สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เตรียมการรงณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ปี 2020

“ช่วงเวลาแห่งการคืนดีกับพระเจ้าและเปิดใจ ให้พระองค์ชำระจิตใจของเราเพื่อเราจะได้เห็นแสงสว่าง” บทเทศน์ส่วนหนึ่งของบาดหลวงบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา …โอกาสสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เตรียมการรงณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ปี 2020 ประเด็น “เราจึงขอร้องแทนพระคริสต์เจ้าว่าจงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด” (2คร.5:20)
-สถานการณ์และแนวการทำงานอภิบาลเด็กและเยาวชนในบริบทสังคมปัจจุบันโดยบาดหลวงพิเชฐ แสงเทียน(SJ)
-“เราจึงขอร้องแทนพระคริสต์เจ้าว่าจงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด” (2คร.5:20)โดยคุณพ่อพิพัฒน์ มือแป (SJ) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 13- วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่
Reported by Togy Yuthachai Ngeanla

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เตรียมการรงณรงค์จิตตารมณ์มหาพรต ปี 2020

ประชุมบาดหลวง ประจำเดือน แลกของขวัญคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2018 สังฆมณฑลเชียงใหม่ มีการประชุมบาดหลวง ประจำเดือน หลังพิธีมิสซามีการแลกของขวัญสำหรับโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่

ฉลองวัดพระคริสต์แสดงองค์ ฝาง

3-4 มกราคม 2020
บ่ายสี่โมงวันพฤหัสที่ 3 มกราคม เราเดินทางไปฝาง ใช้เวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง รถไม่ติดมาก ไปถึงวัดพระคริสต์แสดงองค์ ที่ฝาง 18.35 น. พบคุณพ่อนนทภัทร (พ่อต้า) ซิสเตอร์ ชาวบ้านรอต้อนรับ… รับประทานอาหารเย็นกับสภาภิบาลของวัด
เวลา 19.30 – 20.30 พบปะสนทนากับสมาชิกสภาภิบาล ประมาณ 14 คน (ไม่รวมวัดสาขา) เด็ก -เยาวชนเตรียมรับศีลมหาสนิท 41 คน เตรียมศีลกำลัง 31 คน รับศีลอภัยบาปในวัด
วันเสาร์ที่ 4 มกราคม มีบรรดาบาดหลวงหนุ่มมาร่วมฉลองวัด ประมาณ 12 คน ซิสเตอร์ 8 คน 8.15 – 9.00 น. ผมพบบรรดาเด็ก – เยาวชน ที่จะรับศีล ในวัดนับเป็นธรรมเนียมที่ดี
– สภาวัด จัดเกมตกปลา เพื่อหาทุนของสภาภิบาลฯ มีรางวัล 1940 ชิ้น ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่
สนใจกันมาก (ราคา 20 บาท) ที่พิเศษคือ รางวัลมีหมู ไก่ดำ (เป็นๆ)ด้วยครับ
คุณพ่อมัสซิโม โบลกัน (คณะปีเม) จากเทิดไทย ก็มาร่วมฉลองวัดด้วย เด็กๆ และครูคำสอนยังคิดถึงคุณพ่อปีเม
มีชาวบ้านประมาณ 700 – 800 คน ทั้งในวัด ใต้วัด มีคุณอุทัย จากแผนกสื่อมวลชนของมิสซัง ไปบริการโทรทัศน์วงจรปิด ช่วยให้ชาวบ้านร่วมพิธีกรรมได้ดีขึ้น แต่รู้สึกว่าระบบเสียงยังไม่สมบูรณ์ (ไม่ค่อยได้ยิน)
– เวลา 13.30 น. มีการแข่งขันฟุตบอล ของเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ รวม 3 คู่
– มีวอลเล่ยบอลสำหรับเยาวชนหญิง ปีนี้ เป็นการจัดฉลองวัดครั้งแรกของพ่อนนทภัทรขาดการ
แสดง หรือกิจกรรมของ ยุวธรรมทูต ครับ
ในทะเบียนศีลล้างบาป มีบันทึก วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1973 โปรดศีลล้างบาปคนแรก ฉะนั้นปี ค.ศ. 2020 ครบ 47 ปี ชุมชนคาทอลิกที่นี่

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

ฉลองคริสตสมภพและสมโภช 50 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2019 คริสตชนอำเภอแม่ลาน้อย ณ วัดนักบุญยอแซฟ ห้วยกองเปาะ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมบาดหลวงนักบวช ชายหญิง ส่วนราชการ และคริสตชนเขตวัดแม่ลาน้อย เขตวัดใกล้เคียง มาร่วมเป็นจำนวนมาก

