เชียงใหม่บวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์

เชียงใหม่บวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์

วันที่ 29 สิงหาคม 2020 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 4 องค์ ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ พร้อมกับฉลองครบรอบ 20 ปีในการบูรณะอาสนวิหารพระหฤทัย ด้วย โดยพระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมกับพระคุณเจ้า ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม มุขนายกสังฆมณฑลเชียงราย ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้นี้แม้เราอยู่ในช่วงบรรยากาศของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต ก็ตาม มีบรรดาคุณพ่อ นักบวชหญิง ชาย และพี่น้องคริสตชนได้มาร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับคุณพ่อใหม่ทั้ง 4 องค์คือ

 • คุณพ่อเปาโล พิชิต จำปาพยุง สัตบุรุษ เขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงโผล่ง องค์แรกของสังฆมณฑลเชียงใหม่และประเทศไทยด้วย
 • คุณพ่อ คริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู สัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นพระสงฆ์องค์ที่ 9 ของเขตวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ แม่โถ
 • คุณพ่อมัทธิว ธรรมชาติ ขอบพงไพร สัตบุรุษเขตวัดนักบุญยอห์นอัครสาวก บ้านแม่เหาะ อำภอแม่สะเรียง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระสงฆ์องค์แรกของหมู่บ้านและของเขตวัด
 • คุณพ่อโทมัส เธียรชัย สงวนไพรวัลย์ สัตบุรุษวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านขุนแตะ เขตวัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ เป็นพระสงฆ์องค์แรกของหมู่บ้านและของเขตวัดหลังจากที่ได้แยกออกมาจากเขตวัดแม่ปอน

สุดท้ายของพิธีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานในพิธีได้ให้ข้อคิดสั้นๆ แก่พระสงฆ์ใหม่ว่า “พระสงฆ์หนุ่มมีไฟแรงกระตือรือร้น ส่วนพระสงฆ์อาวุโส กำลังเริ่มอ่อนแรงแต่มีความสุขุมรอบคอบ ดังนั้นของให้คุณพ่อมีทั้งความกระตือรือร้นในงานแพร่ธรรมประกาศข่าวดีด้วยความกระตือรือร้นและสุขุมรอบคอบ จึงจะสมบูรณ์”

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

มิสซาแรกของคุณพ่อ “โผล่ง” องค์แรกของมิสซังเชียงใหม่

มิสซาแรกของคุณพ่อโผล่งองค์แรกของมิสซังเชียงใหม่

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2020 นอกจากมีมิสซาแรกของคุณพ่อโทมัส เธียรชัย สงวนไพรวัลย์ ที่บ้านขุนแตะแล้ว ในวันเดียวกันนี้ ที่วัดนักบุญเปาโล บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีมิสซาแรกของคุณพ่อเปาโล พิชิต จำปาพยุง ด้วยเช่นกัน สำหรับคุณพ่อเปาโล พิชิต จำปาพยุง เป็นพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงโผล่ง ที่บวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกของสังฆมณฑลเชียงใหม่ และของประเทศไทยด้วย

สำหรับการแพร่ธรรมในเขตวัดนักบุยเปาโล นาเกียน เริ่มโดยคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล เมื่อกว่า 30 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งสมัยนั้นคุณพ่อเป็นครูคำสอนประจำอยู่ที่เขตวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน มีความสนใจและกระตือรือร้นในงานแพร่ธรรม เมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งจากหมู่บ้านแม่สะเตมาบอกคุณพ่อยอแซฟ เซกีน๊อต เจ้าอาวาสเขตแม่ปอนในขณะนั้นว่ามีความสนใจสมัครเข้ามาเรียนคำสอน แต่คุณพ่อบอกว่ายังไม่สามารถขยายพื้นที่งานแพร่ธรรมได้ในช่วงนั้น เพราะมีพื้นที่กว้างขวางอยู่แล้ว ขอให้รอสักระยะหนึ่งก่อน ในที่สุดคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล ซึ่งขณะนั้นทำงานครูคำสอนมีความสนใจและสมัครเข้าไปสำรวจความเป็นไปได้ แต่ปรากฏว่าสมัยนั้นยังไม่มีทางรถยนต์ จะต้องเดินเท้าเข้าไปจากตัวอำเภออมก๋อยเข้าหมู่บ้านระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร ในที่สุดคนที่นำทางเข้าหมู่บ้านแม่สะเต นั้น รู้สึกเหนื่อยไม่อยากเดินทางต่อไปที่แม่สะเตจึงนอนค้างคืนที่หมู่บ้านนาเกียนนี้ และได้เล่าถึงจุดประสงค์ของการมาเพื่อประกาศความเชื่อแบบคาทอลิก ซึ่งทำให้ชาวบ้านที่หมู่บ้านนาเกียนแห่งนี้มีความสนใจเข้ามาเรียนคำสอนหลังจากนั้นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนได้มีสามเณรใหญ่ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้เข้าไปสอนคำสอนทุกปี ในที่สุดการแพร่ธรรมได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนถึงปี ค.ศ. 2016 สังฆมณฑลฯ ได้แบ่งเขตอมก๋อยนี้ออกเป็น 3 เขตวัด คือ วัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย เขตวัดนักบุญลอเรนโซ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับเขตวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนเขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียน เป็นพี่น้องกะเหรี่ยง (โปล่ง) มีคริสตชนที่รับศีลล้างบาปแล้ว 510คน และกำลังเรียนคำสอนเพื่อเตรียมจิตใจสำหรับการเข้าศีล้างบาปอีก 200 กว่าคน กว่า 30 ปี มีคุณพ่อที่เคยดูแลเขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียนเริ่มด้วยคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล, คุณพ่อสุธี เจริญกูล (สำหรับคุณพ่อสุธี เจริญกูล เป็นเจ้าวัดที่อยู่นานที่สุดและได้ริเริ่มนำตัวอักษาโรมันมาใช้กับภาษาโปล่ง จนมีหนังสือเพลง บทอ่านต่างๆ ด้วย) คุณพ่อสถิต สะอิ คุณอนุพงษ์ ดำรงอุษาศีล คุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ คุณพ่อจตุพงษ์ โชคบวรสกุล คุณพ่อประภาส สายธารวนาวาส คุณพ่อธงชัย วิวัน์ชาวพันธ์ และ คุณพ่อศตวรรษ ไฝ่หาคุณธรรม เจ้าวัดปัจจุบัน

ปัจจุบันคริสตชนพี่น้องกระเหรี่ยงโผล่งเขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียน มีลูกวัดที่บวชเป็นพระสงฆ์องค์แรก คือคุณพ่อเปาโล พิชิต จำปาพยุง เป็นนักบวชหญิง 4 คน คือ ซิสเอตร์ เทเรซา นฤมล ประเสริฐ คณะแม่ปอน เซอร์ เออร์เชนี จำปาพยุง (น้องสาวคุณพ่อพิชิต) คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร เซอร์เจสซีกา ประเสริฐ คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร คณะถวายตนในคณะกาปูชิน อีก 1 คน

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

มิสซาแรกที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านขุนแตะ

มิสซาแรกที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านขุนแตะ

ันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2020 ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณแรก หรือมิสซาแรกของคุณพ่อใหม่ 2 เขตวัด คือ ที่วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านขุนแตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นมิสซาแรกของคุณพ่อโทมัส เธียรชัย สงวนไพรวัลย์ ลูกวัดได้กลับมาถวายมิสซาแรกที่วัดประจำหมู่บ้าน โอกาสนี้มีพี่น้องคริสตชนทั้งในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก รวมทั้งบรรดาคุณพ่อร่วมรุ่นด้วย
สำหรับหมู่บ้านขุนแตะนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอภิบาลของวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ มีคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เป็นเจ้าวัด และคุณพ่ออารุณ กาโนะ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส บ้านขุนแตะ เป็นหมู่บ้านพี่น้องชนเผ่าปาเกอะญอ มีครอบครัวคาทอลิกกว่า 100 ครอบครัว ปัจจุบันมีลูกวัดเป็นบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรก คือคุณพ่อเธียรชัย และมีลูกวัดเป็นซิสเตอร์ 4 ท่านคือ ซิสเตอร์ มารีอา จุฬาลักษณ์ สงวนไพรวัลย์ คณะมารีอาบัมบีนา, ซิสเตอร์ มารีอามักดาเลนา เอลีญา ดวงใจไพรวัลย์ คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ซิสเตอร์แคธทาริน กมลวรรณ พนาบรรพต คณะแม่ปอน และซิสเตอร์ลูซีอา ทิพา ชอบเจริญธรรม คณะแม่ปอน

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ที่ ชม.172/2020 เชิญร่วมสัมมนาเรื่องบทประจํามิสซา ภาษาโม้ง

ที่ ชม.172/2020 เชิญร่วมสัมมนาเรื่องบทประจํามิสซา ภาษาโม้ง

ที่ ชม.172/2020
28 สิงหาคม 2020

เรื่อง เชิญร่วมสัมมนาเรื่องบทประจํามิสซา ภาษาโม้ง
เรียน คุณพ่อ ครูคําสอน ชาวม้ง ที่นับถือ

         เนื่องจากคุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว (คณะมหาไถ่) ได้ให้พ่อรับรองหนังสือบทประจํามิสซาภาษาโม้ง เมื่อ พฤษภาคม ค.ศ. 2018 ก่อนที่จะไปสหรัฐอเมริกา สองปีที่ผ่านมา คุณพ่อ คณะ OMI ที่ทํางานกับชาวโม้งที่เขตแพร่ธรรมเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ (สังฆมณฑลนครสวรรค์) ได้เคยขอให้สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดการสัมมนาพระสงฆ์ นักบวช และครูคําสอนชาวม้ง เกี่ยวกับพิธีกรรมเพื่อให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น

         วันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมาพ่อได้ประชุมกับ คุณพ่อ อาทิตย์ มิ่งขวัญเจริญกิจ ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระมหาไถ่ (ศูนย์โม้งคาทอลิก) จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเห็นสมควร เชิญพระสงฆ์ นักบวช ครูคําสอน และผู้เชี่ยวชาญภาษาวัฒนธรรมโม้ง มาสัมมนา วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 ที่ ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. พิจารณาการใช้หนังสือบทประจํามิสซา ภาษาม้ง ให้เป็นที่ยอมรับในเขตสังฆมณฑลนครสวรรค์ เชียงใหม่ และเชียงราย

2. พิจารณาพิธีกรรม และบทสวดภาษาม้ง บางบทตามที่ประชุมเสนอ

         ผู้เข้าร่วมประชุม คือบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ครูคําสอนชาวม้ง และผู้เชี่ยวชาญภาษาวัฒนธรรมโม้ง ประมาณ 30 คน พ่อขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้านานๆ และ เพิ่งจะเชิญคุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว ด้วย และกําหนดการจะตามมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอพระอวยพร

(ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
[email protected]

เสกป่าต้นน้ำที่ฮากเกี๊ยะ ต.ดอยแก้วและแม่ยะน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง

เสกป่าต้นน้ำที่ฮากเกี๊ยะ ต.ดอยแก้วและแม่ยะน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสังฆมณทลเชียงใหม่ไปร่วมงานสัปดาห์เลาดาโต ซี โดยเสกป่าต้นน้ำสองแห่ง ในเขตอำเภอจอมทอง ทั้งคุณพ่อ พระภิกษุ ซิสเตอร์ ชาวบ้าน

ประกาศ เลขที่ ชม. 065/2020 เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ ในการเข้าร่วมพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ

ประกาศ เลขที่ ชม. 065/2020
เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ ในการเข้าร่วมพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ

       ตามที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ออกประกาศ เรื่อง “งดพิธีกรรมช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงเวลา การระบาดของโรค COVID-19” เลขที่ ชม.038/2020 ลงวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ.2020 และ คําประกาศ เรื่อง “ขยายเวลาการร่วมพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ ผ่านการถ่ายทอดสด “ออนไลน์” ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19” เลขที่ ชม.059/2020 ลงวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.2020 ไปแล้วนั้น บัดนี้ การระบาดของโรค COVID-19 มีแนวโน้มลดลงและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศ ที่ สสท.41/2020 เรื่อง “มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชน คาทอลิก” และ ที่ สสท.41bis/2020 “แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของ คริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก”

       สังฆมณฑลเชียงใหม่ จึงอนุญาตให้บรรดาพระสงฆ์ นักบวช ชายและหญิงในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม่ทุกท่านสามารถเปิดวัด จัดให้มีการเข้าร่วมพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณให้สัตบุรุษมาร่วมได้ ตั้งแต่วันอาทิตย์สมโภชพระจิตเจ้า ที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.2020 เป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติตาม “มาตรการ และ แนวทางภาคปฏิบัติ” ที่ทางสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ กําหนดอย่างเคร่งครัด ส่วนวัดใดที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรการดังกล่าวได้ ก็ให้จัด พิธีกรรมผ่านการถ่ายทอด “ออนไลน์” ดังที่ได้ปฏิบัติมาต่อไปจนกว่าจะมีความพร้อม

       จึงประกาศมาเพื่อพิจารณาปฏิบัติต่อไป

       ขอพระเจ้า โปรดปกป้องคุ้มครองเราจากโรคร้ายต่างๆ ทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณผ่านทาง คําเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ

       ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ.2020

(บิชอป ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ สสท. 41/2020 เรื่อง “มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก”

ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่ สสท. 41/2020

เรื่อง “มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก”

       เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้คลี่คลายลงด้วยความร่วมมือของประชาชนคนไทย ภาครัฐได้เริ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบบค่อย เป็นค่อยไป เพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีพรวมถึงการประกอบ ศาสนากิจ แต่จำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับ “ฐานวิถีชีวิตใหม่” (New Normal) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19

       เพื่อเปิดโอกาสให้คริสตศาสนิกชนชนคาทอลิกในประเทศไทย สามารถเข้าร่วมศาสนพิธีต่าง ๆ ภายใต้มาตรการความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อให้สัตบุรุษทั่วหน้ามีโอกาสสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสชา) ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งในวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ แม้จะไม่สามารถเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันได้ในวันอาทิตย์ ดังเช่นในสถานการณ์ปกติ ทั้งนี้ให้เริ่มปฏิบัติได้ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไปหรือวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยให้อยู่ใน ดุลยพินิจและประกาศของแต่ละสังฆมณฑล

       สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรศาสนา โดยนัยข้อกำหนด (ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉนับที่ ๕) ข้อ ๔) จึงกำหนดมาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ :

๑) ประมุขสังฆมณฑลกำกับ ดูแลผู้รับผิดชอบทุกภาคส่วนในเขตสังฆมณฑลของตนให้

ปฏิบัติตามมาตรการฉบับนี้

๒) ให้เจ้าอาวาสวัดหรือผู้รักษาการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและจัดหาอุปกรณ์เพื่อให้เกิดการ

ปฏิบัติทั้งในส่วนของบุคลากร ผู้ประกอบพิธี และผู้มาร่วมพิธี ในมาตรการที่สำคัญอัน ได้แก่

1.1 กำหนดจำนวนผู้มาร่วมและที่นั่งเพื่อให้สามารถรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.5-2 เมตร ของทุกคนในพิธี

1.2 การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดพิธี

1.3 การคัดกรองผู้มีอาการและผู้มีไข้ไม่ให้เข้าร่วมพิธี

1.4 การล้างมือ

1.5 การทำความสะอาดสถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ ระบบระบายอากาศให้สะอาด ปลอดภัย

1.6 การลงทะเบียนผู้มาร่วมและวิธีการติดตามผู้สัมผัสหากเกิดปัญหาการติดเชื้อขึ้น

1.7 การทำความเข้าใจกับสัตบุรุษเพื่อให้เกิดการร่วมมือที่ดี

(รายละเอียดศึกษาได้จากแนวทางการปฏิบัติต่อท้ายประกาศนี้)

๓) ให้สัตบุรุษที่มาร่วมศาสนากิจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศนี้ โดยยินยอมให้มีการตรวจวัดไข้ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะร่วมพิธี รักษาระยะห่าง ตลอดการร่วมพิธี ลดหรือเปล่งเสียงในพิธีกรรมแต่พอดี สัตบุรุษที่ไม่สบายหรือมีอาการคล้ายหวัด ขอให้งดการมาร่วมพิธี หรือหากท่านใดติดเชื้อโควิดในภายหลังและเกรงว่าจะมีผู้สัมผัสในศาสนาสถานขอให้แจ้งเจ้าอาวาสเพื่อประสานงานกับหน่วย ราชการที่ควบคุมโรค

๔) ให้เจ้าอาวาสติดตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อปฏิบัติตาม และขอคำแนะนำเพิ่มเติมตามที่เห็นควร

       ขอพระเยซูคริสตเจ้า โปรดประทานพระพรอุดมบริบูรณ์ และปกป้องคุ้มครองพี่น้องทุกท่านให้ปลอดพ้นจากโรคร้ายทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ โดยผ่านคำเสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์

       ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

( พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช )

ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

( บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ )

เลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

เอกสารแนบ: สสท. 041bis/2020 ฉบับวันที่ 16 พฤษภาคม 2020 “แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก”

แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก
ที่ สสท.41bis /2020
วันที่ 16 พฤษภาคม .. 2020

1. สถานที่ประกอบศาสนพิธีของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก

1.1 การเข้าและออกจากวัดของแต่ละบุคคล ต้องหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันหนาแน่นของผู้คน

1.2 กำหนดรักษาระยะห่างทางสังคมตามลานระเบียงทางเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัยของแต่ละคนขั้นตํ่า 1.5-2 เมตร ทั้งทางด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย ด้านขวา

1.3 กำหนดจำนวนสูงสุดของผู้เข้าร่วมพิธีในวัด และจำนวนที่นั่งร่วมพิธีในแต่ละรอบพิธีและติดประกาศจำนวนดังกล่าวให้ชัดเจน

1.4 แต่ละวัดจัดให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร มีเครื่องหมายบ่งบอกการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิคม ดูแล ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ

1.5 จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือจำเป็น หน้ากากอนามัย เฟซชิลต์ เพื่อป้องกันตนเองของเจ้าหน้าที่ทุกคน

1.6 ทุกสถานที่ที่มีผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องจัดให้มีเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไว้บริการ และทุกคนที่เข้าร่วมศาสนพิธี ต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ และสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา

1.7 มีคำประกาศระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ชัดเจนติดที่หน้าวัด

1.8 ไม่อนุญาตให้ผู้มีความเสี่ยงที่ติดต่อสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ ผู้มีอาการป่วย และผู้มีอุณหภูมิสูง กว่า 37.5 องศาฯ เข้าร่วมศาสนพิธี

2. การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อสถานที่และอุปกรณ์

2.1 ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ สถานที่ประกอบพิธี ห้องศาสนภัณฑ์ รวมทั้งสถานที่เกี่ยวข้องอื่น เข่น ห้องสุขา ฯลฯ ภายหลังการประกอบศาสนพิธีทุกครั้งรวมถึงการเปิดหน้าต่าง ปรับเปลี่ยนและระบายอากาศ

2.2 ภายหลังสิ้นสุดพิธีทุกครั้ง ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อภาชนะและอุปกรณ์ เครื่องใช้ในพิธี รวมทั้งไมโครโฟน ฯลฯ

2.3 งดใช้นํ้าเสกในการประพรมและจัดให้อ่างนํ้าเสก ณ ประตูทางเข้าวัดอยูในสภาพว่างเปล่า

3. ข้อพึงปฏิบัติและพึงระวังก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา)

3.1 กำกับจำนวนสัตบุรุษผู้ร่วมพิธีไม่ให้เกินเกณฑ์ความจุของวัดสำหรับแต่ละรอบพิธี

3.2 ต้องจัดให้มีการลงทะเบียนขอเข้าร่วมพิธีล่วงหน้า ผ่านทาง Social Network หรือวิธี การอื่นที่เหมาะสมกับแต่ละท้องที่ เพื่อกำกับจำนวนผู้เข้าร่วมแต่ละรอบพิธีและแต่ละวัน ไม่ให้เกินจำนวนที่นั่งในวัดที่สามารถรองรับได้

3.3 ในการลงทะเบียน ให้ระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดอื่นที่จำเป็น เลขที่ นั่งในวัด ของผู้ร่วมพิธีในแต่ละรอบพิธี และแต่ละวัน เพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการติดตาม ตรวจสอบ ผู้อาจติดเชื้อได้ในภายหลัง ตามระเบียบของทางราชการ

3.4 หากเป็นการลงทะเบียนก่อนเริ่มพิธี จะต้องจัดให้มีสถานที่อื่นรองรับผู้ร่วมพิธีได้ในกรณี จำนวนผู้ขอเข้าร่วมมีมากเกินกว่าจำนวนที่นั่งภายในวัด

4. ผู้ประกอบพิธี

4.1 ผู้ประกอบพิธีเว้นระยะ รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตรจากผู้ร่วมประกอบพิธีท่านอื่น

4.2 ขอให้มีผู้ประกอบพิธีคนเดียว ถ้าต้องมีผู้ร่วมประกอบพิธี ขอให้ผู้ร่วมประกอบพิธีสวมหน้ากากอนามัย

4.3 ในกรณีมีอาการไข้ ไอ หรือเป็นหวัด ต้องไม่ประกอบพิธีหรือร่วมประกอบพิธี

5. ผู้ร่วมพิธี

5.1 จัดที่นั่งของผู้ร่วมพิธี ให้มีระยะห่างทั้งด้านซ้าย-ด้านขวา ด้านหน้า-ด้านหลัง 1.5-2 เมตร ระบุตำแหน่งหมายเลขที่นั่ง

