ขอให้เรากลับมาเข้าวัด

ขอให้เรากลับมาเข้าวัด

ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา  คือ  ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม  ถึงวันที่  7 มิถุนายน 2020 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้เราต้องงดพิธีกรรม  ร่วมมือกับคำสั่งของรัฐบาลไทย  และฝ่ายปกครองท้องถิ่น  จนในที่สุดเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น  เราจึงสามารถเปิดวัด  กลับมาร่วมพิธีกรรมได้  ตั้งแต่  วันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า  ที่ 31  พฤษภาคม ค.ศ. 2020  เป็นต้นไป  โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ  และแนวทางภาคปฏิบัติ  ที่สภาประมุขบาทหลวงฯ ได้ประกาศ  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าอาวาส  เช่นอาสนวิหารพระหฤทัย  เชียงใหม่  เริ่มวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน

            ประสบการณ์ของการต้อง “กักตัว”  อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ  เพื่อชาติ  และเคอร์ฟิว ทำให้หลายคน ศรัทธามากขึ้น  คือ ร่วมพิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์  เทศกาลปัสกา ทางออนไลน์ สวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม  ตามคำเชิญชวนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  เ พื่อขอให้เราพ้นวิกฤติครั้งนี้   และกลับมาสู่วิถีชีวิตปกติใหม่

            ทำให้ธรรมชาติสะอาดขึ้น  (เพราะไม่มีนักท่องเที่ยว และงดการเดินทาง ทำให้อากาศสะอาด บริสุทธิ์  หาดทรายชายทะเล  สวยสดงดงาม-7ho

            ในสัปดาห์เลาดาโตซี  16-24  พฤษภาคม  2020  โอกาสครบ  5 ปีของสมเณสาสน์  ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า  (Laudato  si ) เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก  บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน  สังฆมณฑลของเราร่วมมือเต็มที่  แม้จะเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ  แต่เราก็ทวีขนมปัง ปันความช่วยเหลือ  กันและกัน 

            บ้านของเราเป็นวัดน้อยมากขึ้น  อย่างไรก็ดี  บัดนี้ขอเชิญพี่น้องกลับมาเข้าวัดสู่วิถีชีวิตปกติใหม่  …เพราะคิดถึงกันครับ

เสกป่าต้นน้ำที่ฮากเกี๊ยะ ต.ดอยแก้วและแม่ยะน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง

เสกป่าต้นน้ำที่ฮากเกี๊ยะ ต.ดอยแก้วและแม่ยะน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสังฆมณทลเชียงใหม่ไปร่วมงานสัปดาห์เลาดาโต ซี โดยเสกป่าต้นน้ำสองแห่ง ในเขตอำเภอจอมทอง ทั้งคุณพ่อ พระภิกษุ ซิสเตอร์ ชาวบ้าน

วิ่งเพื่อความเป็นหนึ่ง 2563 … ออนไลน์

วิ่งเพื่อความเป็นหนึ่ง ออนไลน์

เด็กๆ Gen 3 ก็มาร่วมด้วย

น้องๆ เยาวชนก็ร่วมกันมาในกิจกรรมครั้งนี้ โดยได้นำอุปกรณ์จักรยาน พาหนะต่างๆ มาร่วมการวิ่งออนไลน์ครั้งนี้ด้วย

เทคโนโลยีกับมิตรภาพ

เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด ก็ไม่อาจหยุดเจตนารมณ์การต้องการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไปได้

นำทีมเต้นหน้ากล้อง

นำโดยคุณดาวิน แห่งบ้านโฟโคลาเรชายเชียงใหม่ นำทีมเยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทย และเชียงใหม่ เต้นหน้ากล้อง

เยาวชนของคณะโฟโคลาเร ได้มีโอกาสจัดงานสัปดาห์เพื่อโลกที่เป็นหนึ่ง  กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับสมาชิกทุกคนของคณะโฟโคลาเร ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ กิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษเพราะมีสถานการณ์โคโรน่าไวรัส 19 เข้ามา เราจึงจัดงานในรูปแบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา พวกเรากลุ่มเยาวชนที่เชียงใหม่มีโอกาสติดต่อกับกลุ่มเยาวชนที่ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีซึ่งกันและกัน และวันที่ 3 พฤษภาคม พวกเราในเขตโซนเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีโอกาสติดต่อกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เต้นสด ร้องเพลง โดยผ่านทางวีดีโอ มีผู้คนจำนวนมากจาก 11 เมือง ใน 8 ประเทศในเขตโซนของเรา แต่ละกิจกรรมถูกถ่ายทอดโดยผ่านทาง Facebook Youtube Zoom และ Line เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามและเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วทุกภาคพื้นที่ในโลกมากยิ่งขึ้น  ในปัจจุบันพวกเราต่างเผชิญกับสถานการณ์โคโรน่าไวรัส ซึ่งทำให้พวกเราไม่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้  แต่ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเรา และเทคโนโลยีที่ช่วยให้พวกเราได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น และเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และด้วยความรักของพวกเราที่พยายามสร้างให้โลกของเรามีความรักและเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น

คริสตชนใหม่

คริสตชนใหม่

ตามปกติในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์  (11 เมษายน  2020  ที่ผ่านมา) บางวัดมีพิธีโปรดศีลล้างบาป  แก่เยาวชน  และผู้ใหญ่ที่สมัครใจเรียนคำสอน (คริสตศาสนธรรม)  อย่างน้อย  1-2  ปี  อันที่จริง  นอกจากได้รับศีลล้างบาป ยังมีศีลกำลัง  และศีลมหาสนิท  ซึ่งเรียกรวมกันว่า  ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสตชน

แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า  ในช่วง  มีนาคม –  เมษายน  รัฐบาลประกาศห้ามการรวมกลุ่ม  ชุมนุมกัน  จึงทำให้เราต้องงดพิธี ที่สัตบุรุษเคยร่วมฉลองได้  หลายวัดจึงยังไม่สามารถจัดพิธีโปรดศีลล้างบาปได้อย่างที่เคย   อาจมีบางวัดที่จัดพิธีศีลล้างบาปแล้ว   แต่จำกัดผู้ร่วมพิธี    จึงอาจทำให้

คริสตชนใหม่  รู้สึกเสียดายบ้าง  แต่พ่อก็หวังว่าท่านคงเข้าใจสถานการณ์นะครับ

ตามขั้นตอนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน  (ศีลล้างบาปผู้ใหญ่  235-237)  พระศาสนจักรยังขอให้ช่วงปัสกา 7 สัปดาห์  ก่อสมโภชพระจิตเจ้า  (ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่  31  พฤษภาคม)  ให้มีการสอนคำสอนแก่คริสตชนใหม่ต่อเนื่องอีก  7  อาทิตย์  เพื่อแบ่งปันพระวาจาจากบทอ่านประจำวันอาทิตย์  แบ่งปันประสบการณ์  กับสมาชิกสภาภิบาลวัด  และกิจกรรมคาทอลิกในเขตวัด  เช่น  พลมารีย์  นักขับร้อง  คูร์ซิลโล  วินเซนต์เดอปอล ฯลฯ  เพื่อให้ความเชื่อลึกซึ้งขึ้น  เข้าใจชุมชนคริสตชน  และวิถีชุมชนวัด (BEC)  มากขึ้น   เข้าใจ  “พระเมตตา”  มากขึ้น

แต่เนื่องจากสภาพการแพร่ระบาดโควิด – 19 แบบนี้  จึงทำให้ต้องงดการเรียนการสอนไปก่อน  ค่อยหาเวลาติดตามกันอีกที  อย่างไรก็ดี  ขอยินดีกับบรรดาคริสตชนใหม่ทุกคนนะครับ  รุ่นโควิด – 19

ฟ.วีระ   อาภรณ์รัตน์

คณะโฟโคลาเรที่เชียงใหม่ระลึกถึงเคียร่า

ในโอกาสพิเศษของวันครบรอบ 12 ปีของการจากไปของ เคียร่า ลูบิค ผู้ก่อตั้งคณะโฟโคลาเรและผู้รับใช้ของพระเจ้า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 คณะโฟโคลาเรที่เชียงใหม่ได้จัดงานฉลองอย่างเรียบง่ายด้วยการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อทินกร ลาทู (M.Id.) เป็นประธาน ชีวิตของเคียร่าและการตอบรับความรักของพระเจ้าเป็นหัวข้อที่นำเสนอผ่านทางวิดีโอสั้น ๆ เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ส่องประกายไปยังผู้คนอีกมากมาย

พระเยซูเจ้าประทับท่ามกลางครอบครัว

“ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา” (มัทธิว 18:20) ข้อความนี้เป็นหัวข้อของการพบปะครอบครัวของคณะโฟโคลาเร ณ บ้านมารีย์นิรมล จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 118 คน จาก แม่วาง แม่ปอน สันทราย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร มีผู้ใหญ่ 68 คน และเด็ก ๆ 50 คน เป็นคนเมือง คนภาคกลาง ชาวปกาเกอะญอ ชาวอาข่า ชาวลาหู่ ชาวคะฉิ่น และชาวฟิลิปปินส์ การพบปะครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสมาชิกครอบครัวจากประเทศสิงคโปร์ เพื่อมาแบ่งปันแก่สมาชิก 35 ครอบครัว การพบปะเริ่มวันเสาร์ที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เตรียมการรงณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ปี 2020

“ช่วงเวลาแห่งการคืนดีกับพระเจ้าและเปิดใจ ให้พระองค์ชำระจิตใจของเราเพื่อเราจะได้เห็นแสงสว่าง” บทเทศน์ส่วนหนึ่งของบาดหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา …โอกาสสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เตรียมการรงณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ปี 2020 ประเด็น “เราจึงขอร้องแทนพระคริสต์เจ้าว่าจงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด” (2คร.5:20)
-สถานการณ์และแนวการทำงานอภิบาลเด็กและเยาวชนในบริบทสังคมปัจจุบันโดยบาดหลวงพิเชฐ แสงเทียน(SJ)
-“เราจึงขอร้องแทนพระคริสต์เจ้าว่าจงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด” (2คร.5:20)โดยคุณพ่อพิพัฒน์ มือแป (SJ) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 13- วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่
Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เตรียมการรงณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ปี 2020

ประชุมบาดหลวง ประจำเดือน แลกของขวัญคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2018 สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีการประชุมบาดหลวง ประจำเดือน หลังพิธีมิสซามีการแลกของขวัญสำหรับโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่

ฉลองคริสตสมภพและสมโภช 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2019 คริสตชนอำเภอแม่ลาน้อย ณ วัดนักบุญยอแซฟ ห้วยกองเปาะ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมบาดหลวงนักบวช ชายหญิง ส่วนราชการ และคริสตชนเขตวัดแม่ลาน้อย เขตวัดใกล้เคียง มาร่วมเป็นจำนวนมาก

วันครูคำสอน เชียงใหม่

คุณพ่อสิริชัย บุหงาสวรรค์ และผู้ร่วมงานศูนย์ประสานงานแพร่ธรรม ได้เชิญครูคำสอน ของโรงเรียนพระหฤทัยฯ โรงเรียนเรยีนา โรงเรียนมงฟอร์ต ประถม – มัธยม โรงเรียนสารสาสน์ และนักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริม มาร่วมฉลองวันครูคำสอนไทย ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่
16.30 น. ลงทะเบียน รับไบเบิ้ล ไดอารี่ 2020 สำหรับอ่านในปีพระวาจา
17.15 น. บิชอบ ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานมิสซา
18.00 น. นายตอจี แผนกเยาวชนอ่านประวัติบุญราศีครูฟิลิป ศรีฟอง
18.10 น. ชมคลิปวีดีทัศน์ (6 นาที) โป๊ปฟรังซิสเสด็จไทย (22 พฤศจิกายน 2019) แบ่งปันความ ประทับใจในกลุ่มย่อย และตัวแทน 4 โรงเรียนกล่าวความประทับใจในกลุ่มใหญ่ มงซินญอร์วิษณุได้จัดพิมพ์หนังสือบทเทศน์สอนใจ กระแสพระสมณดำรัส พระสมณโอวาท และคำอวยพร ของโป๊ปฟรังซิส มอบให้โรงเรียนละ 2 เล่ม และ โมเดลกระดาษ 3 มิติ คริสต์มาส จากศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพ มอบให้ โรงเรียน ไปจัดกิจกรรม
18.30 น. รับประธานอาหารด้วยกัน โดยแต่ละโรงเรียนนำอาหารมาร่วมด้วย..
บ่ายวันนี้เราได้ข่าวจากไปอย่างกะทันหันของคุณพ่อ หลุยส์ ซีวีเอโร ที่บ้านเทิดไทยหลังอาหารเช้า จ.เชียงราย ขณะจัดงานวันครูคำสอนเช่นกัน
ชีวิตเป็นพระพรจริงๆ เราจะจากกันเมื่อไร ไม่ทราบ ทำแต่ละวันให้ดีที่สุด พ่อดีใจที่ปีนี้มีโอกาสภาวนา และถวายมิสซาวันฉลองครูคำสอนไทย เป็นกำลังใจให้กัน ในการประกาศข่าวดีครับ