วันครูคำสอน เชียงใหม่

คุณพ่อสิริชัย บุหงาสวรรค์ และผู้ร่วมงานศูนย์ประสานงานแพร่ธรรม ได้เชิญครูคำสอน ของโรงเรียนพระหฤทัยฯ โรงเรียนเรยีนา โรงเรียนมงฟอร์ต ประถม – มัธยม โรงเรียนสารสาสน์ และนักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริม มาร่วมฉลองวันครูคำสอนไทย ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่
16.30 น. ลงทะเบียน รับไบเบิ้ล ไดอารี่ 2020 สำหรับอ่านในปีพระวาจา
17.15 น. บิชอบ ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานมิสซา
18.00 น. นายตอจี แผนกเยาวชนอ่านประวัติบุญราศีครูฟิลิป ศรีฟอง
18.10 น. ชมคลิปวีดีทัศน์ (6 นาที) โป๊ปฟรังซิสเสด็จไทย (22 พฤศจิกายน 2019) แบ่งปันความ ประทับใจในกลุ่มย่อย และตัวแทน 4 โรงเรียนกล่าวความประทับใจในกลุ่มใหญ่ มงซินญอร์วิษณุได้จัดพิมพ์หนังสือบทเทศน์สอนใจ กระแสพระสมณดำรัส พระสมณโอวาท และคำอวยพร ของโป๊ปฟรังซิส มอบให้โรงเรียนละ 2 เล่ม และ โมเดลกระดาษ 3 มิติ คริสต์มาส จากศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพ มอบให้ โรงเรียน ไปจัดกิจกรรม
18.30 น. รับประธานอาหารด้วยกัน โดยแต่ละโรงเรียนนำอาหารมาร่วมด้วย..
บ่ายวันนี้เราได้ข่าวจากไปอย่างกะทันหันของคุณพ่อ หลุยส์ ซีวีเอโร ที่บ้านเทิดไทยหลังอาหารเช้า จ.เชียงราย ขณะจัดงานวันครูคำสอนเช่นกัน
ชีวิตเป็นพระพรจริงๆ เราจะจากกันเมื่อไร ไม่ทราบ ทำแต่ละวันให้ดีที่สุด พ่อดีใจที่ปีนี้มีโอกาสภาวนา และถวายมิสซาวันฉลองครูคำสอนไทย เป็นกำลังใจให้กัน ในการประกาศข่าวดีครับ
 

ฉลองวัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา

ฉลองวัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา
13 -14  ธันวาคม 2019

วันที่ 13-14 ธันวาคม มีงานชุมนุมผู้อาวุโส  เขต 4  จ.แม่ฮ่องสอน  โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยามมีบรรดาผู้อาวุโส  มาร่วมงานประมาณ 150 คน

คุณพ่อ  คำมา  อำไพพิพัฒน์   เจ้าอาวาส   คุณพ่อสิทธิชัย  สัญญานที   ผู้ช่วยเจ้าอาวาส คุณพ่อศราวุธ  แฮทู  และคุณประภา  วงศ์จอมพร แผนกผู้สูงอายุ  เป็นเจ้าภาพจัดงาน
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม  เวลา 19.00 น. มิสซา โดยคุณพ่อศราวุธ  เป็นประธาน  วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม มีอาหารเช้า 07.30 น.  มีโปรดศีลอภัยบาป  และบริการตรวจสุขภาพแก่ผู้
9.00 – 10.00 น. บิชอปพบผู้อาวุโส
11.00 น. มิสซาฉลองวัด
หลังมิสซามีมอบเกียรติบัตร  แก่ ผู้อาวุโสแบบอย่างคริสตชน ที่มาวัดสม่ำเสมอ  มีสตรี 2 คน  ใน 24 คน
คุณพ่อบุญเลิศ  สร้างกุศลในพสุธา  อุปมุขนายก  เป็นประธานมิสซา  เสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 ในงานชุมนุมเยาวชน  เขต 4  โปรดศีลกำลัง  และเสกวัด  (พ่อติดประชุม CBF 50 ปี  ทีกรุงโรม)
ขอบคุณพระเจ้าที่โปรดให้มีผู้ช่วยบริจาค  และสร้างวัดที่สวยงาม  เหมาะกับสัตบุรุษขุนแม่ลา

 

                                                                                                       ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน

บาดหลวงเยสุอิตชาวเกาหลี

6 ธันวาคม 2019
คุณพ่อ ลูโดวีโก (หลุยส์) Ryu Hyong – nyol เกิด 29 พฤศจิกายน 1963 (อายุ 56 ปี) คณะเยสุอิตจากเกาหลีใต้ ได้มาพบพ่อที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ เช้าวันนี้ ตามคำเชิญของคุณพ่อออกัสติน สุกีโย ปีโตโย อธิการเจ้าคณะเยสุอิตในประเทศไทยได้เขียนจดหมายขอบาดหลวงเยสุอิตเกาหลี มาอภิบาลชาวเกาหลีที่เชียงใหม่ คุณพ่อยอห์น ซอง เช-ซอง อธิการเจ้าคณะเยสุอิต เกาหลีได้เขียนจดหมาย (20 สิงหาคม 2019) รับรองคุณพ่อลูโดวีโก
วันนี้คุณพ่อได้มาพบพ่อ แจ้งว่าที่สวนเจ็ดริน มีมิสซาภาษาเกาหลีทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์)
พ่อจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ถึงความเอาใส่ในงานอภิบาลชาวเกาหลีที่ออกนอกประเทศ มาบ้านเรา

ฟ.บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

สังฆมณฑลเชียงใหม่ อุทิศแด่ดวงวิญญาณของ คุณพ่อเปียร์ลุยจี ซีวีเอโร

สังฆมณฑลเชียงใหม่ อุทิศแด่ดวงวิญญาณของ
คุณพ่อเปียร์ลุยจี ซีวีเอโร
วันจันทร์ที่ 16-18 ธันวาคม 2019
มิสซา เวลา 19:00 น.
ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิดเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2019
มิสซาเวลา 10:00 น.
ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิดเชียงราย

*หลังพิธีมิสซาเคลื่อนย้ายศพไปที่
วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล
และบุญราศีเคียร่า ลูเช่ งาว

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2019
พิธีมิสซาปลงศพ เวลา 14:00น.
ณ วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล
และบุญราศีเคียร่า ลูเช่ งาว

ขอพระบิดาเจ้าโปรดรับวิญญาณสู่อ้อมพระหัตถ์อันทรงเมตตาของพระองค์

พิธีถวายสดุดีพ่อหลวงไทย วันพ่อแห่งชาติ

บรรยากาศพิธีถวายสดุดีพ่อหลวงไทย ในวันพ่อแห่งชาติ ณ พุทธสถาน ถนนท่าแพ จัดโดยศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ (5 ศาสนา)โดยศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้งเป็นผู้แทน มีผู้ร่วมงานประมาณ 350 คน
วันที่ 4 ธันวาคม 2019
17:30 น อาหารเย็น
18:00 น ดนตรีและการแสดง
19:00 น วางพานพุ่ม
– กล่าวสดุดีพ่อหลวง
– มอบวุฒิบัตรแก่พ่อดีเด่นของ 5 ศาสนา
20:00 เสร็จพิธี

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน

1 ธันวาคม 2019
เช้าวันเสาร์ผมเดินทาง 5 ชั่วโมงจากเชียงใหม่ ไปร่วมงานวันพระคัมภีร์ เขตแม่ฮ่องสอน ที่วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย พบคุณพ่อธงชัย วิวัฒน์เชาว์พันธ์ บรรดาบาดหลวงประมาณ 10 องค์ ซิสเตอร์ซาเลเซียน 1 คน ครูคำสอนบรรดาเด็กๆ และเยาวชนรวมเกือบ 300 คน
บรรยากาศดี มีศาลาอเนกประสงค์ และต้นไม้หน้าหอพักหญิง ร่มรื่น มิสซา เวลา 14.10 น. มอบรางวัลให้กำลังใจ และส่งเยาวชนกลับบ้าน
ผมเดินทางต่ออีกประมาณ 2 ชั่วโมงไปถึงวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน คุณพ่อพัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง บาดหลวงน้องล่าสุด เป็นผู้เทศน์ตรีวาร วันนี้
เช้าวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 เตรียมฉลองพระคริสตสมภาพ 1 ธันวาคม ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน พบคุณพ่อดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนสิริ เจ้าอาวาส เดินไม่สะดวก (มีแผลที่เท้า) พ่อแสงชัย ไอ่จาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส มีสมาชิกพลมารีย์ และสัตบุรุษ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ มาช่วย ทำอาหารเลี้ยงสัตบุรุษ และบาดหลวง มีชาวบ้านจากเปียงหลวง และหมู่บ้านต่างๆ ประมาณ 250 -300 คน มาร่วมฉลอง
มิสซา เวลา 10.00 น. หลังมิสซามีการขอบคุณ และมอบของขวัญ คุณพ่อโจ คณะเยสุอิต ทำงาน (Jesuit Refugee Service (JRS) มาร่วมฉลองด้วย ซิสเตอร์ฟิลิปปินส์ 2 คน คณะ Daughters of Jesus ซิสเตอร์มารีอา บัมบีน่า 4 คน และคุณพ่อดอมินิกชาวเมียนมาร์ มาดูแลชาวเมียนมาร์ที่เขตนี้
ดีใจที่พบคุณปรานี แม้ไม่สบายก็พยายามมาฉลองวัด ขอบคุณคุณพ่อเมาริซซีโอ เซอร์จีโอ ก็มา
ชีวิตชุมชนต้องมีการฉลองประจำปีฉลองเพื่อขอบคุณพระเจ้า ภาวนาให้บรรพบุรุษและพบปะให้กำลังใจกัน

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน