กิจกรรมเชื่อมศาสนสัมพันธ์กับพี่น้องโปรเตสแตนต์

กิจกรรมเชื่อมศาสนสัมพันธ์กับพี่น้องโปรเตสแตนต์

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020
คุณพ่อ บราเดอร์และสล่าไปร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
กินข้าวใหม่ของชนเผ่าบ้านเหมืองแร่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ร่วมฉลองกับภราดาเซนต์คาเบรียล

ร่วมฉลองกับภราดาเซนต์คาเบรียล

17 ตุลาคม 2020 เวลา 10.00 น.

ชีวิตเป็นพระพร

ขอแสดงความยินดีกับภราดา เปาโล พงษ์พัฒน์   หวานเส  และภราดา ออกัสติน  วันวสันต์  สุกุล ที่สัญญาถวายชีวิต “นักบวช” ในคณะเซนต์คาเบรียล  ถือความบริสุทธิ์  ความยากจน   และความนบนอบ  เป็นเวลา  1 ปี

มีภราดา  เดชาชัย  ศรีพิจารณ์  เจ้าคณะบรรดาบราเดอร์  ซิสเตอร์  เยาวชน เด็กๆบ้านพรสวรรค์  ครอบครัวของภราดา  ทั้ง  2 จาก นครราชสีมา  และอำนาจเจริญ ฯลฯ  ประมาณ 250 คน มาร่วมพิธี

คณะเซนต์คาเบรียล  เข้ามาในประเทศไทยเกือบ  120 ปี  มาที่เชียงใหม่เกือบ  90 ปี   ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่อุทิศตน  เพื่อการศึกษาแก่เยาวชนของเรา

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดงานวันอาหารโลก

สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดงานวันอาหารโลก

วันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2020 ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี จัดงานวันอาหารโลกที่มูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี จอมทองอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชัยงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและเปิดงานในครั้งนี้ โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดว่า”เราต้องขอบคุณพระเจ้าเสมอที่พระองค์ประทานอาหาร น้ำ ดินฟ้าอากาสให้เราพระองค์เตรียมสิ่งสร้างธรรมชาติให้เราเพื่อดำเนินชีวิต รักพระองค์ เมื่อรักพระองค์ก็ต้องรักแบ่งปันอาหารการกินแก่กันและกันรวมทั้งบำรุงรักษาด้วย เช่นเดียวกันพระสันตะปาปาฟรังซิสได้สมณสาสน์เลาดาโตซีเชิญชวนให้เราตระหนักและรักสิ่งแวดล้อมสิ่งสร้าง และสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้วยกัน เพราะพระองค์ดำรงอยู่กับเราในสิ่งสร้างต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเราเห็นสิ่งสร้างและธรรมชาติต่างๆให้เราคิดถึงและสรรเสริญพระองค์ที่เลี้ยงดูเรา” เช่นเดียวกัน ภาราดาอนุรักษ์นิธิภัทราภรณ์ ได้ให้ข้อคิดว่า”

เวลาที่เราเห็นธรรมชาติสิ่งสร้างรอบตัวเราให้เราคิดถึงพระเป็นเจ้าว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราตลอดเวลาประทานอาหารอากาศสิ่งแวดบ้อมให้เรามีชีวิตและรับใช้พระองค์ในเพื่อนมนุษย์ เพื่อนร่วมโลก และรักเคารพธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน แม้เรามีความกบากหลายของชนเผ่าแต่ล้วนมีพระบิดาเดียวกัน ดังนั้นเราต้องสรรเสริญพระเจ้าเสมอที่ประทานธรรมขาติให้เราดังที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออกสมณสาสน์เลาดาโตซี เชิญชวนให้เราสรรเสริญพระเป็นเจ้าที่พระองค์ประทานสิ่งสร้างต่างๆให้เรา คือเมื่อเห็นธรรมชาติแล้วสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้ายการดำเนินชีวิตรักและรับใช้ซึ่งกันและกัน”

หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานฐานเกษตร, ฐานสมุนไพร, ฐานสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ,ฐานสัมผัสธรรมชาติสิ่งสร้างของพระเจ้าและฟังเสียงธรรมขาติ, ฐานย้อมสีธรรมชาติ และแต่ละชนผ่าแต่ละหมูบ้านได้นำเอาอาหารของแต่ละท้องถิ่นของตนมาให้บริการแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

(คุณพ่อ ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

นักบวชเหล่านี้ แม้ตาบอด…

นักบวชเหล่านี้ แม้ตาบอด...

