คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี

คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี

8 มกราคม 2021

คุณพ่ออัตติลิโอ เด บัตติสตี เคยเป็นธรรมทูตที่ประเทศเอควาดอร์ (ตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้) 12 ปี ประมาณ ค.ศ. 1996 -2008 ก่อนมาประเทศไทย และมาที่สังฆมณทลเชียงใหม่

อยู่สังฆมณฑลเชียงใหม่ 12 ปี (2008 – 2021) เคยเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ตั้งแต่ ค.ศ. 2017 – 3 มกราคม 2021

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม ได้มีพิธีต้อนรับคุณพ่อ เฟอร์ดินานโด ปิสตอเร มาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส และอำลา คุณพ่ออัตติลิโอ ซึ่งจะเดินทางกลับสังฆมณฑลปาดัว ประเทศอิตาลี ใน คืนวันที่ 9 มกราคม 2021 และคุณพ่อ บรูโน ซอปเปลซา เป็นเจ้าอาวาส

เช้าวันนี้ คุณพ่ออัตติลิโอ มาลาผม และพระสงฆ์ที่สำนักมิสซัง ขอบคุณคุณพ่ออย่างมากนะครับ

ขอพระอวยพร และคุ้มครองให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)

ที่ชม. 004/2021
เรื่อง การปรับตัวในช่วงการระบาดของโรค Covid-19

ที่ชม. 004/2021 วันที่ 6 มกราคม ค.ศ.2021

เรื่อง การปรับตัวในช่วงการระบาดของโรค Covid-19

ที่ชม. 004/2021

วันที่ 6 มกราคม ค.ศ.2021

เรื่อง การปรับตัวในช่วงการระบาดของโรค Covid-19
เรียน คุณพ่อ นักบวชซาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษ ทุกท่าน

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่นับวันยิ่งจะมีความรุนแรงมากขึ้น และมีผลกระทบต่อ การดํารงชีวิตของคนทั่วไป ทางสังฆมณฑลเองก็ได้รับผลกระทบด้วย โดยเฉพาะทางโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุน ที่สนับสนุนการดําเนินงานของสังฆมณฑล เพื่อให้เห็นถึงความจําเป็นในการช่วยเหลือกันและกัน ทางสังฆมณฑล ผ่านทางคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการที่ปรึกษาได้มติและมีความเห็นว่า

1. ควรจะต้องให้เขตวัดต่างๆ เหล่านี้ได้รับผิดชอบตัวเองมากขึ้น โดยทางสังฆมณฑลจะตัดเงินช่วยเหลือค่ากินอยู่ของคุณพ่อและซิสเตอร์ (ให้ใช้เงินของวัด) แต่ยังคงให้เงินประจําแก่คุณพ่อ/เงินเดือนครูคําสอน และเงินสําหรับเขตวัดที่มีเด็กมาพักอยู่ที่ศูนย์ตามความเหมาะสม ดังมีรายชื่อวัดต่อไปนี้

1) วัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น
2) วัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย
3) วัดนักบุญเปโตร ขุนแม่ลา
4) วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ
5) วัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง
6) วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม
7) วัดแม่พระลูกประคํา ขุนยวม
8) วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง
9) วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ
10) วัดนักบุญโยเซฟ สะเมิง
11) วัดพระวิสุทธิวงศ์ ห้วยบง
12) วัดนักบุญปาตริก ป่าตึง

**หากเขตวัดใด มีความจําเป็นจริงๆ ก็ให้เสนอทางสังฆมณฑล เพื่อทําการพิจารณา

2. ค่ายคําสอนภาคฤดูร้อน จะมีงบประมาณจํานวนหนึ่ง หากเขตวัดใดต้องการให้นําเสนอ และคณะกรรมการบริหาร จะทําการพิจารณาจัดให้ตามความเหมาะสม

3. ขอให้ทุกวัดส่งเงินซองมิสซาและถุงทาน ในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน ค.ศ.2021 ให้ทางสังฆมณฑล

4. ปีนี้จะไม่มีการเพิ่มเงินเดือนทั้งที่โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ของสังฆมณฑล
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.2021 เป็นต้นไป

