ศูนย์โม้งคาทอลิก ร่วมฉลองพ่อบอสโก

วันที่ 25 มกราคม 2020 ศูนย์โม้งคาทอลิก ร่วมฉลองพ่อบอสโก บิดาและอาจารย์​ของเยาวชน
คุณพ่อสมชาย​ กิจนิชร ประธาน​พิธีบูชาขอบพระคุณ​
ได้เทศน์ให้ข้อคิด “ปล่อยให้เด็กๆมาหาเราเถิด​ ท่านทั้งหลายที่เป็นเหมือนเด็กเล็กเหล่านั้น​ จะได้รับรังวัลคืออาณาจักรสวรรค์”
จงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆเสมอ​เพราะพระเจ้าทรงรักเด็กเล็ก​ แม่วัยชรา​แล้วก็ตามก็จงทำให้ใจเป็นเหมือนเด็ก แล้วใจท่านจะพบพระเจ้า
ขอบพระคุณพระเจ้า​ สำหรับความชื่นชมยินดีนี้

หลังพิธี​บูชา​ขอบพระคุณ​ ได้รับประทานอาหาร​ร่วมกันมีการแสดงให้ชม
ในช่วงเวลาบ่าย​ บ้านดอนบอสโกได้จัด​กิจ​กรรมแข่งขันฟุตบอล​ “ดอนบอสโกคัพ” ให้กับเยาวชนได้ร่วมสนุกสนานพร้อมกับบรรดาคุณพ่อ

25

กิจกรรมค่ายกระแสเรียกสำหรับเยาวชน

เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2016 ที่ผ่านมา คณะเซอร์ร่ากลุ่มเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมค่ายกระแสเรียกสำหรับเยาวชน ที่ศูนย์ม้ง กิโล 6 ถนนสายแม่ริมเชียงใหม่ นำโดยเปาโลชนะพันธ์ หอสุวรรณ์ ประธานโดยมีคุณพ่อปฏิญญา สิริธารารัตน์ พ่อเจ้าวัดให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และยังจะให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตามบนดอยในครั้งต่อไป คณะเซอร์ร่ากลุ่มเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีในการอำนวยด้านสถานที่ และความร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ขอพระเจ้าจงอวยพระพร
อาหารมื้อเที่ยงทางกลุ่มได้จัดก๋วยเตี๋ยว และขนมปังเย็นให้น้องๆ เยาวชนได้ทานกันอย่างเอร็ดอร่อยกัน ทั่วหน้าด้วยฝีมือลุงหยอง…

13931426_1099805626751740_1248799481_o

เชิญร่วมงานฉลอง 40 ปี ศูนย์โม้งคาทอลิก เชียงใหม่

เชิญร่วมงานฉลอง 40 ปี ศูนย์โม้งคาทอลิก เชียงใหม่
และครบ 10 ปี การจากไปของคุณพ่อแฮรี่ ทีล
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2015
มิสซา (ภาษาโม้ง) เวลา 10.00 น.
ณ 88 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ศูนย์โม้งคาทอลิก
[email protected]
www.catholichmongcenter.org โทร 08-4327-5684
คุณพ่อลอเรนซ์ ชาคริต แซ่ท้าว (C.Ss.R)

ฉลองวัดนักนักบุญยอแซฟกรรมการ แพร่

นั กบุญ ยอแซฟ คือกรรมกรที่สุภาพถ่อมตัว แต่ว่ายิ่งใหญ่ แห่งเมืองนาซาเร็ธ

ตั้งแต่วันที่ วันที่ 29-30 เมษายน -1 พฤษภาคม 2558 คุณพ่อสันติ ยอเปย ได้เชิญคุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ มาเทศน์ตรีวาร 3 คืน ให้กับคริสตชนวัดนักนักบุญยอแซฟกรรมการ แพร่
และวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 พระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานฉลองวัดนักนักบุญยอแซฟกรรมการ แพร่ มีบาดหลวง นักบวช สามเณร คุณครู และคริสตชนบริเวณใกล้เคียงได้มาร่วมยินดีด้วยอย่างคับคั่ง