5.2 ผู้ร่วมพิธีทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและนั่งรักษาระยะห่างตามจุดที่กำหนด

5.3 ในกรณีผู้ร่วมพิธีเกิดมีอาการป่วย หรือพบว่าติดเชื้อในภายหลัง ขอให้แจ้งทางวัดทราบ เพื่อติดตามผู้นั่งใกล้ชิดให้ได้รับการเฝ้าระวัง

6. ผู้ช่วยพิธีกรรม

6.1 ให้มีชุดผู้ช่วยพิธีกรรมเฉพาะของแต่ละคน หรือถ้าไม่ใช่ชุดเฉพาะของแต่ละคน ต้องซัก ก่อนทุกครั้ง

6.2 ผู้ช่วยพิธีกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และถ้ามีมากกว่าหนึ่งคน ให้จัดที่นั่งเว้น ระยะห่าง รวมทั้งในขบวนแห่ หรือการทำหน้าที่ใด ๆ ให้เว้นระยะห่างเช่นกัน

7. ผู้อ่านบทอ่าน

7.1 การเตรียมชุดของผู้อ่านบทอ่าน ให้ปฏิบัติเหมือนกับชุดของผู้ช่วยพิธีกรรม

7.2 ผู้อ่านบทอ่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งเวลาทำหน้าที่อ่านบทอ่าน

7.3 การนั่งและการอ่าน ให้เว้นระยะห่างเหมาะสมเช่นกัน

8. ดนตรีและการขับร้องในพิธีกรรม

8.1 ดูแลทำความสะอาดเครื่องดนตรีก่อนใช้ทุกครั้ง

8.2 นักขับร้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งเวลาที่ขับร้องบทเพลงศักดิ์สิทธิ์

8.3 ตำแหน่งการนั่งและยืนของนักขับร้อง ให้เว้นระยะห่างเช่นกัน

8.4 ลดการเปล่งเสียงร้องเพลงให้อยู่ในระดับตํ่า เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝอยละออง

8.5 เพื่อเหมาะสมกับสถานการณ์ ให้มีนักขับร้องจำนวนจำกัดเพียงเพื่อร้องนำเสียง งดเว้น การขับร้องเป็นกลุ่มใหญ่

8.6 ในสถานการณ์ปัจจุบันอาจงดขับร้องบางบทเพลง เพื่อให้การชุมนุมร่วมพิธีกรรมไม่ยาวนานเกินไป

9. การแจกศีลมหาสนิท

9.1 ให้ประธานในพิธีกล่าวถ้อยคำว่า “พระกายพระคริสตเจ้า” ที่พระแท่นเพียงครั้งเดียวก่อนที่ ประธานฯ จะรับศีลมหาสนิท และสัตบุรุษตอบรับ “อาแมน” พร้อมกันครั้งเดียวเช่นกัน

9.2 เมื่อถึงช่วงรับศีลมหาสนิท ก่อนที่ประธานฯจะส่งศีลให้สวมหน้ากากอนามัย เช่นเดียวกับ”ศาสนบริกร ส่งศีลมหาสนิทคนอื่น ๆ

9.3 พระสงฆ์ผู้แจกศีลมหาสนิทล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือก่อนแจกศีลมหาสนิท และถือผอบศีลให้อยู่ห่างจากระดับการหายใจ

9.4 สัตบุรุษรักษาระยะห่าง 1.5-2 เมตร ขณะเดินออกมารับศีล คงสวมหน้ากากอนามัยไว้ เปิด หน้ากากออกก่อนรับศีลและรับศีลมหาสนิทด้วยมือโดยไม่กล่าวคำว่า “อาแมน” อีก

10. ข้อแนะนำอื่น ๆ

10.1 ในกรณีที่มีการเก็บทานรับบริจาค ให้ผู้ทำหน้าที่นี้ยืนเว้นระยะห่างจากผู้ร่วมพิธีแต่ละคน หรืออาจใช้การบริจาคใส่ซอง หรือใส่ตู้ทานหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมปลอดภัย

10.2 ถ้าวัดใดมีโปรเจคเตอร์ ให้ใช้เครื่องนี้ประกอบการสวดและการขับร้อง หากจำเป็นต้องใช้ หนังสือเพลงและหนังสือสวดภาวนาให้ทำความสะอาดก่อนเสมอ

10.3 งดการประชุม พูดคุยเป็นกลุ่ม ก่อนและหลังพิธีกรรม

10.4 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้คงจัดการถ่ายทอด

ศาสนพิธีทาง “ออนไลน์” ต่อไปสำหรับบุคคลผู้ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีในวัดได้

10.5 ควรจัดพิธีกรรมอย่างมีความหมาย เรียบง่าย ในกรอบเวลาที่เหมาะสม

10.6 จำเป็นต้องถือข้อปฏิบัติต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษา ระยะห่างทางสังคมในเรื่องที่นั่งในวัดเพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย

10.7 หากสถานที่ของวัดนั้น ๆ ไม่เอื้ออำนวย พระสงฆ์เจ้าอาวาสอาจจัดหาและใช้สถานที่อื่นที่ปลอดภัยจากการติดโรคมากกว่า พร้อมทั้งมีความเหมาะสมทางด้านพิธีกรรมแทนได้

10.8 ยังคงไว้การยกเว้น (Dispensation) จากพันธการเข้าร่วมพิธีบูขาขอบพระคุณวันอาทิตย์ ของคริสตชน (มาตรา 1247) ของเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และให้ผู้ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีในวัด ชดเชยการขาดมิสซาวันอาทิตย์ด้วยการร่วมพิธีผ่านโซเซียลมีเดีย หรือทำกิจศรัทธาได้

11. การประกอบศาสนพิธีและศีลศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ

ก. ศีลอภัยบาป

11.1 ศีลอภัยบาปแบบส่วนตัว ประกอบในสถานที่กว้าง อากาศถ่ายเทได้ รักษาระยะห่าง ปลอดภัย และรักษาความลับของศีลอภัยบาป พระสงฆ์และผู้สารภาพบาปต้องสวมหน้ากากอนามัย

11.2 ในกรณีที่ไม่สามารถรับศีลอภัยบาปแบบส่วนตัว อนุญาตให้โปรดศีลอภัยบาปสำหรับหลายคน โดยสารภาพบาปและรับการอภัยร่วมกัน (แบบที่ 3) โดยพระสงฆ์ผู้โปรดบาป ยํ้ากับ สัตบุรุษทุกครั้งว่า เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาพปกติ ให้สัตบุรุษกลับไปรับศีลอภัยบาป แบบส่วนตัว พร้อมทั้งสารภาพบาปครั้งก่อนกับพระสงฆ์ด้วย

. การโปรดศีลกำลัง

11.3 อาจเลื่อนการโปรดศีลกำลังไปทำในภายหน้า เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านพ้นไปแล้ว หรือให้ทำตามมาตรการในเรื่องการ ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) ทั้งนี้ ให้อยู่ในวินิจฉัยของประมุขสังฆมณฑล โดยอาจกำหนดมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมขึ้นได้

ค. การประกอบพิธีศีลสมรส

11.4 หากไม่เลื่อนการประกอบพิธีศีลสมรสออกไป ให้ประกอบพิธีศีลสมรสโดยยึดแนวทางการ ประกอบพิธีตามที่มีกำหนดมาตรการความปลอดภัยไว้ และให้เชิญเฉพาะญาติสนิทจำนวนจำกัด