(ข่าว CNA 29 ธันวาคม 2017)

93  ปีมาแล้ว  ดอนโอรีโอเน  ชาวอิตาเลี่ยนได้ตั้งคณะซิสเตอร์แห่งศีลศักดิ์สิทธิ์  (Sacramentine  Sisters of  Don  Orione)  ถวายการตาบอดของพวกเขา  เพื่อความรอดของโลก

            คณะซิสเตอร์ที่ตาบอดได้ตั้งใจนมัสการศีลมหาสนิท  ตลอดวัน (24 ชั่วโมง)  และสวมชุดนักบวชสีขาว  เสื้อคลุมสีแดง  และสัญลักษณ์ศีลมหาสนิทสีขาวปักอยู่บนหน้าอกเสื้อคลุม

            นักบุญ ลุยจิ  โอรีโอเน  ได้พูดกับสมาชิกเมื่อตั้งคณะเมื่อวันที่  15 สิงหาคม ค.ศ. 1927  ว่า “พ่อตั้งใจถวายสาขาใหม่ในครอบครัวนักบวช  เหมือนดอกไม้หน้าบัลลังก์ของพระนางพรหมจารี  เพื่อพระนางถวายดอกไม้นี้แด่พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท”

            คณะนี้เป็นสาขาของซิสเตอร์ธรรมทูตเล็กๆแห่งเมตตาธรรม (LMSC) มีพันธกิจ  ตามธรรมนูญ  คือถวายสายตาสำหรับผู้ยังไม่รู้จักความจริง  เพื่อให้พวกเขามาหาพระเจ้า ผู้เป็นแสงสว่างของโลก

            นักบุญลุยจิ  โอรีโอเน  ขอให้  นมัสการศีลมหาสนิท  และพลีกรรมเพื่อการเผยแผ่ธรรมของคณะ LMSC  และ คณะบุตรแห่งพระญาณเอื้ออาทรซึ่งนักบุญเป็นผู้ตั้งทั้ง 2 คณะ

            คณะนี้มีสมาชิกในประเทศอิตาลี สเปน  ฟิลิปปินส์   เคนย่า  อาร์เจนติน่า  บราซิล  และชิลี  อยู่ในประเทศชิลีตั้งแต่ ค.ศ.1943   เวลาอยู่ต่อหน้าศีลมหาสนิท  บรรดาซิสเตอร์ภาวนาคำวอนขอมากมายที่ได้รับจากสัตบุรุษ  โดยผ่านเฟสบุ๊ค  ถวายคำอธิษฐานทุกข้อที่ได้รับ

            ซ.มารีอา ลุซ  โอเคด้า ได้รับอุบัติเหตุเมื่อเป็นเด็ก  ทำให้เธอค่อยๆมองไม่เห็น  จนอายุ 30 ปี  ตาบอดสนิท   เธอกล่าวว่า “บางครั้ง ซิสเตอร์ขอบคุณพระเจ้า  เพราะการตาบอดของเธอ   ทำให้เธอเข้าคณะนี้   มีโอกาสนมัสการต่อหน้าศีลมหาสนิท  และบอกพระเยซูเจ้าว่า  แบบนี้ทำให้ซิสเตอร์ช่วยพระองค์ไถ่กู้วิญญาณ”

            ทุกวันในเวลาภาวนา  และเฝ้าศีลมหาสนิท  เราถวายความยากจน  ความทุกข์  และความเศร้าของมนุษยชาติ  แด่พระเจ้า  แต่ละวันมีความตั้งใจพิเศษคือ

วันจันทร์            เพื่อบรรดาผู้ป่วย             วันอาคาร           เพื่อเยาวชน