หวังในความร่วมมือและขอขอบคุณทุกท่านด้วย

(บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
มุขนายกศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวงยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

คณะพระหฤทัยเขตภาคเหนือฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

คณะพระหฤทัยเขตภาคเหนือฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันที่ 3 ธันวาคม 2020 ภคินีพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ เขตภาคเหนือได้ประชุมเขตที่บ้านพระหฤทัยล้านนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้จัดให้มีพิธีมิสซาเพื่อโมทนาพระคุณเป็นพิเศษในโอกาสฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พร้อมกันนี้คณะได้เชิญพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีมิสซา ร่วมกับคุณพ่อซีริล นิพจน์ เทียนวิหาร ที่ได้มาให้การอบรมแก่ยุวภคินีในช่วงนี้ด้วย และหลังมิสซาได้มีพิธีการร่วมแสดงความยินดีกับพระคุณเจ้าในโอกาสฉลองศาสนนาม

(ขอบคุณภาพข่าวจากคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ)

ฉลองศาสนนามพระคุณเจ้า 2020

ฉลองศาสนนามพระคุณเจ้า 2020

วันที่ 3 ธันวาคม 2020 คุณพ่อและเจ้าหน้าศูนย์มิสซังฯ ร่วมมิสซาฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ซึ่งเป็นศาสนนามของพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ ที่วัดน้อยศูนย์มิสซังฯ หลังมิสซาได้มีทานอาหารเที่ยงด้วยกันแบบเรียบง่ายกันเอง

(คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

สมาชิกสมาคมวินเซน เดอ ปอล มาเยี่ยม

สมาชิกสมาคมวินเซน เดอ ปอล มาเยี่ยม

7 พฤศจิกายน 2020 เวลา 13.30 น.

หลังจากประชุมภาคเช้าที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ สมาชิกสมาคมวินเซน เดอ ปอล เชียงใหม่ เชียงราย (12 กลุ่ม) โดยการนำของ คุณเจริญ คำปัน ประธานของเชียงใหม่ และคุณสันติ แสงนคร ประธานของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาพบพระสังฆราช ที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ มอบรายงานการประชุมประจำปี รายงานการเงิน ปี 2020 และสารวินเซต

ในช่วงโควิด 19 ปีนี้เราพยายามช่วยเหลือชาวบ้านบางกลุ่มที่ลำบาก ในช่วง เมษายน – กันยายน 2020 ทุนการศึกษา (แม้ว่าได้รับน้อยลง)

สมาคมวินเซน เดอ ปอล เป็นกิจการฆราวาสแพร่ธรรมของคาทอลิก ทั่วโลกที่ต้องการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามพระดำรัสของพระเยซูเจ้าที่ว่า “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40)

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)

จดหมายถึงพี่น้อง (25 กันยายน 2020)

จดหมายถึงพี่น้อง (25 กันยายน 2020)

เนื่องจาก โบสถ์สีรุ้งสําหรับคนทุกเพศ…เชียงใหม่ (AII Saints Chiang Mai) ได้ออกคลิปเผยแพร่ โดย SPECTRUM ว่ามีบาทหลวง 1 คน และสังฆานุกร (แต่งงาน) ชาวอังกฤษ 1 คน มาอยู่ที่เชียงใหม่ บาทหลวงและสังฆานุกรใส่ชุดในพิธี และภาพในโบสถ์เหมือนของเรา ต้อนรับชาวคริสต์ ทุกนิกาย ทุกศาสนา ทุกเพศ (LGBT) บทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งได้ใช้บริเวณหน้าอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ด้วย ซึ่งอาจทําให้บางคนเข้าใจผิด คิดว่าเราคาทอลิก สนับสนุน แนวความคิดนี้ เราจึงขอชี้แจงว่า