ในโอกาสฉลองวัดนักนักบุญยอแซฟกรรมการ แพร่ ครั้งนี้ คุณพ่อเจ้าอาวาส ซิสเตอร์ บุคลากรในโรงเรียนและสัตบุรุษวัดนักนักบุญ ยอแซฟกรรมการ แพร่ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมฉลองวัดในครั้งนี้ ขอให้นักบุญ ยอแซฟกรรมกร ตอบแทนความรัก น้ำใจดีให้กับทุกท่านอย่างเต็มเปี่ยมและนำเรามุ่งไปหาพระคริสตเจ้า พระผู้ใถ่ของมนุษยชาติ พระบุตรพระเจ้าด้วยเทอญ

ค่ายพ่อบ้าน เขตวัดพระมหาไถ่ศูนย์โม้งฯ

มื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2015 ศูนย์โม้งคาทอลิกเชียงใหม่ ได้จัดอบรมกลุ่มพ่อบ้าน ณ ศูนย์โม้งฯ การอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการอบรมคือ เน้นการเป็นผู้นำ การสวดภาวนา โดยเฉพาะในโอกาสงานศพ และเพื่อส่งเสริมชีวิตจิตด้านความเชื่อของผู้เข้าอบรม และนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ มาใช้ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน อีกทั้งยังให้กลุ่มพ่อบ้านมีจิตใจเข้มแข็งและมั่นคงในความเชื่ออีกด้วย

คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์
ผู้เขียนข่าว

ค่ายแม่บ้าน เขตวัดพระมหาไถ่ศูนย์โม้งฯ

มื่อวันที่ 27-29 มีนาคม ศูนย์โม้งคาทอลิกเชียงใหม่ ได้จัดอบรมกลุ่มแม่บ้าน ณ ศูนย์โม้งฯ เน้นการเป็นผู้นำสวดภาวนา ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมชีวิตจิตด้านความเชื่อให้กลุ่มแม่บ้านให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงในความเชื่อ และโอกาสนี้ คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ เจ้าอาวาส ได้เชิญ ซ.ศรีจันทร์ เจริญศิลป์ จากบ้านมารีนา มาเป็นผู้นำการอบรมร่วมกับผู้นำกลุ่มแม่บ้านจากวัดต่าง ๆ

หลังจากการอบรมแล้ว กลุ่มแม่บ้านได้จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน เขตวัดพระมหาไถ่ขึ้น เพื่อใช้ในการประสานงาน ช่วยเหลือด้านความเชื่อและกิจกรรมด้านอื่น ๆ ด้วย และจะเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการจัดอบรมด้านความเชื่อหรือด้านการพัฒนาชีวิตและอื่น ๆ ต่อไปด้วย

wasan thosathiantham
ผู้เขียนข่าว

นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
(โรงเรียน สงเคราะห์คนหูหนวก)
สัมผัสชีวิตร่วมกับนักศึกษาศูนย์โม้งคาทอลิก เชียงใหม่

วัน ที่ 28-30 กันยายน 2014 และวันที่ 27-2 พฤศจิกายน 2014 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่ ได้นำนักเรียน จำนวน 13 คน มาสัมผัสชีวิตและร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาของศูนย์โม้งฯ โดยมีการทำงานบ้าน ประกอบอาหารและจ่ายตลาดเองเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ภายนอก ร่วมกิจกรรมในชีวิตประจำวันจริงให้กับบรรดานักเรียน

วันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48 ที่เชียงใหม่

วันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48
1-3 สิงหาคม ค.ศ. 2014 ณ มิสซังโรมันคาทอลิก สังฆมณฑลเชียงใหม่
โดยสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ ร่วมกับ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

“สื่อมวลชนในการรับใช้วัฒนธรรมแห่งการเผชิญหน้ากัน”

“อินเทอร์เน็ต” (Internet) เปิดโอกาสมากมายให้กับการสัมผัสและความเป็นหนึ่งเดียวกัน นี่คือสิ่งที่ดีแท้ นี่คือของขวัญจากพระเจ้า

โอ กาสวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48 ประจำปี 2014 สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดกิจกรรมประจำปีระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2014

สำหรับการจัดกิจกรรมวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ 48 นี้ทางทีมงานสื่อมวลชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทีมงานสื่อมวลชนของสังฆมณฑลฯ โดยมีการจัดอบรมเรื่องการเขียนข่าวประกอบภาพถ่าย และการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้จำนวน 86 คนด้วยกัน โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2014 ได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนคาทอลิกส่วนกลาง ซึ่งนำโดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและทีมงาน ให้การอบรมเกี่ยวกับการเขียนข่าวในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าวเจาะลึก ข่าวกิจกรรม และการบรรยายภาพข่าวต่างๆ และทางทีมงานยังได้ประชาสัมพันธ์งานสิ่งพิมพ์อุดมสาร และงานเว็บไซต์ใหม่ของสื่อมวลชนฯ

จากนั้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2014 ช่วงเช้าได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวจากทีมงาน CBN Siam  เชียงใหม่ (http://www.cbnsiam.com) ในการให้ได้รับความรู้และทราบข่าวการเปิดตัว 3D Animation เรื่อง Superbook นำทีมโดยคุณคาเร็น คล่องตรวจโรค นิติโรจน์สกุล พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อพร้อมทั้งฉาย Superbook ตอนเดวิดและโกลิอัท ต่อจากนั้นคุณพ่อณรงค์ชัยได้เชิญ ร.ศ. ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย แม่โจ้ และอาจารย์สมพร เกตุตะคุ ให้การบรรยายความรู้พื้นฐานการถ่ายรูปภาพอย่างไรให้เป็น ถ่ายรูปอย่างไรให้มีถูกต้องตามกระบวนการ พร้อมกันนี้ ดร.วิทยาฝึกถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับ

ส่วนตอนค่ำวันที่ 2 สิงหาคม 2014 และได้มีกิจกรรมเวทีเพลงเพื่อชีวิต สื่อสร้างสรรค์เพื่อประกาศข่าวดีที่โดมโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยเชิญศีลปินเพื่อชีวิต ชิ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ มาขับร้องบทเพลงพร้อมกับการแสดงของน้องๆ บ้านพรสวรรค์ และการแสดงชุดวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอจากศูนย์ประสานงานแพร่ธรรม ซึ่งนำโดยคุณถาวร กัมพลกูล และมีการสัมภาษณ์อาจารย์ ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เกี่ยวกับบทบาทของสื่อต่อชีวิตและสังคมโดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014 มีพิธีบูชาขอบพระคุณที่อาสนวิหารพระหทัย โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และหลังพิธีมิสซาได้มีพิธีเปิดเว็บไซต์สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยอย่างเป็นทางการ คือเว็บไซต์ http://www.thaicatholicmedia.com โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ พร้อมกับอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ร่วมกับบรรดาคุณพ่อที่ร่วมในพิธีมิสซาในครั้งนี้ โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดโดยสรุปข้อความจากพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับวันสื่อมวลชนสากลว่า ขอให้เราใช้สื่อในทางสร้างสรรค์ ประกาศข่าวดี สื่อต้องเป็นตัวเชื่อมให้มนุษย์จะได้หันหน้าเข้าหากันพูดคุยกัน ให้กำลังใจ ให้ข่าวดีแก่กันและกันนั่นเอง สำหรับความเจริญก้าวหน้าของระบบสื่อสารมวลชนนั้นเป็นพระพรของพระเจ้าที่ประทานให้เรามนุษย์เพื่อใช้สำหรับประกาศข่าวดีและนำความรอดเป็นสื่อให้มนุษย์รู้จักพระองค์และใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น

ครูคำสอนของศูนย์โม้งคาทอลิกเข้าเงียบเดือนเมษายน 2014

วันที่ 27-29 เมษายน 2014 คณะครูคำสอนของศูนย์โม้งคาทอลิกเชียงใหม่ เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ โดยมี คุณพ่อชัยนรินทร์ เหลาพรหม C.Ss.R. เป็นผู้อบรม หลังการอบรมมีการรื้อฟื้นคำปฏิญาณของคณะครูคำสอนโม้ง เพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก ความศรัทธาและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การเป็นครูคำสอน