วันพุธ                เพื่อสันติภาพ                 วันพฤหัสบดี       เพื่อกระแสเรียก

วันศุกร์              เพื่อคนชรา                     วันเสาร์              เพื่อเด็กๆ

วันอาทิตย์          เพื่อครอบครัว

 

หมายเหตุ    นักบุญ  ลุยจิ  โอรีโอเน  เกิด 23 มิถุนายน ค.ศ.1872 สิ้นใจ 12 มีนาคม  ค.ศ.1940 เป็นบาทหลวง ชาวอิตาเลี่ยน  เคยเรียนในศูนย์เยาวชนของคณะซาเลเซียนที่เมืองตุรินกับคุณพ่อบอสโก ท่านเด่นในเรื่องเมตตา ช่วยเด็กกำพร้า คนพิการ อบรมเยาวชน และคนยากจน ถูกทอดทิ้ง

            โป๊ปยอห์น ปอลที่ 2 แต่งตั้งเป็นนักบุญ วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2004        

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล

บราเดอร์ลาซาลมาเยี่ยม

11-14 มีนาคม 2020

บราเดอร์วิกเตอร์ กิล ชาวสเปญ บราเดอร์โยเซฟ ดัท ฮวง ชาวเวียดนาม และบราเดอร์นิรันดร์ไปขุนยวม และขุนแม่ลา จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 11 -13 มีนาคม โดยมีคุณพ่อเจริญ นันทการ คุณพ่อคำมา อำไพพิพัฒน์ และคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง ให้การต้อนรับ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้สำหรับการมาทำงานด้านการศึกษาคาทอลิกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 มีนาคม คุณพ่อไพศาล และบราเดอร์ทั้งสองได้มาสนทนากับผมถึง “ความฝัน” ของสังฆมณฑลที่เขตวัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา

บราเดอร์ทั้ง 2 พอใจ จะนำเรื่องไปเสนอคณะผู้ใหญ่ของคณะลาซาล ต่อไป

อนึ่งคณะลาซาลเปิดโรงเรียน ที่ สุขุมวิท 105 กรุงเทพฯ ที่จันทบุรี ที่นครสวรรค์ และที่สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

++++++++++

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

วันนักบวชสากล 2020

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 คณะนักบวชทั้งหญิง-ชาย ที่ทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ฉลองวันนักบวชสากลขึ้น โดยปีนี้ได้จัดขึ้นที่บ้านพระหฤทัยล้านนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านของซิสเตอร์คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมชาย กิจนิชชี (คณะซาเลเซียน) เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ แม่ริม และผู้อำนวยการศูนย์คำสอน แม่ริม เป็นวิทยากรแบ่งปัน มีนักบวชทั้งหญิงและชายเข้าร่วมกว่า 62 คน พร้อมกันนี้มีซิสเตอร์ที่ครบรอบ 50 ปีชีวิตนักบวชหนึ่งท่านคือ ซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี คณะอูร์สุลิน และครบรอบ 60 ปีชีวิตนักบวชของภารดาอามาโตประสาท หอมสนิท คณะซาเลเซียน

ร่วมภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน 2020

วันที่ 26 มกราคม 2020 เวลา 19.00 น. คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง พาเราไปที่วัดโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน มีพี่น้องคริสเตียน และเยาวชนของเรยีนา บ้านมารีนา เด็กบ้านพรสวรรค์ สัตบุรุษของอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ไปร่วมพิธี ประมาณ 250 คน หัวข้อ “ พวกเขาแสดงน้ำใจต่อเราเป็นพิเศษ ” (กจ 28:2) เนื่องจาก 18 – 25 มกราคม เป็นสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอาภาพคริสตชน เยาวชนของเราร้องเพลง “ให้รักเป็นสะพาน” ไพเราะมาก

ตอนท้าย อาจารย์ภักดี ได้เชิญวัฒนธรรมจังหวัด ได้ทักทาย ได้กล่าวถึง นโยบายของรัฐบาล (กรกฎาคม .2558) 3 ข้อ คือ

1. ปฏิบัติหลักธรรมของศาสนา

2. ให้ทุกคนปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง

3. รักษามรดกวัฒนธรรมของตน

โดยมีแผนแม่บท เน้น บ้าน วัด โรงเรียน

อาจารย์ภักดี เชิญประธานของกรรมการ ศาสนสัมพันธ์กล่าวสุดท้าย และถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกปีหน้าเราจะพบกันที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ คาทอลิกเป็นเจ้าภาพครับ

++++++++++
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

ร่วมภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน

โฟโคลาเรจัดกิจกรรมวันเด็ก Zero Hunger ที่ดอยสะเก็ด

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 พวกเราชาวคณะโฟโคลาเรกับเยาวชน ได้มีโอกาสไปจัดกิจกรรมวันเด็กที่หมู่บ้านดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีพี่น้องชนเผ่าลาหู่อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ หมู่บ้านที่เราได้ไปจัดกิจกรรม มีทั้งหมด 24 ครอบครัว และเด็กๆ 55 คน กิจกรรมที่จัดให้เด็กๆ ดำเนินไปได้ด้วยดี พวกเยาวชนจัดกิจกรรมได้อย่างดีมากและได้ให้ความสุขกับเด็กๆ โดยผ่านทางการร้องเพลง เล่นดนตรี เกมต่างๆ พวกเราก็ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการที่ชื่อว่า “ความหิวเป็นศูนย์” “Zero Hunger” ให้เด็กๆ ฟัง แล้วก็มีการแสดงละครตุ๊กตาของเยาวชน แสดงเกี่ยวกับหัวข้อ “เพื่อสันติภาพ” และเป็นการเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตและรู้จักการให้อภัย หลังจากนั้นพวกเราได้แจกขนม หรือของใช้ที่จำเป็นให้ในแต่ละครอบครัวด้วย เด็กๆและพ่อแม่ของเด็กๆทุกคนมีความสุขมาก ซึ่งเห็นได้จากรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขา

zero_hunger

ประชุมบาดหลวง ประจำเดือน แลกของขวัญคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2018 สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีการประชุมบาดหลวง ประจำเดือน หลังพิธีมิสซามีการแลกของขวัญสำหรับโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่

บิชอป ยูเซฟเป้ เปเลกรีนี่มาเชียงใหม่

3 มกราคม 2020

สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีบาดหลวงตรีเวเนโต (Tri Veneto) จาก 15 สังฆมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี มาช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่ ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1999 คือ คุณพ่อบรูโน รอสซี่ จนถึงปัจจุบัน 20 ปี พวกเขา ดูแล 2 วัด คือ

1. วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม จ.ลำปาง
คุณพ่อบรูโน รอสซี่ (เจ้าอาวาส)
คุณพ่อราฟาแอล ซันโดนา

2. วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ลำพูน
คุณพ่ออัตติลีโอ เดบัตติสตี (เจ้าอาวาส)
คุณพ่อบรูโน ซอปเปลซา (เจ้าคณะ)

ยังมีคุณพ่อเฟอร์ดินันโด ปิสโตเร กำลังเรียนภาษาไทยที่กรุงเทพ โดยพักที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

บิชอป ยูเซฟเป้ เปเลกรีนี เป็นสมณประมุขของสังฆมณฑล Concordia – Pordenone และรับผิดชอบบาดหลวงที่มาทำงานที่เชียงใหม่ ได้เดินทางมาเยี่ยมบรรดาบาดหลวง และมาเยี่ยมเราที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ เช้าวันศุกร์นี้ เวลา 10.00 น. พร้อมกับบาดหลวงทั้ง 5 คน ได้สนทนากันเรื่องงานอภิบาล และธรรมทูตของทั้ง 2 วัด มีข้อเสนอให้เราพิจารณาตัดสินใจ

เป็นพระพรของเรา คาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ที่มีบาดหลวงตรีเวเนโตมาเป็นธรรมทูตที่เมืองไทยและสนับสนุนบาดหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่ให้ไปเรียนภาษา และรับการอบรมต่อเนื่องที่เวโรน่าตั้งแต่ กลางปี 2010 จนถึงปัจจุบัน

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน