60 ปีชุมชนคริสตชนบ้านหนองแห้ง

60 ปีชุมชนคริสตชนบ้านหนองแห้ง

26-27 ธันวาคม 2020

นอกจากฉลองคริสต์มาสที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ คืนวันที่ 24 ธันวาคม 21.30 น. แล้ว เช้าวันที่ 25 ธันวาคม เวลา 11 โมง ผมไปถวายมิสซาที่อารามกลาริส สารภี

บ่ายวันที่ 26 ธันวาคม นั่งรถจากเชียงใหม่ไปประมาน 5 ชั่ว โมง ถึง วัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พบ คุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เจ้าอาวาส ต้อนรับ มีการ ตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าหมู่บ้าน ถึง 2 รอบ

18.45 น. นายก อบต.สมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ เป็นประธานเปิดงาน

19.00 น. เริ่มการแสดงละครคริสตมาส โดย เยาวชนบ้านมารีน่าเชียงใหม่ และต่อด้วยมิสซาฉลองคริสต์มาส มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ สามเณรใหญ่ และชาวบ้านจากหลายหมู่บ้าน ประมาณ 600 คน มาร่วมงาน
หลังมิสซา มีการแสดงจากเยาวชน – แม่บ้าน เขตวัดแม่ลาน้อย ไม่นานมากนัก เพราะ
ต้องระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 และชาวบ้านรีบกลับบ้านด้วยเจ้า

เช้าวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ของพระเยซูเจ้า และ 60 ปีชุมชน
09.30 น. ก่อนเริ่มมิสซา คุณพ่อธรรมนูญอ่านประวัติของชุมชน (ที่รายงานในสารสังฆมณฑลเชียงใหม่)ช่วยให้เยาวชน สัตบุรุษ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ง ทราบ
บ้าน วัด และโรงเรียน เป็น 3 สถานบันเพื่อร่วมมือกันพัฒนาชีวิตของชุมชน

ครอบครัวศักดิ์สิทธ์ มี พ่อ แม่ ลูก คนเลี้ยงแกะ และโหราจารย์ สอนใจเรา ให้พ่อแม่ดูแลลูก และสอนลูกเรื่อง ชีวิตคริสตชน
หลังมิสซา มีการขอบคุณ และมอบของที่ระลึก (เป็นย่ามปกาเกอะญอ) แก่พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และถ่ายภาพร่วมกัน และรับประทานอาหารที่ริมลำธารน้ำ บรรยากาศดี
ชีวิตต้องมีการฉลอง แม้มีการแพร่ระบาดไวรัส 19 เราก็พยายามระวังตัว มีเจ้าหน้าที่อนามัยตำบลมาให้ความช่วยเหลือ และผอ.โรงเรียนก็ให้ครูมาช่วยงาน และเอาไอศรีมมาเลี้ยงด้วย


ชาวบ้านหนองแห้งดีใจ ให้ความร่วมมือกันดีมาก ในโอกาสพิเศษนี้

(ฟ.วีระอาภรณ์รัตน์ รายงาน)

เสกวัด (สาขา) แม่พระองค์อุปถัมภ์
บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อเมือง จ. แม่ฮ่องสอน

เสกวัด (สาขา) แม่พระองค์อุปถัมภ์
บ้านห้วยปูแกง ต.ผาบ่อง อเมือง จ. แม่ฮ่องสอน

19 ธันวาคม 2020

ช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด 19 รอบที่สองทำให้ต้องยกเลิกการฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน   คุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์  กระบวนศิริ เป็นเจ้าอาวาส  แต่ก็มีการเสกวัดสาขาที่ห้วยปูแกง ซึ่งเป็นชาวกะยัน (กะเหรี่ยงคอยาว) 17 ครอบครัว  ประมาณ 80 คน สมควรที่จะมีสถานที่ประกอบพิธีกรรมและสวดภาวนา

จากการรายงานของคุณพ่อเจ้าวัดและ ครูลูกาทำให้ทราบว่า ชาวบ้านตั้งใจสร้างวัด  โดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือ  จากพี่น้องที่ต่างประเทศ  แต่มีการแพร่ระบาดโควิดทั่วโลก  ทำให้มีความลำบากทั่วโลก  แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก คุณ วราภรณ์  พันธุมจินดา  (530,000 บาท)  ป้าน้อยหนึ่งแสนบาท   และพี่น้องอีกบางคน   สองแสนกว่าบาททำให้ ความฝัน และความตั้งใจสำเร็จ

ประมาณเก้าโมงเช้า  พ่อไปถึง ชาวบ้านให้ใส่เสื้อสีแดง ตามวัฒนธรรมชองเขา ข้ามฟาก มาถึงวัด  จึงนั่งสนทนาเรื่องความเชื่อ  กับเด็กและเยาวชน  10 คน  ที่จะรับศีลกำลัง

ก่อนสิบโมงปลูกต้นไม้ที่หน้าวัด เป็นสัญลักษณ์ ปีเลาดาโตซี แล้วจึงเริ่มพิธีเสก และพิธีขอบคุณพระเจ้า  ซิสเตอร์มารีอาและเยาวชนร้องเพลงดีมาก  ซิสเตอร์แม่ปอนช่วยจัดดอกไม้ ชาวบ้านและอาสาสมัครจากอาสนวิหารทำอาหารเลี้ยง

วัดสาขาหลังนี้  เป็นบ้านแห่งการภาวนา  ที่ชาวบ้านภูมิใจ  โดยได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องที่อื่นๆ ทำให้เราเข้าใจว่า “วัฒนธรรมแห่งการเอาใจใส่เอื้ออาทร”ช่วยเหลือ  นำสันติสุขและความยินดีมาให้

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน
สังฆมณฑลเชียงใหม่

เสกวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ห้วยปูแกง แม่ฮ่องสอน

เสกวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ห้วยปูแกง แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2020 เขตวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีพิธีเสกและและเปิดวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ห้วยปูแกง อำเมือง แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีพิธีโปรดศีลกำลังให้กับคริสตชนจำนวน 10 คนด้วยกัน และในคืนวันที่ 18 ธันวาคม 2020 ได้มีพิธีฉลองพระคริสตสมภพ โดยคุณพ่อนนธชัย ริทู เป็นประธาน

สำหรับการการเดินทางไปร่วมเสกวัดครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ไปร่วมด้วยการต้องนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำปาย เนื่องจากไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำ โดยการบริการของพี่น้องห้วยปูแกงนั่นเอง

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ประวัติแม่พระองค์อุปถัมภ์ บ้านห้วยปูแกง

ความเป็นมาของวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ห้วยปูแกง เป็นมาดังนี้ คือ ในปีช่วงปี ค.ศ. 1989 เกิดการสู้รับกันในฝั่งเมียรมาร์ ใกล้ชายแดนไทยเมียนมาร์ จึงก่อให้เกิดการอพยยพเข้ามาพักพิงตามชายแดนไทย จึงได้มีการตั้งค่ายพักพิงที่บ้านห้วยปูแกงนี้สำหรับรองรับพี่น้องที่ได้หนีการสู้รบเข้ามายังฝั่งไทย ซึ่งมีที่พักพิงที่ห้วยปูแกง กับในสอย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงทำให้ผู้อพยพบางท่านได้ย้ายไปมาระหว่างค่ายที่แม่สุริน กับค่ายพักพิงที่บ้านห้วยปูแกงนี้ ซึ่งในขณะนั้น ได้มีพระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่คือ คุณพ่อสนั่น สันติมโนกุล (เส่แฮ) ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบหน่วยงานคาทอลิกเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน ได้ติดตามให้ความช่วยเหลือ และมีคุณพ่อมิชชันนารีอีกท่านหนึ่ง คือ คุณพ่อ John Hantom ได้เยี่ยมคริสตชนที่นี่ปีละ 1-2 ครั้ง และต่อมาปี ค.ศ. 1993 ที่ห้วยปูแกง นี้ได้รับแต่งเป็นหมู่บ้านทางการ และไม่ได้เป็นศูนย์อพยพอีกต่อไป

ปี ค.ศ. 1996 ได้มีคุณพ่อมารีอาโน จากสังฆมณฑลหล่อยก่อ ประเทศเมียนมาร์ ได้มาดูแลกลุ่มคริสตชนที่ศูนย์อพยพในเขตแม่ฮ่องสอน รวมทั้งได้มาเยี่ยมกลุ่มคริสตชนที่ห้วยปูแกงนี้ด้วย ซึ่งเวลานั้นยังไม่มีวัดสำหรับถวายมิสซาและประกอบพิธีกรรมต่างๆ จึงใช้บ้านของสัตบุรุษสำหรับรวมกลุ่มถวายมิสซาและสวดภาวนา

ต่อมา ปี ค.ศ. 1997 ได้เริ่มสร้างวัดน้อยเป็นไม้ หลังคามุงใบตองเพื่อเป็นโรงสวดภาวนาที่บนดอยเหนือขึ้นไปจากหมู่บ้าน หลังจากนั้นคุณพ่อซึ่งมีอายุมากแล้ว และมีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงไม่สะดวกในการขึ้นลง จึงได้ย้ายลงมาสร้างวัดหลังใหม่ในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านช่วยกันทั้งปัจจัยและวัสดุ โดยมีผู้ใหญ่ปอหลุ เบียแหระให้ความช่วยเหลือมุงหลังคาด้วยสังกะสี

จากนั้น ปี ค.ศ. 1999 ได้มีการสร้างวัดน้อยหลังใหม่มีพื้นที่ขนาด 30×40 เมตร โดยครูคำสอนได้เลือกเอาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และเสนอให้คุณพ่อผู้ดูแลตั้งเป็นชื่อของวัด และคุณพ่อเจ้าวัดเห็นด้วย ซึ่งในเวลานั้นมีคริสตชนอยู่ 21 ครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะยัน กะยอ มะนอ ซึ่งมีบางท่านอพยพไปอยู่ที่ค่ายในสอย และบางส่วนได้อพยพไปอยู่ต่างประเทศ (โลกที่ 3)

ปี ค.ศ.2001 มีคุณพ่อมาร์โก แพเบีย จากสังฆมณฑลหล่อยก่อ ประเทศเมียนมาร์ (ได้มาถึงสิงหาคม 1998 มารับงานในเดือนธันวาคม 1999) มารับหน้าที่ดูแลคริสตชนต่อจากคุณพ่อมารีอาโน หลังจากนั้น ปี ค.ศ. 2011-2016 คุณพ่อดอมินิก ญาแหระ (มาถึง ปี 2008) เป็นผู้อภิบาลดูแลกลุ่มคริสตชนต่อจากคุณพ่อมาร์โก แพเบีย

จากนั้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 ได้มีคุณพ่อคณะมิชชันนารี ยารูมาล จากโคลอมเบีย คือคุณพ่อหลุยส์ อันโตนีโอ นิเอโต้ คุณพ่อฮวนเปาโล อากีลา และคุณพ่อเมารีซีโอ โปลังโก มารับหน้าที่เป็นผู้อภิบาลเขตวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน และได้รับเอาวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ห้วยปูแกง เป็นวัดสาขาของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน

สำหรับวัดหลังปัจจุบันนี้ ได้เริ่มดำเนินการโดยคริสตชนเอง เมื่อปลายปี ค.ศ. 2018 และเริ่มลงมือในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2019 จากนั้นคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ เจ้าอาวาส ซึ่งมารับตำแหน่งเจ้าวัดวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน จึงได้ติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างวัดหลังใหม่นี้ จึงได้ปรึกษากับพี่น้องคริสตชนและรายงานให้พระคุณเจ้ารับทราบ พร้อมทั้งแจ้งจำนวนประชากรในหมู่บ้านห้วยปูแกง ณ ปัจจุบันว่า มีทั้งหมด 60 ครอบครัว เป็นคริสตชนคาทอลิก 18 ครอบครัว มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 80 คน

จากนั้น ในโอกาสฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน ประจำปีเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2019 พระคุณเจ้าได้ประกาศให้ดำเนินการได้ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเบื้องต้น 520,000 บาท นอกจากนั้นได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆ เช่น คุณอักแนส มาลินี กิ้งก้าน 100,000 บาท คุณกรรณิการ์ วรรณศิริ 10,000 บาท คุณจารุพรรณ รัตนภาพงศ์ 1,000 บาท คุณเสาวลักษณ์ ศรีสำราญ 500 บาท คุณพ่อลำดวน ผ่องอุดม 500 บาท คุณวันทนีย์ ธาราศีลป์ (กางเขน และรูปพระ) 32,000 บาท คุณสมบัติ คุณพิพัฒน์ 5,000 บาท Sister Daughter of Jesus 2,000 บาท คริสตชนห้วยปูแกง (406 คน 76 วัน) 151,148 บาท คุณเชียง (จากสิงคโปร์) 20,388 บาท รวมได้รับบริจาคทั้งสิ้น 842,536 บาท ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 834,028 บาท เหลือ 8,508 บาท (นำมาใช้สำหรับจัดงานคริสตมาสและเสกวัดใหม่ในครั้งนี้) นอกจากนั้นยังมีครอบครัวสังขรัตน์ และพี่น้องจากบ้านเปียงหลวงสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ด้วย

พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ สัมมนาเพื่องานแพร่ธรรม ที่ขุนยวม

พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ สัมมนาเพื่องานแพร่ธรรม ที่ขุนยวม

พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ สัมมนาเพื่องานแพร่ธรรมและอภิบาลในหัวข้อ “ถุงหนังใหม่ สำหรับเหล้าองุ่นใหม่” ระหว่าง17-19 มิ.ย. 2020 ที่ศูนย์เรียนรู้ นักบุญฟรังซิส อัสซีซี ขุนยวม โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายโดย คุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน

คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา

ทีมงานเวชบุคคลคาทอลิกฯ รณรงค์ป้องกันเชื้อโรค โคโรน่าไวรัส

วันที่ 1 มีนาคม 2020 ที่วัดแแม่พระลูกประคำ (โรซารีโอ) บ้านปางตอง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ทีมงานเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่รณรงค์ป้องกันเชื้อโรค โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 นำโดยคุณพ่อยอแซฟ ศราวุธ แฮทู จิตตาธิการแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล คุณหมอเดชา คูวุฒยากร ประธานเวชบุคลคาทอลิกสังฆมณฑล ร่วมด้วยคุณพ่อสมยศ คุณหมอวนิดา นาจรุง คุณสัจจพร ศรีสวัสดิ์ ประสานงานโดยคุณประภา วงศ์จอมพร เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล

การจัดอบรมผู้นำคริสตชนเพื่อการสอนคำสอนและการอภิบาล

วันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้นักบุญฟรังซิสห้วยซอตือ ขุนยวม ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมฯ ร่วมกับคุณพ่อเจ้าวัด เขต ๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดการอบรมผู้นำคริสตชนเพื่อการสอนคำสอนและการอภิบาล มีผู้นำคริสตชนทั้งชายและหญิงเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๖๕ คน

เยี่ยมนักศึกษาคาทอลิก แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2020 ที่ผ่านมาตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือ 7 คนได้ไปเยี่ยมนักศึกษาคาทอลิกที่แม่ฮ่องสอนเพื่อพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดูสถานการณ์นักศึกษาว่าเป็นอย่างเพื่อที่จะได้เชื่อมงานด้วยกันและมีอะไรที่จะสามารถช่วยเหลือกันได้
(ตัวแทนนักศึกษาเครือข่าย:บร.ปี่, พี่ธีร์,พี่ตอจี, โจ้,โชค,หมิโพ, นูและมิก)
(ตัวแทนนักศึกษาแม่ฮ่องสอน:น้องมิน,น้องลี,น้องกิ่ง,น้องขวัญ,น้องพิช,น้องมะนาว,น้องออน,น้องเป้)
Repoertd by Togy Yuthachai Ngeanla

เยี่ยมนักศึกษาคาทอลิก แม่ฮ่องสอน

กองบุญข้าวประจำปี 2020

ร่วมงานรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี 2020 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2020
ณ โรงเรียนบ้านห้วยกู่ปะ หมู่4 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อยจ.แม่ฮ่องสอน

คุณธรรมข้าว 9 เม็ด

  • เม็ดที่หนึ่ง เพื่อตนเองแบะครอบครัว
  • เม็ดที่สองเพื่อญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน
  • เม็ดที่สามเพื่อแลกแก้วแหวนเงินทอง
  • เม็ดที่สี่เพื่อยาจกผู้ยากไร้
  • เม็ดที่ห้าเพื่อขายซื้อของจำเป็น
  • เม็ดที่หกเพื่อเอาไปบวชนาค
  • เม็ดที่เจ็ดเพื่อสร้างกำแพงเมือง
  • เม็ดที่แปดเพื่อรับแขกมาเยือน
  • เม็ดที่เก้าเพื่อนำไปสู่สังคมพระศรีอริยเมตตรัย

ประโยชน์ของกิจกรรมกองบุญข้าว

– ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของชาวบ้าน
– ธนาคารข้าว
– เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้าน
– ขยายเครือข่ายกว้างออกไป
– กองทุนหมุนเวียน
– กองทุนการศึกษา
– ช่วยเหลือแม่ม่าย ลูกกำพร้า
– ส่งเสริมกระแสเรียก
– ส่งผลให้ผลผลิตมากขึ้น

การรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี ค.ศ. 2020 ทางคณะกรรมการเครือข่ายกองบุญข้าวได้วางแผนเพื่อการรณรงค์จัดงานกองบุญข้าวตามเขตวัดต่างๆมีทั้งหมด 13 เขต ทางพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สังฆมณฑลนเชียงใหม่ 12 แห่ง และพื้นที่จังหวัดตาก สังฆมณฑลนครสวรรค์ 1 แห่ง ซึ่งตามนโยบายของเครือข่ายกองบุญข้าวมีแผนที่ขยายกิจกรรมนี้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เขตวัดและขยายไปสู่กลุ่มชนเผ่าอื่นๆด้วยนอกเหนือจากการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนแล้ว ยังมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนด้วย เช่น สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามศูนย์ สนับสนุนค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนตามเขตวัด และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
“กองบุญข้าว” ก่อเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้จัดในรูปแบบของการเสวนา ซึ่งมีทั้งนักวิชาการ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เฒ่า ผู้แก่ ตัวแทนพ่อบ้าน แม่บ้าน และเยาวชน มาร่วมแบ่งปันเรียนรู้ เนื้อหาหลักเป็นเรื่องของการปกป้องสิ่งสร้าง การอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเพื่อความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของชุมชน

“กองบุญข้าว” + “การประสานงาน” เครือข่ายกองบุญข้าวได้ประสานงานกับสถาบันโรงเรียน องค์กรในพระศาสนาจักร (คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน)องค์กรภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐ เช่น ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล

ผลของการรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี ค.ศ. 2020 ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้น จึงขอขอบพระคุณบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูคำสอน สถาบันโรงเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯฝ่ายต่างๆ คณะกรรมการ สมาชิกเครือข่ายกองบุญข้าวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วย

Cr.ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลเชียงใหม่(แผนกพัฒนา)
Cr. Photo by สุพจน์ นิมิตรคีรีมาส
Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

กองบุญข้าวประจำปี 2020

เยี่ยมเยียน ค่ายจิตอาสาฯ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2020 คุณพ่อวินัย บุญลือ sj. พร้อมด้วยนักศึกษา รวมทั้งสามเณรและผู้สนใจฯจากศูนย์การศึกษาเซเวียร์ เชียงแสน (Xavier Learning Community) จำนวน 40 ท่าน มาเยี่ยมเยียนสรุปประเมินผลค่ายจิตอาสาฯและแบ่งปันฯ ณ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

เยี่ยมเยียน ค่ายจิตอาสาฯ วัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา ปาย

เสกวัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า บ้านโป่ง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2019  บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด-เสกวัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า บ้านโป่ง ซึ่งหมู่บ้าน บ้านโป่งตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านนี้มีพี่น้องคริสตชนทั้งหมด 29 ครอบครัว ซึ่งอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธ  พี่น้องคริสเตียนนิกายต่างๆ และพี่น้องที่เชื่อดั้งเดิม

ในโอกาสนี้บิชอปได้ให้ข้อคิดในตอนหนึ่งความว่า “การต้อนรับแขก ถือเป็นหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยของพระเยซูเจ้าและในวัฒนธรรมของชาวยิว เพราะการต้อนรับแขก ก็เป็นการต้อนรับพระเจ้าด้วยเช่นกัน วัดพระหฤทัย บ้านโป่งหลังนี้ นอกจากจะถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการภาวนาแล้ว ยังเป็นสถานที่รองรับ-ต้อนรับพี่น้อง          ผู้ล่วงลับต่างหมู่บ้าน หรือที่มีความยากลำบากอีกด้วย”

ในการเปิด-เสกวัดพระหฤทัยในวันนี้ได้มีพี่น้องสัตบุรุษทั้งจากในเขตวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียงเอง   และพี่น้องสัตบุรุษในเขตใกล้เคียงได้มาร่วมยินดีกับพี่น้องสัตบุรุษวัดพระหฤทัย บ้านโป่งเป็นจำนวนมาก