คณะครูคำสอนศูนย์โม้งฯ มีจำนวนทั้งหมด 10 คน ครูคำสอนฝึกหัด 2 คน หนึ่งในคณะครูคำสอน เป็นสมาชิกใหม่ของคณะครูคำสอนศูนย์โม้งฯ คือ ครูณัฐณิธิ  เลาหาง สำเร็จการศึกษา คริสตศาสนธรรม  หลักสูตร 4 ปี จากวิทยาลัยแสงธรรม และครูคำสอนฝึกหัดประจำในศูนย์โม้งฯ  นายมีชัย  แซ่ท้าว  และนายสิทธิพล  แซ่ว้าง

ครูคำสอนของศูนย์โม้งคาทอลิกเข้าเงียบเดือนเมษายน 2014
ครูคำสอนของศูนย์โม้งคาทอลิกเข้าเงียบเดือนเมษายน 2014

ค่ายคำสอน วัดนักบุญนิโคลัส บ้านขุนกลาง

คุณ พ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ เจ้าอาวาสวัดในเขตศูนย์โม้งคาทอลิก จัดให้มีการสอนคำสอน สำหรับสัตบุรุษของวัดนักบุญนิโคลัส บ้านขุนกลาง(ดอยอิทนนท์) เด็กและผู้ใหญ่ จำนวน 62 คน มีซิสเตอร์กรรณิการ์ เอี่ยมไธสง บรรดาซิสเตอร์คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ ผู้ฝึกหัด บราเดอร์คณะพระมหาไถ่ เป็นผู้นำการอบรม เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า ทั้งในด้านศีลศักดิ์ พิธีกรรมและการภาวนา บรรดาผู้เข้ารับการอบรมต่างยินดีที่บรรดาซิสเตอร์ใด้มาอยู่ร่วมกับพวกเขาและได้ให้ความรู้ต่าง ๆ โดยมีครูคำสอนและนักศึกษาของศูนย์โม้งคาทอลิกร่วมให้การบริการ

ค่ายแม่บ้าน เขตวัดพระมหาไถ่ ศูนย์โม้งคาทอลิกเชียงใหม่

ค่ายคำสอน วัดนักบุญนิโคลัส บ้านขุนกลาง

วันที่ 27-30 มีนาคม 2014 คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ จัดให้การอบรมกลุ่มแม่บ้านในเขตวัดของศูนย์โม้งคาทอลิก เพื่อฟื้นฟูจิตใจของบรรดาแม่บ้านให้เข้าใจในเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะศีลอภัยบาปและศีลสมรส และเพื่อให้เข้าใจบทบาทการเป็นผู้นำของวิถีชุมชนวัด และช่วยกระตุ้นให้บรรดาแม่บ้านตื่นตัว ไม่ปล่อยชีวิตตามความเฉื่อยชาของโลกวัตถุปัจจุบัน ซึ่งทุกคนดีใจที่มีโอกาสเข้ารับการอบรม พบปะสังสรรค์และพูดคุยกันถึงปัญหาต่าง ๆ นำทีมอบรมโดย คุณพ่อชาคริต แซ่ท้าว ครูคำสอน และนักศึกษาของศูนย์ฯ มีแม่บ้านเข้ารับการอบ จำนวน 54 คน ณ บ้านเรยีนา ดอยสุเทพ

ค่ายพ่อบ้าน เขตวัดพระมหาไถ่ ศูนย์โม้งคาทอลิกเชียงใหม่

ค่ายคำสอน วัดนักบุญนิโคลัส บ้านขุนกลาง

วันที่ 7-10 เมษายน 2014 คุณพ่อชูชาติ ศรีวิชัยรัตน์ คณะครูคำสอน นักศึกษา ได้จัดการอบรมพ่อบ้านของเขตวัดศุนย์โม้งคาทอลิก เพื่อฟื้นฟูคำสอน  จิตใจ  และสร้างแนวทางผู้นำของวิถีชุมชนวัด กระตุ้นให้พวกเขาตื่นตัว ในเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้น โดยมีคุณพ่อชาคริต  แซ่ท้าว นำทีมอบรมที่บ้านมงฟอร์ต ดอยสุเทพ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 48 คน