การอบรม เลาดาโตซีในบ้านเณร

การอบรม เลาดาโตซีในบ้านเณร

เอกสาร FABC เล่มที่ 162 (6 มกราคม 2021 หน้า 2-3) มีรายงานการสัมมนา  เรื่อง การสอนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในบ้านเณร  วันที่ 4-8 พฤศจิกายน  2018  ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจซาเลเซียน  หัวหิน ประเทศไทย  ผู้เข้าอบรม 40 คนจาก 10 ประเทศในทวีปเอเชีย

            ในถ้อยแถลงมีกล่าวว่า  พระสงฆ์ในอนาคตจะเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้เพื่อโลกที่ยั่งยืน  จึงควรมีการอบรมสามเณรให้มีการพัฒนาทัศนคติ  วิถีปฏิบัติ  และมุ่งมั่นในเรื่องนี้

            ผู้ร่วมสัมมนาอุทิศตนแนะนำวิชา  เทววิทยาด้านสิ่งแวดล้อม  คำสอนคาทอลิก  และการปฏิบัติ  ที่เข้ากับสภาพท้องถิ่น  ในสามเณราลัย

            ส่งเสริมให้มีการกลับใจด้านนิเวศวิทยาอย่างต่อเนื่อง  แก่ผู้อบรมสามเณร และทีมงานบ้านเณร  ให้ไตร่ตรองเรื่องสิ่งสร้างของพระเจ้า  อาศัยพิธีกรรม  การภาวนา  การฟื้นฟูจิตใจเรื่องสิ่งแวดล้อม  และมีช่วงเวลาเงียบอยู่กับธรรมชาติด้วย

            เพื่อเข้าใจเสียงร้องคร่ำครวญของโลกให้ดีขึ้น  จำเป็นต้องฟังเสียงร้องคร่ำครวญของคนจน  สตรี  ชนพื้นเมือง  และกลุ่มเปราะบาง  ที่ต้องทนทุกข์มากที่สุดจากภัยพิบัติด้านสภาพอากาศ  ควรให้สามเณรไปสัมผัสชีวิตจริงของคนจน  และเรียนรู้จากพวกเขา  อยู่กับพวกเขาไม่ว่าระยะสั้น  หรือระยะยาว  อาจมีการเสวนากับบุคคลต่างความเชื่อ  เรียนรู้ประเพณีความเชื่อของเขา  ในเรื่องเอาใจใส่บ้านที่เราอาศัยร่วมกันนี้

            วิกฤติสภาพอากาศอยู่รอบตัวเรา  ช่วงเวลานี้  เราจึงพิจารณาถึงโครงสร้างการอบรมในบ้านเณร  อาจจะมีวิธีการอบรมใหม่ๆ  ขอให้พูดคุยกันด้วยความจริงใจ  และโปร่งใส   ฟังเสียงร้องคร่ำครวญของโลก  และที่พระเจ้ากำลังขอให้เรากระทำ

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน  (11 มกราคม 2021)

เยี่ยมเยียน ค่ายจิตอาสาฯ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2020 คุณพ่อวินัย บุญลือ sj. พร้อมด้วยนักศึกษา รวมทั้งสามเณรและผู้สนใจฯจากศูนย์การศึกษาเซเวียร์ เชียงแสน (Xavier Learning Community) จำนวน 40 ท่าน มาเยี่ยมเยียนสรุปประเมินผลค่ายจิตอาสาฯและแบ่งปันฯ ณ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

เยี่ยมเยียน ค่ายจิตอาสาฯ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

สามเณรใหญ่กับนักศึกษาคริสนธรรม มาคำนับอวยพรพระคุณเจ้า

มื่อวันที่ 22 ธันวาคม คุณพ่อ วีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ผู้ดูแลสามเณรใหญ่ ได้นำสามเณรใหญ่สังฆมณฑลเชียงใหม่ พร้อมกับนักศึกษาคริสนธรรม มาคำนับอวยพรพระคุณเจ้า บรรดาบาดหลวงและซิสเตอร์ที่ประจำอยู่ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้โอวาท ให้บรรดาสามเณร โดยการขอบใจพวกเขาที่ตอบรักการเรียกของพระเจ้าในการมาเป็นเณรและให้พวกเขาได้ไวต่อการความยากลำบากของเพื่อนพีน้องในโอกาสที่ไปร่วมคริสตมาสตามที่ต่าง ๆ ด้วย

ฉลองวัดแม่พระบังเกิด และฉลองบ้านเณรพาน จ.เชียงราย

วัด แม่พระบังเกิด เชียงราย จัดฉลองเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2014 บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน มีบรรดาคุณพ่อ ซิสเตอร์ และพี่น้องคริสตชนจากหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอาข่า นอกจากนี้ยังมีพิธีโปรดศีลกำลังให้กับเยาวชนประมาณ 50 คน ก่อนเริ่มพิธีมิสซา บิชอปวีระได้พบปะกับบรรดาเยาวชนที่จะรับศีลกำลัง และมีพิธีต้อนรับด้วยการแสดงของเยาวชน หลังพิธีมิสซา บิชอปวีระมอบสร้อยพร้อมกางเขน และสายประคำแก่ผู้รับศีลกำลัง
หลังจากฉลองวัดแม่พระบังเกิด เชียงราย บิชอปฟรังซิสเซเวียร วีระ อาภรณ์รัตน์ เดินทางต่อมาวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน จ.เชียงราย พบปะบรรดาสามเณรที่บ้านเณร และผู้ปกครองสามเณร ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในช่วงหัวค่ำ
วันรุ่งขึ้น 23 พฤศจิกายน ฉลองบ้านเณร ซึ่งเป็นการฉลองครั้งแรกตั้งแต่มีการก่อตั้งบ้านเณรมา มีคุณพ่อผู้ดูแลบ้านเณรซาเลเซียน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ คุณพ่อบ้านเณรคามิลเลียน ศรีวิเชียร เชียงราย คุณพ่อศิษย์เก่าบ้านเณรพาน เด็กๆ จากศูนย์รอยยิ้ม และบรรดาผู้ปกครองสามเณร และสัตบุรุษจากวัดใกล้เคียงมาร่วมฉลองแม้จะไม่มาก แต่เป็นไปอย่างอบอุ่น
จากการสอบถามคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ เจ้าอาวาสวัด เล่าให้ฟังว่า แต่ก่อนยังไม่มีบ้านเณร เป็นเพียงบ้านหอพักสำหรับเยาวชน ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนมาเป็นบ้านเณรรุ่นแรกประมาณปี พ.ศ.2522 นับมาจนถึงวันนี้ 35 ปีผ่านมาแล้ว แต่ประกาศตั้งบ้านเณรอย่างเป็นทางการประมาณ 15 ปี ปัจจุบันคุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม เป็นอธิการบ้านเณร บราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา ผู้ช่วยบ้านเณร และมีสามณรที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดประมาณ 80 คน

ฉลองวัดแม่พระบังเกิด  จ.เชียงราย

ฉลองบ้านเณรพาน จ.เชียงราย

สามเณรเชียงใหม่พบปะกันก่อนเตรียมเดินทางเข้าบ้านเณร

แผนก งานกระแสเรียกและสามเณรสังฆมณฑลเชียงใหม่ นำโดยคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา, คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง และทีมงาน ได้จัดกิจกรรมพบปะสามเณรของสังฆมณฑลเชียงใหม่ก่อนกลับเข้าบ้านเณร ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2014 ที่ศูนย์สังฆมณฑลฯ สำหรับเนื้อหาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการพบปะเตรียมสามเณรเพื่อกลับเข้าบ้านเณรแล้ว มีจุดประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้สามเณรได้พิจารณาไตร่ตรองถึงการเป็นสงฆ์สังฆมณฑลฯ โดยได้เชิญคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ไตร่ตรองถึงแก่นแท้ของความเป็นเณรและเป็นสงฆ์สังฆมณฑลฯ การเป็นสงฆ์ไม่ใช่เป็นการเลื่อนชั้นทางสังคม และการที่เราได้ออกไปเรียนรู้รับเอาวัฒนธรรมที่เป็นสังคมเมืองที่มีการพัฒนาอีกระดับหนึ่งบางทีจะทำให้เราติดกับค่านิยมที่ไม่ใช่แก่นแท้ของความเป็นจริงของสังคมจริงของเรา ในที่สุดถ้าเราไม่ระวังจะทำให้เราแม้จะอยู่ในสังคมของชุมชนหมู่บ้านกับชาวบ้าน แต่ตัวค่านิยมที่เราไปรับเอามาโดยไม่รู้ตัวนั้นจะติดตัวเรา เราต้องล้างออกโดยการยึดเอาจิตตารมณ์ของพระเยซูเจ้าที่ว่า เราจะต้องเป็นมือเป็นไม้ของพระเยซูเจ้าในท่ามกลางสังคมปัจจุบัน และปีการศึกษา 2014 นี้ มีสามเณรใหญ่สังฆมณฑลเชียงใหม่ 18 คน เณรกลาง 2 คน และเณรเล็ก 40 คน

นอกจากนั้นแล้วพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้พูดคุยให้กำลังใจกับบรรดาเณร โดยชี้แจงถึงความก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงของสังฆมณฑล เช่นขั้นตอนการเตรียมตั้งสังฆมณฑลใหม่ (ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ หรือเขตด้านทิศตะวันออกของสังฆมณฑลเชียงใหม่) เป็นต้น เพื่อให้เณรเห็นถึงความก้าวหน้าและงานที่มีมากแต่จำนวนบุคลากรยังน้อยอยู่

ที่อยู่บ้านเณร (สามเณราลัย) สถานฝึกอบรมชาย ในสังฆมณฑลเชียงใหม่

1. สามเณราลัยแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์
22 ม.2 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร. 0-5372-1056
www.seminaryphan.webiz.co.th

2. บ้านเบธาราม เชียงใหม่

195/1 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 08-1980-0701
– บ้านเบธาราม พะเยา
201 ม.15 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 08-8263-4452

3. บ้านเณรคามิลเลียน เชียงราย

101 ม.8 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 0-5378-7173 โทรสาร 0-5378-7172
www.camillianchiangrai.org
camillian-ning@hotmail.com

4. บ้านดอนบอสโก ดอยสะเก็ด

103 ม.10 ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทร. 0-5329-1308

5. นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต

219 ม.4 ต.สันทรายน้อย
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทร./โทรสาร 0-5349-1561