. การโปรดศีลเจิมผู้ป่วยและการส่งศีลเสบียง

11.5 กรณีทั่วไป

11.5.1 การโปรดศีลเจิมผู้ป่วยและการส่งศีลเสบียงอาจทำได้ทุกเมื่อที่มีอาการป่วย ไม่ควร รอจนผู้ป่วยมีอาการหนักใกล้เสียชีวิตจึงเชิญพระสงฆ์มาประกอบพิธี

11.5.2 การประกอบพิธีขอให้คำนึงถึงเรื่องสุขภาพอนามัย ผู้รับศีลและผู้ร่วมพิธี ทุกคน สวมหน้ากากอนามัยและรักษาการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามข้อความที่ ประกาศข้างต้น

11.5.3 การโปรดศีลอภัยบาปแก่ผู้ป่วย ให้ปรับใช้ตามแนวทางของข้อ 11.1 หรือข้อ 11.2

11.5.4 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อนุญาตให้ประกอบพิธีแบบสั้น (พิธีประกอบศีลศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้ป่วยยามฉุกเฉิน อยู่ในอันตรายใกล้จะเสียชีวิต)

11.5.5 ถ้าผู้ป่วยอยู่ในอันตรายใกล้จะเสียชีวิต พระสงฆ์ให้พระคุณการุญครบบริบูรณ์แก่ผู้ ใกล้จะเสียชีวิต (เมื่อผู้ป่วยรับศีลอภัยบาปแล้ว หรือเมื่อที่ชุมนุมทำการสารภาพผิด โดยทั่วไปแล้ว)

11.5.6 ก่อนโปรดศีลเจิมผู้ป่วย พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีสวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ เมื่อเจิมผู้ป่วยด้วยนํ้ามันศักดิ์สิทธิ์แล้วจึงถอดถุงมือออก

11.5.7 การรับศีลมหาสนิท (ศีลเสบียง)ให้ผู้ป่วยรับศีลมหาสนิทด้วยมือ โดยขั้นตอนการ ปฏิบัติให้ปรับใช้แนวทางการแจกศีลมหาสนิทในเอกสารนี้ ข้อ 9.1-9.4 หากผู้ป่วย ไม่สามารถรับศีลมหาสนิทด้วยมือได้ให้พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีกล่าวเชิญชวนผู้ป่วย ให้รับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนา

11.6 กรณีของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

11.6.1 ขอให้ญาติพี่น้องของผู้ป่วยระลึกถึงวิถีปฏิบัติกรณีทั่วไปข้อ ง. 1.1 ก่อนเสมอ

11.6.2 พระศาสนจักรร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความทุกข์และภาวนาให้ผู้ป่วยเสมอแม้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้จะทำให้พระสงฆ์ไม่อาจไปโปรดศีลเจิมคนเจ็บป่วยและศีลเสบียงแก่ผู้ป่วยได้ แต่พระสงฆ์จะภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า ให้แก่ผู้ป่วย อาจจะเป็นที่วัด ที่บ้านพักพระสงฆ์ หรือที่โรงพยาบาลในระยะห่างที่ ทางโรงพยาบาลอนุญาต ทั้งนี้ให้พระสงฆ์เจ้าอาวาส หรือพระสงฆ์ผู้รับเชิญ (ในกรณีใกล้จะสิ้นชีวิต) เป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินใจ

11.6.3 ในกรณีใกล้จะเสียชีวิตให้ปฏิบัติตามแนวทางการรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะรับศีลเจิมคนไข้และศีลเสบียงได้ (ตามกฤษฎีกา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2020 ของสำนักงานวินิจฉัยคดีฝ่ายจิต) โดย “ขอให้ผู้ป่วยใกล้จะ เสียชีวิต เพียงแต่เคยสวดบทภาวนาเป็นประจำขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ (ในกรณีเช่นนี้ พระศาสนจักรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่จำเป็นทั้งสามประการแทนผู้ป่วย) เพื่อจะรับ พระคุณการุณย์เช่นนี้ ขอแนะนำให้ผู้ป่วยเห็นไม้กางเขนหรือจัดตั้งไม้กางเขนใน การประกอบพิธี ไม้กางเขนดังกล่าวจะมีรูปพระเยซูเจ้าตรึงอยู่ด้วยหรือไม่มีก็ได้”

11.7 กรณีของผู้ป่วยใกล้จะเสียชีวิตในช่วงเวลาเคอร์ฟิว

11.7.1 ขอให้ญาติพี่น้องของผู้ป่วยระลึกถึงวิถีปฏิบัติกรณีทั่วไปทั้งในข้อ ง. 1.1. ก่อนเสมอ

11.7.2 ให้ญาติพี่น้องเตือนใจคนเจ็บป่วยใกล้จะเสียชีวิตให้เป็นทุกข์ถึงบาป รวมทั้งสวดภาวนาร่วมกับเขา หรืออธิษฐานภาวนาแทนเขา ในกรณีที่เขาเข้าตรีทูตไม่สามารถ สวดภาวนาได้แล้ว

11.7.3 การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ของคนเจ็บป่วยใกล้จะเสียชีวิต ให้ใช้แนวทาง ของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ข้อ 1.6.3

. พิธีสำหรับผู้ล่วงลับและมิสซาปลงศพ

11.8 ขอพระสงฆ์ให้ความสำคัญ และการบรรเทาใจต่อการสูญเสียของบรรดาญาติมิตรสัตบุรุษใน ชุมชนวัดของท่านมากที่สุดด้วยการเยี่ยมเยียน รวมทั้งพูดคุยให้คำแนะนำในการจัดพิธี ในช่วงสถานการณ์ที่อาจจะมีข้อจำกัด เช่น ระยะเวลาการตั้งศพ การเชิญผู้มาร่วมพิธีด้วย จำนวนจำกัดอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

11.9 การจัดสถานที่สวดศพให้ที่นั่งมีระยะห่างและผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดพิธีกรรม

11.10 จัดพิธีมิสซาปลงศพตามแนวทางพิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) ที่ระบุแล้วข้างต้น

11.11 งดการเลี้ยงรับรอง อาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ ณ บริเวณที่จัดงานศพ อาจมีการจัดเป็น อาหารกล่อง และให้มีการแจกด้วยวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์

12. การประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม

12.1 พระสงฆ์เจ้าอาวาสจัดการ และดูแลให้การประชาสัมพันธ์ในประกาศนี้ไปถึงบรรดาสัตบุรุษ คริสต์ศาสนิกชนคาทอลิกในเขตชุมชนวัดของตนถ้วนหน้า

12.2 จัดให้ติดประกาศนี้หน้าวัด และประชาสัมพันธ์ให้สัตบุรุษคริสตศาสนิกชนคาทอลิกรับรู้และ ปฏิบัติตามได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาหลักสำคัญครบถ้วนทุกประการ

อนึ่ง ข้อบังคับสำคัญ คือมาตรการการป้องกันตนเองและผู้อื่น โดยการรักษาระยะห่างทางสังคม ในการเข้า-ออกจากวัด การนั่งร่วมพิธีในวัด การเดินไปรับศีลมหาสนิท และการสวมหน้ากาก อนามัยครอบปาก-จมูกมิดชิด และการทำความสะอาดมือ ฆ่าเชื้อด้วยเจลและแอลกอฮอล์

แนวทางการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของพระสงฆ์เจ้าอาวาส และ พระสงฆ์ผู้ดูแลวัดน้อยต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตามจิตตารมณ์ของผู้อภิบาล และให้เป็นไปโดย สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับการผ่อนปรนที่ทางราชการได้กำหนดไว้

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

( พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช )
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

( บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ )
เลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย


ที่ มท ๐๒๓๐/ว๒๙๒๘

วันที่   ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
จาก   ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถึง     ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

       ด้วยกรมการศาสนาขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย แจ้งจังหวัดเพื่อขอความร่วมมือ จากศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ให้ดําเนินการตามประกาศองค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง (เพิ่มเติม) กรณีสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้กําหนดแนวทางปฏิบัติ เรื่อง แนวทาง การปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก ที่ สสท. 41bis/2020 วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 และประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก ที่ สสท. 41/2020 ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นแนวทางในการประกอบศาสนกิจ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเข้าใจวิธีปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

       ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดแจ้งผู้ปกครองดูแลศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในพื้นที่ ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติและประกาศของ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติและประกาศ ของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยดังกล่าวได้ ทางเว็บไซต์ www.moicovid.com หัวข้อ“หนังสือสั่งการ มท.”

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 มท. (สนผ.)
โทร./โทรสาร ๐ ๒ ๒๒๕ ๒๘๕๗

กรมการศาสนา
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร
เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ที่   วธ ๐๓๐๒/๒๓๒๒
เรื่อง                 ขอความร่วมมือในการดําเนินการตามประกาศองค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง (เพิ่มเติม)
เรียน                ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย   สําเนาประกาศองค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง (เพิ่มเติม) จํานวน ๑ ชุด

       ด้วยรัฐบาลมีข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๕) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งตามข้อกําหนด ข้อ ๔ ระบุไว้ว่า การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีในวันสําคัญทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยม ณ ศาสนสถานใดให้เป็นไปตามดุลยพินิจและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปกครองดูแล ศาสนสถานนั้น ในกรณีมีมาตรการหรือคําแนะนําขององค์กรปกครองทางศาสนานั้นหรือของทางราชการ เกี่ยวกับการป้องกันโรค ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการหรือคําแนะนําดังกล่าว

       ในการนี้ กรมการศาสนา ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งไปยังทุกจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือ จากศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้ดําเนินการตามประกาศองค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง (เพิ่มเติม) และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบศาสนกิจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ศาสนิกชนในพื้นที่เข้าใจวิธี ในการปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดต่อไป

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ)
อธิบดีกรมการศาสนา

กองศาสนูปถัมภ์ โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๓ โทรสาร ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๒๔

วจนพิธีกรรม สัปดาห์เลาดาโต ซี

วจนพิธีกรรม สัปดาห์เลาดาโตซี

หน้าที่ 1

เพลง แผ่นดินของเรา  (สาธุการ  หน้า 63)

(รับ) แผ่นดินของเรา    เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า
        แผ่นดินของเรา    เต็มไปด้วยความรักของพระองค์

 1. เดือนดาราทั่วเวหน  ดลบันดาลสร้างสรรมา  ด้วยฤทธานุภาพ
  เดือนดาราใหญ่น้อย  ที่ล่องลอยบนนภา  ส่องแสงมาเพื่อเรา
 2. มวลนกกาบนเวหา  มวลแมกไม้ทั่วพนา  ทรงสร้างมาพร้อมสิ้น
  มวลมัจฉาทั่ววารี  ล้วนมากมีเหลือคณา  สรรสร้างมาเพื่อเรา
 3. มวลมนุษย์ทั่วแดนไหน  ล้วนสร้างไว้เหนือสิ่งใด  มีจิตใจรู้ดีชั่ว
  ทั้งสัตว์น้ำบกทั้งหลาย  สรรสร้างไว้ช่วยบรรเทา เป็นประโยชน์ของเรา
 4. ทั้งพระคุณอีกมากล้น  ยังช่วยดลให้รู้งาม  จิตใจทรามเปลี่ยนสิ้น
  พระเยซูบุตรของพระ  ประทานไว้เพื่อนำทาง  สู่สวรรค์นิรันดร

ประธาน   เดชะพระนามพระบิดา  และพระบุตร  และพระจิต
                ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจ้า  ความรักของพระบิดา

                        และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิต  สถิตกับท่านทั้งหลาย.

พิธีกร      สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบสมณสาสน์  เลาตาโต ซี  (ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า )เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก  บ้านที่เราอาศัยอยู่  ร่วมกัน  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม  ค.ศ. 2015  (วันสมโภชพระจิตเจ้า)  และ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2020 พระองค์ทรงเชิญชวนคริสตชนทั่วโลก  ให้ฉลองสัปดาห์  เลาดาโตซี  โอกาส  ครบ 5 ปีของสมณสาส์นฉบับนี้  ในวันที่ 16-24 พฤษภาคม 2020 เพื่อร่วมมือกันแก้วิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate  Change ) เราจึงมาชุมนุมกันในวันนี้

ประธาน           ให้เราภาวนา…… บทภาวนาเพื่อโลกของเรา

 • ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพนุภาพ
 • ผู้ทรงประทับอยู่ในจักรวาลทั้งมวล
 • และในสิ่งสร้างของพระองค์  แม้เล็กน้อยที่สุด
 • พระองค์ผู้ทรงโอบล้อมทุกสิ่งที่มีชีวิต
 • ด้วยความรักของพระองค์
 • โปรดประทานพลังแห่งความรักของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

หน้าที่ 2

       เพื่อให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปกป้องชีวิตและความงดงาม
โปรดบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายท่วมท้นด้วยสันติ
เพื่อให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตเป็นพี่น้องชายหญิง
โดยไม่ก่อความเสียหายให้แก่ผู้ใด

 

       ข้าแต่พระเจ้าแห่งผู้ยากจนทั้งหลาย
โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ช่วยเหลือผู้ถูกทอดทิ้ง
และผู้ถูกลืมในโลกนี้
ซึ่งมีค่ามากมายในสายพระเนตรของพระองค์
โปรดทรงเยียวยารักษาชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ปกป้องโลก
มิใช่เป็นผู้หาผลประโยชน์
เพื่อให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้หว่านความงดงาม
มิใช่หว่านมลพิษหรือการทำลาย
โปรดทรงสัมผัสดวงใจของผู้ที่แสวงหาแต่ผลประโยชน์

 

       โดยไม่คิดถึงโลกและคนยากจน
โปรดทรงสอนให้ข้าพเจ้าทั้งหลายค้นพบคุณค่าของทุกสิ่ง
ให้พิศเพ่งด้วยความอัศจรรย์ใจ
และตระหนักว่าข้าพเจ้าทั้งหลาย
เป็นหนึ่งเดียวอย่างลึกซึ้งกับสิ่งสร้างทั้งมวล
บนหนทางที่นำไปสู่แสงสว่างอันไม่สิ้นสุดของพระองค์
ขอขอบพระคุณพระองค์
เพราะพระองค์ทรงประทับอยู่กับข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวัน
ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอพระองค์
โปรดทรงค้ำจุนข้าพเจ้าทั้งหลาย
ในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม  ความรัก  และสันติ

       ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย    อาเมน

หน้าที่ 3

บทอ่าน   จากพระสมณสาส์น  เลาดาโต ซี  ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ข้อ  89 – 92  หน้า  80 – 83

