ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง
มกราคม 2021

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง

1-2 มกราคม 2021

ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้เรามีชีวิต ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2021

          – 9.00 น. เช้าถวายมิสซาที่สำนักมิสซัง สมโภชแม่พระมารดาพระเจ้า ขอบคุณและขอพร ในตอนบ่ายเดินทางไปวัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ คุณพ่ออาทิตย์ เกษตรสุขใจ เป็นเจ้าอาวาส มีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าเขตวัด

          -19.00 น. ฉลองคริสต์มาส ของเขตวัดนี้ คุณพ่อชาญ กุ๊นุ เป็นประธานมิสซา ภาษาปกาเกอะญอ เริ่มที่หน้าวัดด้วยการอ่านพระวรสาร (มธ.2โหราจารย์ ติดตามดาว มาเฝ้าพระกุมาร)) และการชักดาวขึ้นยอดวัด มีชาวบ้านมาร่วมฉลองเต็มวัด ประมาณ 500 คน

          หลังมิสซา ประมาณ 20.30 เริ่มกิจกรรมบนเวที การแสดงร้องเพลง และมีสอยดาว

          เช้าวันที่ 2 มกราคม (อากาศหนาว 12 องศา C.)

          7.30 น. ไปเสกบ้านใหม่ ของพ่อแม่โมโด่ะแอน (ใกล้บ้านมาสเตอร์โก)

          9.50 น. มีการแสดงกระทบไม้ ของเด็กๆ และมิสซา ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ วัด (ปีที่ 64) ปกติสัตบุรุษจะนั่งแยกชาย – หญิง แต่วันนี้ นั่งเป็นครอบครัว ชาวบ้านมาประมาณ 400 คน
ชาวบ้านมีธรรมเนียมทำบุญข้าวให้วัด ในวันฉลองวัด กองอยู่หน้าวัด เพื่อให้วัดใช้ และทำบุญไปยังศูนย์อื่นๆที่จำเป็น
บทอ่านเป็นเรื่อง อับราฮัม บรรพบุรุษความเชื่อของชาวยิว ผมจึงขอให้คุณพ่อประสิทธิ์ กุ๊นุ แบ่งปันว่าใครคือผู้นำความเชื่อมาที่หมู่บ้านนี้ มีเด็ก และผู้ใหญ่รับศีลกำลัง 11 คน

          ผมมอบสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา” ให้พ่อหลวงสนั่น เชอร์ หัวหน้าคริสตชน เป็นสัญลักษณ์ถึง “ปีนักบุญโยเซฟ”

          หลังมิสซารับประทานอาหาร ป้าน้อยกับคณะจากอาสนวิหารเชียงใหม่ทำอาหารและขนมสาคูเผือกมาเสริม ภาคบ่าย มีการแข่งขันฟุตบอล วอลเล่ย์บอล

          มีการเชิญรูปพระหฤทัยพระเยซูเจ้าไปป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญสำหรับชาวบ้าน มีอาสาสมัครเฝ้าดูแล คณะเซนต์ปอลฯ ได้เคยสนับสนุนเดินท่อน้ำไปยังหมู่บ้าน (เกือบ 10 กิโลเมตร) ก่อนกลับเชียงใหม่ พ่อมีโอกาสไปเยี่ยมครอบครัวหนึ่ง ภาวนา และเสกบริเวณบ้านให้ สำหรับผมการฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ในวันนี้ มีความหมายดีสำหรับหน้าที่และต่อบรรดาสัตบุรุษ

60 ปีชุมชนคริสตชนบ้านหนองแห้ง

60 ปีชุมชนคริสตชนบ้านหนองแห้ง

26-27 ธันวาคม 2020

นอกจากฉลองคริสต์มาสที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ คืนวันที่ 24 ธันวาคม 21.30 น. แล้ว เช้าวันที่ 25 ธันวาคม เวลา 11 โมง ผมไปถวายมิสซาที่อารามกลาริส สารภี

บ่ายวันที่ 26 ธันวาคม นั่งรถจากเชียงใหม่ไปประมาน 5 ชั่ว โมง ถึง วัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พบ คุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เจ้าอาวาส ต้อนรับ มีการ ตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าหมู่บ้าน ถึง 2 รอบ

18.45 น. นายก อบต.สมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ เป็นประธานเปิดงาน

19.00 น. เริ่มการแสดงละครคริสตมาส โดย เยาวชนบ้านมารีน่าเชียงใหม่ และต่อด้วยมิสซาฉลองคริสต์มาส มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ สามเณรใหญ่ และชาวบ้านจากหลายหมู่บ้าน ประมาณ 600 คน มาร่วมงาน
หลังมิสซา มีการแสดงจากเยาวชน – แม่บ้าน เขตวัดแม่ลาน้อย ไม่นานมากนัก เพราะ
ต้องระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 และชาวบ้านรีบกลับบ้านด้วยเจ้า

เช้าวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ของพระเยซูเจ้า และ 60 ปีชุมชน
09.30 น. ก่อนเริ่มมิสซา คุณพ่อธรรมนูญอ่านประวัติของชุมชน (ที่รายงานในสารสังฆมณฑลเชียงใหม่)ช่วยให้เยาวชน สัตบุรุษ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ง ทราบ
บ้าน วัด และโรงเรียน เป็น 3 สถานบันเพื่อร่วมมือกันพัฒนาชีวิตของชุมชน

ครอบครัวศักดิ์สิทธ์ มี พ่อ แม่ ลูก คนเลี้ยงแกะ และโหราจารย์ สอนใจเรา ให้พ่อแม่ดูแลลูก และสอนลูกเรื่อง ชีวิตคริสตชน
หลังมิสซา มีการขอบคุณ และมอบของที่ระลึก (เป็นย่ามปกาเกอะญอ) แก่พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และถ่ายภาพร่วมกัน และรับประทานอาหารที่ริมลำธารน้ำ บรรยากาศดี
ชีวิตต้องมีการฉลอง แม้มีการแพร่ระบาดไวรัส 19 เราก็พยายามระวังตัว มีเจ้าหน้าที่อนามัยตำบลมาให้ความช่วยเหลือ และผอ.โรงเรียนก็ให้ครูมาช่วยงาน และเอาไอศรีมมาเลี้ยงด้วย


ชาวบ้านหนองแห้งดีใจ ให้ความร่วมมือกันดีมาก ในโอกาสพิเศษนี้

(ฟ.วีระอาภรณ์รัตน์ รายงาน)

ฉลองวันครูคำสอนไทย

ฉลองวันครูคำสอนไทย

16 ธันวาคม 2020 เชียงใหม่

บุญราศีฟิลิป  สีฟอง  ถวายชีวิตคืนแด่พระเจ้า  วันที่ 16 ธันวาคม 2563  อักเนสพิลา และเพื่อนมรณสักขี   วันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1940  จึงครบ  80 ปี  นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้ประกาศรับรองความศักดิ์สิทธิ์นักบุญราศี เมื่อ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989 (วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล)

            สามโรงเรียนคาทอลิกคือ โรงเรียนเรยีนา มงฟอร์ต  และพระหฤทัย  ร่วมฉลอง  “วันครูคำสอนไทยด้วยกัน  ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่  เวลา 17.00 น. พิธีมิสซา  มีนักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริม  โฟโกลาเร่ และผู้ร่วมงานในสำนักมิสซังเชียงใหม่  รวม 75 คน

            หลังมิสซา  ชมวีดีทัศน์  ปรีชาของมด  แล้วแบ่งปัน  ข้อคิด  และแนะนำ  ปีนักบุญโยเซฟ ที่สมเด็จพระสังตะปาปาฟรังซิส ประกาศ  วันที่ 8 ธันวาคม 2020  โอกาส ครบ 150 ปี  ที่พระศาสนาจักรประกาศให้นักบุญโยเซฟ เป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล

            มงซินญอร์  วิษณุ  ธัญญอนันต์  กำลังจัดพิมพ์ 2000 เล่ม จะเป็นประโยชน์แก่เรา  แม้พระศาสนไทยถือ  ค.ศ. 2021 ปีเยาวชน  พระจักรสากลประกาศ  “ ปีนักบุญโยเซฟ ”

            18.30 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  โดยแต่ละโรงเรียนนำอาหารมาแบ่งปันกัน  มีชาวบ้านนำ ผักสลัดแก้ว  มาให้  2 คนรถ  จึงปิดการฉลอง ด้วยการมอบผัก  กลับบ้าน

