โครงการอบรมเยาวสตรีบ้านมารีนาเชียงใหม่-พะเยา ปีที่ 34

เมื่อ วันที่ 16 -19 กุมภาพันธ์  ซิสเตอร์คณะธรรมฑูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา (ซิสเตอร์บ้านมรีนา) ได้จัดโครงการอบรมประจำปีแก่เยาวสตรีบ้านมารีนาเชียงใหม่-พะเยา ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 34 ในปีนี้   ณ  มูลนิธิบ้านมารีนา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

โอกาสนี้  ทางคณะได้เรียนเชิญพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  มาเป็นประธานพิธีมิสซาปิดการอบรมฯ และมอบวุฒิบัตรให้กับเยาวสตรีที่เรียนจบวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตร 2 ปี จำนวน 20 คน ในวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 17.00 น.  ณ วัดน้อย มูลนิธิบ้านมารีนาเชียงใหม่  หลังพิธีร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน และร่วมกิจกรรม “ราตรีสานสัมพันธ์น้องพี่และอำลาหมู่ 4”  

ทางมูลนิธิบ้านมารีนาขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมิสซาขอบพระคุณเป็นเจ้า และขอบพระคุณบรรดาบาดหลวงที่มาร่วมยินดีและกำลังใจกับลูกๆ บ้านมารีนาในครั้งนี้

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพร  ประทานพระหรรษทานทุกประการ แด่ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของบ้านมารีนาตลอดมา

ด้วยความเคารพรักอย่างสูง
ซิสเตอร์และลูกๆบ้านมารีนา

คุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน เรียนจบจากอิตาลี

สวัสดี

พี่น้องที่รัก จากคุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน เมื่อปี 2011 พ่อได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้ไปเรียนต่อวิชาปรัชญา เพื่อจะได้กลับมาสอนที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม นครปฐม โดยได้รับทุนสนันสนุนจาก Fidei donum ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตั้งมาประมาณ 20 กว่าปีแล้ว ที่บรรดาบาดหลวงสังฆมณฑลของสังฆมณฑลเวโนน่า (Verona) ซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศอิตาลี ได้ส่งบาดหลวงบางคนไปช่วยทำงานในสังฆมณฑลต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นเช่นประเทศคิว บราซิล เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในประเทศเหล่านี้ คือ ประเทศไทย ซึ่งเป็นสังฆมณฑลเชียงใหม่นั่นเอง ปัจจุบัน บาดหลวงฟีเด โดนูม เหล่านี้ ทำงานอยู่ที่วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม และวัดนักบุญ ฟรังซิส อัสซีซี ลำพูน ได้มอบทูนให้บาดหลวงสังฆมณฑลของเราบางคนไปเรียนต่อเพื่อจะได้กลับมาช่วยเหลือพระศาสนจักรท้องถิ่นต่อไป

ก่อนเริ่มเรียนปรัชญา พ่อได้เรียนภาษาอิตาเลียน 1 ปี ที่เวโรน่า แล้วพ่อเรียนที่กรุงโรม ในปีแรกนี้ พ่อพักที่วัดอัครสาวก เมืองเวโรน่า มีคุณพ่อเจ้าอาวาส ชื่อ คุณพ่อเอสซีโอ ฟาลาเวย่า ทั้งพ่อและครอบครัวของพ่อเขาได้ดูแลพ่อและคอยช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่า เรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์หรืออาหารการกินทั้งหมด พ่อไม่เคยขาดอะไรเลยเวลาอยู่ที่นี่ พ่อไปเรียนภาษาที่โรงเรียน Lingua it เป็นโรงเรียนสอนภาษา มีเพื่อนมากมายจากทั่วยุโรปที่สนใจมาเรียนภาษาอิตาเลียนกัน