เพลง     เพลงสดุดี ที่ 148  (หน้า  61)

(รับ) บรรดาผลงานของพระเจ้า                อีกเหล่าเทวา ณ สวรรค์
เชิญมาสรรเสริญพระทรงธรรม์                เหนือทุกสิ่งอันนิรันดร

1) เชิญชาวสวรรค์ในชั้นฟ้า                       แหล่งสายธาราแห่งสวรรค์
โยธาขององค์พระทรงธรรม์                     เชิญมาพร้อมกันถวายพระพร
โอ้สุริยันและจันทรา                                 ดาวทั่วเวหาจรัสศรี
สายฝนน้ำค้างชื่นชีวี                                 ขอจงสดุดีถวายพระพร (รับ)

2) เชิญมวลมนุษย์ทั่วแดนดิน                    ผู้คนสุดสิ้นโลกา
หมู่นกผกผินในท้องนภา                           เชิญมาพร้อมกันถวายพระพร
บรรดาสิ่งสร้างในธารา                             พืชพันธุ์ที่พระเสกสรร
น้ำพุและสายธาราสัมพันธ์                        ขอเชิญพร้อมกันถวายพระพร

เพลง อัลเลลูยา

พระสงฆ์   พระวรสาร  มธ. 6:25-33

ประธาน  เทศน์…

บทภาวนาของคริสตชนร่วมกับสิ่งสร้างทั้งหลาย (จาก  เลาดาโต  ซี  หน้า   93 -95)

1) ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอสรรเสริญพระองค์ ร่วมกับสิ่งสร้างทั้งมวล
ซึ่งออกจากพระหัตถ์อันทรงพลานุภาพของพระองค์ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระองค์
เปี่ยมด้วยการประทับอยู่ และความอ่อนโยนของพระองค์ ขอสรรเสริญพระองค์  พระเจ้าข้า

2) ข้าแต่พระบุตรของพระเจ้า พระเยซูเจ้า ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง
พระองค์ทรงถือกำเนิดในครรภ์ของพระมารดามารีย์   พระองค์ทรงเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้
และทรงทอดพระเนตรดูโลกนี้ ด้วยสายพระเนตรมนุษย์ วันนี้ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในสิ่งสร้าง
ด้วยพระสิริรุ่งโรจน์แห่งการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ขอสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าข้า
3)   ข้าแต่พระจิตเจ้า โดยอาศัยแสงสว่างของพระองค์ พระองค์ทรงนำโลกนี้สู่ความรักของพระบิดา
และทรงร่วมในเสียงร้องค่ำครวญของสิ่งสร้าง พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย
ด้วยเพื่อกระตุ้นให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำความดี ขอสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าข้า

หน้าที่ 4

4) ข้าแต่พระเจ้า  ผู้ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว  สามพระบุคคล  ทรงเป็นชุมชนแห่งความรักอันไม่สิ้นสุด
โปรดทรงสอนให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพิศเพ่งรำพึงพระองค์   ในความงดงามแห่งจักรวาล
ซึ่งทุกสิ่งอย่างพูดถึงพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย   โปรดกระตุ้นให้­เจ้าทั้งหลายสรรเสริญ  และกตัญญู
รู้คุณสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้น  โปรดทรงประทานพระหรรษทาน  ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้สึกใกล้ชิด   เป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งที่มีชีวิต

5) ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรัก  โปรดทรงแสดงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นว่า
บทบาทหน้าที่ของข้าพเจ้าทั้งหลายในโลกนี้ คือเป็นเครื่องมือแห่งความรักของพระองค์
เพื่อทุกสิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้ เพราะพระองค์ไม่ทรงลืมผู้ใด
โปรดทรงส่องสว่างบรรดาผู้มีอำนาจและเงินทอง   เพื่อให้พวกเขาพ้นจากบาปแห่งความเมินเฉย
รู้จักรักความดีส่วนรวม  สนับสนุนค้ำจุนผู้อ่อนแอ     และดูแลรักษาโลกที่เราอาศัยอยู่นี้
บรรดาผู้ยากจน และผืนแผ่นดินร้องวิงวอนขอต่อพระองค์

6) ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า   โปรดทรงยืดข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ด้วยพระพลานุภาพ
และแสงสว่างของพระองค์     เพื่อปกป้องรักษาทุกชีวิตเพื่อเตรียมอนาคตที่ดีกว่า
เพื่อให้พระอาณาจักรแห่งความยุติธรรม  สันติ   ความรัก  และความงาม  จงมาถึง

ขอสรรเสริญพระองค์  พระเจ้าข้า อาแมน.

 

ประธาน ข้าแต่พระเจ้า   โปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งหลาย

ให้ดูแลธรรมชาติที่ถูกลืม  และถูกทอดทิ้ง  ธรรมชาติที่มีคุณค่ามาก

ข้าแต่พระเจ้า  องค์แห่งความรัก 

โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายตระหนักว่า  สถานที่ของเราในโลกใบนี้

เป็นช่องทางความรักของพระองค์

สำหรับสิ่งสร้างทั้งหลายของโลก

ข้าแต่พระเจ้าแห่งความเมตตา  โปรดอภัยความผิดที่ข้าพเจ้าทำต่อธรรมชาติ 

และประทานพระเมตตา   แก่บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันนี้ ด้วยเถิด

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอสรรเสริญพระองค์      อาแมน

หน้าที่ 5

เพลง       เลาดาโต ซี  เราจงสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

 

(สร้อย)  เลาดาโตซี โอมีโอ ซินญอเร    เลาดาโตซี โอมีโอ ซินญอเร (ซ้ำ)

 1. เราจง สรรเสริญ     พระเจ้า  ผู้ยิ่งใหญ่                       เราจง  สรรเสริญ     พระเจ้า  ผู้ทรงรักเรา

          จงโมทนา   พระคุณ  พระเจ้าของเรา                          เราจง   สรรเสริญ     พระเจ้าตลอดนิรันดร์

 1. สิ่งสร้าง ทั้งมวล พระเจ้า ผู้ทรงประทาน                      ดวงอาทิตย์ดวงดาว     ดวงจันทร์ ส่องแสงประกาย

            สายลม พัดพลิ้ว สายฝน  มวลเมฆ เรียงราย               ดินน้ำ  ลมไฟ     ทุกสิ่ง  พระเจ้าประทาน

 1. ร่วมดูแล รักษา สิ่งสร้าง ทั้งมวลกันเถิด เพื่อสิ่งสร้าง    พระเจ้า   ประทาน ดูสวยงาม

            นั่นแหละคือ  คุณค่า    ความหมาย ชีวิตของเรา         จงร่วมบรรเลง สรรเสริญ องค์พระเจ้า

 1. บรรดา ผู้ที่   กำลัง   ร่ำร้องไห้                                     บรรดา  ผู้ที่   กำลัง   ทุกข์เศร้าโศก

            บรรดา  ทารก กำลัง เปิดตาดูโลก                             อีกหลายชีวิต  กำลัง จะสิ้นลมปราณ

วันอธิษฐานภาวนาเพื่อมนุษยชาติ 14 พฤษภาคม 2020

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสร่วมกับผู้นำศาสนาต่างๆในโลก ขอชวนเชิญบรรดาศาสนิกทุกศาสนา

อธิษฐานภาวนา จำศีลอดอาหาร และประกอบกิจเมตตา
เพื่อขอพระพรพระเจ้าป้องกันและพิทักษ์คุ้มครองมนุษยชาติพ้นภัยจากโควิด-19
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2020