1. โบสถ์นี้ไม่ใช่ของชาวคริสต์คาทอลิก
2. ในหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก สอนว่า “ พฤติกรรมความใคร่ต่อเพศเดียวกัน เป็นพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติ ไม่ยอมให้กิจกรรมทางเพศเป็นการให้ชีวิต…พฤติกรรมนี้จึงไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ” (CCC 2357)
3. “บุคคลเหล่านี้จึงควรได้รับความเคารพ ความเห็นใจ และความอ่อนโยน” (CCC 2358)
4. “บุคคลที่มีความใคร่เพศเดียวกัน ก็ได้รับเรียกให้มีความบริสุทธิ์ด้วย… อาศัยคุณธรรม การควบคุมตนเอง ซึ่งสอนเขาให้มีอิสรภาพภายใน และบางครั้งอาศัยความช่วยเหลือของมิตรภาพที่ไม่เห็นแก่ตัว อาศัยการอธิษฐานภาวนา และพระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์ก็อาจ และต้องตั้งใจจริง ค่อยๆเข้ามาถึงความครบครันแบบคริสตชนให้ได้ด้วย (CCC 2359)

เราคาทอลิกยินดีต้อนรับบุคคลที่มีความรักใคร่เพศเดียวกันเข้าวัด ด้วยความเคารพ เห็นใจ แต่ไม่ยอมรับเรื่อง”คู่ชีวิต” คือไม่ยอมรับกิจการทางเพศเช่นนี้ และไม่สามารถประกอบพิธีแต่งงานให้ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
สังฆมณฑลเชียงใหม่

A Letter to Our Brothers and Sisters (25th September 2020)

The video clip of the Rainbow Church for all Genders in Chiang Mai (All Saints Chiang Mai) published by Spectrum showed that their community has a priest and a married deacon, both British who came to stay in Chiang Mai. The priest and the deacon are shown wearing ceremonial garments and the images of the church are similar to what we have in our Catholic churches. This church welcomes Christians of all denominations and people of different religions and gender identities (LGBT). The interview in one section of the video clip was shot in a spot in front of the Sacred Heart Cathedral, Chiang Mai, which may mislead some people to think that we, Catholics, support this view or concept. For this reason we would like to clarify that:

1. This church does not belong to the Catholics.
2. The Catechism of the Catholic Church teaches that “homosexual acts are contrary to natural law. They close the sexual act to the gift of life…Under no circumstances can they be approved.” (CCC 2357)
3. People with homosexual tendencies “must be accepted with respect, compassion and sensitivity.” (CCC 2358)
4. “Homosexual persons are called to chastity. By the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection.” (CCC 2359)

We, Catholics, welcome homosexual people who come to church with respect and sympathy. However, we refuse to accept matters that pertain to “same-sex life partners”, which signifies that we do not accept such form of sexual activity and that same-sex wedding ceremonies are not allowed.

Please be informed accordingly.

Bishop Francis Xavier Vira Arpondratana
Chiang Mai Diocese

ต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

ต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

วันที่ 13-18  กันยายน  2563  คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนามาตรวจเยี่ยมองค์การทางศาสนาและศาสนสถานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

  1. คุณพูลศักดิ์  สุขทรัพย์ทวีผล             ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์
  2. คุณปิยวัตน์ วงษ์เจริญ                   นักวิชาการศาสนาชำนาการพิเศษ
  3. คุณไกรศรี  ทองเสมียน                 นักวิชาการศาสนาชำนาญ
  4. คุณศิริขวัญ  ธานีรัตน์                     นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
  5. คุณประภัสสร อินทร์แป้นพะเนา        เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศาสนา
  6. นางสาวพีพัฒน์ แปงมูล                    เจ้าหน้าที่ด้านศาสนา
  7. นางสาวศุภาพรรณ เกิดกระโทก         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

รวมทั้ง นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม  ของจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่  14  กันยายน 2563

เวลา  10.00  น.  สวนเจ็ดริน

เวลา  13.30  น.   บ้านมารีน่า

เวลา   15.00 น.  สำนักมิสซังเชียงใหม่

วันที่  15 กันยายน 2563

9.30    น.    สมคมศรีคุรุสิงห์สภา(เชียงใหม่)