วันที่ 6 ตุลาคม ปี 2012 พ่อได้เดินทางเข้าสู่กรุงโรม เพื่อเรียนวิชาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยอูร์บาเนียอานา ซึ่งบริหารโดยองค์กรแพร่ธรรมสู่พระศาสนจักรสากล หรือเรียกว่า โปรปากาดา ฟีเด เป็นที่ที่บาดหลวงและซิสเตอร์จากทั่วโลกมาเรียน มาศึกษาเพื่อกลับไปทำงานตามความเป็นของพระศาสนจักรท้องถิ่น พ่อเรียนที่นี่เป็นเวลา 2 ปี และ 6 เดือนต่อมาพ่อก็ทำวิทยานิพนธ์และป้องกันวิทยานิพนธ์ พ่อจบบริบูรณ์เมื่อวันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014

เมื่อมาทบทวนชีวิตตลอด 3 ปีครึ่งที่อิตาลีนี้ พ่อบอกได้คำเดียวว่า เป็นช่วงเวลาแห่งพระพรและประสบการณ์แห่งความเชื่อทั้งหมด เพราะมีพระพรมากมายคอยเกื้อหนุนพ่อให้ทำหน้าที่นี้และเรียนรู้ถึงความอ่อนแอและความทุกข์ยากลำบากให้ชีวิตที่ไม่เคยประสบมาก่อน ประสบการณ์เหล่านี้ เรียกร้องความเชื่อและความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าอย่างมาก พร้อมทั้งเป็นโอกาสในการเปิดมุมมองชีวิตของตนเองต่อผู้อื่นที่เดินทางและเรียนด้วยกัน พ่อมีเพื่อนสองคนจากทวีปอัฟริกา พระเป็นเจ้าได้เรียกกลับไปขณะที่กำลังหน้าที่ในฐานะนักศึกษาในคณะเดียวกับพ่อ ชีวิตที่นี่ เป็นชีวิตที่ท้าทายและรอให้เราเข้าเผชิญเสมอ

สุดท้ายนี้ ขอโมทนาคุณพระเป็นเจ้าที่ได้เรียกและเลือกพ่อให้ทำหน้าที่นี่ ผ่านทางเสียงของผู้ใหญ่ พ่อได้ตอบรับ ซึ่งพระพรของพระเป็นเจ้าเพียงพอสำหรับการเรียนของพ่อเสมอ ผ่านทางบุคคลมากมายที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ โดยเริ่มจากบิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ บรรดาเพื่อนบาดหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่ บรรดาบาดหลวงพื้นเมืองแห่งตรีเวเนโต้ บรรดาซิสเตอร์คณะต่าง ๆ รวมทั้งพี่น้องสัตบุรุตทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าคำภาวนาและปัจจัยต่างๆ ขอพระเป็นเจ้าได้ตอบแทนน้ำใจดีของทุกคน ความสำเร็จและความยินดีที่พ่อได้รับนี้ ก็เป็นความสำเร็จและความยินดีของพี่น้องทุกคนเช่นเดียวกัน

ขอพระเป็นเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

เขียนโดยคุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน ณ เวโรน่า

ทัศนศึกษาตำหนักพระแม่กวนอิม

เมื่อ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2014 คุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 19 ของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ทัศนศึกษาที่ตำหนักพระแม่กวนอิม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก ซือฟู่ กวนหยง (ซือฟู่เล็ก) ท่านเป็นภิกษุณีประจำวัดแห่งนี้เพียงรูปเดียว พุทธสถานดังกล่าวนี้เป็นของนิกายมหายาน การไปครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลักศาสนสัมพันธ์

การเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ที่ศิริมาตย์เทวี

วันที่ 22-23 มกราคม 2014 องค์กรสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งคณะคุณครูที่เกี่ยวข้องในวิชาความรู้ด้านนี้ ได้ร่วมกิจกรรมความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน และสันติภาพ ที่โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นอธิบายภาพ จากโจทย์ที่วิทยากรได้นำเสนอหัวข้อมา ซึ่งตัวแทนกลุ่มนักเรียนได้แสดงความรู้ที่ตนมีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ขอขอบคุณ คุณพ่อสันติ ยอเปย และคุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม ที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

พระสมณทูตเยือนสังฆมณฑลเชียงใหม่ และร่วมพิธีบวชสังฆานุกร เบธาราม

พระ อาร์ชบิชอป พอล ชาง อิน – นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา และพระสมณทูตประจำประเทศพม่าและลาว พร้อมกับมงซินญอร์ เจอร์มาโน เปเนโมเต้ ที่ปรึกษาสถานเอกอัครสมณทูตรัฐวาติกันประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้มาเยือนสังฆมณฑลเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม ค.ศ. 2013

เย็นวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม เวลา 16.40 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ และได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์มิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ ในวันนี้เองได้มีงานชุมนุมครูคำสอนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ จึงมีเหล่าครูคำสอนและผู้นำสวดประจำหมู่บ้าน จำนวนกว่า 240 คน ร่วมต้อนรับพระสมณทูตร่วมพิธีบวชสังฆานุกรเบธาราม 5 องค์

วัน เสาร์ที่ 14 ธันวาคม เวลา 09.30 น. มีพิธีต้อนรับพระสมณทูต ณ อาสนวิหาร จากนั้นเวลา 10.00 น. เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีแห่งความเชื่อ และพิธีบวชสังฆานุกร คณะเบธาราม 5 องค์ โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน มีบรรดาบาดหลวงทั้งในสังฆมณฑลเชียงใหม่ และต่างสังฆมณฑลมาร่วมกันอย่างอบอุ่น

เริ่มพิธีมีขบวนบรรดาบาดหลวง บิชอป นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่ของตัวแทนทั้ง 8 ชนเผ่า เผ่าละ 20 คน ถือตะเกียงและธงปีแห่งความเชื่อ แห่เข้าภายในอาสนวิหาร และร่วมกันร้องเพลงข้าพเจ้าเชื่อ จากนั้นมีพิธีบวชสังฆานุกร 5 องค์ คือ

1. สังฆานุกรเปโตร นนทพัทธ์ มาเยอะ
สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านป่าเกี๊ยะ (เขตวัดพระวิสุทธิวงศ์ แม่สาย) จ.เชียงราย
บิดาชื่อ นายหล่อชู มาเยอะ มารดาชื่อ นางบูยูม มาเยอะ มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นบุตรคนที่ 1
คติพจน์ “Here I am Lord, Ready to do your will” – “ข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์” (ฮบ 10: 9)

2. สังฆานุกรมาร์ติน เดอ ตูร์ ธินากร ดำรงอุษาศีล
สัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ (เขตวัดแม่พระรับเกียรติรับขึ้นสวรรค์ แม่ปอน) จ.เชียงใหม่
บิดาชื่อ นายเกะโพ ดำรงอุษาศีล มารดาชื่อ นางแต๊ะ ดำรงอุษาศีล มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เป็นบุตรคนที่ 4
คติพจน์ “Do everything to the glory of God” – “กระทำทุกสิ่งเพื่อพระสิริของพระเจ้า” (1 Corinthians 10: 31)

3. สังฆานุกรดอมินิก อาทิตย์ เกษตรสุขใจ
สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง จ.เชียงใหม่
บิดาชื่อ นายเกลอะติ เกษตรสุขใจ มารดาชื่อ นางสุบุญ เกษตรสุขใจ มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เป็นบุตรคนที่ 2
คติพจน์ “จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี” (1 ธส 5: 7)

4. สังฆานุกรอัลเบิร์ต สอาด ประทานสันติพงษ์
สัตบุรุษวัดนักบุญมัทธิว บ้านป่าบงเปียง (เขตวัดนักบุญปาตริก ป่าตึง) จ.เชียงใหม่
บิดาชื่อ นายนะตาเร ประทานสันติพงษ์ มารดาชื่อ นางสอน ประทานสันติพงษ์ มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เป็นบุตรคนที่ 1
คติพจน์ “Here I am Lord” – “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่” (ฮบ 10: 7)

5. สังฆานุกรเดวิด พิทักษ์ บีทู
สัตบุรุษวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง จ.เชียงใหม่
บิดาชื่อ นายวีระชัย บีทู มารดาชื่อ นางพรรณี บีทู มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เป็นบุตรคนที่ 1
คติพจน์ “Here I am Lord, Ready to do your will” – “พระเจ้าทรงกระทำกิจกรรมอันยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า พระนามพระองค์ศักดิ์สิทธิ์” (ลก 1: 49)

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสมณทูตได้กล่าวโอวาทแก่บรรดาบาดหลวง นักบวช และฆราวาส ที่มาร่วมงานกว่า 2,000 คน หลังจากนั้นรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

เวลา 14.30 น. พระสมณทูตพร้อมด้วยบิชอป วีระ มงซินญอร์เจอร์มาโน เปเนโมเต้ และคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ อธิการเจ้าคณะแขวงเบธาราม เดินทางไปยังศูนย์เด็กชาวปกาเกอะญอ แม่ปอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบาดหลวงคณะเบธาราม ปัจจุบันคุณพ่อสุธน คีรีวัฒนสกุล เจ้าอาวาส และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ กิจสกุลวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน และซิสเตอร์คณะแม่ปอน ปัจจุบันคือซิสเตอร์เซซีลีอา ลาวา ปูลือ คุณแม่อธิการเจ้าคณะ ให้การต้อนรับพร้อมด้วยเด็กๆ ที่อยู่ภายในศูนย์ บรรดาสัตบุรุษ และคุณครูโรงเรียนแม่ปอน 3 คน

จากนั้นคุณพ่อสุธน ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโดยย่อของวัดแม่พระรับเกรียติยกขึ้นสวรรค์และศูนย์แม่ปอนเป็นภาษาอังกฤษ ซิสเตอร์เซซีลีอากล่าวต้อนรับเป็นภาษาฝรั่งเศส และเด็กนักเรียน ป.6 ศูนย์แม่ปอนกล่าวรายงานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วน่าประทับใจ และมีการแสดงของเด็กๆ เป็นกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์แม่ปอน ที่แสดงถึงการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ควบคู่ไปกับประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การทำนา การทอผ้า ฯลฯ จากนั้นพระสมณทูตและพระคุณเจ้า วีระ กล่าวให้โอวาท และคุณพ่อติดคำ กล่าวขอบคุณ ต่อด้วยถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน และเดินทางกลับ

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม เวลา 08.15 น. พระสมณทูตพร้อมด้วยพระคุณเจ้า วีระ มงซินญอร์เจอร์มาโน เปเนโมเต้ และคุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ ซึ่งเป็นผู้ขับรถพาไปเยี่ยมวัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์ เชียงดาว มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ จากบ้านมิตราทร และสัตบุรุษ เข้าแถวต้อนรับ เวลา 10.00 น. มีพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกัน ณ วัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์ โดยบิชอป วีระ เป็นประธาน

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสมณทูตให้ข้อคิดกับสัตบุรุษและรับประทานอาหารเที่ยง ณ หอประชุม โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ พร้อมชมการแสดง 10 รายการจากเด็กนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ที่ดูแลเด็กถึง 350 คน และเด็กจากบ้านมิตราทร ซึ่งเป็นศูนย์เลี้ยงดูเด็กจากพ่อแม่ติดเชื้อเอช ไอวี ภายใต้การดูแลของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดยมีแมร์ ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย และคณะเซอร์ผู้ให้การต้อนรับ

จากนั้นเวลา 13.30 น. ออกเดินทางจากเชียงดาว ไปสนามบินเชียงใหม่ และเดินทางกลับกรุงเทพฯ เวลา 16.10 น. โดยสวัสดิภาพ

การเยือนของพระสมณทูต พอล ชาง อิน – นัม และมงซินญอร์เจอร์มาโน เปเนโมเต้ ทำให้บรรดาบาดหลวง นักบวช และสัตบุรุษ ได้รู้จักท่านมากขึ้นในความเรียบง่าย พร้อมรอยยิ้มตลอดเวลา อีกทั้งยังได้ใกล้ชิดท่านผู้เป็นตัวแทนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่นำคำอวยพรของสมเด็จพระสันตะปาปามาสู่ชาวสังฆมณฑลเชียงใหม่ นำมาซึ่งความปีติยินดี

เยี่ยมศูนย์พระเมตตา สบอมแฮด อ.อมก๋อย

เยี่ยมศูนย์พระเมตตา สบอมแฮด อ.อมก๋อย

เรา มาถึงที่นี่ประมาณ 15.15 น. จึงสนทนากับคุณพ่อโรเบิร์ต สุธี เจริญกุล เจ้าอาวาส และ ซิสเตอร์นฤมล เจริญกุล คณะอุร์สุลิน ซึ่งมาช่วยงานอภิบาลที่นี่ วันเสาร์ – อาทิตย์ เพราะงานประจำอยู่ที่โรงเรียนเรยีนาเชลี เชียงใหม่ ต้องนั่งรถประจำทาง 4-5 ชั่วโมง

มีเด็กประถม 17 คน
เด็กมัธยมต้น 27 คน
โฮมสคูล 9 คน

สำหรับนักเรียนประถม – มัธยมต้น เรียนโรงเรียนในระบบ แต่เนื่องจากมี 9 คน ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและมีอายุมากแล้ว จึงมาเรียน ป. 1 – 6 ใช้เวลา 2 ปี ม. 1 – 3 ใช้เวลา 2 ปี และ ม.4 – 6 ใช้เวลา 2 ปี คุณพ่อสุธี ซิสเตอร์นฤมล ซิสเตอร์รัชนี เป็นที่ปรึกษา ครูไพรัช และครูฟ้า เป็นทีมงาน

วันจันทร์ – ศุกร์ จะเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ ดนตรี พระคัมภีร์ และเศรษฐกิจพอเพียง เด็กโฮมสคูลกลุ่มนี้มีตารางเรียน คือ

08.00 – 09.00 น. ดูข่าว เล่าสิ่งที่ได้รับ ฝึกภาษา
09.00 – 10.00 น. เรียนวิชาการ
10.00 – 12.00 น. เศรษฐกิจพอเพียง ทำงาน ทำอาหารบ่าย ดนตรี ร้องเพลง กีตาร์ เป่าขลุ่ย
14.00 – 15.00 น. เรียนวิชาการ
15.00 – 15.30 น. สวดพระเมตตา
15.30 – 17.00 น. เศรษฐกิจพอเพียง

โฮมสคูล (Home School) คือ การเรียนตามอัธยาศัย โดยปรึกษากับหัวหน้าเขต กศน. ตำบล จะได้ทราบว่าเดือนไหนเรียนวิชาใด มีกิจกรรมใด จะได้มีการเรียนดังกล่าวที่บ้าน และมีใบงานสะสมในแฟ้มผลงานของแต่ละคน ไปร่วมกิจกรรมและสอบเทอมละครั้ง

ซิสเตอร์นฤมล คอยปรึกษากับเขตและขอยืมหนังสือเรียน หรือไปหาซื้อที่สุริวงศ์ บุ๊คเซนเตอร์ บรรดาเยาวชนที่เรียนโฮมสคูลจะมีเวลาค้นคว้าอ่านหนังสือในห้องสมุด มีการฝึกให้อ่านออกเสียงดังๆ ด้วย

นักเรียนพระหฤทัย ชนะเลิศแข่งขัน Science Show ระดับประเทศ

เมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2013  โรงเรียนพระหฤทัย เข้าร่วมการแข่งขัน “การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ”  เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2013 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลปรากฏว่า เด็กหญิงฐิติพร  ศศานนท์ ม.3/6 , เด็กหญิงฐิติวรดา  กัลยา ม.3/6   และเด็กหญิงษิญาภา  เอมะสุวรรณ ม.3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา ของ ฯพณฯ จาตุรณต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