“พวกเราเพิ่งเริ่มต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนของแม่พระ ซึ่งตลอดเดือนนี้บรรดาสัตบุรุษนิยมไปเยือนสัการะสถานต่างๆที่ยกถวายให้กับพระแม่มารีย์  ปีนี้เพราะสถานการณ์การแพร่โรคระบาดของโคโรนาไวรัส (โควิด19) พวกเราจึงไปเยือนสักการะสถานเหล่านี้ทางจิตด้วยความศรัทธาและความเชื่อ  การไปเยือนสักการะสถานที่ซึ่งหัวใจของพระแม่มารย์ ผู้ทรงโอบอุ้มหัวใจของบรรดาผู้เผชิญความทุกข์ยากลำบากในชีวิต  ตอบสนองความคาดหวังของพวกเรา และแผนการในอนาคตของพวกเรา  และ เนื่องจากการอธิษฐานภาวนามีคุณค่าอย่างยิ่งในระดับสากล พ่อยินดีน้อมรับข้อเสนอร่วมกันของ “กรรมาธิการระดับสูงเพื่อภราดรภาพของมวลมนุษย์” (Higher Committee of Human Fraternity) เพื่อให้วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ศกนี้ โดยให้บรรดาศาสนิกทุกศาสนา ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในวันภาวนา จำศีลอดอาหาร และประกอบเมตตากิจ เพื่อวอนขอพระเจ้าให้มวลมนุษย์เอาชนะต่อโรคระบาดไวรัสโคโรนา  พ่อขอย้ำอีกที และขอให้จำไว้ด้วย วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ขอเชิญผู้มีความเชื่อทุกคนทุกศาสนาร่วมใจกันอธิษฐานภาวนา ถือศีลอดอาหาร และกระทำเมตตากิจพร้อมกัน”  (จากคำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020 หลังสวดบท Regina Caeli ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน)

สาส์นคำขอร้องจากสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา นครรัฐวาติกัน

วันอธิษฐานภาวนาเพื่อมนุษยชาติ 14 พฤษภาคม 2020

เจริญพรมายังกัลยาณมิตร บรรดาศาสนิกผู้มีความเชื่อ ความศรัทธา และพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย         

ขณะที่โลกของพวกเรากำลังเผชิญกับอันตรายอันใหญ่หลวงที่คุกคามชีวิตของมนุษย์นับล้านคนทั่วโลก เพราะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  ในขณะที่พวกเราเห็นด้วยกับบทบาทของการแสวงหาตัวยา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อต่อสู้ป้องกันกับโรคระบาดนี้ พวกเราไม่ควรลืมที่จะหันไปพึ่งพระเมตตาของพระเจ้าด้วย เพราะพวกเรากำลังเผชิญหน้าอยู่กับวิกฤตครั้งใหญ่   เพราะฉะนั้นเราจึงขอวิงวอนศาสนิกทุกคนทั่วโลกให้อธิษฐานภาวนาตามความเชื่อ ความศรัทธาของแต่ละบุคคลตามศาสนาที่ตนเองนับถือ พร้อมกับการจำศีล อดออมมัธยัสถ์ตนเอง ทำบุญให้ทาน และประกอบกิจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อขอให้โรคระบาดนี้สิ้นสุดลง ขอให้พวกเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ประเทศใด ผู้ที่มีความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาและปรัชญาของตน  จงได้วิงวอนความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้โปรดช่วยพวกเราและทั้งโลกให้พ้นจากวิบัติภัยครั้งนี้ และบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบตัวยาในการต่อต้านไวรัส เพื่อช่วยชาวโลกพ้นจากอันตรายทางสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจและความทุกข์ร้อนของมวลมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากโรคระบาดร้ายแรงนี้

          ในฐานะที่เป็นความพยายามส่วนหนึ่งเพื่อการรับรู้ถึงเป้าประสงค์ของปฏิญญาเรื่อง “ภราดรภาพของมนุษย์” คณะกรรมาธิการแห่งภราดรภาพมนุษย์ได้เสนอให้วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ขอให้เป็นวันอธิษฐานภาวนา จำศีลอดอาหาร และกระทำเมตตากิจเพื่อความดีประโยชน์สุขของมนุษยชาติ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมาธิการการจึงขอเชิญชวนผู้นำศาสนาและผู้คนทั่วโลกให้ช่วยตอบสนองต่อการเรียกร้องนี้โดยพร้อมเพรียงกันช่วยกันวิวอนพระเจ้า โปรดคุ้มครองชาวโลก ช่วยให้พวกเราเอาชนะต่อโรคระบาด ให้มีการฟื้นฟูความปลอดกัย ความมั่นคง สุขภาพอนามัย และความเจริญรุ่งเรือง เพื่อว่าเมื่อโรคระบาดนี้ยุติลงแล้ว โลกของพวกเราจะได้กลายเป็นสถานที่ซึ่งน่าอยู่มากกว่าสำหรับมวลมนุษย์ และสำหรับการเป็นภราดรภาพมากกว่าเดิม

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – ถ่ายทอดคำขอร้องนี้จากนครรัฐวาติกันเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว)

ประกาศ เลขที่ ชม. 059/2020 เรื่อง ขยายเวลาการร่วมพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ ผ่านการถ่ายทอด “ออนไลน์” ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

ประกาศ เลขที่ ชม. 059/2020
เรื่อง ขยายเวลาการร่วมพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ
ผ่านการถ่ายทอด “ออนไลน์” ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

     ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วประเทศ และได้ประกาศขยายเวลาการบังคับใช้ออกไปอีก 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม ค.ศ.2020 ด้วยการขอให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพี่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

     สังฆมณฑลเชียงใหม่ จึงขอประกาศให้บรรดาพระสงฆ์ นักบวช ชาย-หญิงและพี่น้องสัตบุรุษ ในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม่ทุกท่านได้ปฏิบัติ ดังนี้

1. ขอให้ทุกวัดได้ประกาศแก่สัตบุรุษของตนในการให้ความร่วมมือกับคำประกาศของรัฐบาล ของผู้ว่าราชการจังหวัด ฯลฯ อย่างเคร่งครัด เพี่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ ทั้งในวันธรรมดา และวันเสาร์-อาทิตย์ แต่ให้ร่วมพิธีกรรมทางสื่อ “ออนไลน์” ต่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.2020
3. ขอให้แต่ละครอบครัวสวดสายประคำ พร้อมกันในครอบครัวหรือส่วนตัวตามขอเสนอแนะ ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
4. สัปดาห์ Laudato Si (ระหว่างวันที่ 16-24 พฤษภาคม ค.ศ.2020) และโอกาสครบรอบ 5 ปี ของสมณสาส์น Laudato Si ซึ่งเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและโลก ซึ่งเป็นบ้านที่เราอาศัย อยู่ร่วมกัน จึงขอให้แต่ละคน-ครอบครัวได้ปลูกต้นไม้ และหรือดูแลรักษาธรรมชาติ ฯลฯ ในบริเวณบ้านของแต่ละคน-ครอบครัว ตามความเหมาะสมและความสะดวก

     ขอพระเจ้าผ่านทางคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์และนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โปรดปกป้องคุ้มครองเรา จากโรคร้ายต่างๆ ทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณ

     ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน ค.ศ.2020

(บิชอป ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่