เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแห้ง

เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแห้ง

บ่ายวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2020 คุณพ่อ ธรรมนูญ  จินดาดุจสายชล  เจ้าอาวาสวัดพระแม่มารีย์  หนองแห้ง จ.แม่ฮ่องสอน  ชวนให้พ่อแวะเยี่ยมโรงเรียนหนองแห้ง เวลา 15.00-16.00 น. เป็นทางผ่าน ไปขุนยวม  จึงไปเยี่ยมคุณครูจันทร์ทิพ  มือแป  ซึ่งเคยเรียน 2 ปี ที่ศูนย์อบรมการแพร่ธรรม  (NCC) สามพราน  (มีบิดาเคยเป็นครูคำสอน และน้องชาย  เป็นพระสงฆ์เยสุอิตด้วย)  มีนักเรียนประมาณ 100 คน  นักเรียนคาทอลิกประมาณ 70 จึงทักทายคุณครู  และนักเรียน เรื่องทำความดีเพื่อในหลวง ร.9  โอกาสครบ 4 ปี ของการเสด็จสวรรคต    “เกิดมาพึ่งกัน” และ “ เราทุกคนเป็นที่น้องกัน”

          จบด้วยการสวดข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา….นักเรียนอนุบาลคนหนึ่งดวงตาเจ็บ เพราะอักเสบ มีหนอง  ฝากให้ครูช่วยพาไปหาหมอ    ขอบใจที่พ่อธรรมนูญชวนไปเยี่ยมโรงเรียนนี้นะครับ

(ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  รายงาน)

ฉลองวัดพระแม่มารีย์ หนองแห้ง

8 กันยายน ค.ศ. 2018 วันฉลองวันเกิดของแม่พระ เรามาฉลองวัดที่หนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ปัจจุบันคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล เป็นเจ้าอาวาสดูแล 11 หมู่บ้าน 7 วัดสาขา ชาวบ้าน 358 ครอบครัว มีคาทอลิก 1,140 คน คริสตังสำรอง 184 คน

เวลา 09.00 น. พบเยาวชนและผู้ใหญ่ 31 คน ในวัด ที่จะรับศีลกำลัง

เวลา 10.00 น. เสกหอระฆัง

ชาวบ้านช่วยกันเอาเสา 2 ต้น มาทำหลังคาหน้าวัด สะดวก สวยงามดีมาก

มีบาดหลวงมาร่วมฉลอง 15 องค์ ซิสเตอร์ ผู้สนใจคณะแม่ปอน ซิสเตอร์มารีอาบัมบีน่า (ฉลองศาสนนาม) และชาวบ้านในเขตนี้ประมาณ 500-600 คน

คุณพ่อสมพงษ์เชิญบาดหลวงพูดกับชาวบ้านองค์ละ 1-2 นาที

ฉลองวัดเป็นโอกาสให้ชาวบ้านในเขต มาพบปะกัน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เป็นของขวัญวันเกิดให้พระแม่มารีย์ของเรา

++++++++++
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
8 กันยายน ค.ศ. 2018

1

กองบุญข้าว 2014

วัน ที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2014 เขตวัดแม่โถและหนองแห้ง ได้จัดงานรณรงค์กองบุญข้าวประจำปี 2014 ที่บ้านแม่จอเหนือ ต. แม่โถ อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน โดยมีคุณพ่อเจริญ นันทการ เจ้าอาวาสเขตวัดแม่โถ และคุณพ่อสถิต สะอิ เจ้าอาวาสเขตวัดหนองแห้งเป็นผู้ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ บุญข้าวที่ได้จะนำไปสมทบทุนสร้างวัดบ้านแม่จอเหนือ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่ร่วมทำบุญทั้งที่มาร่วมงานและไม่ได้มาร่วมงานครับ