            มิสซังมอบ “ไบเบิ้ลไดอารี่” เป็นของขวัญแก่ครูคำสอน

ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์

ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม 2020

ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม 2020

8 ธันวาคม 2020

เราคาทอลิกมีความเคารพรัก แม่พระมารดาของพระเยซูเจ้า ตั้งแต่แรก ยิ่งสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ประกาศเป็นข้อความเชื่อ เมื่อ 8 ธันวาคม 1854 (166 ปี) และแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด (11 ก.พ.1858)

            วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีคุณพ่อยอห์น โชคดี ดำรงอนุรักษ์ (คณะเบธาราม) มีวัดสาขา 2 แห่ง

            คืนวันที่ 7 ธันวาคม คุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เป็นประธานมิสซา (ภาษาปกาเกะญอ)    อันที่จริงมีซิสเตอร์แม่ปอนช่วยงานอภิบาล แต่เนื่องจากติดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี จึงไม่ได้ร่วมงานฉลองวัด

            หลังมิสซามีการแสดงของเด็ก เยาวชน และแม่บ้าน

            เช้าวันอังคารที่ 8 ธันวาคม มิสซาเวลา 09.00 น. มีบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์จากฝาง และจากแม่แจ่ม รวม 6 คน พี่น้องสัตบุรุษ ประมาณ 400-500 คน  เด็กนักเรียนของหมู่บ้านไปโรงเรียนตามปกติ

            ความเชื่อของเราคาทอลิก และแบบอย่างของแม่พระ ยืนยันเรื่องชีวิตเป็นพระพร  เราไม่สามารถทำแท้งได้ แม้กฎหมายบ้านเมือง อาจจะกำหนดเป็นอย่างอื่น เราถือว่า ชีวิต เริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิ

            บ้านเมืองงาม ได้รับความใส่ใจจากรัฐบาล และโครงการหลวง ปรับภูมิทัศน์ให้งดงาม น่าท่องเที่ยว เยี่ยมชม และสัมผัสอากาศหนาวและหมอก เป็นพิเศษในยามเช้า

            หมายเหตุ เลื่อนมิสซาเร็วขึ้นกว่าปกติ เพราะพ่อต้องรีบเดินทางไปร่วมงานชุมนุมครูคำสอน 4 มิสซังอีสาน จำนวน 230 คน ที่บ้านสองคอน จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 9 ธ.ค.2020

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

ซิสเตอร์แม่ปอนฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล

ซิสเตอร์แม่ปอนฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล

หลังจากที่ซิสเตอร์แม่ปอนได้จัดให้มีการเข้าเงียบประจำปีระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2020 ที่บ้านนิรมล จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณพ่อสมยศ เทพสมุทร เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบ วันสุดท้ายของการเข้าเงียบได้มีพิธีรื้อฟื้นคำปฏิญาณสำหรับซิสเตอร์ที่ยังไม่ได้ถวายตนตลอดชีพในคณะ และหลังออกเงียบแล้ว วันที่ 8 ธันวาคม 2020 ได้จัดให้มีพิธีมิสซาขอบพระคุณเป็นพิเศษโอกาสฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์คณะ สำหรับการฉลองปีนี้เป็นการภายในโดยมีคุณพ่อสมยศ เทพสมุทร เป็นประธาน

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

พระศาสนจักรฟิลิปปินส์ประกาศ 2021
ปีอภิบาลเพื่อการฟื้นฟูงานธรรมทูต

พระศาสนจักรฟิลิปปินส์ประกาศ 2021 ปีอภิบาลเพื่อการฟื้นฟูงานธรรมทูต

Vatican News ,28/11/2020

ใน 2021 พระศาสนจักรฟิลิปปินส์ฉลอง 500 ปี พระวรสารมาถึงแผ่นดิน บรรดาบิชอปฟิลิปปินส์เลือกหัวข้อปีอภิบาล 2021 ว่า “พันธกิจสู่ปวงชน”
วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1521 ที่มีการถวายพิธีขอบพระคุณครั้งแรก ในแผ่นดินฟิลิปปินส์ ที่เกาะสิมาซาวา ภาคใต้ของเลย์เต (Leyte) พระศาสนจักนคาทอลิกในฟิลิปปินส์ เตรียมการฉลอง 5 ศตวรรษ ตั้งแต่ ค.ศ. 2012 เป็นเวลา 9 ปี
อาร์คบิชอปโรมูโล วัลเลส แห่งดาเวา ได้เขียนจดหมายอภิบาล เริ่มปีอภิบาล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน

ได้รับพระพรเพื่อแบ่งปัน” (Gifted to give)
ความเชื่อคริสตชน มาถึงเราด้วยความเสียสละของบรรดาธรรมทูตชายหญิง เราจึงต้องกลายเป็นศิษย์ธรรมทูตของพระเยซูเจ้า ดังพระวาจาที่ว่า “ท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทน ก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วย (มธ 10:8)

ความยินดี (Joy) ตามสมณสาส์น Evangelii Gaudium (ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร) ผู้ประกาศข่าวดีต้องไม่ดูเหมือนบางคนที่เพิ่งกลับมาจากพิธีปลงศพ

เมตตาธรรม (Mercy) พระเจ้าทรงเมตตา เป็นบ่อเกิดแห่งความปิติยินดี ความสงบ และสันติ ขอให้ทุกคนพบโอเอซิสแห่งเมตตา
จึงขอให้เรามีความกระตือรือร้นแบบธรรมทูตในชีวิต

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-11/philippine-bishops-valles-pastoral-letter-2021-pastoral-year.html

ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ ขุนยวม

ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ ขุนยวม

9-10 ตุลาคม 2020 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ผมมีโอกาสมาเยี่ยมสัตบุรุษที่วัดแม่พระลูกประคำ  ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  อีกครั้งหนึ่ง เป็นปีที่  31  แล้วที่มีชุมชนคริสตชนที่นี่  นึกถึงคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์  สนั่น  สันติมกุล  เป็นผู้ริเริ่ม  นึกถึง  คนจุ่น-หุ่ย  ผู้ทำบุญสร้างหอพัก ชาย  ค.ศ.1995  คุณวิเชียร-บุษบา  กิจวานิชย์  ผู้ทำบุญสร้างหอพักหญิง  ค.ศ.1998/พ.ศ. 2541  และผู้ทำบุญสร้างวัดแม่พระลูกประคำ

            ปัจจุบันคุณพ่อเปโตร ประภาส  สายธารวนาวาส  เป็นเจ้าอาวาส  คุณพ่อพิชิต  จำปาพยุง  เป็นผู้ช่วย  มีซิสเตอร์แม่ปอน  3 คน  มีครูนิทัศน์ดูแลนักเรียน  และ นางสาว ปาณิศา  ช่างสมบัติ  เพิ่งมาอยู่  มีนักเรียนอยู่ที่นี่  ประมาณ 40 คน (หญิงมากกว่าชาย)

            คุณพ่อวิวัฒน์  แพร่สิริ  และคุณกฤษฎา  จุลสุคนธ์  อาสาสมัครโคเออร์  มาประชุม อาสามัคร  16 หมู่บ้าน  วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม มีการรื้อฟื้นข้อตั้งใจ

19.00 น.  มีมิสซาเตรียมฉลองวัด คุณพ่อ  สุธี  เจริญกุล  เป็นประธาน

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม   มีสัตบุรุษมาร่วมฉลองวัด  ประมาณ 400 คน  มีพี่น้องชาวโม้งจากหมู่บ้านปางอุง    มีสวดสายประคำ ภาษาปกาเกอะญอ  ภาษาม้ง และภาษาไทย

            ระหว่างรับประทานอาหาร มีการแสดง 5 ชุด  ที่ เวทีใต้วัด  และมีการแข่งขันฟุตบอลด้วย

          ขอบคุณพระเจ้า  ที่โปรดให้ท้องฟ้าแจ่มใส  ในโอกาสฉลองวัด  และระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 9 ที่สวรรคต ครบ 4 ปี ขอพระเจ้าทรงรับพระองค์ในสรวงสวรรค์

(ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน)

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส ลำพูน 2020

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิส ลำพูน 2020

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม วัดต่างๆใช้บทอ่านประจำวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา แต่ที่ลำพูน เป็นโอกาสฉลองวัดประจำปี ตรงวันที่ 4 ตุลาคม ที่ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส ชาวอัสซีซี ผู้รักธรรมชาติ และศาสนสัมพันธ์


คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี คอยต้อนรับสัตบุรุษ พระสงฆ์ และนักบวช ที่มาร่วมฉลอง ประมาณ 300 คน พิธีมิสซาเริ่ม 10.00 น.

มีพิธีโปรดศีลล้างบาป แก่เด็ก 1 คน
รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 5 คน

มีซิสเตอร์ และเยาวชน บ้านมารีน่า ช่วยขับร้องเพลงพิธีกรรม และสถานที่, ชาวบ้าน และซิสเตอร์ ทำบุญอาหาร, คุณพ่อบรูโน รอสซี่ นำกาแฟบรูโน มาบริการชาวบ้าน


หลังพิธีมิสซามีสวดบทพระวาจา และมอบดอกไม้ แด่นักบุญฟรังซิส ฝนตกหนักหลังพิธีมิสซา ครู่หนึ่ง แดดออก อากาศสดชื่น ซิสเตอร์ และเยาวชนช่วยเก็บของ อย่างแข็งขัน


พ่อไปเยี่ยมบ้านใหม่ของซิสเตอร์ และสนทนากับเยาวชนศิษย์เก่าบ้านมารีน่าครู่ใหญ่


นักบุญฟรังซิส อัสซีซี รักธรรมชาติ ช่วยเหลือคนป่วย คนจน และสร้างสันติกับผู้ต่างความเชื่อ เป็นแบบอย่างแก่เรา

60 ปีชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ

60 ปีชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ

60 ปีชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ

วันที่ 26 กันยายน 2020 คริสตชนหมู่บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นเพิเศษ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งความเชื่อคริสตชน ของหมู่บ้าน

โอกาสนี้มีพี่น้องคริสตชนจากหมู่บ้านต่าง ๆ มาร่วมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งบรรดานักบวชชาย หญิง ทั้งบรรดาพระสงฆ์ 37 องค์ โดยได้รับเกียรติจากบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งนี้ และก่อนที่จะเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีพิธีเสกหอระฆังซึ่งสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกโอกาสครบรอบ 60 ปีของชุมชนคริสตชน และได้ให้ความหมายว่า เมื่อได้ยินเสียงระฆังเหมือนเสียงเรียกของพระเจ้าที่เรียกให้เรามาร่วมกันโมทนาคุณและสวดภาวนาขอพรจากพระองค์ สอดคล้องกับสุภาษิตของชนเผ่าปกาเกอะญอที่ว่า “เมื่อได้ยินเสียงฆ้อง (ระฆัง) ไม่ว่า เช่า สาย เที่ยง หรือบ่าย หรือค่ำ ให้รีบไปพระพระองค์ “ และพร้อมกันนี้ ได้มีสมาชิกได้รับศีลกำลังเพิ่มขึ้นอีก 5 คนด้วยกัน

ความเป็นมาของหมู่บ้านขุนแปะ
ความเป็นมาของหมู่บ้านขุนแปะ ก่อนที่จะเป็นหมู่บ้านชาวปกาเกอะญอนั้น พื้นที่แห่งนี้ได้มีพี่น้องชนเผ่า ละว้า (ลั้ว) ได้มาตั้งรกรากที่บริเวณนี้มาก่อนแล้ว โดยมีหลักฐานที่พบได้ เช่น ก้อนอิฐ เศษอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ วัดร้าง ลูกปัด ซึ่งพบได้ตามสถานที่สำคัญ เช่น วัดร้าง ป่าช้า เป็นต้น ต่อมาเมื่อพี่น้องชนเผ่าละว้าได้อพยพย้ายออกไปที่อื่น และได้ทิ้งพื้นที่แห่งนี้เป็นที่รกร้าง จึงทำให้กลุ่มพี่น้องชนเผ่าปกาเกอะญอนั้น ได้อพยพมาจากเขตอำเภอแม่แจ่มเข้ามาตั้งหมู่บ้านที่ขุนแปะนี้ตามเชิงเขา โดยการนำของคุณลุงแอะเจะ ลุงเหมอะเลอะ และลุงพาเหล่อชอ ต่อมามีครอบครัวของคุณลุงพาเหล่อชอ ได้เข้ามาสมทบ และเนื่องจากคุณลุงพาอเหล่อชอสามารถพูดภาษาไทยได้คล่อง ประรู้จักกับทางราชการ จึงได้รับความไว้ใจจากเพื่อนบ้านเพื่อเป็นผู้ประสานกับทางราชการ และเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทางราชการได้ประกาศให้พี่น้องชนเผ่าที่อยู่ตามบนดอยให้มาแจ้งความจำนงของการเข้าไปตั้งที่อยู่อาศัยตามบนดอย ทำให้ชาวบ้านมอบให้คุณลุงพาเหล่อชอเข้าไปติดต่อกับทางราชการเพื่อซื้อที่ดินขุนแปะผื่นนี้จากเจ้าเมืองเชียงใหม่โดยชาวบ้านได้ช่วยกันออกเงินรวมทั้งหมด 400 แถบ จึงทำให้ที่ดินผืนนี้มีชื่อของคุณลุงพาเหล่อชอ เป็นเจ้าของ ต่อมาปี พ.ศ. 2389 คุณลุงพาเหล่อชอได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

งานประกาศข่าวดีเข้ามาที่บ้านขุนแปะ
ปี ค.ศ. 1953 เมื่อคณะสงฆ์พระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม ได้อพยพออกจากประเทศจีน ด้วยเหตุผลทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงได้ขอเข้ามาทำงนแพร่ธรรมที่ภาคเหนือของประเทศไทย ที่เชียงใหม่ โดยมีคุณพ่อโฟญีนี คุณพ่อยอแซฟ เซกีน๊อต คุณพ่อโบนัต ได้เข้ามาตั้งศูนย์กลางแพร่ธรรมกับชนเผ่าปกาเกอะญอที่แม่ปอน และได้เดินทางขึ้นไปแพร่ธรรมกับพี่น้องที่หมู่บ้านขุนแปะโดยคุณพ่อยอแซฟ เซกีน๊อต โดยมีครูคำสอน นายซอลอย ดำรงอุษาศีล (Sau lwai) บิดาของคุณพ่ออนุพงษ์ ดำรงอุษาศีล เป็นผู้ร่วมงาน จึงทำให้ครอครัวของคุณลุงพาแค เป็นคริสตชนครอบครัวแรก จากนั้น 3 ปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 3 ครอบครัว ในช่วงแรก ได้รับการต่อต้านจากพี่น้องกลุ่มความเชื่อเดิม แต่ก็ไม่ทำให้พวกเขาย่อท้อ ต่อมาปี พ.ศ. 2507 คุณพ่อเซกีน๊อต ได้สร้างโบสถ์หลังแรกที่บ้านผาขาว อยู่เหนือบ้านขุนแปะขึ้นไป เสกโดยบิชอปลูเซียนลากอส์ต หลังจากนั้นเมื่อมีกลุ่มคริสตชนเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2515 กลุ่มคริสตชนได้ย้ายลงมาสร้างวัดหลังที่ 2 ที่บ้านขุนแปะ และประกอบพิธีเสกโดย บิชอป ลูเซียน ลากอส์ต จากนั้นเมื่องานแพร่ธรรมได้ประสบความสำเร็จอย่างดี ทำให้จะต้องสร้างโบสถ์หลังที่ 3 (หลังปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2542 ด้วยคอนกรีต แข็งแรงสวยงาม และประกอบพิธีเสกโดย บิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์

ตั้งวัดอัครเทวาดราฟาแอล ขุนแปะ เป็นเขตวัด
ต่อมาปี ค.ศ.2017 สังฆมณฑลฯ เห็นว่าเริ่มมีจำนวนคริสตชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับมีบุคลากรพระสงฆ์มากขึ้น จึงประกาศตั้งวัดอัครเทวาดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ เป็นศูนย์กลางเขตวัด แยกออกจากวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน โดยตั้งคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส และคุณพ่ออรุณ กาโน๊ะ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านขุนแปะ มีวัดสาขาทั้งหมู่ 5 วัด มีคริสตชนทั้งหมด 1,775 คน กำลังเรียนคำสอนเตรียมตัวรับศีลล้างบาป 10 คน มีลูกวัดเป็นสามเณรระดับเณรใหญ่สังฆมณฑลเชียงใหม่ 1 คน เณรใหญ่นักบวช 1 คน

มีลูกวัดที่เป็นพระสงฆ์ทั้งหมด 6 องค์ สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่ 3 องค์ คณะพระมหาไถ่ 1 องค์ คณะอิเดนเตส 1 องค์ คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม 1 องค์ ลูกวัดเป็นซิสเตอร์ 6 คน ประกอบด้วย คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่ปอน) 4 คน คณะมารีอาบับบีนา 1 คน และคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 1 คน
โอกาสนี้บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานในพิธี ให้ข้อคิดว่า เป็นการดีและโอกาสดีที่เราได้กลับมาทบทวนระลึกถึงความเป็นมาอดีตของการแพร่ธรรมที่เข้ามาในชุมชนของเรา และขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานพระพรและความรักให้กับเราผ่านทางบรรดามิชชันนารี โดยเฉพาะคณะเบธาราม จึงขอให้เรารักษาความเชื่อความศรัทธานี้สืบต่อไปอย่างเข้มแข็ง และให้เราสวดภาวนาเป็นพิเศษโดยเฉพาะการสวดสายประคำในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ซึ่งเป็นพระสงฆ์สังฆมณฑลฯ องค์แรก ที่ได้เคยร่วมงานกับบรรดามิชชันนารีที่บ้านขุนแปะแห่งนี้ด้วยการทำงานด้านสังคมควบคู่กับการแพร่ธรรม ได้มาช่วยกันจัดตั้งกองบุญข้าวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชน เนื่องจากในช่วงแรกของหมู่บ้านขุนแปะนี้มีความยากลำบากและขาดแคลนข้าวรวมทั้งถูกเอาเปรียบจากผู้มีอิทธิพลด้วย คุณพ่อได้กล่าวว่า พระคุณเจ้าลูเซียนลาก๊อส์ต ได้ให้แนวคิดว่าถ้าหมู่บ้านใดเริ่มมีคริสตชน 4-5 ครอบครอบครัว ให้เริ่มสร้างวัดประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นที่สวดภาวนาของชาวบ้าน และการจะดูว่าคริสตชนเรามีความเชื่อและจะเป็นผู้ใหญ่ก็เมื่อเห็นว่าพี่น้องคริสตได้มีการเข้าวัดสวดภาวนาและมีความรักมีการแบ่งปันแก่กันและกัน ซึ่งปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วในชุมชนบ้านขุนแปะของเรา
คุณพ่อณัฐพงษ์ แดงสวาท สงฆ์คณะพระมหาไถ่ ตัวแทนของลูกวัดที่เป็นพระสงฆ์นักบวช กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ความเชื่อได้เข้ามาที่หมู่บ้านครบ 60 ปีแล้ว และทำให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านความเชื่อและวัตถุภายนนอก ต้องขอบคุณพระเจ้า และสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าดีที่สุดคือการสืบทอดความเชื่อต่อไปของลูกหลานมีการสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

ฉลองวัดแม่พระบังเกิด (อมก๋อย)

ฉลองวัดแม่พระบังเกิด (อมก๋อย)

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

คุณพ่อสุธี เจริญกุล ได้เล่าว่าครบ 24 ปี ที่ได้บุกเบิก ซื้อที่ดิน และสร้างวัดหลังเล็กๆ ปัจจุบัน คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อหนู ประยูร ปันมณีกุล เป็นผู้ช่วย มีโมโด่ะแดง โมโด่ะแวว ดูแลศูนย์พระเมตตา และครูน้ำฝน เป็นครูคำสอน มีเด็ก และเยาวชน จำนวน 37 คน
วันเสาร์มีเยาวชนจากนาเกียน แม่ลาน้อย แม่สะเรียง และอมก๋อย ประมาณ 100 คน แข่งฟุตบอล และวอลเล่ย์บอล เวลา 19.30 น. สังฆราชพบเยาวชน มอบรางวัลแก่ผู้ชนะกีฬา และมีกิจกรรมตอบคำสอนแข่งกัน เป็นกลุ่ม เกี่ยวกับ INRI และวันฉลองของแม่พระ และสวดสายประคำร่วมกัน
 
เช้าวันอาทิตย์มิสซา 10.00 น. สัตบุรุษมาร่วมฉลองประมาณ 350 คน หลังมิสซาเวลา 11 โมงมีการแต่งตั้งสภาภิบาลของวัด 7 คน มีชาวบ้านนำอาหารมาร่วมฉลอง และแจกฟักทองเป็นของฝาก ทานอาหารเสร็จ ก็ช่วยกันเก็บเต้นท์ และเก้าอี้ สามัคคีกันดี
 
ข้อคิด “อย่ากลัวที่จะรับพระนางมารีย์เป็น แม่ของเรา” คือรับแม่พระมาอยู่กับเรา และสวดสายประคำทุกวัน

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)