ตัวแทนเชียงใหม่เข้าร่วมชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัว 2019

รายงานจากฝ่ายงานอภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่ ย้อนหลังไประหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2019 ฝ่ายอภิบาล แผนกครอบครัว โดยการนำของคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ ได้พาครอบครัวจากสังฆมณฑลเชียงใหม่จำนวน 20 คนเข้าร่วมชุมนุมครอบครัวระดับชาติที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ราชบุรี พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในมิสซาเปิดการชุมนุมในครั้งนี้ จากนั้นคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล ได้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมประเมินงานที่แต่ละสังฆมณฑลทำในรอบปีที่ผ่านมา โอกาสนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง เจ้าภาพจัดงานครั้งนี้

ครอบครัว 1 .... …………………………………

ฉลองศาสนนามพระคุณเจ้า

เย็นวันที่ 5 ธันวาคม 2019 สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้จัดให้พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นพิเศษฉลองศาสนนามพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ที่อาสนวิหารพรหฤทัย มีบรรดาบาดหลวง นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษร่วมในพิธีจำนวนมาก โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดว่า จากตัวอย่างของนักบุญ ฟรังซิสเซเวียร์ ที่มีความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวดี ทั้งที่ท่านเป็นชาวยุโรปแต่มีความกระตือรือร้นในการมาประกาศข่าวดีทางเอเซีย และสุดท้ายขอให้พวกเราช่วยกันดูแลครอบครัว สังคม เขตวัดของเรา โดยเฉพาะปัญหาสังคม เป็นพิเศษเรื่องยาเสพติด ซึ่งเริ่มกลับมาระบาดขยายไปสู่ตามหมู่บ้านมากขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนต้องช่วยกัน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณมีการรับประทานอาหารค่ำด้วยกันที่ลานพระกุมาร มีการแสดงของนักเรียน และดนตรีของคณะครูพระหฤทัย

IMG_3942 .... …………………………………

.... …………………………………

.... …………………………………

น้ำดื่มตราช้าง ส่งมอบน้ำเสกจากพระสันตะปาปาฟรังซิสส่งถึงเชียงใหม่

เมื่อเช้าววันที่ 29 พฤศจิกายน 2019 ตัวแทนบริษัทน้ำดื่มตราช้าง ได้ส่งมอบน้ำเสกจำนวน 67,000 ขวดแก่เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นน้ำเสกที่เสกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นทางการ (20-23 พ.ย. 2019) โดยมีบาดหลวงศราวุธ แฮทู เลขาธิการเขตศาสนปกครองเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ เพื่อจะได้แจกจ่ายให้กับพี่น้องสัตบุรุษในโอกาสต่อไป

111105 .... …………………………………

ฉลองวัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2019 ที่ผ่านมา เขตวัดนักบุญเซซีลีอา ได้จัดให้มีพิธีฉลองวัดประจำปีขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เจ้าอาวาส วัดพระแม่มารีย์ บ้านหนองแห้ง เป็นประธาน พร้อมกับนำสัตบุรุษของเขตวัดมาร่วมสนับสนุนของหวานด้วยลอดช่องมาบริการแก่พี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมฉลองวัดครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้มีพี่น้องสัตตบุรุษจากต่างหมู่บ้านมาร่วมฉลองจนล้นวัด และหลังมิสซา มีการประชุมสภาภิบาลของเขตวัดด้วยเพื่อนัดแนะในการจัดกิจกรรมเตรียมฉลองคริสต์มาสที่จะถึงนี้ ซึ่งปีนี้หมู่บ้านหวยคลองเซ เป็นเจ้าภาพสถานที่ แต่ทุกหมู่บ้านจะร่วมด้วยช่วยกันทั้งอาหารและกิจกรรมต่างๆ  และมีการนัดแนะในการเตรียมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่จะถึงนี้ด้วย

108513 .... …………………………………

.... …………………………………

วัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง เป็นเจ้าภาพวันอาหารโลก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 ฝ่ายงานสังคมสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยแผนกสตรีคาทอลิกเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีกิจกรรมวันอาหารโลกประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในนามของสังฆมณฑลเชียงใหม่โดยวัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพ โอกาสนี้มีตัวแทนของเขตวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเขต 4 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีการจัดขบวนแห่ผลิตผพืชผลการเกษตร และรูปแบบอาหารประจำเผ่าและวิถีชีวิตชุมชน ต่อด้วยการรบรรยายพิเศษเรื่องอาหารปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่อนามัย เมืองปอน คณสุขใจ วิชญพันธ์ เจ้าหน้าที่ตำบลแม่กิ๊ และ ดร.สุนทร วงค์จอมพร เจ้าหน้าที่สังคมพัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่ ปิดด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยบาดหลวงธรรมนูญ จินดาดุจสายชล ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายสังคม เป็นประธาน

 

DSC_0545 .... …………………………………

วัดแม่พระลูกประคำขุนยวม ต้อนรับศิษย์เก่าถวายตนตลอดชี

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019 เวลา 10.00 น. ที่วัดแม่พระลูกประคำ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า และต้อนรับซิสเตอร์ แคทเธอริน อาทิตยา จ่ามู คณะธิดานักบุญเปาโล (fsp) ศิษย์เก่าของศูนย์คาทอลิก ขุนยวม ในโอกาสถวายตนตลอดชีพในคณะ  ซิสเตอร์เป็นชาวปกาเกอะญอ คนที่สองในคณะ สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ บ้านห้วยตองจิ่ง ตำบลแม่ยวมน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นสาขาของวัดแม่พระลูกประคำ ขุนยวม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา เป็นประธาน และมีพี่น้องสัตบุรุษร่วมแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีซิสเตอร์เมอร์ซี เป็นตัวแทนของอธิการมาร่วมแสดงความยินดีด้วยถึงหมู่บ้าน

.... …………………………………

.... …………………………………

.... …………………………………

ฉลองวัด น.อันตน 25 ปีสงฆ์พ่อทูน และ 25 ปี ชีวิตนักบวช ซ.ลำดวน

เขตวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง ได้จัดให้มีพิธีฉลองวัดนักบุญอันตน บ้านป่าหมาก อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นวัดสาขา วันที่ 22 มิถุนายน 2019 พร้อมกันนี้ได้ฉลองครบรอบ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ให้กับคุณพ่ออันตนทูน ประภาสสันต์ อธิการวัด และ 25 ปีชีวิตนักบวชให้กับซิสเตอร์โรซา ลำดวน ศรีเจริญตระกูล ซึ่งเป็นลูกวัดด้วย

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากบาดหลวง บุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา รองบิช้อป เขตศาสนปกครองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และได้ให้ข้อคิดว่า “ในโอกาสที่เราฉลองนักบุญอันตน ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของชุมชนคริสตชนบ้านป่าหมากแห่งนี้ แน่นอนกว่าจะได้เป็นนักบุญท่านคงผ่านความทุกข์ยากลำบาก ความสุข ความชื่นชมยินดี เหมือนกับเรา ในที่สุดได้พยายามปฏิบัติตามน้ำพระทัยพระองค์จนเป็นนักบุญ เช่นเดียวกับคุณพ่อทูน และซิสเตอร์ลำดวน ซึ่งทั้งสองคงผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทั้งความสุข ชื่นชมยินดี และความทุกข์ยากต่างๆ ตลอดชีวิตนักบวชที่ผานม และที่จะก้าวเดินต่อไปด้วย ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองและทุกคน เพื่อจะได้ก้าวหน้าต่อไปในชีวิตคริสตชน แม้จะมีความทุกข์ยากลำบากบ้าง แต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรา เช่นในบาทอ่าน เพราะเรามีค่ามากกว่านกในอากาศ และดอกไม้ต่างๆ และขอให้เราร่วมกันทำงานแพร่ธรรมประกาศข่าวดีด้วยชีวิต บิดามารดาต้องเป็นตัวอย่างของความเชื่อความศรัทธาให้กับลูกหลานของเราจะได้เห็นและปฏิบัติตาม”

สุดท้ายซิสเตอร์ลำดวน ศรีเจริญตระกูล ได้กล่าวขอบคุณพระเจ้าที่เลือกให้เป็นนักบวชในคณะแม่ปอน ขอบคุณสมาชิกคณะที่ได้สนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่กันและกันเสมอมา ขอบคุณบิดามารดาที่สนับสนนุนให้กำลังใจ และสวดให้เสมอ รวมทั้งขอบคุณทุกท่านเป็นพิเศษพี่น้องความเชื่ออื่นในหมู่บ้านที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเสมอและอยู่ด้วยกันด้วยความรัก ความเข้าใจต่อกันในชุมชน

ปิดท้ายด้วยคุณพ่อทูน ประภาสสันต์ ขอบคุณพระองค์ที่ได้เลือกเป็นบาดหลวง ขอบคุณมิชชันนารีโดยเฉพาะคุณพ่อโฟญีนี คณะเบธารามที่สอนคำสอนตั้งแต่เด็กและเป็นตัวอย่าง ขอบคุณพ่อคุณพเปเดบิโดที่เป็นตัวอย่างของความสุขภาพ ความศรัทธา และบรรดาคุณพ่ออธิการที่บ้านเณรตั้งแต่บ้านเณรเล็กบ้านเณรกลางและบ้านเณรใหญ่”

001 .... …………………………………

.... …………………………………

.... …………………………………

จอมทองฉลองวัดประจำปี

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019  วัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ จอมทอง ได้จัดให้มีพิธีฉลองประจำปี โดยได้รับเกียรติจากบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มุขนายกเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีพิธีโปรดศีลกำลังให้กับเยาวสตรีจำนวน 10 คน ซึ่งเป็นเยาสตรีที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิธิดารักษ์ จอมทอง บริหารงานโดยซิสเตอร์ซาเลเซียน

สำหรับวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ จอมทองนี้ เป็นวัดแรกที่มิชชันนารีคณะเบธาราม ได้จัดสร้างขึ้นในปี 1953 โดยคุณพ่อยอแซฟ เซกีน้อต เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมกับพี่น้องชนเผ่าปกาเกอะญอ จากนั้นเดือนมีนาคม 1954 คุณพ่อยอแซฟ เซกีน๊อต กับคุณพ่อโฟญีนี ได้มาอยู่ประจำที่จอมทองเพื่อจะได้ติดต่อกับชาวปกาเกอะญอแถวนั้นได้สะดวกขึ้น หลังจากนั้นได้สร้างบ้านพักที่จอมทองและรับเด็กชาวปกาเกอะญอ 12 คนมาอยู่ประจำที่บ้านพักจอมทองนี้เพื่อจะได้สอนคำสอนและภาษาไทยให้แก่พวกเขา โดยมีผู้ชายจากพม่าคนหนึ่งคือครูลอเรนส์ (ปัจจุบันคือครูลอเรนส์ เจริญกูล) จากคุณพ่อการ์มอง ประเทศเมียนมาร์ มาช่วยให้การอบรมและเป็นล่ามภาษาปาเกอะญอให้กับคุณพ่อทั้งสอง เพราะคุณพ่อทั้งสองพูดภาษาปาเกอะญอ ยังไม่ได้

หลังจากนั้นได้มีชาวปาเกอะญอตา มหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง และเขตอำเภอแม่แจ่ม ได้มาเชิญคุณพ่อทั้งสองไปเยี่ยมที่หมู่บ้านของเขา และคุณพ่อทั้งสองก็ได้ไปเยี่ยมเยียนตามหมู่บ้านต่าง ๆ เช่น ที่หมู่บ้านแถวดอยอินทนนท์ หมู่บ้านป่าตึง เขตอำเภอแม่แจ่ม เป็นต้น จากนั้นในโอกาสวันสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ.1954 นี้เอง ได้มีชาวปกาเกอะญอกลุ่มแรกเข้ารับพิธีรับศีลล้างบาปเป็นกลุ่มแรกจำนวน 21 คน

ต่อมาปี ค.ศ. 1954 เมื่อเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่การแพร่ธรรมกับชาวเขาเผ่าปาเกอะญอนี้จะเจริญก้าวหน้า จึงเห็นควรที่จะต้องมีศูนย์กลางการทำงานแพร่ธรรมกับชาวเขาเผ่าปาเกอะญอ ขึ้นในสถานที่กว้างกว่าที่จอมทองนี้ และต้องการให้อยู่ใกล้กับหมู่บ้านของชาวปาเกอะญอ กว่า ทางสังฆมณฑลฯ จึงได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่เชิงเขาดอยอินทนนท์ ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากอำเภอจอมทองนัก คือหมู่บ้านแม่ปอน (หรือศูนย์อบรมเด็กชาวไทยภูเขาแม่ปอน) ในปัจจุบันนี้เอง พร้อมทั้งได้ลงมือสร้างบ้านพักคุณพ่อ สร้างวัด และบ้านพักสำหรับเด็กชายเด็กหญิงที่แม่ปอนแห่งนี้ จากนั้นคุณพ่อทั้งสองจึงได้ย้ายจากจอมทองไปอยู่ที่แม่ปอนนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน 1955

ปัจจุบันที่วัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ จอมทองแห่งนี้ มีบาดหลวงจีรภัทร์ รักสีขาว คณะเบธาราม เป็นอธิการวัด และบาดหลวงประจวบโชค ตรีโสภา เป็นผู้ช่วยอธิการวัด และยังมีกลุ่มกิจกรรมของพระศาสนจักรคาทอลิกโดยคณะนักบวชต่างๆ เช่น มีศูนย์อบรมเยาวชนสตรีชาวเขาโดยคณะซาเลเซียน หรือที่เรียกว่าบ้านธิดารักษ์, บ้านพันธกิจแห่งรัก ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยภารดาอนุรักษ์ นิธิภัทรภรณ์ ร่วมกับบรรดาศิษย์เก่าแม่ปอน และศูนย์สังคมพัฒนา ปัจจุบันดำเนินงานโดยเขตศาสนปกครองเชียงใหม่ และมีซิสเตอร์คณะแม่ปอนให้การอบรมดูแล บ้านพระเมตตาของคณะเซนต์คาเบรียล เป็นศูนย์ให้การอบรมแก่เยาวชน และฝึกอาชีพแบบพอเพียงโดยภารดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์, และคณะเซนต์ปอลเดอชาร์ตร ได้จัดซื้อที่ดินไว้แล้วเพื่อจัดสร้างกิจกรรมของคณะในโอกาสต่อไปด้วย รวมทั้งที่บ้านนิรมล ซึ่งเป็นบ้านศูนย์กลางของซิสเตอร์คณะแม่ปอน และให้การอบรมแก่เด็กเยาวชนหญิงเพื่อฝึกชีวิตนักบวชและให้การศึกษาด้วย

 

001 .... …………………………………