพ.โจเซฟ พร้อมทั้งคณะแสวงบุญ กลุ่มคนิสตชนที่วัดน.ฟรังซิส อัสซีซี ลำพูน ก่อตั้งมาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว พี่น้องชนเผ่าคะยันได้อพยพมาจากประเทศพม่า และตั้งรกรากที่นี่เป็นเวลานานแล้ว แต่ก็เพิ่งมีวัดเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ที่เราฉลอง 350 ปีของการสถาปนาเป็นสังฆมณฑล นับว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ได้รื้อฟื้นความเชื่อ เพิ่มพูนความเชื่อ เยี่ยมเยียนวัดแม่พระบังเกิด เชียงราย ซึ่งเป็นวัดแสวงบุญของเขต 4 ปีนี้วัดแม่พระบังเกิด เชียงราย ก่อตั้งมาได้ 49 ปีแล้ว ปีหน้าจะฉลอง 50 ปีของชุมชนความเชื่อแห่งนี้พร้อมกัน “เมื่อเราเป็นเด็ก เราก็กินอาหารแบบเด็ก เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ เราก็กินอาหารแบบผู้ใหญ่” ความเชื่อก็เป็นนี้นั่นเอง ขอแม่พระบังเกิด อวยพรพี่น้องคริสตชน วัดน.ฟรังซิส อัสซีซี ที่จะฉลองวัดอาทิตย์หน้าทุกคนครับ

คุณพ่อยอห์น พงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์

ต้อนรับพระธาตุวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีลำพูนและนักบุญเคียรา

ต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 23 ในเขต ลำพูน
ณ วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีลำพูนและนักบุญเคียรา

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2015 คุณพ่อจูเซปเป้  เจ้าอาวาสได้ไปรับพระธาตุนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 และนักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา จากวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์แม่ปอน

คุณพ่อและซิสเตอร์ได้ขึ้นไปหมู่บ้านป่าแป๋ เมื่อมาถึงสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน หมวดที่ 2 เวลา 16.00 น. สัตบุรุษได้มาต้อนรับพระธาตุนักบุญทั้ง 2 องค์ พระสันตะปาปา ขบวนแห่อย่างสง่าจากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ถึงวัดนักบุญเคียรา

ก่อนเริ่มวจนะพิธีกรรมมีการชมวิทีทัศน์ของนักบุญยอห์นที่ 23 และยอห์นปอนที่ 2 หลังจากสัตบุรุษได้คำนับพระธาตุตามความศรัทธา คุณพ่ออัญเชิญพระธาตุนักบุญทั้ง 2 องค์ มาเก็บรักษา ณ วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีลำพูน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 19.00 น. มีการชมวิทีทัศน์ของนักบุญยอห์นที่ 23 และยอห์นปอนที่ 2 เริ่มวจนะพิธีกรรมขบวนแห่จากศาลาเข้าในโบสถ์ หลังพิธีสัตบุรุษได้มีการคำนับพระธาตุตามความศรัทธา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2015 เวลา 7.00 น. มิสซา เวลา 14.00 น. คุณพ่อจูเซปเป้ เจ้าอาวาสอัญเชิญพระธาตุนักบุญทั้ง 2 องค์ กลับ ณ ศูนย์มิสซัง เชียงใหม่

 

ซิสเตอร์จิต
ผู้เขียนข่าว 

บาดหลวงเขตหนึ่งประชุมเตรียมกิจกรรมปีแห่งพระเมตตาธรรม

พระ สงฆ์เขต 1 เชียงใหม่ ประกอบด้วยเขตวัดอาสนวิหารพระหฤทัย วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี ลำพูน บ้านดอนบอสโก ศูนย์วิจัยและอบรมศาสนาวัฒนธรรมชุมชน เขตวัดนักบุญยอแซฟ แม่ริม เขตวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ แม่แตง เขตวัดนักบุญยอแซฟ สะเมิง เขตวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ เชียงดาว เขตวัดพระวุสิทธิ์วงค์ ห้วยบง บ้านเบเนดิกติน หางดง วัดพระจิตเจ้าสวนเจ็ดริน และเขตวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม

ในการประชุมในครั้งนี้เชียงดาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ สถานที่ ได้มีการพิจารณาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดวันเปิดปีศักดิ์สิทธิ์และพระเมตตาที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม 2015 ที่จะถึงนี้ ในเบื้องต้นนี้ได้มีการกำหนดกิจกรรมตลอดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตาเช่น  การจัดให้มีพิธีกรรมศีลอภัยบาปเป็นพิเศษในระดับเขต, จัดตั้งกองทุนร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยในแต่ละเขตวัด, ตั้งกองทุนสำหรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจน, ช่วยเหลือคนเจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้ให้แต่ละเขตวัดไปศึกษาและกำหนดกิจกรรมเพื่อเสนอเข้าในที่ประชุมรวมครั้งต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งต่อไปได้กำหนดเป็นวันที่ 7 ตุลาคม 2015 ที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม ซึ่งเป็นเขตวัดใหม่ที่ได้แบ่งออกมาจากเขตวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง ปัจจุบันมีคุณพ่อศศิณ โหม่โพ เป็นเจ้าอาวาส และในโอกาสดังกล่าวถือเป็นการเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนตามเขตวัดด้วย

อำลาคุณพ่อเปโตร เมลอตตอ กลับประเทศอิตาลี

มื่อวัน อาทิตย์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558
พิธีขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับงาน คุณพ่อเปโตร เมลอตตอ และพิธีอำลาคุณพ่อที่กลับประเทศอิตาลี

คำกล่าวของสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ลำพูน “หากจะมีใครสักคนที่จะทำอะไรเพื่อหลายคนได้ โดยลืมตัวเอง คิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ ทำสิ่งเหล่านี้ด้วยหัวใจ” ท่านผู้นั้นคือ คุณพ่อที่พวกลูกอำลาในวันนี้คุณพ่อได้เข้ามาประเทศไทยในปี 2540 หลังจากคุณพ่อได้เรียนภาษาไทยที่เชียงใหม่จบ คุณพ่อได้เริ่มทำงานโดยไปประจำอยู่ที่ลำปางกับคุณพ่ออาเล็ตซาโตรในปีพ.ศ.2543 คุณพ่อได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ เขตแจ้ห่ม ในปี2551คุณพ่อเป็นคนแรกที่มาทำงานในเขตจังหวัดลำพูน ต่อมาคุณพ่อได้รับหน้าที่ใหม่ไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนักบุญ โยเซฟกรรมกร แพร่เป็นเวลาหนึ่งปี คุณพ่อได้ย้ายกลับมาลำพูนอีกครั้งหนึ่ง ตลอดระยะเวลา18 ปีที่คุณพ่อได้รับใช้พระเป็นเจ้าในประเทศไทยโดยเฉพาะในสังฆมณทลเชียงใหม่ คุณพ่อมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากมาย โดยผ่านทางผู้ใหญ่ที่ได้มอบหมายให้ ไม่ว่างานด้านพระคัมภีร์ เป็นจิตตธิการและเป็นอาจารย์สอนโปสตุลัน ของซิสเตอร์คณะแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลทั้งยังเป็นอาจารย์สอนที่ศูนย์คำสอนแม่ริม งานด้านศาสนสัมพันธ์ การเป็นที่ปรึกษาของพระคุณเจ้า ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงวันนี้คุณพ่อได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจเพื่องานของพระเป็นเจ้าอย่างเต็มที่ แม้คุณพ่อต้องเจอกับอุปสรรค ความยากลำบากในงานอภิบาลมากมาย แต่คุณพ่อไม่ยอมแพ้พร้อมเผชิญกับมันด้วยความสุขภาพถ่อมตน คุณพ่อได้ทำงานเพื่อพระศาสนจักรอย่างแท้จริง เมื่อคุณพ่อมาทำงานในเขตจังหวัดลำพูน คุณพ่อพยายามตามหาลูกแกะที่อยู่กระจากกระจาย ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมือง ในโรงงานและตามดอยต่างๆ เพื่อรวบร่วมฝูงแกะในเป็นกลุ่มเดียวกันแม้ที่ลำพูนจะมีสัตบุรุษไม่มากเท่าไร แต่คุณพ่อทำงานด้วยความอดทน ใจเย็นและรอค่อยอย่างมีความหวัง คุณพ่อได้สร้างศาสนสัมพันธ์กับพี่น้องต่างศาสนาในทุกที่ เพราะความอ่อนโยน คำพูดที่สุขภาพ รอยยิ้มบนใบหน้าของคุณพ่อทำให้ผู้ที่พบเจอคุณพ่อ อยากทักทาย พูดคุย อยากปรึกษา สิ่งที่คุณพ่อได้กระทำได้เป็นแบบอย่างให้กับพวกลูกเป็นอย่างดี ในการรับใช้เพื่อนพี่น้องทั้งที่เป็นคริสตชนและพี่น้องต่างศาสนาเป็นอย่างดีทุกๆบทเทศน์ ทุกๆ คำสอนยังติดตรึงอยู่ในใจเสมอ เมื่อมาถึงเวลานี้ยากที่พวกลูกจะกล่าวคำอำลา แต่นี่คือน้ำพระทัยของพระองค์ เพราะพระองค์เท่านั้นที่รู้ทุกอย่างและพระองค์เท่านั้นที่รู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมกับเราแต่ละคน

สุดท้ายนี้ขอพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นองค์ความรักประทานสิ่งที่จำเป็นให้กับคุณพ่อ โปรดประทานสุขภาพที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โปรดอวยพระพรกิจกรรมงานต่างๆที่คุณพ่อต้องรับผิดชอบในอนาคตให้สำเร็จไปด้วยดี

แม้ตัวของพวกลูกจะอยู่ห่างไกลจากคุณพ่อแต่เราจะอยู่ใกล้กันในคำภาวนาเสมอและตลอดไป
ด้วยความเคารพรักจากพวกลูกสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ลำพูน

จัดค่ายคำสอน “ค่ายพระเจ้าสร้างโลก”

มื่อวันที่ 7-10 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คุณพ่อโจเซฟเป้ แบร์ตี พ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีลำพูนและซิสเตอร์คณะบ้านมารีนา ได้จัดค่ายคำสอนให้กับเด็ก ๆ วัดนักบุญเคียรา หมู่บ้านป่าแป๋ จังหวัดลำพูน มีเด็กมาเข้าค่ายประมาณ 15 คน บรรยากาศในค่ายคำสอนดีมาก เด็ก ๆ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และสนใจที่อยากจะรู้เกี่ยวกับการสร้างโลกและคุณค่าสิ่งสร้างทั้งหมดของพระเจ้า แม้จะมีจำนวนเด็กเข้าค่ายไม่มากก็ตาม ถือว่าเด็กที่มาเข้าค่ายทุกคนได้รับความรู้ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนคำสอน การอยู่ร่วมกัน และใช้ชีวิตร่วมกัน ในค่ายคำสอนครั้งนี้เป็นอย่างดี และค่ายคำสอนครั้งนี้ซิสเตอร์ไม่ได้จัดให้เฉพาะเด็ก ๆ เท่านั้นแต่ซิสเตอร์ยังเปิดโอกาสสอนและให้ความรู้กับผู้ใหญ่ด้วย เช่น สอนเพลงวัด ดูวีดีโอเกี่ยวกับพระคัมภีร์และร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาสามสีวัน มีสัตบุรุษมาร่วมเรียนคำสอนกับเราสม่ำเสมอด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และที่สำคัญ สัตบุรุษในหมู่บ้านป่าแป๋ให้ความร่วมมือกับคุณพ่อ ซิสเตอร์เป็นอย่างดีอีกด้วย จึงทำให้ค่ายคำสอนครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุก ๆ คน โอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในจัดค่ายคำสอนครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี จ.ลำพูน

อา ทิตย์ที่ 5 ตุลาคม คุณพ่อจูเซปเป้ แบร์ตี เจ้าอาวาส คุณพ่อเปโตร เมลอตตอ และคุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี พร้อมชาวบ้าน จัดฉลองวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน มีบาดหลวง ซิสเตอร์บ้านมารีนา สัตบุรุษ เป็นพิเศษจากอาสนวิหารพระหฤทัย ร่วมประมาณ 400 คน
เริ่มพิธี 09.30 น. ตัวแทนกล่าวรายงานประวัติของวัด เสกศาลาเอนกประสงค์ และพิธีบูชาขอบพระคุณ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา พระวรสารเกี่ยวกับอุปมาเรื่องคนเช่าสวนชั่วร้าย (มธ 21:33-45) สอนใจเราให้มีส่วนร่วมสร้างอาณาจักรสวรรค์
วัดนี้มีบาดหลวงฟีเดอี ดอนุม จาก 15 สังฆมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี (ตรีเวเนโต) มาช่วยสังฆมณฑลเชียงใหม่ มีซิสเตอร์คณะมารีนา 2 ท่าน มาเปิดบ้าน (หลังที่ 3 หลังจากอยู่ในเชียงใหม่ 49 ปี) ช่วยงานอภิบาล
คุณพ่อจูเซปเป้รายงานว่า นอกจากมีวัดน้อยนักบุญคลาร่า ยังไปเยี่ยมสัตบุรุษที่ อ.บ้านโฮ่ง มีสัตบุรุษ 15 คน มีมิสซา (ต่อจะเป็นวัดน้อยนักบุญลูกา) และหมู่บ้านป่าซาง เพิ่งเริ่มได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม (ต่อไปจะตั้งชื่อวัดน้อยนักบุญลูกา)
ซิสเตอร์และคุณพ่อไปดูแลเยาวชน 60 คน ที่โรงเรียน 72 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ และที่วิทยาลัยเกษตรลำปาง ซึ่งมีคาทอลิก 10 คน
วัดยังดูแลเยาวชนชายบ้านเอมมาอูสหลังแรกที่เวียงบัว มี 11 คน และบ้านเอมมาอูสหลังที่สอง ที่ลำพูนมีบ้านติดวัด เยาวชน 5 คน ช่วยกันดูแลวัด
ยังมีงานไปเยี่ยม สอนคำสอน สัตบุรุษในเรือนจำด้วย     รู้สึกว่าสัตบุรุษ บาดหลวง และซิสเตอร์วัดนี้มีพลัง มีชีวิตชีวาดี หลังรับประทานอาหาร มีเสกบ้านซิสเตอร์และเสกรถคันใหม่ด้วย มีซิสเตอร์เชโล จากประเทศสเปนมาเป็นสักขีพยานและร่วมฉลองวันนี้

เยาวชนอิตาลีมาเยี่ยม

คุณ พ่อบรูโน ซอปเปลซ่า และบาดหลวงจากตรีเวเนโต (15 สังฆมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี) ได้นำเยาวชน 9 คน บาดหลวง 1 องค์ จาก 4 สังฆมณฑล คือ ปาดัว (5) วิเชนซ่า (3) เวเนเซีย (1) และ เบลลูโน (1) มาเยี่ยมประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2014 โดยมาที่กรุงเทพฯ – อยุธยา และขึ้นเหนือไปลำพูน – แจ้ห่ม (ลำปาง) และเชียงใหม่ สัมผัสชีวิตงานอภิบาล ธรรมทูตของบาดหลวงฟีเดอี ดอนุม ของเขา วันที่ 31 กรกฎาคม จากนั้นได้เยี่ยมบิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ พักเชียงใหม่ 1 คืน และเดินทางกลับประเทศอิตาลี วันที่ 1 สิงหาคม