60 ปีชุมชนคริสตชนบ้านหนองแห้ง

60 ปีชุมชนคริสตชนบ้านหนองแห้ง

26-27 ธันวาคม 2020

นอกจากฉลองคริสต์มาสที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ คืนวันที่ 24 ธันวาคม 21.30 น. แล้ว เช้าวันที่ 25 ธันวาคม เวลา 11 โมง ผมไปถวายมิสซาที่อารามกลาริส สารภี

บ่ายวันที่ 26 ธันวาคม นั่งรถจากเชียงใหม่ไปประมาน 5 ชั่ว โมง ถึง วัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พบ คุณพ่อธรรมนูญ จินดาดุจสายชล เจ้าอาวาส ต้อนรับ มีการ ตรวจวัดไข้ ก่อนเข้าหมู่บ้าน ถึง 2 รอบ

18.45 น. นายก อบต.สมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ เป็นประธานเปิดงาน

19.00 น. เริ่มการแสดงละครคริสตมาส โดย เยาวชนบ้านมารีน่าเชียงใหม่ และต่อด้วยมิสซาฉลองคริสต์มาส มีพระสงฆ์ ซิสเตอร์ สามเณรใหญ่ และชาวบ้านจากหลายหมู่บ้าน ประมาณ 600 คน มาร่วมงาน
หลังมิสซา มีการแสดงจากเยาวชน – แม่บ้าน เขตวัดแม่ลาน้อย ไม่นานมากนัก เพราะ
ต้องระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 และชาวบ้านรีบกลับบ้านด้วยเจ้า

เช้าวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ของพระเยซูเจ้า และ 60 ปีชุมชน
09.30 น. ก่อนเริ่มมิสซา คุณพ่อธรรมนูญอ่านประวัติของชุมชน (ที่รายงานในสารสังฆมณฑลเชียงใหม่)ช่วยให้เยาวชน สัตบุรุษ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้ง ทราบ
บ้าน วัด และโรงเรียน เป็น 3 สถานบันเพื่อร่วมมือกันพัฒนาชีวิตของชุมชน

ครอบครัวศักดิ์สิทธ์ มี พ่อ แม่ ลูก คนเลี้ยงแกะ และโหราจารย์ สอนใจเรา ให้พ่อแม่ดูแลลูก และสอนลูกเรื่อง ชีวิตคริสตชน
หลังมิสซา มีการขอบคุณ และมอบของที่ระลึก (เป็นย่ามปกาเกอะญอ) แก่พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และถ่ายภาพร่วมกัน และรับประทานอาหารที่ริมลำธารน้ำ บรรยากาศดี
ชีวิตต้องมีการฉลอง แม้มีการแพร่ระบาดไวรัส 19 เราก็พยายามระวังตัว มีเจ้าหน้าที่อนามัยตำบลมาให้ความช่วยเหลือ และผอ.โรงเรียนก็ให้ครูมาช่วยงาน และเอาไอศรีมมาเลี้ยงด้วย


ชาวบ้านหนองแห้งดีใจ ให้ความร่วมมือกันดีมาก ในโอกาสพิเศษนี้

(ฟ.วีระอาภรณ์รัตน์ รายงาน)

เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแห้ง

เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแห้ง

บ่ายวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2020 คุณพ่อ ธรรมนูญ  จินดาดุจสายชล  เจ้าอาวาสวัดพระแม่มารีย์  หนองแห้ง จ.แม่ฮ่องสอน  ชวนให้พ่อแวะเยี่ยมโรงเรียนหนองแห้ง เวลา 15.00-16.00 น. เป็นทางผ่าน ไปขุนยวม  จึงไปเยี่ยมคุณครูจันทร์ทิพ  มือแป  ซึ่งเคยเรียน 2 ปี ที่ศูนย์อบรมการแพร่ธรรม  (NCC) สามพราน  (มีบิดาเคยเป็นครูคำสอน และน้องชาย  เป็นพระสงฆ์เยสุอิตด้วย)  มีนักเรียนประมาณ 100 คน  นักเรียนคาทอลิกประมาณ 70 จึงทักทายคุณครู  และนักเรียน เรื่องทำความดีเพื่อในหลวง ร.9  โอกาสครบ 4 ปี ของการเสด็จสวรรคต    “เกิดมาพึ่งกัน” และ “ เราทุกคนเป็นที่น้องกัน”

          จบด้วยการสวดข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา….นักเรียนอนุบาลคนหนึ่งดวงตาเจ็บ เพราะอักเสบ มีหนอง  ฝากให้ครูช่วยพาไปหาหมอ    ขอบใจที่พ่อธรรมนูญชวนไปเยี่ยมโรงเรียนนี้นะครับ

(ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน)

ฉลองวัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง

8 กันยายน ค.ศ. 2018 วันฉลองวันเกิดของแม่พระ เรามาฉลองวัดที่หนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ปัจจุบันคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล เป็นเจ้าอาวาสดูแล 11 หมู่บ้าน 7 วัดสาขา ชาวบ้าน 358 ครอบครัว มีคาทอลิก 1,140 คน คริสตังสำรอง 184 คน

เวลา 09.00 น. พบเยาวชนและผู้ใหญ่ 31 คน ในวัด ที่จะรับศีลกำลัง

เวลา 10.00 น. เสกหอระฆัง

ชาวบ้านช่วยกันเอาเสา 2 ต้น มาทำหลังคาหน้าวัด สะดวก สวยงามดีมาก

มีบาดหลวงมาร่วมฉลอง 15 องค์ ซิสเตอร์ ผู้สนใจคณะแม่ปอน ซิสเตอร์มารีอาบัมบีน่า (ฉลองศาสนนาม) และชาวบ้านในเขตนี้ประมาณ 500-600 คน

คุณพ่อสมพงษ์เชิญบาดหลวงพูดกับชาวบ้านองค์ละ 1-2 นาที

ฉลองวัดเป็นโอกาสให้ชาวบ้านในเขต มาพบปะกัน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เป็นของขวัญวันเกิดให้พระแม่มารีย์ของเรา

++++++++++
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
8 กันยายน ค.ศ. 2018

1

กองบุญข้าว 2014

วัน ที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2014 เขตวัดแม่โถและหนองแห้ง ได้จัดงานรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี 2014 ที่บ้านแม่จอเหนือ ต. แม่โถ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน โดยมีคุณพ่อเจริญ นันทการ เจ้าอาวาสเขตวัดแม่โถ และคุณพ่อสถิต สะอิ เจ้าอาวาสเขตวัดหนองแห้งเป็นผู้ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ บุญข้าวที่ได้จะนำไปสมทบทุนสร้างวัดบ้านแม่จอเหนือ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ร่วมทำบุญทั้งที่มาร่วมงานและไม่ได้มาร่วมงานครับ