11.00  น.    สมาคมนามธารีสังคัตฯ

13.00  น.    คริสตจักรพันธะกิจเชียงใหม่

14.30  น.    คริสตจักรแห่งอาเซียน

วันที่ 16 กันยายน 2563

 9.30  น.  สภาคริสตจักรฯ

13.00 น.  สำรวจศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การมาเยี่ยมที่สำนักมิสซัง 

คุณถาวร  เป็นพิธีกร  หลังจากพ่อได้กล่าวต้อนรับ  ครูจงดีได้แนะนำพื้นที่สังฆมณฑลเชียงใหม่  เขต และการทำงานฝ่ายต่างๆ   คุณพ่อประทีป  เจ้าอาวาสอาสนวิหาร  อธิบายการเปิดวัด  และบันทึกการเข้าร่วมพิธีเมื่อรัฐบาลอนุญาต

            คุณพ่อบรูโน  รอสซี่    เดินทางมาจากอำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง มาอธิบายเกี่ยวกับ กาแฟบรูโน  ชา  โกโก้  ข้าวไรซ์เบอร์รี่  เพื่อช่วยเด็กๆ  และชาวบ้าน ในเขตวัดให้ปฏิบัติตามสมณสาส์นเลาดาโต ซี

            ดร.สุนทร  ฝ่ายสังคม  กล่าวถึงกิจกรรม 5 ปีเลาดาโตซี ( 2015-2020)  และ แผน 7 ปี  ของวาติกัน

            จากนั้น นายพูลศักดิ์  สุขทรัพย์ทวีผล  ผู้อำนวยการศาสนูปถัมภ์  ได้อธิบายงานของกรมศาสนา  จนเวลา 16.30 น.พ่อได้นำสวดเพลงสดุดี  ที่ 91  และบทภาวนาของโป๊ปฟรังซิส วิงวอนแม่พระ ในช่วงการระบาดของโควิด 19  ขอบใจคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง ที่ช่วยประสานงานการต้อนรับครั้งนี้

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลได้ประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020

คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลได้ประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020
คณะกรรมการผู้สูงอายุสังฆมณฑลได้ประชุมพบปะครั้งที่ 2/2020 ณ ห้องประชุมศูนย์สังฆมณฑล เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันกิจกรรมที่ดำเนินการก่อนสถานการณ์ COVID-19 และพิจาณากิจกรรมที่จะดำเนินการต่อหลังจากสถานการณ์ COVID-19 นำสวดเปิดการประชุมโดยคุณพ่อศราวุธ แฮทู จิตตาธิการแผนกสุขภาพอนามัยสังฆมณฑล และ ดำเนินการประชุมโดยคุณทัศนีย์ ทุมกานนท์ ประธานกรรมการผู้สูงอายุฯ โอกาสนี้ขอ ขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เสียสละและมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ของมิสซังเชียงใหม่

การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ของมิสซังเชียงใหม่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

มิสซังเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ปางช้างอำเภอแม่แตง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม รวมทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิถุนายน2563 และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เป็นครั้งที่ 3 มีชาวบ้าน 120 ครอบครัว ที่ทำงานและอาศัยที่ปางช้างทั้ง 4 แห่งที่ปางช้างอำเภอแม่แตง

การช่วยเหลือครั้งที่ 3 โดยเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00 น เจ้าหน้าที่ทุกแผนกรวมทั้งพระคุณเจ้า คุณพ่อและซิสเตอร์ช่วยกันขนของขึ้นรถที่จะนำไปให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ที่ปางช้างอำเภอแม่แตง จากนั้นได้ร่วมกันถ่ายรูป แล้วออกเดินทางไปที่ปางช้างอำเภอแม่แตง

ไปถึงประมาณ 9.30 น ได้ช่วยกันจัดเตรียมของและเช็ครายชื่อชาวบ้านที่จะมารับของกับผู้ประสานงานของแต่ละพื้นที่แล้ว คุณพ่อศราวุธ แฮทู ได้ขอครูคำสอน (เปาโล พะเอ๊าะ) นำสวดภาวนาด้วยภาษาของเขาเอง เพื่อขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณผู้มีน้ำใจดีที่ช่วยเหลือพวกเรา จากนั้นคุณพ่อศราวุธ แฮทู เลขาสังฆราชมิสซังเชียงใหม่และคุณพ่อศิริชัย บุหงาสวรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานแพร่ธรรมได้อวยพรชาวบ้าน พร้อมแจกน้ำเสกให้ครอบครัวละ 2 ขวด

หลังสวดภาวนาเสร็จ ก็จัดแถวชาวบ้าน มารับของด้วยตนเอง ซึ่งมีชาวบ้านที่ปางช้างแม่ตะมานและปางช้างเมืองกึ๊ด ที่สามารถมารับของด้วยตนเอง ส่วนชาวบ้านที่ปางช้างป่าไม้แดงและบ้านปะลองไม่สามารถมารับของได้ด้วยตนเอง แต่ทางผู้ประสานงานที่ปางช้างแม่ตะมาน ซึ่งเป็นครูคำสอนและทีมงานได้รับแทนและจะดำเนินการจัดส่งไปให้ สาเหตุที่ชาวบ้านไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ เนื่องจากไม่สามารถหารถมาส่งได้ และด้วยทางศูนย์ ฯได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบในระยะเวลากระชั้นชิดแค่วันเดียว

จากแบบสอบถาม ทราบว่าทุกครอบครัว เริ่มมีรายได้บ้างแล้ว แม้ว่าปางช้างยังไม่ได้เปิดกิจการได้ทุกแผนก เขาคาดว่าในเดือนสิงหาคม จะเป็นเดือนที่เริ่มมีการเก็บผลลำไย แม่บ้านที่ไม่มีงานทำที่ปางช้าง ก็จะต้องออกไปรับจ้างเก็บหรือคัดลำไย กับเจ้าของสวนที่อยู่ในบริเวณใกล้ปางช้างแม่แตง สำหรับค่าแรงงานนั้นวันละเท่าไรยังไม่ทราบ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและประเภทของงาน

แผนที่ได้วางไว้ว่า จะช่วยเขาปลูกผักเพื่อบริโภคเองนั้น คงยังทำไม่ได้ เนื่องจากว่าไม่มีพื้นที่ๆจะปลูกพืชผัก ส่วนแผนการอบรมการทำน้ำยาล้างจานและทำสบู่ใช้สำหรับอาบน้ำหรือซักผ้า เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนั้น ทางดอกไม้ป่าจะทำการฝึกอบรมต่อไปตามแผน ที่ได้กำหนดวันเวลากับกลุ่มแม่บ้านเรียบร้อยแล้วคือวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ปางช้างแม่ตะมานโดยมีแผนกสตรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมจะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของทีมวิทยากร

นำถุงยังชีพให้กับพี่น้องที่ปางช้างแม่แตง แม่ตะมาน เมืองกึ๊ด ป่าไม้แดงและปางช้างโชคชัย จำนวน 120
ครอบครัว

ประกาศเลขที่ ชม. 100/2020 เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

ประกาศเลขที่ ชม. 100/2020

เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

หลังจากที่ได้มีการพิจารณาร่วมกันกับคณะที่ปรึกษาพระสังฆราชฯ เรื่องการอนุญาตให้ สังฆานุกรบวชเป็นพระสงฆ์นั้น มีมติให้

1. สังฆานุกร เปาโล พิชิต จําปาพยุง               สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล นาเกียน
2. สังฆานุกร มัทธิว ธรรมชาติ ชอบพงไพร   สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น อัครสาวก แม่เหาะ
3. สังฆานุกร คริสโตเฟอร์ นนทชัย ริทู          สัตบุรุษวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ แม่โถ
4. สังฆานุกร โทมัส เธียรชัย สงวนไพรวัลย์   สัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล ขุนแปะ

มีความเหมาะสม ที่รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ เราจึงอนุญาตให้บวชเป็นพระสงฆ์ได้ พิธีบวชจะมีขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ.2020 ณ อาสนวิหาร พระหฤทัยเชียงใหม่ เวลา 10.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ.2020 สํานักพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่

(บิชอป ฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่

(บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการศาสนปกครองเขตเชียงใหม่